You are on page 1of 3

Φροντιςτήριο Πολφπλευρο Φυςική Β’ Γυμναςίου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1 α) Να συμπληρωθούν τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις:

Η πυκνότητα ενός υλικού ορίζεται ως το <<<<<<< που έχει


<<<<<<<.. την<<<<<<. του σώματος από αυτό το υλικό και
<<<<<<.. τον <<<<<. του. Δηλαδή ρ=

β) Δίνονται οι ακόλουθες μονάδες εμβαδού: mm2 , m2 , cm2 και dm2 . Να τις


κατατάξετε ξεκινώντας από την μεγαλύτερη.

2 α) Μια φιάλη εμφιαλωμένου νερού έχει όγκο V=1,5L. Να εκφράσετε τον


όγκο αυτό σε: i) m3 και ii) mL.

β) Ένα κουτί μπύρα έχει όγκο 500ml. Να εκφράσετε τον όγκο του κουτιού
σε L και m3

3 α) Η πυκνότητα του σιδήρου είναι ρ=7g/cm3. Να βρεθεί η μάζα ενός


συμπαγούς και ομογενούς κομματιού σιδήρου όγκου V = 3L.

β) Από μια συμπαγή και ομογενή μεταλλική σφαίρα μάζας m=2kg και
πυκνότητας ρ=5000 kg/m3 αφαιρούμε ένα κομμάτι όγκου V1=250cm3. Να
βρεθεί ο όγκος σε L και η μάζα σε g του υλικού που απέμεινε.

4 α) Να μετατραπούν σε m τα:

i) 7,5mm ii) 150cm iii) 2700mm

β) Να μετατραπούν σε kg τα:

i) 0,17tn ii) 2,5 ⋅103 g iii) 3,2 ⋅106 mg

5) Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο:

Φυσικά μεγέθη τα οποία προσδιορίζονται μόνο από έναν αριθμό


ονομάζονται β)<<<<<. .

Αντίθετα, τα μεγέθη (όπως η δύναμη) που ο προσδιορισμός τους εκτός


από το γ) <<<<.<<<, απαιτεί και την (κατεύθυνση) ονομάζονται
δ)<<<<<.<<<<. .

Η ταχύτητα είναι ε)<<<<<.<<.. μέγεθος και η μονάδα της στο


διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι το στ)<<<.<<< .

1
Καθηγητήσ: Σουλτογιάννησ Νίκοσ
Φροντιςτήριο Πολφπλευρο Φυςική Β’ Γυμναςίου

6) Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις:

α) Ένα κινητό το οποίο κινείται ευθύγραμμα, ξεκινά από τη θέση x1= −2m
πάει στη θέση x2=7m και επιστρέφει στη θέση x3= −2m Το διάστημα που
διάνυσε το κινητό είναι ίσο με:

i) 2m ii) 7m iii) μηδέν iv) 18m

β) Η μετατόπισή του από την αρχική του θέση είναι:

i) 2m ii) 7m iii) μηδέν iv) 18m

7) α) Η υδροστατική πίεση στον οριζόντιο πυθμένα ενός δοχείου με υγρό


εξαρτάται:

i) από το βάρος του υγρού,

ii) από το εμβαδόν του πυθμένα του δοχείου,

iii) από την πυκνότητα του υγρού,

iv) από το ύψος του υγρού μέσα στο δοχείο.

Ποιες από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι σωστές;

β) i) Πώς ορίζεται το έργο μιας σταθερής δύναμης η οποία μετακινεί ένα


σώμα στην κατεύθυνση της;

ii) Πως ορίζεται η μονάδα έργου 1J;

8) α) Αφήνουμε ένα σώμα μάζας m=2kg να πέσει από ύψος h=10m από το
έδαφος. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα και η επιτάχυνση της
βαρύτητας g=10m/s2 .

α) Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο


σώμα κατά την πτώση του.

β) Πόσο είναι το έργο του βάρους από τη θέση όπου αφήσαμε το σώμα
μέχρι αυτό να φτάσει στο έδαφος;

γ) Πόση βαρυτική δυναμική ενέργεια έχει το σώμα σε ύψος h=10m ως προς


το έδαφος;

9) Ένα όχημα μάζας m=500kg κινείται με ταχύτητα u1=72km/h. Ο οδηγός


του πατάει το γκάζι και η ταχύτητα του οχήματος γίνεται u2=108km/h. Να

2
Καθηγητήσ: Σουλτογιάννησ Νίκοσ
Φροντιςτήριο Πολφπλευρο Φυςική Β’ Γυμναςίου

βρείτε την αρχική και την τελική κινητική ενέργεια του οχήματος. Πόσο
αυξήθηκε η κινητική ενέργεια του οχήματος κατά την επιταχυνόμενη
κίνησή του;

10) Ένα σώμα κινείται με μέση ταχύτητα uμ=10m/sec. Nα υπολογίσεις την


απόσταση που θα διανύσει σε χρόνο 1min.

11) Να μετατρέψετε σε βαθμούς Κέλβιν τις παρακάτω θερμοκρασίες :

α)θ1=270C β)θ2=-230C γ)θ3=5270 C δ)θ4=-2730C

12) Κατά την επαφή δύο σωμάτων Α και Β, το Α θερμαίνεται και το Β


ψύχεται. Ποιο από τα δύο σώματα βρισκόταν σε μεγαλύτερη θερμοκρασία
πριν έρθουν σε επαφή;

13) Φέραμε σε επαφή δύο μεταλλικά σώματα Α και Β, από τα οποία το Α


βρισκόταν σε μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με το Β. Ποια από τις
παρακάτω προτάσεις, που αναφέρονται στην επαφή των σωμάτων, είναι
σωστή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

α) Μεταφέρθηκε ενέργεια από το Α στο Β.

β) Μεταφέρθηκε θερμοκρασία από το Α στο Β.

γ) Μεταφέρθηκε και θερμοκρασία και θερμότητα από το Α στο Β.

δ) Η θερμοκρασία του Α αυξήθηκε ,ενώ του Β μειώθηκε.

3
Καθηγητήσ: Σουλτογιάννησ Νίκοσ