You are on page 1of 8

Testplan observatie interviews

Interviews geven inzicht in houding, gedachtes en handelingen en door de


uitvoering te observeren kunnen we vragen stellen over het gedrag dat vertoond
wordt gedurende de uitvoering. Het testplan maakt het mogelijk om een
semigestructureerd interview te hanteren, om zo gedetailleerde (kwalitatieve)
informatie te ontvangen.

Doelgroepomschrijving

De testpersonen beschikken over kennis van ICT. Ze bevinden zich in het laatste
leerjaar van de opleiding ICT Media & Design of geven hierin les. Deze doelgroep
wordt getest omdat ze kennis hebben van webapplicaties, omdat ze fouten in
vormgeving kunnen vinden en omdat ze voor dit project goed bereikbaar zijn.

Hoofdvraag

Wat heeft de gebruiker ervaren gedurende het spel en wat is de verwachting met
betrekking tot de ingevulde gegevens?

Deelvragen

- Hoe duidelijk is het voor een gebruiker waar de opties voor staan?

- Hoe duidelijk is het voor een gebruiker dat ze antwoorden kunnen aanpassen?

- Hoe duidelijk is het voor een gebruiker wat er met de gegevens gaat gebeuren?
- Wat doet de gebruiker na afloop van het spel?
Semigestructureerd testplan

Pre-interview

Hoi [naam testpersoon], mijn naam is [naam testleider]. Ik ben vandaag de


testleider. Voordat we beginnen wil ik je even wat informatie meegeven.
Straks krijg jij een pagina te zien en deze pagina mag je goed observeren,
vervolgens gaan we over naar de uitvoering van de test en achteraf zijn er nog
enkele vragen. Gedurende de test worden er scherm- en video opnames worden
gemaakt om (de kwalitatieve data) achteraf te kunnen analyseren.

- Welke gegevens ben je bereidt om online te delen?


- Schakel je (interne/externe) online hulpbronnen in tijdens het uitvoeren van
een taak?
- Wat is je eerste indruk van de website?


Uitvoering

- Probeer het eindresultaat te bereiken in de tweekracht applicatie.

Post-interview

- Wat vind je van de coaching game?


- Wat verwacht je dat er met jouw ingevulde gegevens gaat gebeuren?

- Hoe duidelijk was het voor jou dat je antwoorden kon aanpassen?

- Hoe duidelijk waren de vragen bij het online spel?
- Hoe duidelijk waren de opties bij het online spel?
Usertest 1
Datum 15-3-18
Duur 20 minuten

Pre-interview

- Heb jij User Experience ervaring?

Ja, de tester heeft ervaring met UX.

- Heb jij ooit een online enquête ingevuld?

Ja dat heeft hij.

- Heb jij liever simpel of gedetailleerd?

Simpel.

- Eerste indruk website?
Fris, de foto van een baby is niet de tester zijn eerste keus omdat dat niet bij het
onderwerp past (hij is redelijk bekend met tweekracht). De tester weet niet wat
de foto’s toevoegen (hij ziet er de toegevoegde waarde niet van in). De foto’s
komen niet overeen met het feit dat je als professional in je kracht wordt gezet.
Afbeeldingen hebben ook tekst en woorden en leiden af van de daadwerkelijke
boodschap. Daarnaast worden er verschillende kleurfilters gebruikt, dit is niet
consistent.
Observatie uitvoering

• Voor de tester is het heel duidelijk wat hij moet doen (verschil individu of
team), dit moet volgens De tester ook de startvraag van het spel zijn!

• Hij verwachte bij het klikken op de knop dat hij automatisch verder zou
gaan.

• De tester ging een pagina terug omdat een pagina niet altijd scherm
vullend is en het scherm hierdoor versprong.

• De tester verwachtte toen hij op door naar mijn tweede kracht klikte dat
hij verder zou gaan, de knop naar volgende is volgens hem overbodig.

• De tester twijfelt bij het maken van zijn tweede keuze en gaat ook terug
omdat hij niet zeker was (er is geen uitleg bij de tweede hoofdkeuze).

• Social sharing buttons staan dubbel op de laatste pagina

• De tips om het spel te spelen worden totaal genegeerd door de tester.

• De help mij button heeft dezelfde opmaak als een button om verder te
geraken in het spel.
Post-interview

- Wat vind je van de coaching game?

De game lijkt volgens de tester op testen die je online kan invullen op Facebook.

- Weet je wat er met jouw ingevulde gegevens gaat gebeuren?

De tester weet niet wat er met zijn resultaten gaat gebeuren en wat
vervolgstappen zijn. De tester ziet dat hij kan delen, maar doet dit niet omdat hij
geen enkele verwachting heeft over welke data hij gaat delen.


- Wist jij dat je de antwoorden kon aanpassen?

Ja.

- Waren de vragen bij het coaching game duidelijk en helder?


Offline wordt er meer geholpen en worden vragen begeleid, De tester ziet online
meer als een quick-scan met de mogelijkheid om contact op te nemen. Metafoor:
online is de trailer, offline de film. Om dit te bewerkstelligen raad de tester aan
om de call to action prominenter aanwezig te laten zijn, naar de webshop of om
in contact te komen met het tweekracht team. De tester krijgt momenteel de
uitslag, het lijkt de tester slimmer om het resultaat in de mail (of welke vorm dan
ook) te ontvangen. De presentatie van zijn uiteindelijk uitkomst is niet consistent
met de rest van het geheel en valt weg in de overige tekst. De tester raadt aan
om vanuit usability is het slimmer om eerst te commitment te verrichten om je
download te ontvangen (vanuit hier ga je naar een nieuw scherm).

- Weet de tester wat de opties bij de coaching game betekende?

De opties waren helder maar dit kan zijn omdat de tester in “vervuilde speler” is,
omdat hij het spel al offline heeft gespeeld.
Usertest 2
Datum 16-03-18
Duur 16 minuten

Pre-interview

- Heb jij User Experience ervaring?

Enigszins, de tester snapt wel wat het is maar hij is geen expert.

- Heb jij ooit een online enquête ingevuld?

Ja.

- Heb jij liever simpel of gedetailleerd?

Simpel en visueel.

- Eerste indruk website?De wrapper/container is niet goed gecentreerd, het lijkt alsof het niet
geoptimaliseerd is voor dit scherm. De kleuren en het font vindt hij wel mooi,
alleen het heeft wel inconsistente elementen. Een vierkant (video YouTube) in
een contour is raar, misschien met een tekst zou de overloop wat netter gaan.
Niet alle logo’s zijn even scherp (onderaan de website>homepage). De
afrondingen zijn niet consistent, scherp en rondingen zie je overal terug. Het
heeft een optimalisatie nodig maar het ziet er niet verkeerd uit. De tester zou in
de navigatie bio of about us kiezen i.p.v. Tweekracht, is meer voor de hand
liggend.
Observatie uitvoering

De tester hardop aan het uitvoeren: “ziet er wel goed uit, progressie bar is wel
helder. (Stap twee heeft dezelfde vraag als stap een, wekte onduidelijkheden op bij de
tester) De grote dik gedrukte vraag is verwarrend. Vragen zijn zweverig. Visueel foutje
bij “help mij”, break is niet goed afgesloten. Help mij is een handig toevoeging om het
woord duidelijker te krijgen. Niet zeker of stap 5 een resultaat is. Door naar mijn
tweede kracht en volgende is dubbel.’’ De tester verwachtte dat hij naar de
volgende zou gaan door op “door naar mijn tweede kracht” te klikken. Tester
maakt actief gebruik van de “Help Mij” button. De tester kan zich wel in de
uitslag vinden.

Post-interview

- Wat vind je van de coaching game?

De tester vindt de zinnen verwarrend waren om te lezen. Het lijkt alsof het is
geschreven zoals je het uitspreekt, leest niet fijn. Fijn dat de resultaten
gedownload kan worden en contactgegevens te delen. De tester neemt hier
genoegen mee, hij hoeft geen boek te kopen. Tijdens het spel wist hij niet dat hij
een boek kon kopen.

- Weet je wat er met jouw ingevulde gegevens gaat gebeuren?

De tester verwacht dat hij gespamd gaat worden, maar wel fijn dat die keuze
open is gelaten, hij begrijpt dat veel mensen dit niet willen. Als hij een account
moest aanmaken in het begin zou hij het spel misschien niet doen, dit is een
drempel.

- Wist jij dat je de antwoorden kon aanpassen?

Heeft de vorige button niet gezien.


- Weet de tester wat de opties bij de coaching game betekende?

De tester weet niet altijd wat de opties betekende. Bij “voorlopende” wist hij niet
bij welke context het hoorde. Uitleg was wel fijn.

- Waren de vragen bij het coaching game duidelijk en helder?

De tester kiest vanuit een algemene context en niet vanuit de gekozen context
(dromen, durven etc..).