You are on page 1of 1

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 BACĂU
Str. Pictor Andreescu, nr. 1, Bacău, cod 600099, telefon/fax: 0234-583120
e-mail: scoala10bacau@yahoo.com
site web: www.scoalazece.ro

Doamna Director,

Subsemnatul/Subsemnata………………………………………………………………………………………………..............domicili
at/domiciliată în (adresa completă).................................................................................................
.................................................................................................................telefon mama.............................
telefon tata..........................., în calitate de ...................................a/al copilului..........................................
......................de la Școala..............................................................................din clasa .................................
În vârstă de .............................., vă rog să-mi aprobați cererea de înscriere a copilului meu la cursurile
școlii de vară, organizate de instituția dumneavoastră, în perioada ............................................................
Însumând ..........................zile lucrătoare.
Optez pentru varianta cu masă/fără masă, în regim de catering, pentru perioada........................
Precizez că fiul/fiica mea suferă de..................................................................................................
este/nu este alergic la medicamente sau alți alergeni/urmează un tratament
pentru............................................................................................................................................................

În calitate de părinte, îmi asum următoarele:
 Voi respecta programul școlii de vară din instituția dumneavoastră (8.00-16.00);
 Voi anunța de fiecare dată când copilul lipsește sau, din diverse motive dacă vine mai târziu sau
pleacă mai devreme;

Data: Semnătura: