You are on page 1of 2

Perdorimi i elementeve radioaktiv ne mjeksi.

Mjekësia bërthamore është një specialitet mjekësor që përfshin aplikimin e substancave
radioaktive në diagnozën dhe trajtimin e një sëmundjeje.

Në procedurat e mjekësisë bërthamore,
radionuklidet kombinohen me elementë të tjerë për
të formuar komponimet kimike. Këto
radiofarmaceutikë, të administruara një herë tek
pacienti, mund të lokalizohen në organe specifike
ose receptorë qelizorë. Kjo pronë e
radiofarmaceutikës lejon mjekësinë bërthamore të
imagjinojë shkallën e një procesi sëmundjeje në
trup. Këto imazhe bazohen në funksionimin dhe
fiziologjinë qelizore e jo në ndryshimet fizike në
anatominë e indeve. Prandaj, me disa sëmundje,
studimet e mjekësisë bërthamore mund të
identifikojnë problemet mjekësore në një fazë më të hershme se sa analizat e tjera
diagnostikuese.

Jodi-123 skanimi i tërë trupit: Këto imazhe janë skanime të përdorura në vlerësimin e kancerit të
tiroides duke përdorur izotopin jod-123.

Në imazhin mjekësor bërthamor, radiofarmaceutikat merren brenda, ose në mënyrë intravenoze
ose gojore. Pas kësaj, detektorë të jashtëm kapin dhe formojnë imazhe nga rrezatimi që emetohet
nga radiofarmaceutikat. Ky proces është ndryshe nga një rreze X diagnostike, ku rrezatimi i
jashtëm kalon përmes trupit për të formuar një imazh. Mjekësia bërthamore ndryshon nga
shumica e imazhit tjetër në ato teste diagnostikuese, të cilat kryesisht tregojnë funksionin
fiziologjik të sistemit që hetohet, në krahasim me imazheve tradicionale anatomike, si CT ose
MRI.

Izotopet e zakonshëm që përdoren në imazhet bërthamore përfshijnë: fluoro-18, gallium-67,
krypton-81m, rubidium-82, azot-13, technetium-99m, indium-111, jod-123, ksenon-133 dhe
tallium-201 .

Trajtim
Përveç imazhit, terapi radionuklide mund të përdoret për të trajtuar kushte të tilla si
hyperthyroidism, kancer tiroide, dhe çrregullime të gjakut. Radiofarmaceutikat që përdoren në
terapinë mjekësore bërthamore lëshojnë rrezatim jonizues që udhëton vetëm në një distancë të
shkurtër. Kjo minimizon efektet anësore të padëshiruara dhe dëmtimin e organeve jo të
involvuara ose strukturave aty pranë. Për këtë lloj të terapisë, yttrium-90 dhe jod-131 janë
izotopet më të përdorura.

Punoi: Kevin Kafexhi
Portofol
Lenda: Fizik
Tremujori 3
Permbajtja:
1.Veprimtari: Energjia Berthamore
2.Perdorimi i radioaktivitetit ne mjeksi.
3.Projekti
4. Fletoret e shtepise dhe te klases.

Punoi: Kevin Kafexhi