You are on page 1of 19

SAVE OR CANCEL

RAPORT DE ACTIVITATE

- 2 0 1 7 -
CUPRINS

2 Despre Save or Cancel

3 hub cultural Cinema / Teatrul de vară CAPITOL

6 Un-hidden Bucharest

9 Platforma feeder.ro

13 Pictăm pereți la Lente

15 Propunere concurs Bienala de Arhitectură de la Veneția

17 Participare la Anuala de Arhitectură București

18 Direcții în 2018
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a
artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea
contemporană.

Programele multidisciplinare auto-generate de Save or Cancel au ca
scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de
(re)valorizare a existentului prin proiecte culturale, editoriale, de
arhitectură, sau design.

Echipa Colaboratori
Cristina Popa - designer social, asociat Alex Iacob - fotograf
Andrei Racovițan - arhitect, asociat Ana Dămoc - designer grafic
Petre Ghiocel - regizor, fotograf, VJ
Vlad Dumitrescu - editor

2
HUB CULTURAL CINEMA /
TEATRUL DE VARĂ CAPITOL
În 2008, 2009 și 2014 Save or Cancel investig- 4 conferințe, 4 expoziții, 2 semnale urbane și 3
hează independent rolul acestui spațiu cultural apeluri deschise vor reactiva memoria colectivă,
abandonat prin studii istorice, de arhitectură și reintegrând monumentul în circuitul public prin
urbanism, igienizarea grădinii, repunerea tempo- reinterpretări democratice ale spațiului urban ca
rară în uz și apeluri deschise pentru proiecte spațiu cultural, explorând legături între artă,
artistice. natură și oraș. Inițiativa este un proiect-pilot
interdisciplinar auto-inițiat, exemplu pentru alte
În 2017 - 2018 Save or Cancel propune o campa- cinematografe și teatre de vară abandonate,
nie extinsă de conștientizare și de sensibilizare conceput pentru scara umană.
față de patrimoniul cultural național, cu aplicație
pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând Campania urmărește o mai bună conștientizare a
potențialul de hub cultural independent al ansam- potențialului cultural și educațional al tuturor
blului. spațiilor de acest tip din București și implicarea
artiștilor, organizatorilor de evenimente culturale
Situat în centrul orașului București, ansamblul de și comunității locale în cadrul unor proiecte
monumente istorice Cinema CAPITOL trans-sectoriale, multidisciplinare, colaborative.
(B-II-m-B-18683) și Teatrul de vară CAPITOL
(B-II-m-B-19202) ocupă parcela dintre bd.
Elisabeta 38 și str. Constantin Mille 13.

Echipa Colaboratori
Cristina Popa - concept, management economic și Serebe - desen
dezvoltare web Octav Avramescu - serigrafie manuală
Andrei Racovițan - arhitectură, management și Pisica Pătrată - instalație artistică Semnal Urban
coordonator proiect #FLUID (Paul Dunca, Alex Bălă) - live performance
Alex Iacob - fotografie și video Augmented Space Agency - Capitol Continuum instalație AR
Ana Dămoc - design grafic Ancuța Clim - poem Rondeul cariatidelor
Alexandra M. Păun - poem Ctrl+S
Vasile Leac - poem Replici dintr-un film distrus
Adrian Drăghia - fotografie Save CAPITOL
Paramon Ditu - identitate grafică și design

3
34
SCOP REZULTATE
Instalație urbană Pisica Pătrată
Teatrul de vară Capitol,
fotografie de Alex Iacob

•Proiectul își propune promovarea patrimoniului cultural •Aducerea în atenția publicului a obiectelor de
ca actor în viața urbană și re:activarea participativă a patrimoniu, informarea și conectarea cu trecutul cu
ansamblului de monumente Cinema / Teatrul de vară ajutorul a 4 studii fotografice și peste 60 de articole
Capitol ca hub cultural independent multi-disciplinar despre ansamblul de monumente Capitol,
prin reinterpretări ale societății contemporane. cinematografe și teatre din București, alături de
exemple de reabilitări cu un impact pozitiv.

OBIECTIVE •Întâlnirea reală și virtuală dintre beneficiari,
manageri de programe culturale, arhitecți, inițiative
civice de reactivare a patrimoniului și comunitate, în
•Atragerea unor noi categorii de public pentru spațiile cadrul conferințelor Capitol Talks.
culturale alternative și pentru patrimoniu; înțelegerea
nevoilor culturale ale acestora. •Facilitarea utilizării spațiului cultural public și
semi-public, implicând comunitatea locală și
•Conștientizarea și sensibilizarea publicurilor vizate internațională, artistică și online pentru un rezultat
față de patrimoniul cultural național, relevând, prin adaptabil, incluziv, dinamic, trans-disciplinar, flexibil,
democratizarea spectrului de activități, potențialul în cadrul atelierelor pentru copii și apelurilor deschise
acestuia pentru sectorul cultural independent. pentru idei și proiecte.

•Promovarea creațiilor contemporane locale și •Proiectul beneficiază de implicarea partenerilor:
susținerea producției artiștilor tineri. AFCN, PMB, ArCub, CNDB, Teatrul Mic, Cinema
Marconi, RADEF, Carol 53, Monumente Uitate /
•Crearea de parteneriate strategice în plan local și Asociația ARCHÉ și a partenerilor media: Zeppelin,
european și promovarea creativității ca alternativă IQads, Smark, Iqool, Assamblage, Citatepedia,
sustenabilă la abandonul instituționalizat al wordstylist.ro, anyplace.ro, Art7, Arte și meserii, Plaja
patrimoniului. de Carte, Someș Delivery, Dizainăr.

4
EVENIMENTE
05 Mai 2017 - 25 Decembrie 2017
05 - 19 Mai 27 Mai 11 Iunie 17 - 18 Iunie
OPEN CALL I ID design Conferința Reactivarea Grădini Posbile Grădina Cinema Capitol
winner: Acme Industries Patrimoniului la CNDB Street Delivery, București la Someș Delivery, Cluj
Activitățile culturale programate în anul 2017
au avut în vedere reactivarea memoriei
colective cu focus pe ansamblul de
monumente Cinema / Teatrul de vară CAPITOL
și un caracter multi-disciplinar care implică
colaborarea simultană a mai multor artiști și
specialiști.

22 Iunie - 31 Iulie 04 - 06 August 08 - 20 August 5 Septembrie
Participare la Anuala de Cinema și expoziție Instalație / Semnal urban OPEN CALL II Semnal urban
Știrile și informările despre acest proiect au Arhitectură București la Plaja de Carte Pisică Pătrată Capitol Continuum AR app
fost concomitent expuse online pe platforma
feeder.ro, care au fost accesate de peste
390.000 de ori de peste 197.000 de persoane.

15 Septembrie 06 Octombrie NAG 07 Octombrie 10 Octombrie, 5-6 Decembrie
#FLUID live performance instalație Pisica Pătrată OPEN CALL III Poem Rondelul Prezentare Capitol pentru
la Teatrul de vară Capitol AR app Capitol Continuum ASA cariatidelor de Ancuța Clim studenții UAUIM și Spiru Haret

11 - 13 Octombrie 20 Octombrie 30 Octombrie 25 Decembrie
Atelier pentru copii la MNAC cu Conferința Teatre și Cinema Lansare website OPEN CALL Fotografie
5 Serebe și Octav Avramescu la Hub A, Casa OAR București http://capitol.rehab Save CAPITOL de Adrian Drăghia
UN-HIDDEN
BUCHAREST

Un-hidden Bucharest este un proiect de regenerare urbană conceput ca o serie de 3 semnale urbane /
intervenții în spațiul public, co-create împreună cu comunitatea, care au ca scop umanizarea orașului
București, și promovarea cunoașterii și explorării acestuia prin artă.

Ediția pilot din 2017 a produs o hartă online și print A2 cu 22 de locuri publice în care bucureștenii și
turiștii pot găsi lucrări artistice independente, dintre care 3 astfel de spații sunt gazda intervențiilor
artistice realizate în cadrul proiectului Un-hidden Bucharest: Sala Omnia, viitorul sediu al Centrului
Național al Dansului; Lente; Cinema Marconi.

Echipa Artiști
Cristina Popa - concept, management economic și Skinny Bunny - instalație, Sala Omnia
dezvoltare web Sorina Vazelina & Primitiv Print - mural și
Andrei Racovițan - arhitectură, management, serigrafie comix, Lente
coordonator proiect Pisica Pătrată - Totem instalație, Lente
Alex Iacob - fotografie și video VJ VLC - instalație video, Cinema Marconi
Ana Dămoc - design grafic Câtpece - producție Totem
Paul Dunca - tur ghidat story-telling

6
SCOP REZULTATE
Pisică Pătrată - totem
Sorina Vazelina și Primitiv Print - screen printing & comix @ Lente

•Proiectul își propune promovarea artei ca actor în viața •Digitalizarea a 22 de intervenții artistice, alături de
urbană și regenerarea participativă a spațiului public ca 43 de locuri alternative, recomandate de feeder.ro, și
spațiu cultural multi-disciplinar prin reinterpretări ale publicarea hărții online și print A2.
societății contemporane.
•Activitățile editoriale ale proiectului au generat
multiple comunicări online și print, printre care 17
OBIECTIVE articole și selecții de informații pentru reprezentarea
proiectului, a spațiilor publice vizate și a artiștilor
implicați. Conținutul produs de proiect a fost afișat de
•Atragerea unor noi categorii de public și sporirea
peste 190.000 de ori pe site-ul feeder.ro.
implicării acestora în co-crearea spațiului public ca
spațiu cultural comun, cu ajutorul unui apel deschis
•Știrile despre proiect au fost preluate de partenerii
pentru proiecte și producția a 3 intervenții artistice, în
și partenerii media ai proiectului, dar și de publicații
perioada Iulie-August 2017, concepute pentru scara
online internaționale sau locale, cum ar fi 360 Street
umană.
Art, The Institute, România Pozitivă, Medium.com,
MapDance.com, RoEvents, Word Stylist, Eveniro.com,
•Conștientizarea și sensibilizarea publicurilor vizate
VoxCapital, Umblat.ro, Urban Things – Chestii urbane.
față de participarea artei în spațiul public, relevând,
prin democratizarea spectrului de activități,
•Proiectul a activat 6 artiști pentru producția
potențialul acesteia ca alternativă sustenabilă pentru
semnalelor urbane, alături de alți 6 artiști participanți
regenerare urbană.
la Open Call și 15 participanți la turul ghidat.
•Promovarea creațiilor contemporane locale și
susținerea producției artiștilor tineri.

7
PRODUSE EVENIMENTE
HARTA print A2 - Un traseu care prezintă 22 noi SEMNAL URBAN I // INTERVENȚIE ARTISTICĂ
intervenții artistice în spațiul public; ediție Pisica Pătrată TOTEM
limitată – 230 de hărți; distribuită gratuit în 43 de Sâ 19 Aug // 11:00 – 19:00 @ Lente, Strada
locuri din București. Dionisie Lupu 78

HARTA online - 22 noi intervenții artistice în spați- SEMNAL URBAN II // INTERVENȚIE ARTISTICĂ
ul public și 43 de locuri interesante din București. Open call winner: Skinny Bunny
Sâ 26 Aug // 11:00 – 21:00
CNDB Sala Omnia, str. Cristian Popișteanu 1

Tur ghidat și story-telling cu Paul Dunca pe 26 SEMNAL URBAN III // INTERVENȚIE ARTISTICĂ
Aug, de la ora 19:00, cei 15 participanți l-au urmat VJ VLC / instalație video
într-o plimbare de 3 km, descoperind 8 intervenții Jo 31 Aug // 20:00 – 22:00
artistice din București. Cinema Marconi, Calea Griviței 137

OPEN CALL Un-hidden Bucharest (17 și 30 Iulie) SEMNAL URBAN I // INTERVENȚIE ARTISTICĂ
Save or Cancel și CNDB invită artiștii să Sorina Vazelina & Primitiv Print
reinterpreteze fațada Sălii Omnia din București, mural și serigrafie
un spațiu care nu se află pe nicio hartă afectivă. Sâ 9 Sep // 11:00 – 19:00
4.070 de vizualizări, 7 înscrieri și 888 de voturi. Lente, Strada Dionisie Lupu 78

8
FEEDER.RO
feeder.ro este "agenția de știri a națiunii alternative", un site ce publică
de 14 ani știri și articole din zona urbană, evenimente alternative, artă
contemporană, arhitectură, muzică, design, tehnologie, internet, street art.

Activând ca platformă de comunicare între o Extinderea spectrului de servicii și produse online
selecție de artiști locali și internaționali și este un pas firesc pentru a dezvolta dialogul pe
publicul lor, s-a transformat rapid în „ghidul care feeder îl întreține cu cititori, artiști și
cooltural” de referință al evenimentelor culturale parteneri.
din România, atât pentru adolescenți și tineri în
căutare de alternative pentru timp liber, cât și Democratizarea procesului de self-publishing
pentru publicul educat, de vârstă medie, din facilitează libertatea de exprimare a tinerilor
mediul urban. artiști și manageri culturali, transformând cititorul
feeder.ro în creator de conținut.

Echipa Colaboratori
Andrei Racovițan - manager, PR, curator Victor Botan - editor
Cristina Popa - media strategist, editor, social designer Petre Ghiocel - fotograf
Alex Iacob - fotograf Meșteșugar Digital - web development
Andrei Barbu - editor Web Dev - web development
Vlad Stancu - editor
Vlad Dumitrescu - editor
Ana Dămoc - designer grafic

15 9
SCOP REZULTATE

•Promovarea feeder.ro ca ghid cultural
alternativ de calitate, cu rol de informare și 30 Been There Like That
recenzii locuri și evenimente 9 polls
sondaje
5.593 de persoane au votat
urmărește echipa feeder la
suport pentru artiști debutanți, publicuri și concerte, piese de teatru, lucrările preferate din apelurile de
rețele culturale din România, Europa și restul festivaluri, expoziții, și la diverse idei feeder.ro sau cele mai
evenimente alternative pentru a simpatice festivaluri, restaurante
lumii. experimente noi hotspot-uri sau cafenele.

OBIECTIVE
culturale locale și internaționale.

•Creșterea organică a numărului de vizitatori unici
cu 5% anual, în perioada 2014-2018
137 EP reviews
recenzii muzică 12 tops articole

sunete noi și artiști remarcabili în repere despre cele mai interesante
rubrica de preview-uri exclusive și și fresh locuri, realizate cu ajutorul
publicului feeder.ro.
•Crearea de conexiuni între artiști, public și lansări de vinyl-uri.
organizatori de evenimente, facilitată de redacția
feeder, sporind calitatea dialogului prin conținut
editorial excepțional

•Dezvoltarea și menținerea unei rețele organice
de creatori și parteneriate strategice prin
51 newsletters
campanii 30 lists articole
buletinul cu știri feeder.ro ajunge listele informează audiența despre
stabilirea de contacte cu artiști și rețele culturale săptămânal la cei 1.931 de opțiuni și locuri noi.
abonați, cu rată de deschidere de
din Europa, în perioada 2014-2018 13%.

•Promovarea valorilor etice și sustenabile prin
includerea unui număr cât mai mare de artiști de
gen feminin – de la mai puțin de 15% în 2014 la
50% în 2018, și promovarea debutului prin
40 soundsaudio podcasts 30 open calls
apeluri pentru idei și proiecte
dezvoltate în cadrul proiectelor
seturi create de DJs apreciați sau
cercetarea și publicarea activității tinerilor artiști. debutanți, meticulos curatoriate, culturale Save or Cancel, apelurile
care în 2017 au atras: 149.000 de au atras 40 de artiști participanți
audiții, 656 de comentarii, 1.389 și 2.650 de votanți.
10 de re-postări, 7.705 de aprecieri.
WEBSITE HARTĂ VIZITATORI SOCIAL MEDIA

1.198 3.085.296 20.590 1.470
vizualizări reacții re-shares
503 articole și 695 evenimente

179.500 285.065 1.460
vizualizări pins
vizitatori unici

351.000 104.641 2.235
vizualizări mesaje
accesări
România 148.272 (82,71 %)
Marea Britanie 4.600 (2,57 %)
+85% Statele Unite 3.817 (2,13 %)
Germania 3.765 (2,10 %) 20.400 5.600 259
vizitatori noi / an Franța 2.051 (1,12 %) vizualizări aprecieri fotografii și videos
Italia 1.658 (0,92 %)
Moldova 1.390 (0,78 %)
51% Spania 1.232 (0,69 %)
Olanda 938 (0,52 %) 2.222 68
public feminin Rusia 931 (0,52 %) minute vizionate videos

3.848.624
VIZUALIZĂRI ÎN 2017
11
FEEDER INSIDER
42 interviuri
artiști locali & internaționali

Declinându-se într-o serie atipică de produse
culturale, feeder insider este un program complex
de identificare și promovare a persoanelor-reper
e-book #04
din domeniile creative. Editarea și publicarea revistei anuale feeder
insider e-book #04, o selecție cu 14 interviuri cu
Interviurile sunt publicate în fiecare Miercuri, pe artiști români și internaționali, distribuită online
www.feeder.ro, începând cu Martie 2014. gratuit.

Mai mult de 130 de interviuri sunt online acum și
au fost citite de aproximativ 100.000 de vizitatori,
stând la baza conectării publicului feeder cu
Lente x feeder
artiști remarcabili.
Lente este locul în care mâncarea bună întâlnește
sentimentul de intimitate, cum numai acasă
În 2017, 42 de interviuri și traduceri au fost
găsești. Interviurile Feeder insider sunt prezente
distribuite online.
și în meniul Lente.

Echipa Artiști
Cristina Popa - concept, editor, management economic Miss Kittin [NobodysBizzness], Subb–an [One Records], Saint
Andrei Racovițan - management, coordonare proiect și PR Machine, Aeul, Alexandra [Melliflow], Denis Kaznacheev
Alex Iacob - fotografie și video [Nervmusic], Mona Nicoară [fARAD], Butch [People &
Ana Dămoc - design grafic Machines], Erwin Olaf, Hedof, Simina Grigoriu [Kuukou
Vlad Dumitrescu - editare și traduceri Records], Livio & Roby, Francesca Lombardo [Echolette],
Livia Fălcaru & Reg Andrei.
PICTĂM PEREȚI
LA LENTE
Un-hidden Bucharest este un proiect de Ediția pilot din 2017 a produs o hartă
regenerare urbană conceput ca o serie de online și print A2 cu 22 de locuri publice
3 semnale urbane / intervenții în spațiul în care bucureștenii și turiștii pot găsi
public, co-create împreună cu lucrări artistice independente, dintre care
comunitatea, care au ca scop umanizarea 3 astfel de spații sunt gazda intervențiilor
orașului București, și promovarea artistice realizate în cadrul proiectului
cunoașterii și explorării acestuia prin artă. Un-hidden Bucharest: Sala Omnia,
viitorul sediu al Centrului Național al
Dansului; Lente; Cinema Marconi.

Echipa ARTIȘTI
Cristina Popa - concept, design grafic, editor
Kitră - acrilic
Andrei Racovițan - management, coordonator proiect
Cutărică - acrilic,
Anca Pandrea - coordonator și curator
Ada Mușat - cărbune
Alexandra Pandrea - fotografie și video
Saddo și Pren - acrilic
Alex Iacob - fotografie și video ș
Praf de Cretă (Mura și binescris) - cretă
Pisica Pătrată - acrilic
Irlo - acrilic
Livia Fălcaru și Reg - acrilic

13
SCOP REZULTATE
•Lente și-a definit un credo de-a lungul anilor Lucrările artiștilor încălzesc spațiul și atmosfera
prin umplerea spațiului (fie că vorbim despre din Dionisie Lupu 78, inspirând conversații
pereți sau meniu) cu imagini, sensibilitate, idei creative, productive și interesante.
care să aducă imaginație, culoare și personalitate
ieșitului în oraș.

•Lente Dionisie Lupu și-a deschis poarta sub
auspiciile lui Aitch și Cutărică. Casa veche,
elegantă din Dionisie Lupu, cu o căsuță de
poveste în spatele curții, este un spațiu clasic,
impunător și oarecum distant. Ne-am bucura ca
spațiul să-i provoace și să-i stimuleze pe cei pe
care i-am invitat la pictat pereți.

Kitră Ada Mușat Cutărică Praf de cretă

OBIECTIVE
•Atragerea unor noi categorii de public pentru
spațiile culturale alternative

•Promovarea creațiilor contemporane locale și
susținerea producției artiștilor tineri.

Saddo și Pren Pisica Pătrată Livia și Reg Irlo

14
PROPUNERE CONCURS
BIENALA DE LA VENEȚIA

Construcțiile noi se bazează adesea pe descoperi-
re, pe abilitatea de a recunoaște ceea ce se află în
fața noastră. Invențiile rareori provin dintr-o minte
a inventatorilor.

Frumusețea proiectului Lacul Văcăreşti este că
acesta este deja acolo pentru a ne bucura de el.
Este un dar pentru oraș. Un ecosistem incredibil de
complex a fost deja creat. Ceea ce trebuie făcut
este să înțelegem acest lucru și să îl protejăm.

Echipa
Cristina Popa - designer social, editor, responsabil financiar
Andrei Racovițan - manager, coordonator de proiect
Lucian Racovițan - arhitect
Katharina Zwielich - cercetare și sustenabilitate

15 Giardini della Biennale
VIZIUNE
Pavilionul este proiectat ca o adevărată călătorie,
unde Trecutul intră în dialog cu Modernismul și
Natura cu Arhitectura. Această expoziție are o
dimensiune interactivă, invitându-i pe vizitatori
să descopere interiorul, unde pot vedea Natura
adusă din Parcul Natural Văcărești, pot simți
ceața, mirosul plantele și pot auzi sunete de
păsări, broaște și alte animale din fauna parcului.
Trebuie doar să experimentezi gestul de a face o
reverență la intrare, la fel cum se făcea odinioară
la intrarea în Bordei.

DESCRIERE
+1 este un proiect expozițional care transmite
puterea expresivă a noului Parc Natural
Văcărești din București, România.

În centrul pavilionului este plasată o piramidă cu
vârful în jos, iluminată difuz din interior. Forma de
con, care trimite cu gândul atat la digului lacului
dar si la arhitectura traditionala in sarpanta este
propusa pentru a fi construita in cadrul acestei
editii a Bienalei. Inainte de intrarea in con peretii
vor fi vopsiti negru pentru intari imaginea de 1m2
de lumina in pavilion.

16 Noua Galerie iccu
PARTICIPARE LA ANUALA DE
ARHITECTURĂ BUCUREȘTI 2017
CERCETĂRI ȘI VIZIUNI PRIN ARHITECTURĂ – CARTE DE ARHITECTURĂ
APARIȚII ÎN CATALOGUL ANUALELOR DE ARHITECTURĂ 2016/2017

Catalogul Anualelor de Arhitectură București
2016/2017, lansat Joi 15 Februarie 2018, de către
Filiala București a Ordinului Arhitecților din
România, împreună cu Miele, include cele 3
proiecte cu care Save or Cancel a participat în
cadrul Anualelor 2016 și 2017, și anume Parcul
Natural Văcărești – premiul secțiunii „Viziuni și
cercetări prin arhitectură” (ex aequo) 2016, Hub
Capitol – înscris în Secţiunea arhitectură și spațiu
public – intervenții și acțiuni în spațiul public 2016
și Booklet Cinema / Teatrul de vară CAPITOL –
înscris în Secţiunea cercetări și viziuni prin
arhitectură – carte de arhitectură 2017.

Echipa
Andrei Racovițan - arhitect
Cristina Popa - designer social, editor
Alex Iacob - fotograf
Ana Dămoc - designer grafic

17
Anuala de Arhitectură, by Alex Iacob
SAVE OR CANCEL
Direcții 2018
Promovarea egalității de gen și a diversității

Susținerea debutului artistic

Facilitarea dialogului multicultural

Producția transdisciplinară

18
Contact:
info@saveorcancel.tv