S ne rug m împreun în fiecare sear , la ora 22.

00

"V invit pe to i la o scurt rug ciune (2-5 minute m car) cu ÅDoamne Iisuseµ, în fiecare sear , la ora 22, acolo unde ne afl m fiecare!" ÅNoi spunem, pe rând, dup rug ciunile incep toare, de câte 10 ori ÅDoamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-ne pe noi si pe toat lumea taµ apoi, pentru cei ce se roag împreuna cu noi i termin m Maica Siluana E o rug ciune simpl , u or de re inut, care poate fi spus oriunde ne-am afla la acea or . Iar dac situa ia chiar nu ne permite s ne retragem în c mara sufletului, un simplu gând de rug ciune: Doamne, miluie te-ne pe noi, pe toat lumea Ta i pe to i cei ce se roag în acest moment! este suficient pentru a v face parte din comuniunea celor care se roag i nu v ia decât câteva secunde...

Rug ciunile încep toare În numele Tat lui, i al Fiului i al Sfântului Duh. Amin. Slav Slav Slav ie, Dumnezeul nostru, Slav ie, Dumnezeul nostru, Slav ie, Dumnezeul nostru, Slav ie ! ie ! ie !

Împ rate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adev rului, care pretutindenea e ti, i toate le impline ti, Vistierul bun t ilor i D t torule de via , vino i te sala luie te întru noi, i ne cur e te pe noi de toat intinaciunea, i mântuie te, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte F r -de moarte, miluie tene pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte F r -de moarte, miluie tene pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte F r -de moarte, miluie tene pre noi. Slav Tat lui i Fiului i Sfântului Duh. i acum i pururea i în vecii vecilor. Amin. Preasfânt Treime, miluie te-ne pe noi; Doamne, cur e te p catele noastre; St pâne, iart f r delegile noastre; Sfinte, cerceteaz i vindec neputin ele noastre, pentru numele T u. Doamne, miluie te ! Doamne, miluie te ! Doamne, miluie te ! Slav Tat lui i Fiului i Sfântului Duh. i acum i pururea i în vecii vecilor. Amin. Tat l nostru, Care e ti în ceruri, sfin easc -se numele T u, vie împ r ia Ta, fac -se voia Ta precum în cer a a i pe p mânt. Pâinea noastr cea spre fiin d -ne-o nou ast zi. i ne iart nou gre alele noastre, precum i noi iert m gre i ilor no tri. i nu ne duce pe noi în ispit , ci ne izb ve te de cel r u.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-ne pe noi i pe toat lumea ta! (de 10 ori) Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-ne pe noi i pe cei ce seroag împreun cu noi. Pomene te Doamne, pe «««««. (pomelnicul personal al fiec ruia) Sub milostivirea ta sc p m,N sc toare de Dumnezeu. Rug ciunile noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci din primejdii ne izb ve te pe noi, una curat , una binecuvântat . Slav Tat lui i Fiului i Sfântului Duh i acum i pururea i în vecii vecilor. Amin. Doamne miluie te, Doamne miluie te, Doamne miluie te. Pentru rug ciunile Sfin ilor P rin ilor no tri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-ne pe noi. Amin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful