You are on page 1of 2

MARMARA YELKEN KULÜBÜ & UN GLOBAL COMPACT

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ + KURUMSAL MOTİVASYON EĞİTİMLERİ VE YELKEN DESTEĞİ

Marmara Yelken Kulübü; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Projeleri kapsamında, kurum içi motivasyon eğitimleri ve takım çalışmalarına
yönelik, kurumsallaşma yolundaki yönetim ekiplerini, yelken dünyasına davet ediyor!..

“İnsan Hakları + Çalışma Standartları + Doğa / Çevre + Yolsuzlukla Mücadele” Başlıklarıyla!


Çalışma hayatına farklı bir bakış açısı... Liderlik ve hedeflere yönelik kararlarda özgüven...
Takım ruhuna özel bir yaklaşım tarzı... Kurumsal stratejik planlama... Ve daha fazlası için!

Tüm kurumsal eğitimlerle birlikte!.. Hedefleri ve rotayı belirlemek / Doğa şartlarını dikkate
almak / Enerji - su - yiyecek - malzeme gibi kaynakları etkin bir şekilde kullanmak / Değişen
hava şartlarına hızla uyum sağlamak / İşbirliği ilkesiyle ekip içinde iş bölümü yapmak /
Yarış kurallarına uymak ve düzenli iletişim halinde olmak / Rakipleri izlemek / Riskleri
önceden görmek / Disiplinden ödün vermemek / Kurumsal yönetim açısından da önemli
olan açıklık ve şeffaflık ilkeleriyle hızlı kararlar almak / gibi özellikleri de içinde barındıran +
Yöneticilik yetkinliklerinde özel bir eğitim aracı olarak, yelken eğitimlerimiz sizleri bekliyor!

www.marmarayelken.org.tr alirizadeger@marmarayelken.org.tr