You are on page 1of 8

Juni 2018

Claes har ordet
Kära GYSARE I sextio år har jag sjösatt båtar varit hamn-
Tja det gick fort. Förra gången jag skrev var kapten på Vikingarnas segelsällskap, ansvar
det om jag minns rätt 23 grader kallt och nu för sjösättning av 220 båtar varje år och ald-
det totalt omvända. rig glömt en Dyvika, till och med upptäckt ett
Svårt att hinna med vårrustningen särskilt hål rakt in i båten på Ordförandens Ö 8 som
med en träbåt som Kerma, byggd i furu, sent låg på slipvagnen, toaletten hade stulits på
upp tidigt i. natten.Med stigande ålder gäller det att börja
Det fick räcka med bottenmålning annars tänka sig för, det gäller nog de flesta av oss
hade hon börjat spricka upp, nu gick hon igen Gysare, stigande ålder är ett av våra pro-
på 2 dagar. blem.
I förra veckan stod jag med en kompis på Var försiktiga på sjön i sommar!!!
Ingarö och skulle sjösätta Pass Opp, Bertram Med denna lilla varnande anekdot önskar jag
25 :an som vi hade på Riddarfjärden, en båt er alla en härlig sommar, den har ju trots allt
jag haft i 24 år och kan innan och utan. När börjat fantastiskt.
det var färdigputsat frågade min följeslagare Håll flaggen högt ( Pelle har beställt nya
om jag hade tagit med Dyvikan eller om jag vimplar såväl för GYS som för GYS RC, finns
glömt den i Västmanland? Stolt kunde jag snart att handla )
rapportera att den låg säkert i min byxficka. Citivs sed Altivs ( fortare fast högre )
Pass Opp gled perfekt av trailern ned i vatt-
net. Den trygga dieselmotorn
startade direkt, en stor tung sexa, bäst att
kontrollera att kylvattenkranen var öppen. Till Claes
min fasa kunde jag konstatera att Dyvikan
fortfarande låg tryggt i min byxficka. Vattnet
strömmade in, dessutom har Bertram själv-
länsar i aktern, två hål som snabbt ökade
vattenflödet. Vad göra, båten låg vid bryggan
och höll snabbt på att sjunka.
Bara att dyka i det kalla vattnet, dyka och
skruva i Dyvikan samtidigt som det gällde att
rädda batteriet så att allt inte kortslöts.Tack
Anders Jonsson för Din heroiska insats, An-
ders är några år yngre än jag och tyckte det
var hans roll.
Halvnaken fick han huttrande sitta i bilen
med full värme på på vägen tillbaka.
Vad lär man sig av detta? Möjligen att åren
börjar ta ut sin rätt, allt går inte på räls så
som tidigare, hjärnan hänger inte riktigt med,
glömskan sätter in, ibland svårt att komma
på namnen på bästa kompisarna, har märkt
att styrelseledamöter kommer fel dag till
möten.
Inbjudan Midsommarfirande Lasse och Anette har Microlivs öppet hela hel-
gen med kaffe, kakor och glass m.m.

Sven och Inger

Välkomna till Brunnsviken och Ornö Varv
Vi majar stången på midsommaraftonens
förmiddag (22 juni), dansen startar vid två-
tiden.
Betalar du in hamnavgift i förtid så får du
både rabatt och överraskning vid ankomst.
400 kronor i förtid (före 15 juni) för hela hel-
gen eller 200 kronor per
dygn och båt. Förtidsbetalning på BG 850-
8178 eller swish på 123 559 97 33.

Frågor: bbs@bbs-bogsering.se
Lördag seglar vi Ornö Grand Prix där alla med
segelbåt får vara med Skepparmöte kl 13
(anmälan senast kl 12) och starten beräknas
till kl 14.
Eskader Mottot för denna begivenhet är Segling, kul-
tur och god mat. Eskadern planeras att gå av
stapeln 12-15 juli. Arrangör är SYS med Ulf
Aronsson som sammanhållande. GYS repre-
sentant och samordnare är Lars Nordlund.
Vid intresse och mer information kontakta
Lars: larsnordlund44@gmail.com.

Program:
Torsdag 12 juli. Vi samlas på
Bullandö där redaktör Curt har fixat
plats vid bryggan och på krogen på
kvällen.
Fredag 13 juli. Upp i hygglig tid för färd ut
till Grönskärs fyr (c:a 10 dM, utanför Sand-
hamn).
Lördag 14 juli. Nu bär det norrut till
nästa krog och jag har planerat in
Finnhamns krog. Söndag 15
juli. Vi åker direkt eller en omväg till
nästa krog på Svartsö.
Mer info finns att tillgå på http://sailyachtso-
ciety.se/
Eskader för sugna gorméer och seglarentusi-
aster.

Gökottan hölls i majsolens Som ny gammal tradition hölls ett lotteri
med läckra vin vinster, donerade av vår
strålande glans. ordförande. Detta gav klubben en extra
GÖKOTTA lördagen den 5:e maj inkomst för framtida begivenheter. Vi bu-
En välbesökt gökotta som traditionsenligt gar och tackar.
hölls på Kungliga Djurgården vid sju- Vi framför även vårt stora tack till vår
bläcket. Denna morgon till ära, hölls ett eminenta klubbmästare Urban, samt öv-
extra medlemsmöte för stadgeändring av rigt löst folk som bidragit till denna mor-
medlemsantalet i styrelsen. Vilket god- gons festligheter.
togs av samtliga närvarande. Här stiftade
vi även bekantskap med en del av våra
nya volontärer, som presenterades för oss Sekretariatet
som var närvarande.
spår på omdömet. jag landade mitt på hin-
Gysares skrönor från seglar livet. dret, och blev sittande, som en insekt i en in-
Under denna rubrik kommer det att berättas
sektsamling, uppträdd på nålen. Jag vrålade
om diverse äventyr som klubbens kamrater
av smärta.Mina kompisar vred sig av skratt.
har medverkat till. Artiklar/ beättelser ur Gy-
Hilding ( tredjenamn ) har förlorat ”Helge”.
sares liv med båtar, Gärna självupplevda så
Peter, som den sjöman han var, hade dock
att vi lär känna varandra. Bidrag emottages
sinnesnärvaro och såg till att jag blev avlyft
med största nöje.
och upptagen till hotellrummet. Där kunde
Först ut är Claes under mottot man konstatera att blodet forsade. Peter
band en handduk runt benet och endast iförd
”Tro´t om du vill” vit skjorta samt rock åkte vi till sjukhuset.
Peter som var handlingskraftig tyckte vi be-
I början av 80 talet när sexaklassen började hövde styrka oss och medtog för säkerhets-
bli som hetast igen reste jag tillsammans skull en flaska Fernet Branca.
med Peter Norlin, Janne Muller, Peters svåger, På sjukhuset rullades jag direkt in till opera-
och i seglarkretsar alltid tion, inga Svenska vårdköer. Inför fem skö-
benämnd Svågern samt en icke seglande terskor och en läkare syddes jag med 7 stygn
kompis,till Geneve för att träffa Edmond de under pungen.I ett annat tillstånd hade jag
Rotschild, den seglande bankiren, för att för- kanske uppskattat att ligga med helt särade
söka få honom att beställa ben inför fem vackra sköterskor, tyckte jag i
en Peter sexa samt även introducera mini vart fall då, men inte nu.
tolvan till Genevesjön. Efter operationen rullade jag iväg i en rull-
Vi åt en fantastisk lunch på Yachtklubben. stol som säkerligen hade sin uppkomst under
Sammanlagt 24 personer, Baronens hov samt första världskriget.Sjukhuset ringde efter taxi
hans hustru. I rangordning placerades vi med och när jag ville betala sa de att de skulle
Peter och jag närmast baronen och hans hus- sända en räkning.Hoppsan vi hade ju hört ta-
tru och därefter i rang ned till slipgossarna las om hur dyr sjukvården är utomlands. När
som fick sitta längst bort vid bordsänden. räkningen efter ett halvår damp ner var den
Rikligt med vin och eftermiddagsfyllan tilltog. på 243 Franc, frangen stod i ca.2.20.
Vi var lyckliga för Baronen verkade intres- Dagen efter gick jag på kryckor. Efter en del
serad. På vägen tillbaka i taxin lyckades jag affärstranaktioner hade vi bestämt att åka
även hitta en Chris craft från 1938 som jag till Zermatt för skidåkning. Med hänsyn till
lyckades köpa efter att ha forskat efter äga- mitt tillstånd var jag ovillig att åka med, men
ren som lyckligtvis visade sig vara ett döds- övertalades att åka med på villkor att jag
bo. Dessvärre kom Baronen att sedermera skulle slippa skidåkningen.
köpa en Pelle sexa men det visste vi inte då. Väl inkvarterade på hotel Post satte ny över-
han blev också president i ISMA ( internatio- talningsprocess igång. Grabbarna hade natur-
nella förbundet ). ligtvis bokat skidor även för mig och de skulle
Baronen var en intressant man, mycket vän- ta hand om mig, lovade dom.
lig och generös, ville ofta äta frukost med mig Svag i anden hängde jag på. Solen sken och
och Peter under seglingarna i Cannes, på sin penicillinet hade ju börjat verka.Väl nedkom-
stora båt Gitana, för att diskutera seglingsny- na till Cevinia på andra sidan berget, drab-
heter mm. bades jag av sårfeber och frossa. Som sagt
Ofta träffade vi honom på kvällarna i Cannes, grabbarna var handlingskraftiga, skaffade
ständigt rökande franska cigaretter, papier snabbt ett hotellrum samt starka mediciner.
mais, samt diskutera priserna med stans lät�- Så bäddades jag ned, varpå de övriga kunde
tare garde, han tillhörde ju den finansiella fortsätta sin skidåkning.
delen av familjen Rotschild, och ville väl veta Dagen efter kom dom tillbaka och jag minns
dagspriset. nedfärden till Zermatt, helt ur stånd att stå
Nåväl. På kvällen efter lunchen beslöt vi oss på egna ben, hängande mellan två kamrater
för att fira, något seglare stundtals gör. Ma- med skidorna på fötterna.
ten var god och vinet ännu bättre. Rejält på Väl hemma i Sverige blev jag tvungen att på
snusen lullade vi åter till hotellet. nytt uppsöka sjukhus, sära på benen och ta
Just utanför hotellet byggde man om gatan. bort stygnen samt förklara hur man kan vara
Avspärrningen, bestående av drygt meterhö- så djäkla dum.
ga spetsade stolpar tyckte jag inte utgjorde
något hinder. Med i mitt tycke vigt språng Claes
försökte jag forcera hindret. Vinet sätter sina
Riddarfjärdens historiska vingslag

traktelse eftersom den ligger utanför Riddar-
GYS-män och kvinnor beseglar alla hav,
fjärden, någon annan stans i Grodhavet, som
intet vatten är dem främmande.
ju Mälaren kallas.
Några rundar i god stil Kap Horn, andra
Vid Riddarfjärdens strand låg emellertid Eld-
Klacknäset, man har träffat på GYSare i Värl-
kvam, den som brann och lämnade plats för
dens alla vatten. Det för GYSarens käraste
det nuvarande Stadshuset.
vattnet torde dock vara Riddarfjärden, eller
Nu börjar det brännas så att säga. När Rag-
som det också heter, Riddarhavet.
nar Östbergs vackra byggnad invigdes år
Där, vid Riddarholmen kaj, av Evert Taube
1923 firades nämligen detta evenemang med
kallad Stockholms vackraste plats, har GYS
en stor regatta på Riddarfjärden och det är
alltid hållit till med sin årliga kappsegling om
nu en tradition som Gaff Yacht Society upp-
den legendomspunna pokalen The Scandal
rätthåller.
Beauty Trophy.
Kappseglats har det väl alltid på Riddarfjär-
Evert Taube hade naturligtvis rätt. Riddar-
dens vatten. Var det inte sandskutorna som
fjärden är ett vackert hav, omgärdat av södra
kappades till kaj så var det stjärnbåtarna i
Stockholms fjälltrakter i söder och Kungshol-
Skolungdomens.
men i norr, Riddarholmen och Slussen i öster
Så är det detta med The Scandal Beauty
och Västerbron i väster.
Trophy Race, en fantastisk kappsegling som
Förr seglade skutor här. Kajerna vid Norr-
söker sin like. Detta är faktiskt sant ty den är
och Söder mälarstrand var fulla med lossan-
nog den största i världen som hålls mitt inne
de eller lastande sandkilar och rospiggar.
i en huvudstads centrum med 50 stora båtar,
Det var tider det. Gummorna som sålde
några ibland över 20 meter långa på startlin-
strömming på Kornhamnstorg hade grå van-
jen.
tar utan fingrar på sig.
I vackert väder kantas kajerna runt omkring
Kaptenen på Munkbrofärjan, mellan just
fjärden av hundratusentals människor; eve-
Munkbron och Södermälarstrand, tillfrågades
nemanget gjorde kappseglingen till en pu-
en gång om traden inte var ganska enformig.
bliksport. Det började med att en GYS-man
- Jo, sade han, annat var det när man var
hittade en gammal pokal på vinden, vacker
ung och gick på stora Essingen.
var den även om illasinnade belackare jämför
Denna ö hör dock inte hemma i denna be
den i anskrämlighet med America’s cup.
Frågan var vad man skulle göra med denna pokalen vanns av 40:an Sagitta med läkaren
tennbuckla i nittiotalsklassisk stil och det be- Nils Adler vid rodret. Som gast ombord hade
slöts att starta. en kappsegling. Namnet fick han fransmannen Eric Tabarly.
trofen efter en verklig snabbseglare, 55:an Numera trängs diverse båtar i bl a kapp-
Scandal Beauty, en båt som också, med sin segligen ”The Scandal Beauty Trophy Race”.
yviga beväxning under vattenlinjen tjänade Kappseglingen blev givetvis en klar succe och
som yngelplats åt allehanda fiskarter och det var ingen tvekan om att den skulle bli ett
bostad åt kända och okända kryp. årligt evenemang, en institution.
Det gällde att hitta en bana för denna kapp- I och med detta djärva initiativ har GYS
segling och valet var inte svårt. Eftersom det modiga seglare banat vägen för en säkrare
inte vore lätt att frakta ut Stockholms invå- sjöfart på Riddarhavet, t ex genom upptäck-
nare till skärgården för att titta på seglingen, ten (ibland något smärtsam) av det så små-
beslöt GYS-männen att komma till dem och ningom av myndigheterna avlägsnade Volks-
segla mitt i staden, precis som 1923. Det är wagengrund. Detta grund, bestående av en
roligt med publik och en sann GYS-man är en sjunken Volkswagenbuss, ställde till förtret
smula exhibitionist. för många och hade vid bärgningen svåra
Vad är det för mening med alla upptåg, som bucklor efter tunga blykölar.
ekvibrilistiska kallbad i frack med ordnar, om Att segla på Riddarhavet är en konst. Det
ingen ser på? gäller t ex ofta att smyga längs Norr Mälar-
I sann seglaranda inleddes kappseglingen strand för att ta tillvara tjänliga pustar från
med regattamiddag på Mälarsalen kvällen Kungsholmstorg. Det gäller också, vid hård
innan och vi läser om denna tillställning i västlig vind, att få ned spinnakern i tid och
GYS ;jubileumsmatrikel från 1980: därmed undvika att segla rakt ini järnvägs-
”De 18 deltagande besättningarna festade bron vid Slussen.
om på Mälarsalen det första året och de som Ibland kan det löna sig att vid segling österut
var med på tjuvstarten för mellanölet 1960, inte gå för nära Söders bergskedja som kan
minns säkert värdens ord: Drick ni bara, det erbjuda ett visst vindlä.
finns 280 hektoliter i kranen!”
Mellanölet visade sig mindre beständigt än Stor kunskap av okänd författare
The Scandal Beauty Trophy Race, en tävling
som inga nykte¬ristiska riksdagsmän lyckats
stoppa. Egentligen borde TSBTR förbjudas,
den är nämligen rolig och lustbetonad och
sådant är alltid i farozonen.
Nåväl, den första inteckningen i den hiskeliga

Upprop till alla Gysare, ni behövs:
Riddarfjärdskommittén hälsar
fler aktiva medlemmar välkomna!
Riddarfjärdsregattan, GYS´ publika bidrag till”
att motverka likriktning inom segelsporten
och att vara seglingskonstens värn”, går av
stapeln den 1-2 september i år. Detta upp-
skattade evenemang på Riddarfjärden innebär
en hel del administrativa och praktiska för-
beredelser samt massor av kul arbete under
själva regattan. Efter fjolårets succé skulle
Riddarfjärdskommittén behöva förstärkning
och att fler gysare engagerar sig i kommit-
téns arbete. Hör gärna av dig till Gystaf, som
i dagsläget har rollen som tillförordnad Täv-
lingsledare nisse@javisst.com
Hundraåringarnas regatta i Mariefred

Båtarna ligger sedan i Gästhamnen.
Denna begivenhet går av staapeln 25-28 juli
Fredag 27 juli
Världsrekord i IOO-åringar
10.30 Första start. Distanskappsegling 15-18
Information till seglare finns på www.marie-
nm.
fredbk.se och på Facebook.
Beräknad målgång utanför ångbåtsbryggan
Regattan arrangeras i samarbete mellan Ma
tidigast kl 14.00.
riefreds Båtklubb,
Båtarna ligger sedan i Gästhamnen.
Skärgårdskryssareförbundet, Veteranbåtsför-
1 7.00 Prisutdelning vid Gästhamnen.
eningen, Gaff Yacht
19.00 Regattamiddag för seglarna på Grips-
Society, Sail Yacht Society Strängnäs kom-
holms Värdshus.
mun, Mariefreds Marina,
Lördag 28 juli
Företagarföreningen imariefred.nu, Svenska
11.00 Turnaround fleet-race utanför ångbåts-
Seglarförbundet och Search Magazine.
bryggan.
Speaker berättar om båtarna och kommente-
Program
rar uppvisningen.
Onsdag 25 juli från kl15.00
Platser i båtarna under uppvisningen lottas ut
Segeljakterna samlas i Mariefreds Gästhamn.
före start.
Torsdag 26 juli
Efter uppvisningen avslutas regattan.
10.30 Första start. Distanskappsegling 15-18
Observera att alla tider är preliminära.
nm.
Eventuella ändringar i programmet finns på
Beräknad målgång utanför ångbåtsbryggan
www.imariefred.nu.
tidigast kl 14.00.
Gustaf
Nice to know för seglande kam-
rater? Ny krog öppnad i Tullhuset på Dalarö.
Sedan torsdagen den 17:e maj råder eld-
ningsförbud i hela Stockholms län. Nytt utsiktstorn har byggts på Ornö närmare
bestämt på Telegrafberget.
Skärgårdsbåtens dag 2018 firas den 13:e
juni. Grinda har massor av begivenheter i sitt
sommarkalendarium.
Guns livs på Nämndö öppnar åter den 1:a
juni i ny regi. Källa: tidningen Skärgården
Vårt kalendarium för 2018 gärna delge oss den i styrelsen.

Segelbåtens dag
Midsommar
Enligt kalendern infaller detta 1-2 september
Enligt kalendern infaller midsommarafton
2018
fredagen den 22 juni. Firas som seden kräver
hos Sven och Inger på Brunnsvikens varv på
Mårten GYS
Ornö. Närmare information kommer under
Enligt kalendern infaller detta 9 november
våren.
2018. Tid och plats medelas senare.
Eskader
Enligt kalendern infaller detta vecka 29 un-
dersökningar pågår.

Sura kräftors kör
Då intresset för denna begivenhet har varit
mycket svalt under ett antal år, ser sig sty-
relsen nödgad att avsluta denna traditionsen-
liga begivenhet. Är du av annan åsikt får du

Dags att Betala medlemsav- Enligt årsmötets beslut ligger medlemsav-
giften för 2018 kvar på 400 spänn! Denna
giften för 2018!!! summa plus 200 till jubileringsboken, sätter
du snarast in på GYS´PG.
Smakar det så kostar det” säger Krummis,
PlusGiro 11 80 05-8 med ditt medlem- vilket givet är en utmaning för styrelsen att
göra sitt bästa för medlemmarnas bästa!
snummer och ditt namn som avsän-
dare.!”

Uppdatering av GYS`matrikel
Glöm inte att meddela sekretariatet om du bytt båt, mobilnummer eller mail- och postadress.
Kul med en uppdaterad aktuell matrikel inför sommarens äventyr!

Gaff Yacht Society
Sekreteriatet:

C/O Yvonne von Matuska
Linnégatan 34
11447 Stockholm

C/O Tulle Evaldt
Lill-Jansplan 4
11425 Stockholm

sekreterare@ gys.se
gys@gys.se

Related Interests