You are on page 1of 2

Mata Pelajaran : BAHASA JAWA Hari

:
Kelas : 10 (sepuluh) Tanggal :
Komp. Keahlian : Teknik Pendingin dan Tata Udara – Tata Busana Waktu :

Nama : _________________________________ Kelas : ____________ NILAI TTD ORTU

No. Tes : ______________ Ruang : _____

URAIAN (ESSAY)
Wangsulana pitakonan ing ngisor iki kanthi cetha lan genep!

1. Sebutna piwulang kang kinandhut ing Serat Wedhatama?
Wangsulan : __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2. Sebutna paugerane tembang!
Wangsulan : __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

3. Kepiye watake tembang Sinom?
Wangsulan : __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

4. Apa kang dikarepake sipat angkara murka ing tembang Sinom?
Wangsulan : __________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
5.
Nuladha laku utama
Tumraping wong tanah Jawi
Wong agungg ing Ngeksiganda
Panembahan Senapati
Kapati amarsudi
Sudanen hawa lan nepsu
Pinesu tapa brata
Tanapi ing siyang ratri
Amemangun karyenak tyasing sasama

Apa tegese “Amemangun karyenak tyasing sasama” ing dhuwur?
Wangsulan : __________________________________________________________________________________

Penilaian Tengah Semester Genap | Seni Budaya | Kelas 10 | TP. 2017/2018 | Kurikulum 2013 Revisi | SMK AL ASROR 1

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 6. 2017/2018 | Kurikulum 2013 Revisi | SMK AL ASROR 2 . Sapa kang ditemoni Arjuna nalika pisah saka Bima lan sedulur Pandhawa liyane? Wangsulan : __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 9. Sebutna dasanamane Bima lima wae! Wangsulan : __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 8. Kena apa Puntadewa diarani Yudhistira? Wangsulan : __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 10. Saka ngendi Arjuna oleh ajian sapu angin? Wangsulan : __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Penilaian Tengah Semester Genap | Seni Budaya | Kelas 10 | TP. Sebutna jinis-jinise wayang! Wangsulan : __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 7.