You are on page 1of 3

‫נפגשים היינו היום אם‬ im ha-jom hajinu nifgaszim gdybyśmy się dziś spotkali

‫לא אנשים שאנחנו כמו‬


kmo sze-
‫ילדים‬ anachnu anaszim lo jeladim jako dorośli, a nie dzieci

‫מבחין שוב היית האם‬


ha-
‫בי‬ im hajita szuw mawchin bi czy znów zauważyłbyś mnie

‫הפנים אלף בתוך‬ be-toch elef ha-panim wśród tysiąca twarzy

‫במבטך ועוקב‬ we-okew be-mabatcha i czy śledziłbyś wzrokiem

‫בחדרים גופי אחרי‬ achrej gufi ba-chadarim moje ciało wśród innych ludzi

‫מתפוצץ היית האם‬


ha-im hajita mitpocec mi-
‫מצחוק‬ cchok czy wybuchałbyś śmiechem

‫טיפשי פרצוף מכל‬ mi-kol parcuf tipszi z powodu każdej głupiej miny
we-omer sze-
‫זה יחד ששנינו ואומר‬ sznejnu jachad ze i czy mówiłbyś, że we dwoje

‫חופשי הכי תמיד‬ tamid hachi chofszi jesteśmy najbardziej wolni

‫מוצא עוד היית האם‬


czy wciąż znajdowałbyś schro
‫מפלט‬ ha-im hajita od moce miflat nienie

‫צווארי בשקע‬ be-szeka cawari na moim ramieniu*


u-mitmaker ba-pa'am ha- i czy uzależniłbyś się po raz dr
‫השנייה בפעם ומתמכר‬ sznija ugi

‫שערי לריח‬ le-reach se'ari od zapachu moich włosów

‫ימים גם ידענו הרי‬


harej jadanu gam jamim ra przecież zaznaliśmy też wielu t
‫קושי של רבים‬ bim szel koszi rudnych dni

‫הפציע מכשול ומכל‬ u-


mikol michszol hifci'a ejze j a z każdej przeszkody wynikał
‫יופי איזה‬ ofi o jakieś piękno

‫להקיץ קסם איזה‬ ejze kesem lehakic jak cudownie budzić się

‫לצידך בוקר כל‬ kol boker lecidcha co rano przy twym boku

‫השנים כל ואחרי‬ we-achrej kol ha-szanim i po tych wszystkich latach

‫בך שוב בוחרת אני‬ ani bocheret szuw becha znów wybieram ciebie
‫נפגשים היינו היום אם‬ im ha-jom hajinu nifgaszim gdybyśmy się dziś spotkali

‫כבר השיגעונות כשכל‬ ksze-kol ha-szig'onot kwar kiedy szaleństwa są już

‫קשים יותר קצת‬ kcat joter kaszim trochę trudniejsze

‫עובר שוב היית האם‬


‫איתי‬ ha-im hajita szuw ower iti czy znów przeszedłbyś ze mną

‫הסערות כל את‬ et kol ha-se'arot przez wszystkie burze


i czy odkryłbyś nowy kontyne
‫חדשה יבשת ומגלה‬ u-mgale jabeszet chadasza nt

‫המוכרות כל בין‬ bejn kol ha-mukarot wśród tych już poznanych

‫משקיט שוב היית האם‬ ha-


im hajita szuw maszkit et k
‫כל את‬ ol czy znów uciszałbyś wszystkie

‫בחיבוקיך פחדיי‬ pchadaj be-chibukecha moje lęki w swoich objęciach

‫כפות שתי את ומחמם‬ u-


mchamem et sztej kapot ja
‫ידיי‬ daj i czy ogrzewałbyś moje dłonie

‫ידיך כפות בשתי‬ be-sztej kapot jadecha swoimi dłońmi

i może jeśli jeszcze znajdziesz


‫עוד תמצא חן אם ואולי‬ we-ulaj im chen timca od piękno
w kobiecie, którą masz przed s
‫שלפניך באישה‬ ba-isza sze-lefanecha obą
zestarzejesz sie ze mną jutro,
‫מחר איתי תזדקן‬, ‫הן‬ tizdaken iti machar, hen wszak

‫גם הן שנותיי כל‬


kol sznotaj hen gam sznote
‫שנותיך‬ cha moje lata są też twoimi latami

‫ימים גם ידענו הרי‬


harej jadanu gam jamim ra przecież zaznaliśmy też wielu t
‫קושי של רבים‬ bim szel koszi rudnych dni

‫הפציע מכשול ומכל‬ u-


mikol michszol hifci'a ejze j a z każdej przeszkody wynikał
‫יופי איזה‬ ofi o jakieś piękno
‫להקיץ קסם איזה‬ ejze kesem lehakic jak cudownie budzić się

‫לצידך בוקר כל‬ kol boker lecidcha co rano przy twym boku

‫השנים כל ואחרי‬ we-achrej kol ha-szanim i po tych wszystkich latach

‫בך שוב בוחרת אני‬ ani bocheret szuw becha znów wybieram ciebie

‫מתפוצץ היית האם‬


ha-im hajita mitpocec mi-
‫מצחוק‬ cchok czy wybuchałbyś śmiechem

‫טיפשי פרצוף מכל‬ mi-kol parcuf tipszi z powodu każdej głupiej miny
we-omer sze-
‫זה יחד ששנינו ואומר‬ sznejnu jachad ze i czy mówiłbyś, że we dwoje

‫חופשי הכי תמיד‬ tamid hachi chofszi jesteśmy najbardziej wolni

‫מוצא עוד היית האם‬


czy wciąż znajdowałbyś schro
‫מפלט‬ ha-im hajita od moce miflat nienie

‫צווארי בשקע‬ be-szeka cawari na moim ramieniu*


u-mitmaker ba-pa'am ha- i czy uzależniłbyś się po raz dr
‫השנייה בפעם ומתמכר‬ sznija ugi

‫שערי לריח‬ le-reach se'ari od zapachu moich włosów

‫ימים גם ידענו הרי‬


harej jadanu gam jamim ra przecież zaznaliśmy też wielu t
‫קושי של רבים‬ bim szel koszi rudnych dni

‫הפציע מכשול ומכל‬ u-


mikol michszol hifci'a ejze j a z każdej przeszkody wynikał
‫יופי איזה‬ ofi o jakieś piękno

‫להקיץ קסם איזה‬ ejze kesem lehakic jak cudownie budzić się

‫לצידך בוקר כל‬ kol boker lecidcha co rano przy twym boku

‫הטרוף כל כשבחוץ‬ ksze-ba-chuc kol ha-taruf gdy świat wokół nas zwariował

‫איתך להיות רוצה אני‬ ani roca lihjot itcha chcę być z tobą