You are on page 1of 7

1

Škola: Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin

Nastavni predmet: Povijest

Razred: 8.razred

Datum: 29. kolovoza 2016.

Školska godina: 2015. / 2016.

Broj nastavnih sati: 1 školski sat

Nastavnica: Hana Gržinić Kraljić,prof.

Pismena priprema za izvođenje nastavnog sata u osnovnoj školi – radionica za
stručni skup (Pazin)

Nastavna cjelina: Svijet nakon Drugog svjetskog rata

Nastavna jedinica: Dekolonizacija

Tip sata: obrada gradiva

Napomena: detaljna objašnjenja o načinu razrade cjelokupne pripreme za nastavnu jedinicu nalaze se u priručniku Nastava povijesti usmjerena prema ishodima
učenja

vojna diktatura. mapa Vremenska crta. mapa Dijagram tijeka učenja. 2 I. vještine i stavovi) Cilj nastavne jedinice: Učenici će steći temeljna znanja o procesu dekolonizacije u Aziji i Africi nakon Drugog svjetskog rata te problemima s kojima su se suočile novonastale države uvježbavanjem dviju vještina: kronološkog mišljenja i razumijevanja povijesne priče.mape ću koristiti kao tehničke koncepte za razvijanje dvije povijesne vještine ( razumijevanje povijesne priče i kronološko mišljenje). Učenici će uz pomoć lente vremena objasniti početak i tijek dekolonizacije u Aziji i Africi te nastanak samostalnih država.94 i kronološki slijed događaja putem mape na str. mapa Problem i rješenje. CILJEVI I ISHODI UČENJA U NASTAVNOJ JEDINICI (znanja. grafičke mape usporedbe i pronalaska rješenja problema. mapa T-shema. Učenici će uz pomoć fotografija ispričati priču o načinu života i problemima s kojima se suočavaju djeca i mladi u zemljama „Trećeg svijeta“. Očekivani ishodi učenja: 1. Učenici će uz pomoć povijesnog zemljovida analizirati stanje u azijskim i afričkim zemljama prije i nakon procesa dekolonizacije. Učenici će svojim riječima objasniti nove pojmove: dekolonizacija.109 ) II. zemlje Trećeg svijeta“. Učenici će identificirati u tekstu probleme s kojima su se susrele samostalne države i moguća rješenja određenih problema. 4. DIDAKTIČKO-METODIČKI PODACI O NASTAVNOJ JEDINICI Mediji (nastavna sredstva i pomagala): udžbenik.fotografije djece . Vještine: • vještina razumijevanja povijesne priče (služenje povijesnim zemljovidima.) • vještina kronološkog mišljenja (izrada vremenske crte-str. 2. aparthejd i genocid. mapa Pisanje o nečemu što se dogodilo. 3. 5. Popis priloga: prilog 1. mapa Upoznavanje lika odnosno osobe.

73. AZOO.. M. rb. 2014. 2014. udžbenik za 8.aktivnost) prilog 10.razred..88. Zagreb.) prilog 5 . S. Educa. Zagreb.) prilog 3.94.str.str. Martin Zimmermann.107. LITERATURA a) Izvori znanja za nastavnika: Marinović. I. Zagreb.Čemu nas uči povijest?-nastava povijesti. 3 prilog 2. Mozaik knjiga.mapa Vremenska crta (50 grafičkih mapa. Školska knjiga. Zagreb. Marcia Modlo.43. Profil. 2014. Profil. Hrvatski jezik IV. Unicef Hrvatska.str..mapa T-shema (50 grafičkih mapa. Writing & More. Miočević Rendić. Linda Irwing-DeVitis.str.2009. Zagreb.str.ilustracija Kakve promjene donosi školovanje? ( Škole širom svijeta. Karen Bromley. .) prilog 9.) prilog 6 -slijepi zemljovid prilog 7-tekst o posljedicama dekolonizacije prilog 8 . 8. Nastava povijesti usmjerena prema ishodima učenja.109. b) Izvori znanja za učenika: Povijest 8. Program Škole za Afriku. Učenik istražitelj prošlosti. ur.mapa Pisanje o nečemu što se dogodilo (50 grafičkih mapa.str. 50 Graphic Organizers for Reading.) III.) prilog 11-mapa Dijagram tijeka učenja (50 grafičkih mapa. Vodič za organiziranje aktivnosti u osnovnim i srednjim školama.mapa Problem i rješenje (50 grafičkih mapa. 2001. KORELACIJA Geografija. Zagreb.. 2014. Velikani povijesti. Koren.mapa Upoznavanje lika (50 grafičkih mapa. prijevod Tihana Jakovčević. ideje o učenju/poučavanju i ishodi učenja. 2015.tekst o procesu dekolonizacije prilog 4 .

109.usporediti stanje u afričkom selu prije gradnje škola i poslije na temelju ilustracije ( prilog 9) i usporedbu prikazati putem mape T-shema ( prilog 10). priručnik str. te kreirati vremensku crtu na kojoj će se naći bitne godine za proces dekolonizacije uz pomoć mape Vremenska crta (prilog 5). –RADNI LIST 1 Vještina razumijevanja povijesne priče (pokazatelj 3b) Nakon prvog . priručnik. Nakon prvog zadatka kreću u osmišljavanje priče za svaku fotografiju na temelju zadanih odrednica uz pomoć grafičke mape Upoznavanje lika odnosno osobe (prilog 2). 107.osmisliti naziv zadanih fotografija (prilog 1).utvrditi prema postojećim podacima iz teksta u udžbeniku (prilog 3) kronološki slijed dekolonizacije uz pomoć mape Pisanje o nečemu što se dogodilo (prilog 4).RADNI LIST 3 Vještina razumijevanja povijesne priče Tehnički koncept kauzalnosti i usporedbe i sučeljavanja Na kraju svi učenici dobivaju mapu Dijagram tijeka učenja (prilog 13). 4 V. . priručnik str.94 . ZADACI RADIONICE.73 gdje će moći prikazati stanje prije i poslije te usporediti život na područjima na kojima je razvijen obrazovni sustav u odnosu na ona područja gdje nije. priručnik str.zajedničkog zadatka. RADNI LIST 4 .ucrtati zemlje koje su izdvojili iz teksta na slijepi zemljovid (prilog 6) –RADNI LIST 2 Vještina kronološkog mišljenja ( pokazatelj 3 a) Druga skupina : Stanje u novonastalim državama/ Posljedice dekolonizacije Zadatak: -analizirati tekst u udžbeniku o problemima i posljedicama kolonijalne vlasti (prilog 7) te smisliti moguća rješenja za postojeći problem uz pomoć grafičke mape Problem i rješenje (prilog 8).KRATAK OPIS IZBORA I STRUKTURE SADRŽAJA Učenike dijelim u 2 skupine i svaka skupina dobiva isti zadatak. priručnik str. Prva skupina: Proces dekolonizacije Zadatak: . str. svaka skupina dobiva svoj zadatak preko kojih će usvajati povijesne vještine. Učenici imaju zadatak imenovati.88 preko kojeg će objediniti i procijeniti svoja znanja sa sata.

Ujedinjeni narodi. 1945. samostalna država. genocid i vojni režim te UNICEF. 5 VI. kraj Prvog svjetskog rata. deklaracija. 1960.5 i 7.) Dvije vještine razvijaju se uz pomoć slijedećih tehničkih koncepata: kronologija. kolonije. Neovisnost Gane. 1947. kauzalnost i usporedba i sučeljavanje. zemlje „Trećeg svijeta“. V. PREGLED I STRUKTURA KATEGORIJA ZNANJA I VJEŠTINA ČINJENIČNO ZNANJE Učenici će na ovom nastavnom satu steći slijedeća temeljna znanja: A) Povijesni pojmovi bez kojih ne mogu razumjeti povijesni događaj: dekolonizacija. Kraj Drugog svjetskog rata i nastanak organizacije Ujedinjenih naroda.2. Neovisnost Indije. 31 i 32. 3 i 6. C) Osobe koje treba upamtiti: Nelson Mendela i Mahatma Gandhi Povijesne vještine i tehnički koncepti koji se razvijaju putem sadržaja: KONCEPTUALNO ZNANJE Dvije temeljne povijesne vještine: vještina kronološkog mišljena i vještina razumijevanja povijesne priče i to kroz slijedeće pokazatelje: a) Vještina kronološkog mišljenja što uključuje pokazatelje 2. aparthejd. Deklaracija UN o davanju neovisnosti kolonijama. B) Događaji i godine koje treba ponoviti i upamtiti: 1918. b) Vještina razumijevanja povijesne priče što uključuje pokazatelje 1. RAZRADA NASTAVNOG SATA ETAPE OBLICI METODE METODE NASTAVNA . (Priručnik Nastava povijesti usmjerena prema ishodima učenja str. Također će se ponoviti i utvrditi znanje o povijesnim pojmovima s kojima su se učenici već susretali: kolonijalizam. kolonijalni imperij. 1957.

Učenik promatra rad s posebno fotografije. 43) razgovor Rad na odgovore. osobe grafičkoj mapi Razgovor o obavljenom pisanje na ploči zadatku dijaloška metoda Nastavak kreiranje mape Rada u Nakon faze motivacije i rada na slikovnom materijalu svaka grupama. današnjeg sata povijesti te pišem naslov na ploču. Upoznavanje promatranje lika-prilog 2. čitanje i rad na Tekst u grupama Proces dekolonizacije-RADNI LIST 2 rad s posebno pov. mapi lika odnosno Slijedi razgovor o nazivima fotografija gdje obrazlažu svoje (priručnik str. kreda. grupa dobiva zasebni zadatak..Dijelim učenicima svojstva slike. U njima se nalaze tekstovi i grafičke mape materijalom na kojima će učenici raditi. nastavni Prisjećamo se gradiva koje nam je usko vezano uz današnji skupni dijaloška metoda demonstracije. a to je rad na fotografijama tako što svakoj slici daje materijalima 2 školska sata koje oni moraju promotriti i dalje krenuti po uputama koje naziv na temelju (radni list 1- se nalaze na radnom listu broj 1.analiza pripremljenim (prilog 3) . Rad u Skupina 1. metoda rada s podjela Svaka skupina dobiva radni listić na kojem se nalaze zadaci grafičkim zadatka i upute za rad. mapa . ) GLAVNI DIO metoda rada na čitanje i rad na Individualno slikovnom časopisu priručnik str. rasizam. izvoru udžbeniku . listić sat-kolonizacija. imenuje ih pripremljenim Radionica traje Najavljujem temu i zadatak. Dajem upute učenicima o načinu rada na današnjem satu. 6 NASTAVNOG ŠTO RADI NASTAVNIK ŠTO RADI UČENIK RADA POUČAVANJA UČENJA SREDSTVA I SATA POMAGALA UVODNI nastavničko DIO / izlaganje MOTIVACIJA U uvodnom dijelu sata govorim učenicima o cilju frontalni metoda ploča. papir. individualni razgovora. prilog 1i grafička mapa Pisanje. fotografije – materijale. Učenici rade na grupno materijalu i 43- Imenovanje Nakon što su sve skupine odradile zadatak kreću rješavati slikovnom materijalu i grafičkoj mapi Upoznavanje slika grafičku mapu.

. zemljovid metoda rada na Tekst u tekstu. ( prilog 9).RADNI LIST 3 rješenje (prilog s grafičkim 8). tablica) mape T-shema posljedicama kolonijalne vlasti te smisliti moguća metoda rada na ( prilog 10). metoda pisanja ZAKLJUČNI Učenici komentiraju razgovor o individualni metoda mapa DIO stanje u novonastalim obavljenom frontalni razgovora Dijagram Na kraju će svi učenici dobiti mapu Dijagram tijeka zemljama u procesu zadatku tijeka učenja učenja preko kojeg će objediniti i procijeniti svoja dekolonizacije. . rješenja za postojeći problem uz pomoć grafičke mape pov. će se naći bitne godine za proces dekolonizacije uz pomoć grupni rad slijepi zemljovid mape Vremenska crta metoda analize (prilog 6) . Stanje u novonastalim državama/ Posljedice slikovnim metoda čitanja i grafička mapa materijalom. (prilog 7) . RADNI LIST 4 .usporediti stanje u afričkom selu prije gradnje škola 11). putem mape T-shema demonstracije. 7 materijala Zadatak: materijalima učeničko Pisanje o nečemu . Zadatak: materijalom Ilustracija -analizirati tekst u udžbeniku o problemima i (grafikon. (prilog 13). rad metoda pisanja Problem i dekolonizacije.tekst( prilog ..utvrditi prema postojećim podacima iz teksta u udžbeniku izlaganje što se dogodilo materijalu kronološki slijed dekolonizacije uz pomoć mape Pisanje o (prilog 4). . Problem i rješenje zemljovidima . znanja sa sata. rada sa razgovora.rad na . mapa Vremenska crta -izlaganje nečemu što se dogodilo te kreirati vremensku crtu na kojoj (prilog 5). i poslije na temelju ilustracije i usporedbu prikazati metoda mapa Tko sam ja ? (prilog 12) .ucrtati zemlje koje su izdvojili iz teksta na slijepi izvora. metoda metoda udžbeniku Skupina 2.