You are on page 1of 4

Mit : Perzej spašava Andromeda

Slika koju sam odabrala za ovaj zadatak nosi naziv: ,,Perzej oslobađa Andromedu“
talijanskog renesansnog slikara Piera di Cosima. Krenimo od desnog gornjeg kuta slike.
Vidimo mladića koji leti nebom i planinu koja izgledom podsjeća na starca. Taj mladić
predstavlja Perzeja koji je netom prije ubio Meduzu, te je upitao Atlasa da ga zaštiti od
posljedica koje bi ga mogle zadesiti. Atlas to odbija, a Perzej ga okamenjuje pomoću
Meduzine glave. To je ujedno i priča o nastanku planine Atlas. Nakon tog čina, Perzej
nastavlja svoje putovanje zrakom. Na nogama ima krilate sandale od Hermesta, štit koji mu je
podarila Atena i glavu Meduze koja mu viri iz torbe, te su to atributi po kojima ga
prepoznajemo. U blizini njegova puta, događala se jedna neobična okolnost. Skupina ljudi je
jadikovala zbog sudbine djevojke koja je bila prikovana za stijenu na morskoj obali koju je
svakoga časa trebala progutati morska neman Ket (Ketos).1 Ta djevojka bila je Andromeda,
kći etiopskog kralja, a razlog zašto je bila bespomoćno zavezana za stijenu i predana Ketu je
nepromišljena izjava njezine majke. Naime, njezina majka je izrekla da je ljepša od svih
morskih nimfi, što je naljutilo Posejdona koji je tada uvrijeđen poslao Keta da proždire
Kefejevo kraljevstvo. Očajan kralj, odlazi u Amonovo proročište u Libiju koje mu je poručilo
da je jedini način da spasi svoje kraljevstvo taj da žrtvuje svoju kćer. Kada je to saznao narod,
prisilili su svojeg vladara da to ispuni i jadan Kefej morao je prepustiti svoju kćer proždrljivoj
nemani. No tada se pojavljuje mladić s početka naše priče, Perzej, koji je upravo stigao s
otoka Gorgona. Čuvši za Andromedinu sudbinu, odluči da će spasiti djevojku, ali jedino pod
obećanjem da mu istu daju za ženu. Andromedini roditelji oduševljeni tom ponudom pristaju.
Perzej je hitro uzeo svoj čarobni mač i krenuo u borbu. Iako u početku zvjer nije željela tako
lako predati svoj plijen, pokleknula je. Andromeda je spašena. U Kefejevoj zemlji se
priređivala svadba i veselje, ali postaje jedan problem. Andromeda je bila zaručena za

1
U „Bogovi i junaci antičkih mitova: leksikon grčke i rimske mitologije“ Vojtecha Zamarovskog se spominju oba
naziva za ovu morsku neman.
Kefejeva brata Fineja koji nije ni prstom maknuo kada je Andromedin život bio u opasnosti,
ali sada se kao i Ket nije želio odreći onoga što navodno pripada njemu. Na obredu vjenčanja,
Finej upada s naoružanim ljudima i proziva Perzeja kradljivcem nevjeste. Perzej i kralj su mu
mirnim postupkom pokušali objasniti situaciju i razloge zašto mu Andromeda više ne pripada,
ali kada su shvatili da naoružana skupina neće tako lako odustati od svog cilja, Perzej je
izvadio Meduzinu glavu iz svoje torbe i učinio od njih kamene skuplture. Nakon vjenčanja,
Perzej i Andromeda odlaze na otok Serifos gdje je živjela Perzejeva majka Danaja, a zatim u
Arg gdje Perzej postaje kralj. Andromeda i Perzej su imali mnogo potomaka od kojih su neki
važni likovi grčkih mitova: Alkej, Elektriona,Stenela, Mestora i Gorgofon. Danas, po mitu,
Perzej i Andromeda sjaje na noćnom nebu s Andromedinim roditeljima.
Ova slika nam može biti interesantna radi svoje kompozicije. Ona prikazuje više scena iz
priče koju nosi tj. ima više planova. Tako da možemo pratiti određenu liniju priče koja se
nalazi na slici.

1. Perzej i Atlas
Perzeja prepoznajemo po krilatim sandalama (Hermest) i Ateninom štitu.
Planina u pozadini je Atlas.
2. i 3.
Mlada djevojka koja je privezana za drvo – Andromeda – ponuđena je čudovištu Ketu zbog
taštine svoje majke. Na obali ljudi kriju pogled od užasa koji bi trebao slijediti. Među
gomilom su Andromedini roditelji – Kefej(lik s turbanom) i Kasiopeja(lik žene koja leži na
podu u plavoj haljini i prekriva lice rukom radi nepromišljenosti zbog koje sada ispašta
njezina kći) – te Andromedin zaručnik Finej(crvena haljina). Taj užar prekida dolazak Perzeja
koji ubija Keta i tim činom Andromeda postaje njegova zaručnica.

4. Prikaz vjenčanja Andromede i Perzeja


5. Perzej i Andromeda
Po nekim izvorima 2ovoj dio slike je prikaz ljubavnih okova Andromede i Perzeja, te simbol
njihove ljubavi. Po mojoj analizi, sumnjam da se tu radi o prikazu tog para jer se fizički izgled
ne podudara. Perzej nema svoju kacigu niti krilate cipele tako da je moguće da se tu radi o
nekom drugom paru ili još točnije o samoj personifikaciji ljubavi.

2
Google Art&Cultrue: Perseus freeing Andromeda:
https://artsandculture.google.com/exhibit/wQLC6fNuo2usLQ (pregledana 5.4.2018. i 1.6.2018.)