You are on page 1of 1

Cuprins

Argument................................................................................................................................................. 1

Titlul ............................................................................................................................................................. 2

Tema ............................................................................................................................................................ 2

Structura compozițională............................................................................................ 2

Caracterul postmodern .......................................................................................................... 3

Conflictele ............................................................................................................................................... 3

Particularitățile limbajului ............................................................................................ 3

Conținutul ................................................................................................................................................ 4

Caracterizarea ...............................................................................................................................6

Scrisoare către personaj ...............................................................................................9

Fragmente impresionante ...................................................................................................9

Recomandare ................................................................................................................................10

Concluzii...............................................................................................................................................10

Bibliografie.................................................................................................................................. 11