You are on page 1of 3

Capitolul I. Inventarierea – procedeu al metodei contabilitatii.

Procedeele metodei contabilitatii cuprind trei categorii:
 Procedee comune tuturor disciplinelor (generale);
 Procedee comune si altor discipline economice;
 Procedee specifice contabilitatii.
Inventarierea face parte din categoria procedeelor comune si altor discipline economice alaturi de
documentatia, evaluarea si calculatia.
Inventarierea – procedeul contabil de constatare faptica, la o anumita data, a existentei elementelor
patrimoniale ale intreprinderii, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Inventarierea a aparut ca o necesitate datorita neconcordantelor de ordin obiectiv si subiectiv ce apar frecvent
intre datele din contabilitate (scriptice) si cele din teren (faptice).
Aceste neconcordante pot fi generate de fenomene precum:
 Pieredere in greutate la stocuri de materii prime, marfuri, produse finite – datorita proprietatilor lor
fizico-chimice, sub influenta unor factori de mediu (pe timpul pastrarii lor: temperatura, umiditate, etc);
 Cresteri in greutate in cazul animalelor si pasarilor sub influenta proceselor biologice;
 Gestionarea defectuoasa a bunurilor (mijloace fixe sau stocuri), care conduce la disparitia acestora din
patrimoniu (sustrageri, depozitare necorespunzatoare etc);
 Necunoasterea sau neglijenta personalului de la compartimentul financiar-contabil, care poate conduce
la inregistrari eronate in contabilitate ale existentei si miscarii elementelor patrimoniale.
Pentru a cunoaste in permanenta situatia reala a patrimoniului pentru a o pune de acord cu aceea contabila,
este necesara inventarierea.
Inventarierea este importanta din urmatoarele puncte de vedere:
1. Determinarea situatiei reale a patrimoniului are drept urmare calculul corect al informatiilor
contabile, concretizate prin indicatori economico-financiari foarte importanti, precum: productia realizata, productia
neterminata, total cheltuieli, total venituri, rezultate financiare etc. si deci, fundamentarea bilantului contabil pe date
corecte.
2. Inventarierea permite infaptuirea unui control riguros asupra integritatii patrimoniului si modului de
gestionare a acestuia, ea permitand descoperirea de furturi, delapidari, stabilirea raspunderilor si recuperarea
prejudiciilor de la cei vinovati.
Pe de alta parte, permite identificarea stocurilor degradate, greu vandabile si atragerea acestora in circuitul
economic al intreprinderii.
Inventarierea se poate efectua ori de cate ori este nevoie, dar obligatoriu la sfarsitul exercitiului financiar ( la
data de 31 decembrie), in scopul intocmirii bilantului contabil.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a elementelor patrimoniale prin verificarea faptica
a acestora si se realizeaza atat in ceea ce priveste bunurile apartinand unitatii patrimoniale, cat si in ceea ce priveste
bunurile apartinand altor persoane fizice sau juridice aflate in cadrul unitatii sub diferite forme.
Constatarea faptica a acestor bunuri se face prin diferite metode, in functie de natura elementelor
patrimoniale: numarare, cantarire, calcule tehnice – pentru bunuri corporale (materiale), sau pe baza de acte
justificative si registre pentru cele necorporale (nemateriale).
Inventarierea este necesara pentru a asigura o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei
financiare si a rezultatelor obtinute. In conformitate cu prevederile articolului 8 din Legea contabilitatii nr. 82/1991,
persoanele fizice si juridice care au obligatia sa conduca propria contabilitate vor efectua inventarierea generala a
patrimoniului la inceputul activitatii, apoi cel putin o data pe an, de regula la sfarsitul anului, in cazul fuzionarii,
divizarii sau incetarii activitatii.
Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de invetariere revine administratorului, ordonatorului de
credite sau altor persoane desemnate de unul dintre acestia, care are obligatia gestionarii patrimoniului. Elementele
patrimoniale inventariate se vor inscrie mai intai in liste de inventariere. Pentru bunuri apartinand altor unitati se vor
intocmi liste de inventar separate.
Potrivit legislatiei in vigoare, pentru buna organizare si desfasurare a lucrarilor de inventariere se va numi o
comisie de catre administratorul unitatii patrimoniale sau de catre ordonatul de credite in situatia institutiilor de stat.

respectiv de catre ordonatorul de credite. Comisiile de inventariere vor fi formate din cel putin doua persoane numite prin decizie de catre administrator. Pot interveni cazuri de forta majora sau calamitati naturale. Astfel.  obligarea intregii comisii de inventariere sa participe efectiv la lucrarile de inventariere. Pentru buna desfasurare a operatiilor de inventariere. Inventarierea patrimoniului se efectueaza la locul de depozitare a bunurilor prin masurare. Functia de stabilire a situatie nete a patrimoniului si a rezultatului economico – financiar. a evidentei contabile in cadrul compartimentelor specializate. Rezultatul net al exercitiului se determina conform relatiei: Rezultatul net = Activ net la sfarsitul exercitiului – Activ net la inceputul exercitiului 3. consumurilor si vanzarilor Aceasta functie se exercita avand in vedere metoda de contabilitate a stocurilor aplicata de societatea comerciala.procedeul operativ – contabil (pe solduri) . a unor reactii chimice sau a unor procese biologice (dilatare. cantarire. Pot aparea anulari de comenzi prin renuntarea unor clienti si sortimente de bunuri greu vandabile sau fara miscare datorita unor aprovizionari ineficiente. Cunoastem ca evidenta scriptica se bazeaza pe inregistrarea cu exactitate si pe baza de documente contabile. intrarile si iesirile din timpul perioadei se inregistreaza cronologic in conturile de stocuri. Dintre acestea amintim:  organizarea corespunzatoare a valorilor materiale pe sortimente. Oricat de riguros ar fi organizata evidenta contabila (scriptica). Aceste elemente inventariate conduc la stabilirea situatiei nete a patrimoniului. care genereaza lipsuri de gestiune. tipuri. pot aparea diferente in realitate. responsabilul acesteia va ridica de la compartimentul financiar-contabil listele de inventariere vizate si parafate de catre seful contabil. dimensiuni.  numirea unor persoane competente din unitate pentru identificarea anumitor bunuri. permitand printre altele determinarea valorii matematice contabile a unei actiuni (valori reale a actiunii). intrucat stocul initial. Acest indicator se calculeaza astfel: Activ net contabil = Total Active inventariate – Datorii inventariate. asa cum stim din anul precedent. exista doua metode de contabilitate a stocurilor: .procedeul cantitativ – valoric .  tinerea la zi a evidentei operative la gestiunile de valori materiale. manipularii si depozitarii lor. Dupa emiterea deciziei de numire a comisiei de inventariere. Din aceasta comisie nu pot face parte gestionarii depozitelor si nici contabili care tin evidenta gestiunii lor. Stocul final se determina conform relatiei: Stoc final = Stoc initial + Intrari – Iesiri Prin aceasta metoda. codificarea acestora etc.  dotarea gestiunii cu aparate de masura si control corespunzatoare. Functia de calcul si evidenta a stocurilor. precum si efectuarea punctajelor lunare dintre acestea. Cu ajutorul inventarierii se determina situatia reala a activelor pe de o parte si a datoriilor pe de alta parte.metoda inventarului permanent. evidenta analitica a stocurilor se realizeaza cu ajutorul a trei procedee: . surselor si proceselor economice. . Functia de control al concordantei dintre evidenta scriptica si situatia reala. oxidare.metoda inventarului intermitent. in functie de natura bunurilor. Metoda inventarului permanent se aplica obligatoriu in unitatile mari. alterare etc). 2. ca urmare a unor fenomene fizice. Totusi aceste persoane vor fi obligate sa stea la dispozitia comisiei pentru a da lamuririle necesare. Inventarierea indeplineste in cadrul societatii comerciale trei functii importante: 1.  punerea la dispozitia comisiei de inventariere a mijloacelor tehnice de calcul. deci a mijloacelor. dupa care comisia se va prezenta la sediul gestiunii ce urmeaza a fi invetariate. a operatiunilor economico-financiare ce afecteaza patrimoniul. le perimite cunoasterea stocului in orice moment din luna. El ajuta la analiza situatiei economico- financiare a societatii comerciale. persoanele care gestioneaza patrimoniul vor lua anumite masuri in vederea crearii conditiilor corespunzatoare de lucru. numita Activ Net Contabil (ANC). precum si a materialelor necesare sigilarii spatiilor unde sunt depozitate bunurile inventariate. numarare sau prin alte mijloace de determinare a existentelor faptice. in ceea ce priveste sortimentele si preturile. care nu se pot consemna contabil la data producerii lor: modificari cantitative si calitative ale produselor pe timpul transportului.

 Inventariere partiala care cuprinde numai o parte a patrimoniului: o sectie. o ferma. Dupa intervalul de timp la care se efectueaza avem:  Inventarierea anuala este efectuata la sfarsitul anului (exercitiului financiar). furtuni etc). stocul final din luna curenta devenit stoc initial.  Inventarierea inopinata este efectuata la cererea organelor de control fara o anuntare prealabila a gestionarului. se va anula.  Inventarierea ocazionala este efectuata in timpul exercitiului financiar. Iesirile din timpul lunii se determina la sfarsitul lunii conform relatiei: Iesiri = Stoc initial inventariat la sfarsitul lunii precedente + Intrari – Stoc final inventariat la sfarsitul lunii curente La inceputul lunii urmatoare. 2. datorita unor situatii precum: predari – primiri de gestiune. Dupa sfera de cuprindere a patrimoniului avem:  Inventariere generala care cuprinde intregul patrimoniu precum si bunurile apartinand altor intreprinderi si care se afla temporar in incinta intreprinderii. in scopul intocmirii bilantului contabil anual. situatii de forta majora (inundatii. Ea cuprinde intregul patrimoniu al intreprinderii si are drept scop determinarea situatiei reale a elementelor patrimoniale ce urmeaza a fi inscrise in bilant. iar stocul final determinat prin inventar se inregistreaza in conturile de stocuri. . La inceputul lunii se anuleaza stocul initial determinat prin inventar la sfarsitul lunii precedente.procedeul global – valoric Metoda inventarului intermitent se aplica optional in unitatile mijlocii si mici. pentru a verifica existenta in teren a unei anumite categorii de elemente patrimoniale. o magazie de depozitare. o anumita categorie de bunuri. . un magazin. Inventarierea se clasifica dupa mai multe criterii: 1. cutremure. incendii. modificarile de pret la marfuri prin hotararea organelor competente. intrarile din timpul lunii se inregistreaza direct pe cheltuieli. in ipoteza ca se va consuma sau se va vinde in aceasta perioada. fuziunea (contopirea) sau divizarea unor intrepinderi.  Inventarierea periodica este efectuata in cursul anului sau la intervale mai mari de un an. inventarierea fiind obligatorie la sfarsitul fiecarei luni.