You are on page 1of 3

KURUMSAL EĞİTİMLERDE TEAM BUILDING VE YELKEN DESTEĞİ...

Merhaba sevgili dostlarım,

2018 yılının ortalarına geldiğimiz şu günlerde iş dünyamızda gözlemlenen, şirket içlerindeki


en yüksek hareketliliğin; özellikle yılsonu hedeflerine yoğunlaşmak... Ve varsa negatif giden
sapmaları tek tek tespit etmek... Ve de henüz zaman varken gerekli tedbirleri alıp kurumsal
eğitimlere daha fazla önem vererek, yola devam etmek olduğunu... Hepimiz biliyoruz!

Artık günümüzde, kurumsal gelişime yönelik eğitimlere verilen önemi dikkate aldığımızda; bu
tür kurumsal eğitimlerin kişisel ve mesleki gelişimlere katkısı apaçık ortada. Zaten birçok özel
kuruluş ve üniversitelerimizin sürekli eğitim merkezleri de, bu konudaki hizmetlerini aralıksız
olarak sürdürüyor!.. (Migros Eğitim Uzmanı sevgili Dr. Yaman Özgün’ü saygıyla anıyorum.)

Bireysel gelişim ve mesleki uzmanlık alanındaki kazanımlar, tamamen kişilerin/çalışaların


kendisiyle ilgili olduğundan hareketle, kurumsal eğitimlerin; şirketlere pozitif katkısını zaten
tartışmıyoruz. Bu noktada yaşanan sıkıntı; bu eğitimler ve sonrasında yapılması gereken, “bir
iş birimi + bir departman + bir servis + bir bölge müdürlüğü + Vs.” için... Gerekli dayanışmayı
sağlayacak, iş birliğini destekleyecek, yardımlaşmayı özendirecek, takım/ekip çalışmalarında.

Kurumları uzun vadede vizyonlarına ulaştıracak olan bu ekiplerin, bölümlerinden başlayarak


bütün yönetim kadrolarını kapsayacak şekilde; birbirlerini daha iyi tanımaya, düzeltilebilecek
yanlışları tekrarlamamaya, özellikle kurallara uymaya, kişisel olarak karşısındaki arkadaşlarını
sevmeseler dahi - kuruma ve hedeflere saygı duymaya, üstlenilen görevleri yerine getirmeye,
hedeflere ulaşmak için dayanışma içinde olmaya, özen göstermelerini desteklemek amacıyla,
teorik ve uygulamalı kurumsal eğitimler sonrasında yapılan, team building ve spor çalışmaları
her zaman faydalı olmaktadır, diye düşünüyorum!.. Spor deyince Yelken’i kastettiğimi hemen
anladığınızı umuyorum. ... Neyse! Önce, isterseniz konuya “Team Building” ile başlayalım!..

Konuyla ilgili internette yapabileceğiniz birçok ön araştırmada da karşınıza çıkacağı şekilde...


Team Building (Takım oluşturma / Takım kurma / Takım bina etme); sonuç odaklı takımların
seçilmesi, geliştirilmesi ve motive edilmesi anlamına gelen bir oyun disiplinidir. Outdoor veya
Indoor Oyunlar - adı altında, özellikle; akademik + teorik + pratik anlamda yapılan kurumsal
eğitimler sonrası, eğitim alan kadroları - daha da kaynaştırmak için oynanır veya uygulanır!

Bu konuda çok önemli bir yere sahip olan yelken sporunu şimdilik bir kenara koyarsak, team
building - genellikle; grup dinamiklerini belirleme + onları amaca yöneltme + kuralları ortaya
koyma + performans değerlendirme + Vs. gibi aktivitelerle gerçekleşir.

Team building oyun süreçleri; görevlerin belirlenmesi + ekip içinde görevlerin dağıtılması +
takım olma yollarını tıkayan/engelleyen durumların tespiti ve bunların üstesinden gelinmesi
şeklindeki aşamalardan oluşabilir. Duruma ve hedeflere göre bu aşama sayıları da değişebilir.

Bir takım, kendini değerlendirebilmek için; önce ekip olarak, bir kaptan önderliğinde - kişisel
verilere dayalı biyografik özgeçmişleri de dikkate alarak, aynen swot - tows analizinde olduğu
gibi, güçlü ve zayıf olduğu yönlerini ortaya koyup, amaç ve hedefleri doğrultusundaki önünde
bulunan fırsatları ve tehditleri dikkate alabiliyorsa, takım olma yolunda ciddi mesafeler alır.

Neticede, amaçlara ulaşmak ve mevcut performansları arttırmak için; bu değerlendirme


sonuçlarına göre, istenilen durumlar ile mevcut durumların arasındaki farklar netleşir ve bu
farkları kapatmak için, beyin jimnastiği ile gerekiyorsa - yeni yeni stratejiler geliştirilebilir.

Eğitimin yapıldığı yere göre değişen ve gelişen maliyetleri bir tarafa bırakırsak , genellikle 1
gün veya 2 gün (Hafta sonu) süren “Team Building” çalışmalarında; iş yerlerinde yeni yeni bir
araya gelmeye başlayan takım arkadaşlarının, birbirlerini daha iyi tanımasına yönelik, birlikte
daha fazla zaman geçirmesini sağlayacak basit sosyal aktiviteler + Kişisel gelişim aktiviteleri +
Takımsal gelişim aktiviteleri + Kişilerin problem çözme yaklaşımları + Ekiplerin - nasıl beraber
çalışması gerektiğini ortaya koyan grup dinamikleri + Takımların psikolojik analizleri + Birlikte
nasıl daha iyi çalışılabileceğinin yansımaları... Kurumların en büyük kazançları olmaktadır!..

Ve şimdi de... Şirketlerde veya kurumlarda, takım olma yolunda beraber çalışarak amaç ve
hedeflerine ulaşmak için bir araya gelen ekiplerin; birbirleriyle daha çabuk kaynaşmalarına,
kişisel özelliklerini tanımalarına, doğrularını - yetkinliklerini - artılarını - eksilerini ve açıklarını
gözlemlemeye , her şartta destek olan spor dallarının başında gelen “Yelken Sporu” için,
çok değerli dostum Sayın Dr. Yılmaz Argüden’in özel bir yazısını sizlerle paylaşmak istiyorum.

(Bu arada yelkenle ilgili ekstra özel bir bilgi... Sadece yüzme bilmesi yeterli olan yelken takımı
üyeleri toplam 16 saatlik teorik ve pratik yelken eğitimleri sonrasında eğer isterlerse - amatör
veya profesyonel - yat yarış ekiplerinde yer alabiliyorlar! Marmara Yelken Kulübü - Desteği!..)

“Yelkencilik sadece bir spor değil, aynı zamanda önemli bir eğitim aracıdır...

Öncelikle, yelkencilik bir hedef belirlemeyi ve bu hedefe ulaşabilmek için önceden çevre
şartlarını inceleyip, detaylı planlama yapmayı gerektiren bir spordur. Bu nedenle, yöneticiler
için planlama deneyimi kazanma aracı olarak kullanılabilir. Bu planlama süreci sadece rotayı
içermez, aynı zamanda su, enerji, yiyecek ve bakım malzemesi gibi birçok yaşamsal kaynağın
da planlanmasını gerektirir. Bu yönüyle de yelkencilik; liderlik ve yöneticilikte stratejik önemi
olan konuların, tüm yönleriyle planlanması ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılması
becerilerinin, geliştirilmesine de yardımcı olur.

Yelken de, hayat gibi dinamiktir. Başarı; doğru kararlar kadar, çevre şartlarının da uygun
olmasına bağlıdır. Üstelik her ne kadar detaylı ve iyi düşünülmüş planlar yapılmış olursa
olsun, değişen olumlu veya olumsuz şartlara hızla uyum sağlayabilmek de, başarı için büyük
önem taşır. Yelken yarışlarında; hem - her gün hava şartlarında değişkenlik olabilir, hem de -
rakiplerin yaptıkları seçimler, hava şartlarından herkesin farklı şekilde yararlanmasına veya
yararlanamamasına sebep olabilir. Bu yönüyle de yelken; yöneticileri, değişen şartlara uyum
sağlayabilme yetkinliklerini geliştirmeye ve rekabete hazırlar.

Hayatta başarıyı etkileyen önemli unsurlardan birisi de ortaklıklardır. Evlilik, iş ortaklığı, takım
arkadaşlığı gibi... Yelken sporunda da; başarıyı ve zevki geliştiren faktörler arasında, ortaklar
ile anlaşma ve uyum vardır. Bu yönüyle de yelken; üst yöneticileri, takım çalışmasına hazırlar.
Yelkencilikte takım içinde ve başka teknelerdekiler ile sahildekilerle iletişim kurma yetkinliği
önem taşımaktadır. Bu nedenle, yelken iletişim yetkinliklerinin gelişmesine de yardımcı olur.

Toplumsal hayat, kurallara uymayı gerektirir. Kuralların rasyonel nedenleri olması ise onlara
uyumu artırır. Yelken için de geçerli olan bu durum, yöneticileri; kurallara uyum sağlamaya
ve varsa - yeni belirlenecek olan kurallarda, etkin olmaya hazırlar.

Yelkenciliğin önemli şartlarından birisi de riskleri önceden görmeye çalışmak ve her türlü risk
için hazırlıklı olmaktır. Bu nedenle; yelken, yöneticilikte çok önemli bir faktör olan kişisel ve
kurumsal risk yönetimi konusunda da, deneyim kazandırır.

Yelkende önemli ilkelerden birisi de “her şeyin bir yerinin olması ve her şeyin her zaman
düzenli olarak yerinde olması”nın sağlanmasıdır. Kurumsal yönetim için önemli olan şeffaflık
ve açıklık ilkeleriyle uyumlu olan bu anlayış aslında karar almada hızı ve risklerden korunmayı
sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yönüyle de yelkencilik yöneticiliğe hazırlanmada yardımcı olur.

Hem yelkende, hem de iş hayatında başarı için gerekli önemli konulardan birisi de disiplinli
olmaktır. Tabiat hataları kolay affetmez. Bu nedenle, yelkende disiplin hayati önem taşır. Bu
yönüyle de yelken, liderlik ve yöneticilik yetkinliklerinin gelişmesinde de, büyük bir etkendir.

Özetle, yelken sadece keyifli bir spor değil, aynı zamanda yöneticilik ve liderlik yetkinliklerini
de geliştirmeye destek olabilecek, özel bir eğitim aracıdır.”

Uluslararası Yelken Kongresi Açılış Tebliği https://tr.scribd.com/doc/250367811/Uluslararasi-


Yelken-Kongresi-Projesi-Tanitim-Sosyal-Medya-Dosyasi-Ali-Riza-DEGER Dünya Gazetesi & TYF

Bu güzel yazıdan sonra, genellikle kurumlara yönelik yetişkin yelken eğitimleri düzenleyen
çeşitli yelken kulüplerinin ve de yelken eğitim organizasyonları yapan özel tur şirketlerinin
web sitelerinde belirttikleri gibi; tekne ortamı ile “şirket - kurum” ortamı birbirlerine oldukça
benzemektedir. Teknenin kendisi - şirketi. Kaptan - lideri veya üst düzey yöneticiyi, yarış ekibi
- departman çalışanlarını, rakip tekneler - rakip şirketleri, hava şartları - ekonomik koşulları,
yarış kuralları - rekabet kurallarını, yarış rotası - misyon ve vizyonu ifade etmektedir.

Yelkenciliğe sadece bir spor olarak baksak dahi; tüm yelken yarışlarında, içinde bulunulan
şartlar altında ve mevcut kısıtlı kaynaklarla, yarış ekibinin - katılımcı bir şekilde stratejik
planlama yapması ve de bunu hep birlikte mümkün olduğunca uygulaması beklenir!..

Neticede “Yelken” sporunda, teknenin ve çevresel şartlarının ekonomik bir metafor (mecaz)
olarak kullanılması; hem katılımcıların bu metafor içinde kalmalarını sağlamakta ve hem de
edindikleri bilgileri ve üstlendikleri görevleri / rolleri kolaylıkla uygulama fırsatını sunmakta!..
MYK & UNGC BM KİS https://tr.scribd.com/document/380554754/MYK-UN-Global-Compact-
K%C4%B0S-Kurumsal-Motivasyon-E%C4%9Fitimleri-ve-Yelken-Deste%C4%9Fi-ARD-ONUR (*)

Bu noktadan hareketle, her zaman umuda yelken açmak dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun!

Sevgi ve saygılarımla

Ali Rıza DEĞER