You are on page 1of 2

INDEKS MIEJSCOWOŚCI STIRLANDU:

NAZWA WIEL POPUL ZAMOŻ GARNIZON/


WŁADCA2 DOCHODY UWAGI
OSADY KOŚĆ1 ACJA3 NOŚĆ4 MILICJA5
BARONIA VON HAUPT-ANDERSSEN WIELKI GRAF ALBERICH HAUPT-ANDERSSEN
WURTBAD MS Graf Alberich 4176 3 administracja, handel 50b/500c Stolica Stirlandu. Prom na rzece Stir.
Adlweng W Graf Alberich 55 2 rybołówstwo 5c Prom na rzece Egger.
Biberchof W Graf Alberich 85 2 drewno, uprawy 8c
Oegling W Graf Alberich 48 2 rybołówstwo - Prom na rzece Melk.
Scholigch W Graf Alberich 65 2 bydło, uprawy 6c Prom na rzece Steyr.
Sonnigwiese W Graf Alberich 89 3 rudy metali 2b/8c
Tarshof W Graf Alberich 87 2 bydło, uprawy 8c
Wiedling W Graf Alberich 88 2 rybołówstwo, uprawy 8c Prom na rzece Stir.
Munzhausen MM Graf Alberich 885 3 handel, rybołówstwo 8b/16b/64c Prom na rzece Stir i Teichl.
Klam W Graf Alberich 87 2 drewno, rybołówstwo 8c Prom na rzece Stir i Ach.
Pramet W Graf Alberich 95 2 rybołówstwo, uprawy 9c Prom na rzece Teichl.
HRABSTWO VON KRUGEN HRABIA FREDERICK VON KRUGEN
Krugenheim MM Hrabia Frederick 788 3 handel, rybołówstwo 100c Prom na rzece Stir i Bierfluss.
Marburg W Hrabia Frederick 58 2 łowiectwo, rybołówstwo 5c Prom na rzece Stir i Melk.
Steinbachtal W Hrabia Frederick 75 2 łowiectwo, uprawy 7c Prom na rzece Steinbach.
Thalheim W Hrabia Frederick 67 2 drewno, rybołówstwo 6c Prom na rzece Stir.
Vorderbergen W Hrabia Frederick 58 2 uprawy 5c
Zipf W Hrabia Frederick 87 3 bydło, uprawy 8c Prom na rzece Melk.
HRABSTWO VON TENNECK HRABIA AUGUST VON TENNECK
Tenneck MM Hrabia August 585 3 administracja, handel 10b/100c Prom na rzece Welten.
Gablitz W Hrabia August 89 2 drewno, uprawy 8c
Grossarl W Hrabia August 75 2 rybołówstwo 7c Prom na rzece Stir.
Langwald W Hrabia August 65 3 konie 6c
Rarb W Hrabia August 66 2 rudy metali 10c
Texing W Hrabia August 54 3 konie 5c
Vorsdorf W Hrabia August 68 3 konie 6c
HRABSTWO VON WOLFSBACH HRABIA WOLFGANG VON WOLFSBACH
Wolfsbach MM Hrabia Wolfgang 546 3 handel 5b/50c Prom na rzece Aver i Mattig.
Kvenham W Hrabia Wolfgang 46 2 uprawy 4c
Lochen W Hrabia Wolfgang 56 2 rudy metali 10c
Ramsau W Hrabia Wolfgang 98 3 rudy metali 10c
HRABSTWO VON WORDERN HRABIA GUSTAV VAN VORDERN
Wordern MM Hrabia Gustav 985 4 handel, rudy metali 10b/80c
Franzen W Hrabia Gustav 65 2 rybołówstwo 6c Prom na rzece Lammer i Aver.
Kalham W Hrabia Gustav 88 2 bydło, uprawy 8c
Nussbach W Hrabia Gustav 98 2 rudy metali 2b/10c Prom na rzece Lammer.
Scheibbs W Hrabia Gustav 68 2 rybołówstwo 6c Prom na rzece Aver i Welten.
UWAGI:
1 - Osady oznaczona następująco: Miasto (M), Miasto-Państwo (MP), Miasteczko (MS), Małe miasteczko (MM), Wioska (W), Zamek (Z).
2 - Władca oznacza tu suzerena prowincji. W miastach funkcjonują również rady miejskie; w wioskach zaś władzę sprawują mniej lub bardziej formalne rady starszych.
3 - Podana wartość określa ludność zobowiązaną do płacenia podatków, nie uwzględnia przyjezdnych, żebraków, złodziei itd. Aby otrzymać całkowitą liczbę przebywającej w
osadach ludności należy pomnożyć tę wartość przez modyfikator zamożności.
4 - Zamożność osad uszeregowano w kolejności od 1 (ubóstwo) do 5 (bardzo bogata).
5 - Garnizon oznacza liczbę zawodowych żołnierzy, stacjonujących w osadzie, milicja zaś - liczbę ochotników lub poborowych, pilnujących przestrzegania prawa. Cyframi oznaczono
jakość (wyszkolenie i wyposażenia) oddziałów: a - doskonała, b - przeciętna, c - słaba. Mieszkańcy wiosek zarabiają w inny sposób, ale wielu z nich można w razie potrzeby
szybko powołać pod broń.