You are on page 1of 4

Tidigare kursdeltagare

:

COACHANDE LEDARSKAP ”Hela kursavgiften var intjänad på första
& KOMMUNIKATION kundmötet”
genom personlig utveckling

”Det finns personlig utveckling och så
NLP PRACTITIONER finns det personlig utveckling. Det
förändrade på riktigt massor i mitt liv,
om inte allt”

Kompetens, resultat, inspiration, och
tillsammans hör ihop!
Dags att ta nästa steg och gå i mål? Gör det med oss. Öka kunskaper i coachande
ledarskap, beteenden, kommunikation, konflikthantering mm, genom att lära känna dig
själv och andra ännu bättre!

NLP är en utbildning som gör skillnad på djupet i alla områden i livet, och med omedelbara
resultat. Genom ökande kunskaper och insikter i fördjupad kommunikation, beteenden,
språkmönster, målarbete och mycket mer når du snabbt ännu bättre resultat.
Om NLP

NLP – Kommunikation och ledarskap på topp

Känner du som vi, att det är viktigt att hela tiden växa och utvecklas, i din yrkesroll
och privat? Med NLP som metod utvecklar du din förmåga till effektiv
kommunikation med andra och dig själv, oavsett inom vilket område. NLP handlar
om skillnaden som gör skillnaden, alltså vad du behöver göra eller vem du vill vara,
för att just nå bättre resultat, få med dig andra och utöva ett föredömligt och
resultatgivande ledarskap.

Varför välja NLP?

Främsta anledningen är att du vill ha mer verktyg i nuvarande yrke eller ha förändring och förbättring:

• Din utveckling - Ökad medvetenhet om och tillgång till mer av din potential och dina resurser.

• Kommunikation - Fler verktyg för att effektivt kommunicera med framgång.

• Eget ledarskap - Större självkännedom och därmed kontroll över ditt liv – ledarskapets kärna.

• Coachande ledarskap - Ökad flexibilitet och därmed ökad förmåga att leda dig själv och andra på bästa sätt.

• Mål och resultat - Mer kunskap i att arbeta med detta kopplat till motivation - och att nå fram.

• Karriär – framåt på den väg du går eller ny bana. Fokus på det som gör skillnad och ger resultat.

• Coaching– det du lär dig innebär möjlighet att arbeta med coaching efter kursen.

Vad är NLP?

NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering. Neuro är tankar, lingvistik är
språket och programmering står för våra invanda mönster som hjärna och
nervsystem har hand om. Enkelt kan man säga att det är praktisk psykologi.
NLP är det mest kraftfulla verktyg som finns tillgängligt för professionell och
personlig utveckling.
NLP grundades av Richard Bandler och John Grinder på 70-talet. Det handlar
bland annat om kommunikation, ledarskap, personlig förändring/förbättring och utveckling. Över hela världen är NPL känt som
en av de metoder som ger bäst resultat när det gäller att förbättra individens förmåga att kommunicera.

NLP är också en av de snabbast växande grenarna inom den tillämpade psykologin och beskriver med enkla metoder hur du
gör skillnad. När NLP började utvecklas i mitten av sjuttiotalet drevs man av att identifiera svaret på frågan: Vad är det som
skiljer en person som gör något med lätthet, fulländning och elegans från en person som inte gör det? Det vill säga - vad är
skillnaden som gör skillnaden?
Om NLP Practitioner utbildningen

NLP Practitioner - utbildningen

NLP Practitioner är ett program omfattande ca 120 timmar studietimmar.
Programmet stödjer sig på American Board of NLP, ABNLP:s krav för NLP
utbildningar samt International Coach Federation, ICF:s, definition av coaching
samt kärnkompetenser för coacher. Maximal gruppstorlek för programmets
genomförande är 14 personer och vi arbetar mycket i smågrupper. Vi är oftast två
lärare för att säkra att alla deltagare kan tillgodogöra sig utbildningen.
Programmet är på totalt 12 dagar i 4 moduler + 1 dags certifiering för dig som vet att du vill bygga på utbildningen (tillval).

Genomförande
Vår NLP-utbildning fokuserar på det coachande ledarskapet och du får verktyg att leda och coacha både dig själv och
andra. Utbildningen har utgångspunkt i beteenden, mönster, ageranden, resultat, och hur du effektivt arbetar med dessa.
Vi arbetar också med värderingar, miljö, identitet och hur du faktiskt kommer framåt. Undervisningen bygger på med
lustfylld och upplevelsebaserad inlärning (induktiv) där teori,demonstrationer och övningar blandas. De praktiska
övningarna i tekniker och metoder görs i mindre grupper. En av fördelarna är att du kan jobba med vad du vill i övningarna
utan att verbalt dela något med andra och ändå få fantastiska resultat – du delar alltså så mycket som du vill med gruppen.
Att ha roligt är viktigt och en drivkraft för oss då vi vet att vi lär oss bäst i bra tillstånd!

Kursen består av 3 - 4 moduler och innehåller:

Grundläggande kommunikation Frågetekniker och tillstånd Specifika resultat och integrering
• Kommunikation: kartlägg, upptäck, • Metamodellen och • Miltonmodellen och sinnestillstånd
använd, resultat förändringsarbete • Omstrukturering
• Mål - grundarbete • Strategier och framgång • Mål - fördjupning och resultat
• Språkmönster, modaliteter och • Mål - nya tekniker • Integrering och användning av NLP -
submodaliteter - tolka upplevelser • Motivation och beslut teknikerna i praktiken
mer konstruktivt • Ankring
• Grundantaganden

Tillval – Certifierad NLP Practitioner
Detta är för dig som vill fördjupa dina kunskaper med vidareutbildningar inom NLP, till exempel som coach. Du
får ett internationellt certifikat och blir också behörig att gå vidare. Certifieringsdagen innebär att du visar att du
kan tillämpa NLP och har förstått innebörden av det.

Tid och plats
9.00-17.00 ca med uppehåll för lunch och fika under dagarna. Vi tillresande kursdeltagare senare start dag 1 i
varje modul. Kursen hålls centralt i Stockholm. Detaljer kommer i kallelse inför kursstart.
Kursledare, investering och anmälan

Kursledare
Jenny Eklund (huvudlärare, utbildad i Sverige och USA) och Sofia Fagerberg (assisterande lärare)
Mer om Sofia och Jenny hittar du på www.allaleder.com.

Investering
27.500:- varav anmälningsavgiften ingår med 1.500:-, moms tillkommer med 25% för företag.
15% rabatt vid anmälan före 30 mars 2018!
Betalning kan delas upp enligt överenskommelse.
Internationell certifiering, kursmaterial och fika ingår i investeringen.

Anmälan
Maila jenny@allaleder.com eller gå in på hemsidan:
http://www.allaleder.com, våra erbjudanden och sedan anmäl. Fyll i formuläret.
Platsen är säkrad när anmälningsavgiften om 1.500:- är oss tillhanda. Vi fakturerar denna.
Kom ihåg att vi har begränsat antal platser så anmäl i god tid för att säkra din plats!

Efter kursen
Vi kan garantera att du får mer än vad du förväntar dig. Däremot kan vi inte garantera
att du inte också växer som människa på vägen. Men det ser vi bara som en bonus.

Behöver du mer information?
Varmt välkommen att höra av dig!
VI är anslutna till International
Maila oss: till@allaleder.se eller ring Jenny på tel. 0709-90 38 85.
Network of Humanistic NLP och
följer AB NLP:s riktlinjer för NLP
Kursdatum Practitioner
Du hittar dessa på hemsidan allaleder.com under våra erbjudanden, NLP Grund/Practitioner.

Vi ser fram emot att ses!