PERMAINAN BAHASA PENGENALAN Permainan bahasa adalah cara mempelajari bahasa melalui permainan.

Teknik ini sesuai digunakan pada semua peringkat pembelajaran bahasa, iaitu daripada peringkat sekolah rendah hingga ke peringkat sekolah menengah. Teknik ini juga adalah satu strategi pengajaran yang sesuai digunakan pada pelbagai tahap pencapaian pelajar. Permainan bahasa bukanlah merupakan aktiviti tambahan untuk bergembira semata-mata, tetapi ia boleh digolongkan dalam pengajaran dan pembelajaran yang berhasrat memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran bahasa yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. Permainan bahasa merupakan aktiviti yang dirancang dalam pengajaran dan ada hubung kaitnya dengan kandungan isi pelajaran secara langsung atau tidak langsung. OBJEKTIF PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa yang diintegrasikan dalam pengajaran seharusnya mempunyai beberapa objektif yang tentu. Antaranya seperti yang berikut: (a) Merangsang interaksi verbal pelajar Dalam permainan, pelajar akan diminta bercakap untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Di samping itu, mereka juga diminta memberikan alasan-alasan tertentu yang berkaitan. Lazimnya, mereka perlu terlibat sepenuhnya secara aktif dalam permainan itu. Setiap ahli kumpulan akan merasakan diri mereka diperlukan dalam kumpulan itu dan pada bila-bila masa sahaja mereka akan diminta bercakap dan mengutarakan pandangan. Tiada seorang pun daripada mereka dibiarkan bersendiri dan terkecuali. Sebaliknya, mereka harus mengutarakan tekad dan berazam sepenuhnya untuk berkomunikasi. Kesedaran seperti ini akan memberi peluang kepada guru

Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan menjaga disiplin kelas. Guru harus bersedia memenuhi keperluan pelajar dalam permainan tersebut. Peranan guru sebagai pemaklumat bahasa sangatlah penting. mengantuk dan lapar. Ini merupakan satu suasana yang sihat dan berfaedah kepada para pelajar. Dalam permainan. Pelajar biasanya merasa seronok apabila dihadapkan dengan permainan yang mencabar. pelajar akan merasa bosan. Permainan yang mengandungi kegiatan memberikan arahan umpamanya. (d) Alat mengikis rasa bosan Pada waktu-waktu tertentu. khususnya yang bersifat pemalu dan pasif. Permainan bahasa membantu merapatkan hubungan dan kerjasama antara mereka. Bahasayang digunakan dalam sesuatu permainanitu tidak harus terhad kepada beberapa struktur ayat sahaja. bukan sahaja antara pelajar dengan pelajar tetapi juga antara pelajar dengan guru. Secara tidak langsung mereka akan menyedari kebolehan dan keupayaan mereka dalam bahasa. Fungsi bahasa boleh melibatkan semua peringkat kerumitan berbahasa yang berbeza-beza. di samping terlibat secara berkesan dalam apa sahaja aktiviti yang dijalankan. terutama dalam konteks kepelbagaian bentuk kosa kata serta kecanggihan tatabahasa dan sintaksis. Bayangkan sahaja . (c) Menyediakan konteks pembelajaran Permainan bahasa membawa perkembangan perhubungan yang positif dalam kalangan individu yang terlibat. boleh dimainkan pada semua peringkat bergantung pada pengetahuan bahasa dan kefasihan tertentu pelajar. mereka dapat menunjukkan kecergasan. (b) Menambah kefasihan dan keyakinan Permainan bahasa boleh digunakan sebagai satu cara untuk meningkatkan kefasihan berbahasa serta menambahkan keyakinan diri. umpamanya pada waktu menjelang tengah hari. yang dipelajari.menghasilkan satu suasana pembelajaran yang menarik dan berorientasikan pelajar.

Pelajar di dalam sesebuah kelas. memprotes dan memberikan hujah. gerak kerja pengukuhan pula diadakan. Pada saat ini permainan bahasa dapat menimbulkan perasaan gembira dan menyebabkan mereka lupa sekejap rasa lapar dan mengantuk. Permainan mewujudkan komunikasi dalam bentuk yang semula jadi dan memenuhi keperluan pelajar apabila berhadapan dengan dunia sebenar. Justeru. akan meransang pelajar untuk bertindak balas. permainan sangat berguna dalam aktiviti pemulihan. Latihan yang dijalankan secara berterusan mungkin membosankan pelajar. pengukuhan dan pengayaan Dalam pengajaran bahasa. permaian boleh dijalankan dalam pelbagai bentuk mengikut tujuannya. Sebagai . aktiviti pengukuhan masih boleh diteruskan dengan syarat latihan dan latih tubi yang diperkenalkan itu dipelbagaikan dalam bentuk aktiviti permainan bilik darjah. Namun demikian. biasanya mempunyai pelbagai peringkat kebolehan. mereka perlu dilibatkan sama supaya perasaan negatif yang menguasai diri mereka itu dapat dihapuskan. Permainan ini berasaskan keadilan dan pertandingan. Jika tiada langkah yang diambil untuk mengatasi kelemahan ini.bagaimana guru dapat menyampaikan pengetahuan tentang tatabahasa dan aspek-aspek pemahaman dalam keadaan yang melesukan. pelajar berkenaan akan menemui kesukaran menyebut bunyi. misalnya kumpulan cergas. sederhana dan lemah. Kebanyakan pelajar yang lemah menghadapi masalah pengamatan dan pendengaran. pelajar dilatih berhadapan dengan interaksi kehidupan sebenar yang bakal dilalui oleh mereka dalam kehidupan di luar bilik darjah. Sesetengah pelajar mempunyai perasaan malu yang tebal dan ada juga yang pendiam atau tidak begitu ramah. Walau bagaimanapun. membunyikan suku kata dan perkataan. Kelemahan ini dapat diatasi sedikit demi sedikit melalui aktiviti permainan yang dirancangkan. Begitu juga dengan aktiviti kelas yang melibatkan penulisan karangan dan pembentukkan ayat-ayat. Selepas sesuatu pengajaran. huruf. Dengan ini. pengukuhan dan pengayaan. (e) Alat pemulihan.

Teknik ini berperanan meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran.aktiviti pengayaan. Antaranya seperti yang berikut: (a) Untuk membolehkan pelajar membiasakan diri menyebut sesuatu bunyi (perkataan. permainan bahasa lebih merupakan teknik mengulang kaji dan pengukuhan. permainan bahasa mempunyai kelebihan. (b) Permainan bahasa dijadikan bahan rangsangan sama ada semasa memulakan sesuatu pelajaran. Ini bermakna apa yang dipelajari itu diulang-ulang sehingga kekal dalam ingatan. pelajar yang lemah boleh digalakkan mengambil bahagian bersama-sama dengan pelajar yang cergas melalui permainan yang dijalankan. jeda dan gaya yang betul. permainan bahasa tentunya dapat menarik minat dan perhatian pelajar. tekanan. Bagi pelajar yang cergas pula. betul dan tepat. . Sebagai satu teknik yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. mereka ini harus diberikan tugas yang mudah yang bersesuaian dengan kebolehan dan kemampuan mereka. frasa dan ayat) dengan jelas. Di samping itu. pada pertengahan atau akhir pembelajaran. Sebagai bahan rangsangan. Namun. (c) Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. PERMAINAN BAHASA SEBAGAI SATU TEKNIK PENGAJARAN Penggunaan permainan bahasa sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bukan lagi merupakan satu perkara baru dalam dunia pendidikan hari ini. intonasi. mereka juga boleh berlatih mengucapkan ayat dengan sebutan. pengetahuan dan pengalaman mereka. Ini kerana pelajar berpeluang menggunakan bahasa dalam suasana yang menyeronokkan serta terlibat secara aktif. permainan dalam aktivitki pengayaan akan menambahkan kemahiran.

permainan harus berupaya memberikan motivasi yang tinggi dan bukan hanya setakat bertanding. Pelajar bekerjasama dalam menyempurnakan tugas tertentu yang mendorong mereka untuk berinteraksi antara satu sama lain. guru harus memikirkan faedah dan apa yang dijangka dapat dicapai melalui aktiviti permainan di dalam bilik darjah. berfikir. Keseronokan bermain seperti ini akan menghidupkan keinginan pelajar untuk belajar. memberikan arahan. Untuk . Sekiranya digunakan dengan betul. pelajar akan bertindak balas secara spontan. Ini kerana semasa bermain. Oleh itu. Permainan bahasa dapat meningkatkan motivasi. Oleh itu. mendengar dan mengeluarkan buah fikiran secara berkesan. Teknik ini berupaya menghilangkan rasa letih dan bosan setelah belajar sehari suntuk. meneka dan membaca. (e) Pelajar berpeluang menggunakan kemahiran bahasa yang ada pada mereka dalam konteks dan situasi sebenar dan bermakna. Permainan harus dapat memperkayakan pengalaman pelajar dan membantu menghindarkan kebuntuan dan rasa bosan di dalam bilik darjah. Dengan cara bermain pelajar dapat memperbaharui semangat dan minat untuk meneruskan pembelajaran mereka. iaitu dengan bertanya. UNSUR PERMAINAN BAHASA Aspek yang lebih ditekankan dalam permainan bahasa adalah semangat bekerjasama dan bukan pertandingan semata-mata.(d) Masa untuk permainan bahasa dianggap sebagai masa istirehat yang berfaedah. Permainan adalah satu cabaran untuk mencapai satusatu matlamat atau melaksanakan beberapa tugas yang menarik dengan jayanya. teknik permainan boleh memberikan lebih banyak pengalaman yang berguna dan berharga jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran konvensional. membantu proses sosialisasi dan menyatukan pelajar daripada aras kebolehan yang berbeza-beza. Aktiviti ini harus mampu memantapkan proses penguasaan bahasa dengan menimbulkan keseronokan dan suasana yang lebih harmoni.

Keadaan ini boleh dieksploitasi untuk meningkatkan interaksi sesama mereka. Peluang menggunakan sepenuhnya tenaga dan kebolehan untuk berkomunikasi sebenarnya berkait rapat dengan pengalaman berbahasa. Pelajar biasanya ingin bekerja secara aktif dan bukan hanya bertindak sebagai penonton sahaja. (b) Interaksi Murid sekolah rendah amat gemar bertutur dan mereka juga mudah untuk bersosialisasi. belajar untuk sementara waktu sahaja dan tanpa kesungguhan serta keinginan yang mendalam. perkara-perkara yang berikut perlu diberikan perhatian: (a) Meningkatkan motivasi Motivasi adalah satu insentif atau rangsangan sesuatu aksi. latih tubi dan latihan menulis. mereka akan melibatkan diri dalam semangat pertandingan dan berhempas pulas untuk mendapatkan jawapan yang betul. Ini menjadikan pelajaran bahasa sungguh membosankan. Mereka juga tidak dapat melihat kepentingan aktiviti ini dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan mereka seharian. Mereka lebih banyak belajar melalui rakan sebaya daripada guru mereka sendiri. Oleh sebab terdapat beberapa masalah dalam pembelajaran bahasa. Ini kerana di dalam bilik darjah pelajar dikehendaki melakukan terlalu banyak aktiviti mendengar. (c) Pertandingan . Permainan memerlukan penyertaan individu.pelaksanaan teknik permainan yang berkesan. pelajar biasanya menjadi pasif. Sewaktu pelajar memainkan permainan bahasa. Motivasi mereka untuk terus belajar akan dapat dipertingkatkan sekiranya mereka dapat melihat potensi kemahiran yang dipelajari di dalam bilik darjah dapat dihubungkaitkan dengan kegunaannya di luar bilik darjah. Perkara penting yang patut diberikan perhatian adalah kesan daripada interaksi rakan sebaya.

(d) Kerjasama Bekerjasama adalah satu unsur yang kukuh bagi setiap permainan yang penuh pertandingan. ahli-ahli kumpulan bekerjasama antara satu sama lain untuk memastikan kemenangan bagi kumpulan mereka. Persaingan boleh berlaku antara sesama peserta. di samping dapat mengredkan permainan itu mengikut nilai-nilai tertentu.Permainan bahasa bercirikan persaingan. . (e) Pembelajaran semula jadi Permainan bahasa membolehkan berlakunya pembelajaran secara semula jadi. Ia harus digunakan sebaik mungkin oleh guru. Ia terlaksana apabila seseorang itu terlibat dengan penggunaan bahasa itu secara langsung. biasanya tahu dan faham akan cara dan peraturan untuk bermain. Jadi. Malahan kecenderungan bermain adalah satu gesaan yang semula jadi. Banyak aspek yang berhubung dengan pembelajaran bahasa boleh berlaku melalui proses yang semula jadi. masa yang dihadkan. permainan bahasa mengeksploitasi kecenderungan bertanding tersebut untuk maksud pembelajaran. terdapat beberapa peraturan khusus yang telah didefinisikan secara jelas. Semua peraturan yang telah ditentukan itu bertujuan mengawal permainan dan memberikan petunjuk atau panduan kepada peserta. Sudah menjadi adat pertandingan ada yang menang dan ada pula yang kalah. Semua pelajar yang terlibat dalam permainan. Semangat bekerjasama yang dipupuk melalui aktiviti permainan ini juga dapat digunakan dalam perkara-perkara lain sama ada di luar dan di dalam bilik darjah. terutama yang sentiasa berusaha mencari jalan merangsang keinginan pelajar untuk belajar. pencapaian persembahan yang terbaik atau mencapai matlamat tertentu. Pembelajaran bahasa berlaku dalam diri pelajar dan ia adalah satu proses yang perlahan. (f) Peraturan permainan Dalam permainan bahasa. Dalam permainan.

Jika bilangan pelajar dalam sesebuah kelas terlalu ramai. terdapat beberapa penentuan awal yang menandakan titik penamat untuk peserta menghentikan permainan mereka. Biasanya. Ia juga dapat mempererat perhubungan dalam kalangan pelajar. Pelajar boleh dibahagikan kepada pasangan. Keadaan ini mungkin kurang selesa. di samping mereka harus menggunakan kecerdasan mental dan kecergasan fizikal bagi mencapai matlamat permainan.(g) Penamat permainan Permainan bahasa mempunyai penamat. Biasanya. permainan tersebut boleh digantikan dengan jenis permainan bahasa yang dilakukan di luar bilik darjah. guru hendaklah membahagikan pelajar dalam banyak kumpulan. kumpulan kecil yang mengandungi tiga atau empat orang ahli atau aktiviti yang melibatkan keseluruhan kelas. Walau bagaimanapun. Bilangan ahli dalam satu-satu kumpulan adalah penting dalam menentukan kelancaran permainan. terutama jika saiz bilik darjah itu kecil. Aktiviti berpasangan atau kumpulan diadakan bertujuan untuk menggalakkan semangat bekerjasama. iaitu tolong-menolong dalam suasana harmoni dagi menyelesaikan sesuatu masalah. Ia mesti dilakukan walaupun pada ketika itu pemain-pemain masih belum mencapai keputusan yang sepatutnya. empat hingga enam orang pemain dalam satu kumpulan sudah memadai. . PENGELOLAAN PERMAINAN BAHASA Menyediakan pelajar atau kumpulan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti adalah satu faktor yang penting bagi memastikan kejayaan sesuatu permainan. Tidak kurang penting adalah pelajar itu sendiri tahu dan faham apa yang harus mereka lakukan. Organisasi bilik darjah mestilah dirancang dengan baik. jika keadaan ini tidak dapat dielakkan. Secara Berkumpulan Permainan bahasa boleh dilaksanakan dalam kumpulan-kumpulan kecil.

Cara ini biasanya dilakukan untuk pelajar yang pintar dan cerdas serta telah menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru dalam sesuatu masa tertentu. Pelajar juga perlu diberitahu bahawa setiap mereka mesti mengambil bahagian secara aktif dan menunjukkan kesungguhan. tetapi ia mempengaruhi penguasaan bahasa pelajar hingga ke luar bilik darjah. Guru lebih mudah untuk mengawal pasangan pelajar dengan bergerak dari satu pasangan ke satu pasangan yang lain. pelajar boleh merujuk kepada guru untuk mendapatkan petunjuk dan panduan. Permainan bahasa secara berpasangan boleh memberikan lebih banyak peluang latihan mendengar dan bertutur. Dalam permainan. Berlaku juga keadaan pelajaran bahasa yang . Biasanya. pelajar berfikir sendirian untuk menyelesaikan masalah yang diberi. pembetul kesalahan dan pengadil.Secara Berpasangan Aktiviti berpasangan merupakan satu bentuk gerak kerja yang efektif dalam melibatkan penyertaan pelajar. mentor. Guru haruslah berkecuali dan mengetepikan diri setelah arahan penting diberikan dan pelajar dapat memahaminya dengan baik. permainan secara berpasangan tidak banyak menimbulkan masalah jika dibandingkan permainan secara kumpulan. BENTUK INTERAKSI DALAM PERMAINAN BAHASA Peranan guru dalam aktiviti permainan bahasa adalah sebagai perunding. Jika masalah itu tidak dapat diselesaikannya. Guru juga turut bertindak sebagai fasilitator dan merancang pembahagian pelajar seperti dalam rajah yang berikut: CIRI-CIRI PERMAINAN BAHASA YANG BAIK Permainan bahasa yang dijalankan di dalam bilik darjah bukan setakat berakhir di bilik darjah. Secara Individu Permainan secara individu amat sesuai untuk aktiviti pengayaan.

disampaikan secara bermain dapat membantu pelajar mempelajari sesuatu yang lebih daripada aktiviti bermain itu sendiri. (e) Melibatkan pelajar secara aktif sama ada dalam kumpulan atau kelas. membaca. (b) Mempunyai rangsangan dan bahan yang menarik. PENGENDALIAN AKTIVITI PERMAINAN BAHASA Sebelum sesuatu permainan itu dijalankan. menulis dan penguasaan elemen tatabahasa. bertutur. (d) Dapat merangsangkan pelajar untuk bertindak balas secara aktif dan positif serta dapat mengekalkan minat mereka. persediaan yang rapi hendaklah dibuat agar pengajaran melalui permainan itu dapat mencapai objektif . sesuai dengan peringkat penguasaan bahasa pelajar. Oleh itu. guru bahasa perlu mempunyai pengetahuan tentang ciri-ciri permainan bahasa yang baik dan sesuai dipraktikkan dalam pengajaran bahasa. pelajar dengan guru dan tindak balas pelajar terhadap bahan. Antara ciri-ciri permainan bahasa yang baik adalah seperti yang berikut: (a) Dapat mengukuhkan dan meningkatkan penguasaan bahasa seperti penguasaan kemahiran mendengar. (c) Memberikan peluang kepada pelajar untuk berinteraksi antara pelajar dengan pelajar. (g) Dapat dijalankan dalam jangka waktu dan tempat yang sesuai agar objektif pembelajaran dapat dicapai. (f) Mempunyai arahan dan peraturan yang jelas dan mudah difahami.

selain memilih permainan dengan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. berpasangan atau secara individu.yang telah ditetapkan. bentuk dan cara pengelolaan mengikut keperluan bermain. Permainan boleh dijalankan dalam dua bentuk. Selepas permainan. iaitu bentuk pertandingan dan penghayatan kendiri. Permainan secara berpasangan pula memudahkan guru mengawal dan memberikan perhatian kepada setiap murid. Guru juga harus menentukan ada penjaga masa dan hakim sebagai penyelia jika berkaitan. Sebelum memulakan permainan. Guru juga harus memastikan jangka masa yang diperlukan untuk sesuatu permainan agar masa dapat dirancang dengan sebaik-baiknya. Manakala permainan secara individu sesuai untuk aktiviti pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang pintar dan lemah. Semasa permainan berlangsung. Guru hendaklah berbincang dengan pelajar tentang kemahiran. Dalam aspek pengendalian aktiviti. sikap dan pengajaran atau nilai yang telah diperolehi hasil daripada aktiviti permainan yang telah dijalankan itu. (b) Bentuk Permainan Permainan bahasaboleh dilakukan dalam bentuk berkumpulan. iaitu: (a) Perancangan Permainan Guru harus merancang dan mengolah bahan permainan sesuai dengan tajuk dan objektif pengajaran bahasa yang diajarkan. . guru bertindak sebagai fasilitator dan membimbing pelajar apabila diperlukan. ketepatan jawapan atau kepantasan menyelesaikan masalah. Cara pengendalian sesuatu aktiviti permainan bahasa penting. Permainan berbentuk pneghayatan kendiri dijalankan bagi memenuhi minat dan memberikan kepuasan serta keseronokan kepada diri sendiri. perkara yang berikut perlu diambil kira. Pastikan bahan pengajaran itu lengkap dan mencukupi untuk semua pelajar di dalam bilik darjah. Permainan bahasa dalam kumpulan kecil sesuai untuk kelas yang mempunyai bilangan murid yang ramai. Penentuan kalah menang dalam pertandingan ditentukan dengan kiraan mata. pelajar hendaklah diberitahu tentang nama permainan. tempoh masa.

mencari perkataan tersembunyi atau mencari gambar tersembunyi. permainan dijalankan sebagai aktiviti pengukuhan kepada kemahiran yang telah dijalankan. pertengahan dan akhir pelajaran. Permainan pada peringkat ini tidak memakan masa yang panjang dan sesuai dijadikan sebagai rangsangan kepada tajuk atau kemahiran yang diajarkan. guru terlebih dahulu haruslah membuat demonstrasi atau tunjuk cara tentang cara-cara bermain kepada pelajar agar pelajar dapat memahami bentuk dan pelaksanaan permainan tersebut. (e) Arahan dan Peraturan Permainan Guru harus menerangkan arahan dan peraturan bermain secara jelas kepada pelajar agar tidak berlaku salah faham dan kekeliruan semasa bermain. permainan dijalankan dalam induksi set. Pada peringkat pertengahan. (c) Waktu Pengendalian Permainan Permainan bahasa boleh dijalankan pada peringkat awal. Manakala pada peringkat akhir. . Pada peringkat awal pengajaran. Ia juga membolehkan permainan berjalan dengan lancar serta mencapai objektifnya.misalnya permainan teka silang kata. permainan dijalankan sebagai langkah pengajaran guru. (d) Tunjuk cara Sebelum aktiviti permainan dijalankan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful