You are on page 1of 2

Republic of the Philippines

RAMON MAGSAYSAY TECHNOLOGICAL UNIVERSITY


Iba, Zambales
SENIOR HIGH SCHOOL DEPARTMENT
(Pagsulat sa Filipino sa Piling Larangan)

Larawang Sanaysay o Photo Essay

 Koleksiyon ng mga larawang maingat na inayos upang maglahad ng pagkasunod-sunod


na pangyayari.
 Nagpapaliwanag ng partikular na konsepto at nagpapayahag ng damdamin.
 Hindi limitado ang paksa.
 Maaaring serye ng imahen.
 Maaring patungkol sa isang tao o mga kakaibang pangyayari.
 Katulad din ng iba pang uri ng sanaysay na gumagamit ng mga teknik sa pagsasalaysay.
 Naiiba dahil larawan ang gamit sa pagsasalaysay.

Mga anyo ng Larawang Sanaysay o Photo Essay

 Binubuo LAMANG ng mga larawan.


 Binubuo ng mga larawang may MAIIKLING TEKSTO.
 Binubuo ng KALAKHANG TEKSTO at sinasamahan ng mga larawan.
 Ang mga larawan ang lumulutang sa anyong ito, hindi mga salita.

Kalikasan ng Larawang Sanaysay o Photo Essay

 Nagpapahayag ng damdamin at kaisipan sa serye ng larawan


 Ang mga larawan ang pangunahing nagkukwento samantalang ang teksto ay SUPORTA
LAMANG.
 Gumagamit lamang ng salita kung may mga detalyeng mahirap ipahayag.
 Inaayos ayon sa kronolohikal na pagkakasunod-sunod o ayon sa damdaming gustong
ipahayag.
 Ngunit kadalasan ay nasasaayos ito ayon sa pagkakaugnay ng mga larawan.
 Ang mahalaga ay malinaw ang pahayag sa unang tingin palang.

Mga Dapat Tandaan sa Paggawa ng Larawang Sanaysay o Photo Essay

 Siguraduhing pamilyar ka sa paksa


 Alamin kung magiging interesado sa paksa ang magbabasa nito
 Kilalanin kung sino ang mambabasa
 Malinaw ang patutunguhan ng photo essay
 Malaya ang haba ng teksto sa paglalarawan
 Kailangang may kaisahan ang mga larawan
 Isaalang-alang ang consistency sa framing, komposisyon, anggulo, pag-iilaw, o kulay
Mga Hakbang sa Paggawa ng Larawang Sanaysay o Photo Essay

 Maghanap ng isang paksa na ayon sa iyong interes.


 Magsagawa ng pananaliksik bago isagawa ang photo essay.
 Hanapin ang “tunay na kuwento.” Matapos ang pananaliksik, maaari munang matukoy
ang anggulo na gusto mong dalhin ang iyong kuwento kahit na ang bawat ideya ng
kuwento ay pareho. Ang pangunahing mga dahilan ng bawat larawan ay nararapat na
lumikha ng isang kapani-paniwala at natatanging kuwento.
 Ang kuwento ay binuo upang gisingin ang damdamin ng mambabasa. Pinakamahusay na
paraan upang ikonekta ang iyong sanaysay larawan sa madla ay ang mga damdamin
nakapaloob sa kuwento at gamitin ito sa mga larawan.
 Pagpasyahan ang mga kukunang larawan. Magsimula sa paglikha ng isang listahan ng
mga kuha para sa kuwento. Ang bawat “shot” ay tulad ng isang pangungusap sa isang
kuwento sa isang talata. Maaari kang magsimula sa 10 “shots.” Ang bawat “shot” ay dapat
bigyang-diin ang iba’t ibang mga konsepto o emosyon na maaaring pinagtagpi kasama ng
iba pang mga larawan.

Konklusyon

Hindi malalayo ang photo essay sa iba pang uri ng sanaysay. Gumagamit ito ng
mga teknik sa epektibong paglalahad ngmga ideya at pagsasalaysay ng mga pangyayari.
Isinaalang-alang dito ang tema, organisasyon ng kaisipan, tono, target na mambabasa,
at ibp. Ang kaibahan lamang ay ang paggamit nito ng mga larawan na siyang pangunahing
pinagkukunanng kahulugan sa isang photo essay. Madalas na nating sabihing sanlibong
salita ang katumbas ng isang larawan ngunit maaaring higit pa rito ang kapangyarihan ng
larawan.