You are on page 1of 25

Marketing Industrial

Cercetări de Marketing

Cercetarea privind comportamentul
de achizitionare a serviciilor de
turism

1) Scopul cercetării
Scopul acestei cercetări cantitative este de a determina diferențele dintre preferințele
consumatorilor ce achiziționează serviciile turistice din mediul offline versus cei care le
achiziționează din mediul online. Cercetarea se adresează populației din București, cu vârsta de
peste 18 ani.

2) Obiectivele cercetării
Pentru realizarea chestionarului au fost luate în vedere câteva obiective principale, ce au
rolul de a evidenția preferințele consumatorilor de servicii turistice din România. Obiectivele
vor fi raportate ca și comparație între cei ce își achiziționează serviciile turistice din mediul
offline și cei ce le achiziționează din mediul online.
1. Stabilirea principalelor modalități de achiziție a serviciilor turistice preferate de către
consumatori și identificarea motivelor alegerii unui anumit mediu de achiziție.
2. Identificarea principalelor surse de informații folosite de către consumatori atunci când
își achiziționează următoarele servicii de turism.
3. Identificarea preferințelor consumatorilor în ceea ce privește tipul de turism practicat.
4. Stabilirea principalelor motive ce stau la baza unei călătorii practicate în scop turistic.

3) Formularea ipotezelor

1. Cei mai mulți dintre consumatorii de servicii turistice preferă să le achiziționeze din
mediul offline, principalul motiv fiind încrederea pe care o au în agențiile de turism, spre
deosebire de modalitatea online de achiziție a acestora prin care pot fi păcăliți.
2. Peste 30% dintre indivizi se informează de pe site-urile partenere agențiilor de turism,
25% se informează direct la agențiile de turism, iar restul prin intermediul rudelor sau
prietenilor.
3. 35% dintre consumatori preferă turismul montan, 30% preferă turismul de litoral, 15% pe
cel cultural și 20% pe cel balnear.
4. Aproximativ 80% dintre indivizi preferă să călătorească împreună cu prietenii sau
familia, în timp ce 15% preferă să călătorească în grupuri special organizate, iar 5%
singuri.

4) Stabilirea variabilelor

Denumirea variabilei Definirea conceptuală Definirea operaţională
1. Loc Localitatea în care a) Da
respondentii au locuit în b) Nu
cel puțin ultimele 12 luni
2. Mediu_achiziție Mediul din care a) Din mediul offline
consumatorii își b) Din mediul online
achiziționează vacanțele
3. Motive_off Motivele indivizilor de a-
și achiziționa serviciile
turistice din mediul offline
4. Sursa_off Sursele din mediul offline a) Direct de la agențiile
din care respondenții își de turism
achiziționează vacanțele b) Prin intermediul
sindicatului
c) Prin intermediul
ministerului

d) Altă sursă.) b) De pe site-urile partenere agențiilor de turism (vola. Sursa_off Sursele din mediul online a) De pe site-urile din care respondenții își agențiilor de turism achiziționează vacanțele (christiantour...ro.ro. etc.. Altă_sursă_off Altă sursă din mediul offline din care indivizii achiziționează serviciile turistice 5..ro.1.) d) Altă sursă.ro.. eximtour. etc. 6. flygo.ro. !zzy. etc. Specificați 5...1. Specificați care: . Altă_sursă_on Altă sursă din mediul online din care indivizii achiziționează serviciile turistice .ro..ro. zumzi.) c) De pe site-urile agregatoare de reduceri (redutti. Motive_on Motivele indivizilor de a- și achiziționa serviciile turistice din mediul online 6.

.... Surse_info Sursele de informare la a) Agențiile de turism care apelează indivizii b) Site-urile partenere pentru alegerea destinației agențiilor de turism turistice (de exemplu: Vola..) c) Reviste/ flyere/ pliante d) Rude/ prieteni/ colegi e) Alte surse. Perioada_an Anotimpul în care a) Iarna respondenții preferă să b) Primavara .ro. Specificați care: ...ro.. portvoyage. Tip_turism Tipul de turism pe care a) Montan indivizii preferă să îl b) De litoral practice c) Cultural d) Balnear e) Altă formă.... Altă_formă_turism Altă formă de turism practicată de indivizi 9. etc... Alte_surse Specificați care: Alte surse de informare la . 8. 7.1.ro.....7. care apelează indivizii pentru alegerea destinației turistice 8.1.. paralela45.

2. Perioada_turism Momentul de timp în care a) În concediul de respondenții preferă să odihnă călătorească în scop b) La sfârșit de turistic săptămână c) Cu ocazia anumitor sărbători d) Cu ocazia anumitor evenimente culturale e) Altele.... Specificați care: . Călătoria_singur Preferințele respondenților a) Acord total cu privire la călătoria fără b) Acord însoțitori c) Nici nici d) Dezacord e) Dezacord total 11. 10.1...1.. Călătoria_pr Preferințele respondenților a) Acord total . călătorească c) Vara d) Toamna 10.. Călătoria_fam Preferințele respondenților a) Acord total cu privire la călătoria b) Acord împreună cu familia c) Nici nici d) Dezacord e) Dezacord total 11..Altă_perioadă Alt moment în care indivizii preferă să călătorească 11.

. Călătoria_grup Preferințele respondenților a) Acord total cu privire la călătoria b) Acord împreună cu un grup c) Nici nici organizat d) Dezacord e) Dezacord total 12. 12. Mijl_transport Mijloacele de transport pe a) Autoturism personal care consumatorii le aleg b) Autoturism închiriat să le utilizeze atunci când c) Tren călătoresc în scop turistic d) Avion e) Autocar f) Vapor g) Altele..... Rap_calpret Importanța acordată a) Foarte important raportului calitate/preț b) Important ...3. cu privire la călătoria b) Acord împreună cu prietenii c) Nici nici d) Dezacord e) Dezacord total 11.. Unit_cazare Preferințele a) Hotel consumatorilor cu privire b) Pensiune la unitatea de cazare c) Cabană aleasă pentru călătoriile d) Vilă turistică realizate în scop turistic e) Camping f) Altele... 13.... Specificați care: . Specificați care......

1 Atracții_turistice Importanța acordată a) Foarte important atracțiilor turistice b) Important c) Nici nici d) Puțin important e) Foarte puțin important 13.3 Modal_tratament Importanța acordată a) Foarte important modalitatilor în care b) Important respondentul se poate trata c) Nici nici de anumite boli d) Puțin important e) Foarte puțin important a) Foarte important 13.4 Cen_agr Importanța acordată b) Important consumului de noi c) Nici nici specialități culinare d) Puțin important e) Foarte puțin important .2 Peis Importanța acordată a) Foarte important peisajelor b) Important c) Nici nici d) Puțin important e) Foarte puțin important 13. c) Nici nici d) Puțin important e) Foarte puțin important 13.

14 Sex_resp Sexul respondenților a) Bărbătesc a) Femeiesc 15 Vâr_resp Intervalul în care se a) Între 18 și 25 ani încadrează vârsta b) Între 26 și 35 ani respondenților c) Între 36 și 45ani d) Între 46 și 55 ani e) Între 56 și 65 ani f) Peste 65 de ani 16 Ult_stud Ultima școală absolvită de a) Gimnaziale către respondent b) Liceale c) Postliceale d) Universitare e) Postuniversitare 17 Int_ven Intervalul în care se a) Sub 1000 lei încadrează venitul lunar b) Între 1000 și 1500 lei net câștigat de către c) Între 1501 și 3500 lei respondenți d) Peste 3500 lei 5) METODOLOGIE Cercetarea a fost realizată în perioada 19 decembrie – 27 decembrie 2016. a) Definirea surselor de informații Colectivitatea cercetată este formată din indivizii cu vârsta mai mare de 18 ani și care au locuit în București în ultimele 12 luni. Colectarea informațiilor fiind realizată prin intermediul unui chestionar ce a fost administrat online. Chestionarul a fost realizat prin intermediul serviciului google docs. . Instrumentul de cercetare utilizat este chestionarul. pe care o să îl testăm pe un eșantion de 100 respondenți și este reprezentat de acele persoane care obișnuiesc să călătorească în scop turistic. . fiind distribuit prin intermediul unui link către indivizi. în București.

obișnuiți să achizitionati vacanțele/serviciile turistice din mediul offline. b) Chestionar Q_1. obișnuiți să achiziționați vacanțele/serviciile turistice din mediul online. Altă sursă Q_5. Ați spus că. Ați spus că. Care sunt motivele pentru care dvs. Preferați sa achizitionați vacanțele/serviciile turistice din mediul online și nu din cel offline? (Intrebare deschisă)(qo to q7) Q_6. Din mediul online – go to q_5 Q_3. Care sunt motivele pentru care dvs. În general. preferați să achizitionați vacanțele/serviciile turistice din mediul offline și nu din cel online? (Intrebare deschisă) Q_4. Vă rog să selectați care este sursa principală de unde le achitionați: (qo to Q7) a. din ce mediu preferați să vă achiziționați vacanțele/serviciile turisice?(raspuns unic) a. În ultimele 12 luni ați locuit în București? a) Da b) Nu (Stop interviu) Q_2. Prin intermediul sindicatului c. Vă rog să selectați care este sursa principală de unde le achiționați: (qo to Q7) . Din mediul offline – go to Q_3 b. în general. în general. Prin intermediul ministerului d. Direct de la agențiile de turism b.

) g) De pe site-urile agregatoare de reduceri (redutti. etc. Care sunt momentele în care preferați să călătoriți în scop turisc?(răspuns multiplu) f) În concediul de odihnă g) La sfârșit de săptămână h) Cu ocazia anumitor sărbători i) Cu ocazia anumitor evenimente culturale j) Altele. eximtour.. preferați să mergeți: Acord total Acord Indiferent Dezacord Dezacord total ....ro... Specificați care: .ro.) f) De pe site-urile partenere agențiilor de turism (vola. !zzy.. e) De pe site-urile agențiilor de turism (christiantour.. etc. Atunci când călătoriți în scop turistic..) h) Altă sursă Q_7.. flygo.. etc. Q_10.ro.. zumzi... Care este perioada din an în care preferați să călătoriți în scop turistic? a) Iarna b) Primavara c) Vara d) Toamna Q_9.. Q_8.ro. Specificați care: ..ro..ro. Care este tipul de turism pe care preferati să îl practicați? a) Montan b) De litoral c) Cultural d) Balnear e) Altă formă.ro.

... Singur Cu familia Cu prietenii/colegii Cu prietenul(a)/sotul(ia) Cu grupuri special organizate Q_11. cu ce mijloace de transport preferați să vă deplasați? h) Autoturism personal i) Autoturism inchiriat j) Tren k) Avion l) Autocar m) Vapor n) Altele..... Q_12.. Specificați care: . optați pentru: (răspuns multiplu) a) Hotel b) Pensiune c) Cabană d) Vilă turistică e) Camping f) Altele.... Atunci când vine vorba de alegerea unității de cazare. Atunci când practicați turismul. Specificați care.. .

Vârsta dumneavoastra se incadrează în intervalul: a) Între 18 și 25 ani b) Între 26 și 35 ani .Q_13. În momentul alegerii următoarei destinații turistice. Sexul dumneavoastră: a) Bărbătesc b) Femeiesc Q_15. care sunt caracteristicile cele mai importante pe care le luați în considerare? Foarte Important Nici nici Puțin Foarte important important puțin important Raportul dintre calitatea și prețul serviciilor ce urmează să fie achiziționate Atracțiile turistice din zonă Peisajele Modalitățile prin care vă puteti trata și întreține sănătatea Consumul de anumite mâncăruri ce sunt specifice zonei Q_14.

c) Între 36 și 45 ani d) Între 46 și 55 ani e) Între 56 și 65 de ani f) Peste 65 de ani Q_16. Ultimele studii absolvite pe care le-ați absolvit sunt: a) Gimnaziale b) Liceale c) Postliceale d) Universitare e) Postuniversitare Q_17. 1 – Mediul de achiziție 33% 67% Din mediul offline Din mediul online . În ce interval se încadrează venitul dumneavoastră lunar net? a) Sub 1000 lei b) Între 1000 și 1500 lei c) Între 1501 și 2500 lei d) Peste 2501 și 3500 lei e) Peste 3500 lei 6) Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării Figura nr.

astfel încât să poată cauta serviciile turistice în mediul online.Folosirea din ce în ce mai mult a internetului în viața de zi cu zi a indivizilor se poate observa și în preferințele consumatorilor în ceea ce priveste achiziționarea de servicii turistice. Alți 8% preferă să achiziționeze din mediul offline. De asemenea. Figura nr. Astfel. aproape 70% din consumatori își achiziționează serviciile turistice din mediul online. sunt persoane carora le este greu/ dificil să folosească internetul. Figura nr. vânzătorul/ prestatorul de servicii i le poate clarifica imediat. deoarece în cazul în care au diferite nelămuriri. 3 – Sursele de achiziție din mediul offline . fiind mult mai siguri pe ofertant. 2 – Motivele alegerii mediului offline Increderea / siguranta in 19% ofertant Imi pot clarifica nelamuririle 8% Nu am rabdare sa caut 2% Altele 3% Nu stiu/nu raspund 68% Din cei 32% de indivizi ce preferă să achiziționeze serviciile turistice 19% dintre acestia au mai multă încredere în ceea ce cumpără direct de prestatorul de servicii. sau care pur și simplu nu au cunoștințe necesare despre calculator/ internet.

apelează direct de la agențiile de turism. Figura nr. în timp ce doar 15% le achiziționează prin intermediul Ministerului de care aparțin. 5 – Sursele de achiziție din mediul online . consideră că. 9% 15% 76% Direct de la agentiile de turism Prin intermediul Ministerului de care apartineti Prin intermediul sindicatului Trei sferturi din consumatorii ce preferă să își achiziționeze serviciile turistice din mediul offline. Figura nr. Sunt de asemenea și consumatori care aleg să își achiziționeze vacanțele prin intermediul Sindicatului (de care aparțin). deoarece sunt de părere că găsesc oferte mult mai avantajoase decât în mediul offline. făcând mult mai ușoară până și cumpărarea vacanțelor. achiziționând serviciile turistice prin intermediul mediului online. Mai mult de 10% dintre indivizi. accesează mult mai repede ofertele. 4 – Motivele alegerii mediului online Oferte mai avantajoase 31% Rapiditatea accesarii / cumpararii 13% vacantelor Altele 3% Nu stiu/Nu raspund 35% Mai mult de un sfert dintre consumatorii de servicii turistice (31%) preferă să le achiziționeze prin intermediul mediului online.

Figura nr. pentru care optează mai mult consumatorii ce își cumpără vacanțele din mediul offline. Cel mai puțin preferat tip de turism este cel balnear. pentru care optează 13% dintre indivizii ce își achiziționează vacanțele din mediul online. 7 – Anotimpul preferat pentru călătorii . și 6 % din mediul offline. indiferent de mediul din care sunt achiziționate vacanțele. 6 – Tipul de turism practicat 13% Balnear 6% 43% Cultural 55% Din mediul online 55% Din mediul offline Montan 61% 91% Litoral 85% Turismul de litoral este preferat de majoritatea consumatorilor de servicii turistice. Acesta este următ apoi de turismul montan și cel cultural. decât cei ce și le cumpără din mediul online. 19% 40% De pe site-urile agregatoare de reduceri De pe site-urile partenere agentiilor de turism Cei mai mulți dintre consumatori preferă să își achiziționeze vacanțele direct de pe site-urile partenere agențiilor de turism (40%). Figura nr.

Figura nr. Procentul de indivizi care preferă să călătorescă la sfârșit de săptămâna. este mai mare în cazul celor ce își cumpără vacanțele din mediul offline. ambele preferate de către 28% dintre consumatori. Figura nr. Din mediul offline Din mediul online 62 28 21 19 11 12 7 4 iarna primavara vara toamna Cei mai mulți consumatori. Următoarele anotimpuri preferate sunt iarna și primavara. preferă vara ca perioadă din an în care să călătorească (90%).Persoanele cu care aleg să călătorească consumatorii din mediul offline Cu Cu grupuri Mediul Cu prietenii/ Singur Cu familia prietenul(a)/ special offline colegii sotul(ia) organizate . 9 . indiferent de mediul din care aceștia își achiziționează vacanțele. 8 – Momentul preferat pentru a călători Cu ocazia anumitor 13% evenimente culturale 21% Cu ocazia anumitor 30% sarbatori 49% Din mediul online 48% Din mediul offline La sfârșit de saptamana 58% În concediul de odihnă 87% 82% Aproape 90% dintre indivizi preferă să călătorească în concediul de odihnă.

9 .73).09 3. În timp ce consumatorii din mediul offline aleg în primul rând să petreacă vacanță alături de prieten/ă sau soț/soție (4. cei din mediul online aleg să călătorească alături de prietenii/ colegii lor și apoi cu prietenul/a (4. este faptul că sunt foarte puțini consumatori cărora le place să călătorească de unii singuri (2.28 4.55.73 3. Ceea ce se poate observa foarte ușor.13 4.93 4. Astfel. .28).15 4.76 Figura nr.45 Un alt aspect important al petrecerii unei vacanțe/ concediu sunt persoanele cu care alegi să te deplasezi.55 4. se poate observa o ușoară diferență între tipurile de consumatori.64 4.Persoanele cu care aleg sa calatoreasca consumatorii din mediul online Cu Cu grupuri Mediul Cu prietenii/ Singur Cu familia prietenul(a)/ special online colegii sotul(ia) organizate Acord total 32 100 176 236 56 Acord 75 165 110 35 135 Nici-nici 9 7 1 0 16 Dezacord 30 3 0 3 12 Dezacord total 50 2 0 0 12 Scor mediu 2.93). respectiv 2. Acord total 30 40 120 135 65 Acord 12 88 24 12 32 Nici-nici 3 9 9 9 12 Dezacord 32 0 0 0 14 Dezacord total 7 0 0 0 1 Scor mediu 2.

10 – Unitatea de cazare . 9 – Mijloc de transport autoturism personal 34% 55% avion 49% 18% 5% Din mediul online autoturism inchiriat 12% Din mediul offline tren 7% 9% autocar 5% 6% Oamenii au preferințe diferite din acest punct de vedere. Figura nr. putem observa diferențe și în comportamentul consumatorilor. Astfel.Cel mai putin folosit mijloc de transport este autocarul. în funcție de mediul din care aceștia aleg să își cumpere vacanțele. mijlocul de transport fiind ales și în funcție de locația la care trebuie să ajungă indivizii. cele mai folosite mijloace de transport atunci când vine vorba de o vacanță sunt autoturismele personale (ales de către 55% din indivizii care preferă mediul offline de achiziție) și avionul (ales de către 49% din cei care preferă mediul online de cumpărare). Figura nr. De semenea.

fiind urmat de către forma de cazare de tipul pensiunii (24%. O formă de cazare din ce în ce mai căutată este aceea care constă în închirierea unui apartament/ garsoniere direct de la proprietarul său.Caracteristici luate în considerare – mediul offline Mediul offline Foarte Important Indiferent Puțin Foarte Scor important important puțin mediu important Raportul dintre calitatea și prețul serviciilor ce urmează să fie achiziționate 110 40 3 0 0 4. cea mai căutată formă de cazare de consumatori este hotelul (64%. respectiv 39% optează pentru el). respective 27%).06 . 11 .64 Atracțiile turistice din zonă 135 24 0 0 0 4.82 Peisajele 75 56 12 0 0 4.33 Modalitățile prin care vă 70 36 24 4 0 4. Un număr destul de semnificativ deja îl folosesc. Figura nr. 64% hotel 39% 24% pensiune 27% 3% Airbnb 18% 3% cabana Din mediul online 9% 6% Din mediul offline vila turistica 6% Așadar. majoritatea făcând parte din indivizii care își cumpără vacanțele din mediul online (18%).

36 (mediul online). Astfel.85 Atracțiile turistice din zonă 245 68 3 0 0 4.64).85) și atracțiile turistice din zona (de către consumatorii offline. .61 (mediul offline). aceasta a obtinut un scor mediu egal cu 3. consumul de anumite mâncăruri ce sunt specifice zonei.69 Modalitățile prin care vă puteți trata și întreține sănătatea 100 100 45 14 0 3. este caracteristica cea mai puțin importantă în momentul în care consumatorii își planifică următoarea vacanță.36 Cele mai importante caracteristici luate în considerare atunci când consumatorii își aleg următoarea destinație turistică sunt raportul calitate/ preț (de către consumatorii online.Caracteristici luate în considerare – mediul online Foarte Important Indiferent Puțin Foarte Scor Mediul online important important puțin mediu important Raportul dintre calitatea și prețul serviciilor ce urmează să fie achiziționate 290 32 3 0 0 4. respectiv 2. obținând un scor mediu egal cu 4. obținând un scor mediu egal cu 4. În general. 11 .87 Consumul de anumite mâncăruri ce sunt specifice zonei 5 92 51 10 0 2. puteți trata și întreține sănătatea Consumul de anumite mâncăruri ce sunt specifice zonei 40 48 15 16 0 3.72 Peisajele 230 84 0 0 0 4.61 Figura nr.

11 – Sexul respondentului 72% 64% 36% Barbatesc 28% Femeiesc Din mediul offline Din mediul online Figura nr. Figura nr. 12 – Vârsta respondentului 42% 36% 33% 24% 22% 12% 9% 9% 7% 4% intre 18 si 25 intre 26 si 35 intre 36 si 45 intre 46 si 55 intre 56 si 65 ani ani ani ani ani Din mediul offline Din mediul online .

13 – Studii absolvite universitare 60% 39% postuniversitare 19% 15% Din mediul online Din mediul offline postliceale 3% 0% liceale 18% 45% Figura nr. Figura nr. 14 – Venitul net lunar 45% 36% 27% 27% 28% 18% 9% 9% intre 1001 si intre 2501 si peste 3500 lei sub 1000 lei 2500 lei 3500 Din mediul offline Din mediul online .

Preferințele consumatorilor de servicii turistice depind foarte mult de factorii externi lor (grupurile din care fac parte. fie că sunt agenții de turism. întreprinderile.). agenții economici trebuie să știe mereu ce gândesc consumatorii și ce anume trebuie să le ofere ca să aleagă produsul/ serviciul lor și nu al concurenților. acestea trebuie să fie la curent cu toate modificările de comportament ale indivizilor. având ca ultime studii absolvite pe cele universitare (60%) și care au un salariu lunar net cuprins între 2501 și 3500 lei. sunt femei (64%). 7) CONCLUZII Într-o lume ce se află într-o continuă schimbare. trebuie să fie la curent cu schimbările ce au loc în comportamentul clienților lor. mai precis a preferințelor lor de consum în funcție de mediul din care aleg să își achiziționeze serviciile: offline sau online. De aceea. pentru fiecare dintre intreprinderi este foarte important să se adapteze la schimbările pieței.În general. dar și de experiențele anterioare cu acestea. consumatorii din mediul offline. perioada in care calatoresc si momentele in care prefera sa calatoareasca. Se poate forma și un profil al consumatorilor de servicii turistice care preferă să le cumpere din mediul online. tipul de turism ce il aleg. astfel se poate observa că aceștia sunt în general femei. pentru a-i păstra. dar și a potențialilor lor clienți. având ca ultime studii absolvite pe cele liceale (45%) și care au un venit lunar net între 1001 si 2500 lei. Indiferent de serviciile pe care le pun la dispoziție (fie cazare. etc. Astfel. fie că sunt parteneri ai acestora.). starea materială. etc. fie transport. cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani. cu cine călătoresc. De aceea. . în aceasta lucrare. Așadar. timpul liber. s-a realizat studierea și analiza comportamentului de cumpărare a consumatorilor de servicii turistice. starea civilă. este importantă și studierea preferințelor indivizilor în ceea ce privște serviciile turistice: unde preferă să se cazeze. tocmai pentru a putea supraviețui și pentru a putea ajunge cât mai aproape de ei. În prezent. peste jumătate din consumatorii de servicii turistice aleg mediul online atunci când se interesează sau chiar își rezervă/cumpără biletele pentru următoarea vacanță. sau pentru a-i câștiga (după caz). majoritatea având între 46 și 55 de ani (36%).

Diferențele între cele doua categorii de consumatori din punctul de vedere al modului în care aceștia preferă să călătorească: consumatorii tradiționali aleg să călătorească în principal cu prietenul/a sau soțul/ia. de unitatea de cazare sau orice alt serviciu turistic. mediul online devenind mult mai confortabiul și mai simplu de folosit. . deoarece lumea este în continuă mișcare. aceștia optează pentru vară ca moment al anului în care să călătorească. astfel. care să le satisfacă nevoile și așteptările. Ca și anotimp. Este important ca ofertanții să vină cu oferte câț mai atrăgătoare pentru consumatori. indiferent că e vorba doar de transportul până la destinație. în timp ce consumatorii online aleg să călătorească alături de prieteni/colegi.Acest lucru se întâmplă din ce în ce mai mult. timpul nu le mai este suficient și nu mai au rabdare. preferând turismul de litoral (chiar și cel montan).