You are on page 1of 2

Nume………. Data……..

Grupa…………

Examen Urgențe medico-chirurgicale

1. În resuscitarea cardiorespiratorie: 6. În urgenţa hipertensivă absolută:


a. se administrează de rutină Atropină a. TA trebuie scăzută în 24 de ore
b. sediul masajului = coastele 4-5 stângi b. drogurile se administrează iv
c. raportul respiraţie: MCE = 2:30 c. drogurile se administrează per os
d. înainte de MCE se caută obligatoriu pulsul d. nu există afectare nouă a organelor ţintă
la carotidă
7. Primele măsuri de tratament în criza de astm
2. Următoarele sunt soluţii de resuscitare broșic nu includ:
volemică, cu excepţia: a. oxigen
a. ser fiziologic b. hemisuccinat de hidrocortizon
b. glucoza 5% c. miofilin
c. Hes d. pufuri de ventolin
d. soluţii de gelatină
8. Melena - semnificații:
3. Caracteristici ale hemostazei prin garou: a. semnifică de regulă leziune a tubului
a. garoul se menține maxim 2 ore digestiv superior
b. suprimarea garoului se face brusc b. exclude o patologie a colonului
c. nu există limită de durată pentru menținere c. înseamna scaun diareic amestecat cu sânge
d. este lipsit de efecte secundare d. înseamnă vărsătură în zaț de cafea

4. Sindromul colinergic apare în următoarele 9. Pledează pentru insuficiență renală acută


intoxicații: următoarele elemente:
a. insecticide organofosforate a. rinichi mici
b. metale grale b. anemia coexistentă
c. paracetamol c. reștere rapidă a crestininei
d. heroină d. creatinină staționară

5. Metode de prim ajutor în crampele de 10. Tratamentul comei hipoglicemice


căldură: presupune:
a. administrare de lichide iv a. administrare de glucoza
b. repaus în clionostatism b. administrare de SF
c. răcire externă c. administrare de insulină
d. toate d. administrare de bicarbonat
11. Măsuri de reducere a edemului cerebral: 16. Sunt adevărate următoarele afirmații cu
a. ridicarea picioarelor privire la infarctul miocardic, cu excepția:
b. pozitie Trendelenburg a. necesită analgetice majore
c. administrare de lichide în bolus b. se poate complica cu ruptură de perete
d. poziționare cu capul la 300 ventricular
c. nu se administrează Aspirină
12. Metode de evaluare a libertății căii aeriene: d. tromboliza poate fi ineficientă
a. privește, simte, ascultă fluxul de aer
b. intubația oro-traheală 17. Evaluarea primară a politraumei presupune:
c. pipa Guedel a. CT abdominal la pacientul stabil
d. extensia capului hemodinamic
b. corectarea funcțiilor vitale
13. Sunt caracteristici de șoc hiperdinamic: c. anamneză
a. vene colabate d. toate
b. extremități calde
c. debitul cardiac scăzut 18. Arsura care afectează capul, gâtul și un
d. tegumente palide / cianotice membru superior are suprafața de:
a. 19%
14. Leziunea ce trebuie tratată imediat la b. 27%
pacientul politraumatizat este: c. 18%
a. obstrucția căii aeriene d. 20%
b. leziunile de vase
c. hemoragia 19. Sunt obiective generale de tratament în
d. fracturile AVC următoarele, cu excepția:
a. menținerea TA între 110-160 mmHg
15. Provocarea de vărsături în intoxicații:
b. tromboliză
a. indicată în orice intoxicație
c. normoglicemie
b. de rutină la pacientul comatos
d. normotermie
c. contraindicată în intoxicația cu detergenți
d. de elecție în intoxicația cu derivați de petrol
20. test screening pentru suspiciunea de
embolie pulmonară este:
a. D-dimeri
b. analiza gazelor sanguine
c. angio-computertomografie
d. scintigrafie de ventilație-perfuzie

You might also like