You are on page 1of 10

A KÖR

TÖKÉLETES
ÉS KONZEKVENS
ALKALMAZÁSA

TÁBORI TAMARA
2008. 01. 24.
HERB LUBALIN
TOM CARNASE
1970
Az ITC Avant Garde Gothic ® tervezése a rövid életû ám
annál nagyobb hatású Avant Garde Magazin számára
Herb Lubalin által készített kopfból ered, mely izgalmas
verzál átfedésekbôl és ligaturákból áll. A teljes karak-
terkészlet Tom Carnese közremûködésével készült el.
Megjelenése leginkább az 1920-as évekbeli németor-
szági Bauhaus munkáihoz hasonlítható. A keskeny vál-
tozatot 1974-ben Ed Benguiat tervezte az alapkészlet-
hez, a dôltet pedig André Gürtler, Erich Gschwind és
Christian Mengelt 1977-ben.

A nagy, nyitott betûszemek és a nagy x-magasság ba-


rátságossá teszi a látványt. A betûcsalád leginkább rö-
vid reklám vagy ismertetô szövegekhez és címsorokhoz
alkalmazható.

LINEÁRIS TALP NÉLKÜLI BETÛ (GROTESZK)

• a szélességarány differenciálatlan
• a kerek formák tengelye következetesen függôleges
• vonalvastagsága optikailag azonos vagy csak alig eltérô
• talpak hiányoznak

Lineáris szerkesztett, a körbôl levezetett talp nélküli betûk:


Avant Garde,
Avenir,
Bauhaus,
Futura,
Horatio,
Kabel.
HERB LUBALIN (Herbert Frederick)
kiadvénytervezô, tipográfus, betûtervezô, tanár

1918. március 17-én New York-ban született


1981. május 24-én halt meg szintén New York-ban

1936–39 tanulmányok a Cooper Union-nál New York-ban


1939 a New York-i világkiállítás produceri munkálatai
1941–42 mûvészeti vezetô a Deutsch & Shea Advertising-nál
1942–43 Fairchild Publications
1943–45 Reiss Advertising
1945 alelnök a Sudler & Hennesey Inc.-nél New York-ban
1964–69 megalapítja a Herb Lubalin Inc.-t New Yorkban
1969–75 elnöke a Lubalin, Smith & Carnase Inc.-nek, 1975-tôl
Alan Peckolick-kal
1970 megalapítja az International Typeface Corpora-
tion-t (ITC) Aaron Burns-szel New York-ban
1972 tanít a Cornell University-n és 1976–81-ig a Cooper
Union-nál is
1973 publikál „Verzál és kurrens” (Upper and lower case –
U&lc) címmel
Lubalin több mint 500 díjat nyert és számos kiállításon vett
részt, többek között: a Society of Typographic Arts, Chicago
(1957), a Centre Georges Pompidou, Paris (1979) és az ITC
Center, New York (1980) kiállításain.
Lubalin fejlesztette ki az modern asszociatív képesújság
tipográfiát.

Fontjai:
ITC Avant Garde Gothic® (Carnase, Gschwind, Gürtler,
Mengelt, 1970–77), Ronda® (1970), Lubalin Graph® (1974),
ITC Serif Gothic™ (DiSpigna, 1974)
TOM CARNESE
tipográfus, betû tervezô, tanár, kiadvénytervezô

1939-ben született

1959 tanulmányai befejezése után Carnase csatlakozik Fontjai:


a Sudler & Hennessey Inc. csapatához New York-ban ITC Avant Garde Gothic®
1964–68 szabadúszó tervezô, megnytja irodáját Bonder & (Herb Lubalin)
Carnase Inc. (WTC) néven ITC Busorama™ (1970)
1969–79 alelnök és társ a Lubalin, Smith, Carnase Inc. ügy- WTC Carnase Text
nökségnél WTC Favrille
1979 elindítja a Carnase Computer Typography irodát WTC Goudy,
1980 társalapítója és elnöke a World Typeface Center WTC Our Bodoni (Vignelli)
Inc.-nek, mely egy független betû tervezô ügynök- 223 Caslon
ség LSC Book
WTC Our Futura
Publikál „Ligatúrák” címmel. R. Bonder-rel közösen:
Bolt®
Betûtervezésen kívül Carnase tervezett grafikákat csomago- Gorill
lásokhoz, kiállításokhoz, vállalati arculatokhoz és számos logót Grizzly
számos ügyfélnek: ABC, CBS, Coca-Cola, Condé Nast Pub- Grouch
lications, Doubleday Publishing, NBC. Az iskolák amelyekben Honda®
tanít, az alábbiak: University of Cincinnati in Ohio, the Pratt Machine
Institute, New York, Herron School of Art, Indiana, a Parson’s Manhattan®
School of Design, New York, a Cleveland Institute of Art, Ohio, Milano Roman
a University of Monterrey, Mexico és a Rochester Institute of Tom’s Roman
Technology, New York. Pioneer®
BETÛVÁLTOZATOK

ITC Avant Garde Gothic Extra Light


ITC Avant Garde Gothic Book
ITC Avant Garde Gothic Medium
ITC Avant Garde Gothic Demi
ITC Avant Garde Gothic Bold

ITC Avant Garde Gothic Extra Light Oblique


ITC Avant Garde Gothic Book Oblique
ITC Avant Garde Gothic Medium Oblique
ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique
ITC Avant Garde Gothic Bold Oblique

ITC Avant Garde Gothic Book Condensed


ITC Avant Garde Gothic Medium Condensed
ITC Avant Garde Gothic Demi Condensed
ITC Avant Garde Gothic Bold Condensed
LIGATÚRÁK
A KARAKTERKÉSZLETBEN
AC D
GH J
K MQ
RSU
ÖSSZEHASONLÍTÁS
MÁS – KÖRBÔL LEVEZETETT TALP NÉLKÜLI – BETÛKKEL

Avant Garde Avenir Bauhaus Horatio Kabel

EEEEE
GGGGG
MMMMM
SSSSS
+


LUBALIN GRAFIKAI STÍLUSA HAMAR TELJESEN KIFORROT. PONTO-
SAN TUDTA, HOGY TIPOGRÁFIAI SZEMPONTBÓL HOL TÉVEDETT
MINDENKI. A FÉNYSZEDÉS NYÚJTOTTA ÚJ, RUGALMAS LEHETÔSÉ-
GEKET KIHASZNÁLVA MÓDSZERESEN ELKEZDHETTE MEGVALÓSÍ-
TANI ELKÉPZELÉSEIT.
A FÉMBETÛK ESETÉBEN A SOR- ÉS BETÛKÖZ MINDIG A BETÛTEST,
A BETÛ FORDÍTOTT KÉPÉT HORDOZÓ FÉMDARAB MÉRETÉTÔL
FÜGGÖTT. A FÉNYSZEDÉSSEL AZONBAN LEDÔLT EZ A KORLÁT. A
BETÛK MOSTANTÓL FOTÓNEGATÍVOK, EZEKET TETSZÉS SZERINTI
SÛRÛSÉGÛRE LEHET SZEDNI, AKÁR ÁT IS FEDHETIK EGYMÁST;
UGYANEZT A SORTÁVVAL IS MEG LEHET TENNI.
DE A KENYÉRBETÛK TOVÁBBRA IS MEGAKADÁLYOZTÁK ÔT AB-
BAN, HOGY A MAGA TELJESSÉGÉBEN VALÓSÍTHASSA MEG EL-
KÉPZELÉSEIT.
SIMON LOXLEY:
TITKOK ÉS TÖRTÉNETEK A BETÛK
MÖGÖTTI VILÁGBÓL