You are on page 1of 28

ATTENDANCE CHECK

SUBJECT:

FA
Tutorial …………………Teacher………………………………
Tutorial
TT
MSSV
Họ và tên
1 0604000115 Đặng Thị Hải Yến
Tut1BA07
2 0604040069 Đô Thị Hương
Tut1BA07
3 0604040129 Đỗ Thị Phiên
Tut1BA07
4 0604040095 Hoang Khanh Ly
Tut1BA07
5 0504000040 Nguyễn Lan Hương
Tut1BA07
6 0604000007 Nguyễn thị biển
Tut1BA07
7 0604000045 Nguyễn Thị Hương
Tut1BA07
8 0604000097 Nguyễn Thị Thúy
Tut1BA07
9 0604040178 Nguyễn Thu Trang
Tut1BA07
10 0604040037 Nguyễn Văn Hải
Tut1BA07
11 0604000057 Nhu Thi Thuy Linh
Tut1BA07
12 0604040119 Phạm Hiền Ngân
Tut1BA07
13 0604000004 Pham Ngoc Anh
Tut1BA07
14 0604040166 Phạm Phan Anh Thư
Tut1BA07
15 0604000037 Phan Thanh Hoai
Tut1BA07
16 0604000012 Trần Kim Duyên
Tut1BA07
17 0604000041 Trần Thanh Huyền
Tut1BA07
18 0604000023 Trần Thị Ngọc Hà
Tut1BA07
19 0604040083 Trần Thị Quỳnh Liên
Tut1BA07
20
Trần Thị Thanh Vân
Tut1BA07
21 0604000013 Vũ Thái Duy
Tut1BA07
22 0604000004 Phạm Ngọc Anh
Tut1BA07
1 0604040062 Dương Quang Huy
Tut1FB07
2 0604040086 Nguyễn Phương Linh
Tut1FB07
3 0604000033 Nguyễn Thị Hậu
Tut1FB07
4 0604040118 Nguyễn Thị Ngân
Tut1FB07
5 0604040130 Nguyễn Thị Phúc
Tut1FB07
6 0604040154 Nguyễn Thị Thảo
Tut1FB07
7 0604000056 Nguyen Thi Thuy Linh
Tut1FB07
8 0604040089 Nguyễn Thuỳ Linh
Tut1FB07
9 0604040103 Pham Ngoc Mai
Tut1FB07
10 0604040183 Trần Thị Thanh Vân
Tut1FB07
11 0504000102 Trần Thị Thủy
Tut1FB07

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 Ghi chú

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1

0704010025
0604040164
0604040044
0604000093
0304000032
0504000116
0604040108
0604040022
0604040179
0704010063
0604040105
0604000109
0704010011
0704010001
0704010020
0504000078
0504000028
0604000095
0604040061
0604040162
0604000015
0604000040
0604040104
0504000087
0604040144
0504000099
0604000084
0604000008
0504000115
0604040084
0704010065
0604000046
0604040160
0604000096
0604000005
0704010045
0704010009
0604040019
0604000048

Cấn Thị Ngọc Huyền
Đặng Hồng Thúy
Đoàn Thu Hằng
Hoàng Thị Thắm
Hoàng Tư Hiền
Lý Thị Xuân
Nguyễn Hồng Minh
Nguyễn Thị Hồng Dương
Phi Thi Huyen Trang
Trần Thị Thuỷ
Võ Thị Ngọc Mai
Phạm Thu Trà
Nguyễn Đồng Thị Thuỳ Giang
Nguyễn Hồng Anh
Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Hồng Thu
Nguyễn Thị Minh Huệ
Nguyễn Thu Thủy
Pham Thuy Duong
Ta Thanh Huyen
Truong Ngoc Linh Mai
Trần Thị Thu Phương
Bùi Thị Quyên
Đào Duy Thiêm
Đỗ Lan Phương
Đỗ Thị Phương Chi
Lê Khánh Trọng
Nguyễn Hồng Linh
Nguyễn Thị Tuyết
Nguyễn Thu Hương
Phạm Thị Phương Thúy
Võ Hoài Thu
Vũ Ngọc Anh
Vũ Thị Ngọc
Vu Thi Phuong Dung
Vũ Thị Thanh Dung
Bùi Quỳnh Lâm

Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3FB07

2
3
4
5
6
7
8

0604040184
0604000085
0604000092
0604040140
0604000113
0604040165
0604000017

Đỗ Tiến Vinh
Ho Thi Minh Phuong
Ngô Văn Tám
Nguyễn Thị Minh Phượng
Phạm Thu Vân
Phan Thị Hoài Thương
Trinh Cong Dinh

Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07

ATTENDANCE CHECK
SUBJECT:

HRM
Tutorial …………………Teacher………………………………
TT
1
2
3
4
7
5
6
1
2
3
4
2
3
4
6
5
1
2
3
4
5
6
1
3
1
2
3
4
2
1
2
3

MSSV

Họ và tên

0606090028 Bui Thi Lua
0404000022 Đào Văn Hiếu
Phạm Văn Chiến
0704040037 Trần Minh Hường
0504000087 Trần Thị Thu Phương
0504000064
0504000087
0704010002 Nguyễn Thị Hải Anh
0604040148 Nguyễn Thị Tâm
0604000004 Phạm Ngọc Anh
0604040083 Trần Thị Quỳnh Liên
0604000062 Do Van Gioi Luan
Ji-Woong Lee
0404000023 Nguyễn Thanh Hiếu
0604000004 Phạm Ngọc Anh
0706090005 Phạm Văn Chiến
0604040143 Đỗ Hồng Quân
0604040113 Đoàn Thu Nga
0604000091 Lê Thị Như Quỳnh
0704010039 Nguyễn Thanh Mai
0604040160 Phạm Thị Phương Thuỳ
0704010041 Trần Duy Nam
0604040044 Đoàn Thu Hằng
0704040007 Trần Quang Cương
0506090010 Cao Văn Bình
0604040147 Đặng Thị Thanh Tâm
0704010018 Hoàng Thu Hằng
0604040140 Nguyễn Thị Minh Phượng
0604040141 Phạm Bích Phượng
0704040029 Nguyễn Mạnh Hùng
0704040096 Nguyễn Thị Mai Trang
Phạm Thị Hằng Nga

Tutorial

T1restudy
T1restudy
T1restudy
T1restudy
T1restudy
T1restudy
T1restudy
T2K08Late
T2K08Late
T2K08Late
T2K08Late
T2restudy
T2restudy
T2restudy
T2restudy
T2restudy
Tut1BA08
Tut1BA08
Tut1BA08
Tut1BA08
Tut1BA08
Tut1BA08
Tut1FB08
Tut1FB08
Tut1K08Late
Tut1K08Late
Tut1K08Late
Tut1K08Late
Tut1K08Late
Tut2BA08
Tut2BA08
Tut2BA08

W1 W2 W3

W4 W5 W6

W7

W8

W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 Ghi chú

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0704000064
0706090045
0604000013
0506090034
0604000008
0704040091
0604040127
0704000040
0704000060
0506090070
0604000040
0604040110
0704040070
0704010054

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6

0704010012
0604000017
0706090038
0704010045
0604040130
0604040087
0604040089
0506090017
0604040037
0704000089

Phạm Thị Phong Phú
Trần Thị Thuý
Vũ Thái Duy
Tạ Thu Huyền
Đỗ Thị Phương Chi
Ngô Thị Tuyết
Nguyễn Thuỳ Ninh
Nguyen Viet Hung
Phạm Quang Nga
Phạm Thanh Tùng
Tạ Thanh Huyền
Tống Trà My
Trịnh Phương Nhung
Nguyễn Văn Tấn
Cáp Thu Hà
Trịnh Công Đính
Vũ Thị Lan Phương
Vũ Thị Ngọc
Nguyễn Thị Phúc
Nguyễn Thị Phương Linh
Nguyễn Thuỳ Linh
Nguyễn Văn Đoàn
Nguyễn Văn Hải
Tô Thị Quỳnh Trang

Tut2BA08
Tut2BA08
Tut2BA08
Tut2BA08
Tut3 BA08
Tut3 BA08
Tut3 BA08
Tut3 BA08
Tut3 BA08
Tut3 BA08
Tut3 BA08
Tut3 BA08
Tut3 BA08
Tut3FB08
Tut3K08Late
Tut3K08Late
Tut3K08Late
Tut3K08Late
Tut4BA08
Tut4BA08
Tut4BA08
Tut4BA08
Tut4BA08
Tut4BA08

ATTENDANCE CHECK
SUBJECT:

SERVICES MARKETING
Tutorial …………………Teacher………………………………
TT

MSSV

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
2
3
4
5

0604000062
0506000116
0504000078
0704000098
0506090070
0506090008
0604000005
0604000013
0604000008
0704000012
0704000040
0704000004
0504000063
0504000087
0804000071
0504000087
0604000060
0604000092
0504000028
0704000071
0604000048
0504000083
0504000084
0504000040
0506090017

Họ và tên
Do Van Gioi Luan
Lý Thị Xuân
Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Tuấn Việt
Phạm Thanh Tùng
Trần Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh
Vũ Thái Duy
Đỗ Thị Phương Chi
Ji-Woong Lee
Lê Thị Lan Chi
Nguyễn Việt Hùng
Tống Thị Vân Anh
Trần Phương Ly
Trần Thị Thu Phương
Tạ Thị Nga
Trần Thị Thu Phương
Ngô Thị Thanh Loan
Ngô Văn Tám
Nguyễn Thị Thu Hà
Trần Lê Thu Thảo
Bùi Quỳnh Lâm
Lê Hoàng Phương
Lương Minh Phương
Nguyễn Lan Hương
Nguyen Van Doan

Tutorial

Tut1BA08
Tut1BA08
Tut1BA08
Tut1BA08
Tut1BA08
Tut1BA08
Tut1BA08
Tut1BA08
Tut2BA08
Tut2BA08
Tut2BA08
Tut2BA08
Tut2BA08
Tut2BA08
Tut2BA08
Tut2BA08
Tut2BA08
Tut3 BA08
Tut3 BA08
Tut3 BA08
Tut3 BA08
Tut4 BA08
Tut4 BA08
Tut4 BA08
Tut4 BA08
Tut4 BA08

W1

W2 W3 W4

W5 W6 W7

W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 Ghi chú

ATTENDANCE CHECK
SUBJECT:

MODELING
Tutorial …………………Teacher………………………………
TT

MSSV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

0204000016
0204000070
0404000023
0501040054
0504000028
0504000056
0504000084
0504000099
0504000115
0507010095
0604000040
0604000062
0604040022
0604040062
0604040116
0604040146
0604040159
0704000003
0704000005
0704000037
0704000080
0704040016
0704040029
0704040053
0704040061
0704040062
0704040084
0704040090
0704040096

Họ và tên
Nguyễn Thị Bích Ga

Nguyễn Thanh Hiếu
Nguyễn Minh Hường
Nguyễn Thị Thu Hà
Trần Ngọc Liên
Lương Minh Phương
Đào Duy Thiêm
Lê Khánh Trọng
Phạm Thị Lê Huế
Tạ Thanh Huyền
Đỗ Văn Giỏi Luận
Nguyễn Thị Hồng Dương
Dương Quang Huy
Trịnh Hằng Nga
Quách Hoa Quỳnh
Phạm Thị Thúy
Nguyễn Thị Lan Anh
Vũ Thị Vân Anh
Đỗ Đức Huy
Nguyễn Thị Thuỷ
Kiều Thị Thu Hằng
Nguyễn Mạnh Hùng
Phạm Nguyệt Minh
Phan Thị Kim Ngân
Triệu Tuyết Ngân
Lương Thanh Thuỷ
Phạm Văn Tuấn
Nguyễn Thị Mai Trang
Trịnh Hằng Nga
0704000031 Nguyễn Thị Hiền

Tutorial

Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy
Restudy

W1 W2

W3 W4

W5 W6 W7

W8

W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 Ghi chú

1

0404000022 Đào Văn Hiếu

2

0604000084

3

0604040131
0607010303
0704000043
0704000074
0704000004
0704000032
0704000097
0704000017
0704000060
0704040037
0504000111
0604000037
0604000089
0604040018
0604040053
0604040083
0604040139
0704000098

4

5
6

1
2
3
1
2
3
1
1
2
3
4
5
6
7

Đỗ Lan Phương

Đoàn Lan Phương
Đồng Thị Quỳnh Trang
Nguyễn Thị Thu Hương
Đoàn Lê Thoa
Tống Thị Vân Anh
Đinh Thị Hải Hoa
Nguyễn Tuấn Việt
Nguyễn Thái Dương
Phạm Quang Nga
Trần Minh Hường
Trần Minh Trang
Phan Thanh Hoài
Lê Hữu Quân
Võ Thị Dung
Trần Minh Hiền
Trần Thị Quỳnh Liên
Trương Lan Phương
Nguyễn Tuấn Việt

Tut CN2
Tut CN2
Tut CN2
Tut CN2
Tut CN2
Tut CN2
Tut1AC07
Tut1AC07
Tut1AC07
Tut1K08late
Tut1K08late
Tut1K08late
Tut2+3AC08
Tut2+3K08late
Tut2+3K08late
Tut2+3K08late
Tut2+3K08late
Tut2+3K08late
Tut2+3K08late
Tut2+3K08late

ATTENDANCE CHECK

ITM
SUBJECT:
Tutorial …………………Teacher………………………………
Tutorial
TT
MSSV
Họ và tên
0606090028 Bui Thi Lua
T1BA09+TR09
0804000015 Đặng Khắc Cường
T1BA09+TR09
0604040044 Đoàn Thu Hằng
T1BA09+TR09
Hayder. W. Fhadil
T1BA09+TR09
0804040083 Nguyễn Thanh Nhàn
T1BA09+TR09
0804040050 Nguyễn Thu Hường
T1BA09+TR09
0804040002 Nguyễn Tuấn Anh
T1BA09+TR09
0804000089 Phan Thanh Thái
T1BA09+TR09
0704010023 Trieu Thu Hong
T1BA09+TR09
0604000102 Vũ Kim Toàn
T1BA09+TR09
0607010303 Đồng Thị Quỳnh Trang
T1FB09+AC09
Hoàng Thị Vũ Hiền
T1FB09+AC09
0706090035 Lưu Thị Hoàng Oanh
T1FB09+AC09
0806090018 Ngô Thị Huyền
T1FB09+AC09
0806090019 Nguyễn Thanh Huyền
T1FB09+AC09
0704010009 Vu Thi Phuong Dung
T1FB09+AC09
0604000055 Nguyễn Hà Linh
T2BA09+TR09
0604000092 Ngô Văn Tám
T3BA09+TR09
0704000061 Nguyễn Doãn Ngọc
T3BA09+TR09
0706090041 Nguyễn Thu Thảo
T3BA09+TR09
0604040146 Quách Hoa Quỳnh
T3BA09+TR09
0804040005 Trần Đức Anh
T3BA09+TR09
0706090017 Vũ Thị Hà
T3BA09+TR09
0404000022 Đào Văn Hiếu
T3FB09+AC09
0804040040 Đinh Thị Huệ
T3FB09+AC09
0604040172 Đinh Thị Thu Trang
T3FB09+AC09
0804040020 Đỗ Hoàng Giang
T3FB09+AC09
0804040124 Mai Quang Trung
T3FB09+AC09
0704040024 Nguyễn Đình Huấn
T3FB09+AC09
0704040045 Nguyễn Hải Linh
T3FB09+AC09
0604040170 Nguyễn Thị Cẩm Tú
T3FB09+AC09
0604040140 Nguyễn Thị Minh Phương T3FB09+AC09

W1

W2 W3

W4 W5 W6

W7

W8

W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 Ghi chú

0804040089
0804040028
0804010055
0804000009
0604000084
0604000008
0604000096
0806090060
0806090023
0706090027
0604000113
0706090031
0704000007
0804010007
0804010032
0804010016

Nguyễn Trần Phong
Phan Thu Hà
Nguyễn Thị Hằng Nga
Vũ Việt Anh
Đỗ Lan Phương
Đỗ Thị Phương Chi
Vũ Hoài Thu
Đinh Đàm Vi
DoãnThị Diệu Linh
Nguyễn Hồng Khanh
Phạm Thu Vân
Vương Quỳnh Linh
Nguyễn Lê Bách
Cao Thị Băng
Đinh Thị Loan
Hà Thị Hà

T3FB09+AC09
T3FB09+AC09
T4BA09+TR09
T4BA09+TR09
T4FB09+AC09
T4FB09+AC09
T4FB09+AC09
T5BA09+TR09
T5BA09+TR09
T5BA09+TR09
T5BA09+TR09
T5BA09+TR09
T5BA09+TR09
T5FB09+AC09
T5FB09+AC09
T5FB09+AC09

ATTENDANCE CHECK
SUBJECT:

POA
Tutorial …………………Teacher………………………………
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

MSSV

Họ và tên

0706090052 Bùi Thế Vũ
0806090024 Đặng Thị Hoài Linh
Đỗ Văn Giỏi Luận
0604000034 Hoang Vu Hien
0804000116 Lê Đức Anh
0804000116 Lê Đức Anh
0704000058 Lê Hồ Quỳnh Nga
0904000045 Lê Tuyết Lan
0804000101 Nguyễn Anh Tuấn
0804000058 Nguyễn Ngọc Linh
0704000019 Nguyễn Thùy Dương
0507010095 Phạm Thị Lê Huế
0804000064 Phan Thị Loan
0604000012 Trần Kim Duyên
0704000071 Trần Lê Thu Thảo
0804000020 Trương Thị Thuỳ Dung
0604000013 Vũ Thái Duy
0606090040 Vũ Thị Thìn
0804000003
0804000090 Bùi Phương Thảo
0604040144 Bùi Thị Quyên
0704000078 Đặng Thị Thuyên
0704000032 Đinh Thị Hải Hoa
0606090039 Lê đào hương thảo
0704000029 Lê Thị Hà
0704000012 Lê Thị Lan Chi
0706090027 Nguyễn Hồng Khánh
0404000023 Nguyễn Thanh Hiếu
0504000028 Nguyễn Thị Thu Hà
0706090011 Nguyễn Văn Đoàn
0804000030 Trần Văn Đức
0704040104 Hoàng Thanh Vân
0806090056 Lê Thị Xuân
0806090007 Phùng Văn Danh

Tutorial

T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T1BA09+TR09
T2BA09+TR09
T2BA09+TR09
T2BA09+TR09
T2BA09+TR09
T2BA09+TR09
T2BA09+TR09
T2BA09+TR09
T2BA09+TR09
T2BA09+TR09
T2BA09+TR09
T2BA09+TR09
T2BA09+TR09
T2BA09+TR09
T2FB09+AC09
T2FB09+AC09
T2FB09+AC09

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 Ghi chú

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

0704000004 Tống Thị Vân Anh
Tống Thị Vân Anh
0604000017 Trịnh Công Đính
0806090026 Vũ Thùy Linh
0806090010 Lương Văn Dương
0806090027 Ngô Văn Lừng
0604000092 Ngô Văn Tám
0604040140 Nguyễn Thị Minh Phượng
0806090055 Trần Xuân Trường
0604000102 Vu Kim Toan
0606090028 Bui Thi Lua
0704040004 Đặng Quang Biên
0404000022 Đào Văn Hiếu
0607010303 Dong Thi Quynh Trang
0704040024 Nguyễn Đình Huấn
0806090057 Nguyễn Thị Hồng Vân
0504000102 Trần Thị Thủy
0804010055 Nguyễn Thị Hằng Nga
0704000090 Trần Huyền Trang
0607010282 Vu Ngoc Thuy
0704000037 do duc huy
0806090043 Lê Thị Thuyết
0804000111 Trần Ngọc Hà Vy
0804000026 trần thị dũng
0804000008 Trần Thị Mai Anh
0806090012 Trịnh Thị Đoan
0806090040 Mai Thanh Tâm
0706090008 Nguyễn Hồng Dương
0704000007 Nguyễn Lê Bách
0606090040 Nguyễn Phương Thảo
0704000040 Nguyễn Việt Hùng
0704000041 Phạm Đức Hùng
Phạm Thị Hằng Nga
0704010005 Phạm Thị Ngọc Ánh
0704040044 Ngô Diệu Linh
0704010068 Nguyen Thi Trang
0504000111 Trần Minh Trang

T2FB09+AC09
T2FB09+AC09
T2FB09+AC09
T2FB09+AC09
T3BA09+TR09
T3BA09+TR09
T3BA09+TR09
T3BA09+TR09
T3BA09+TR09
T3BA09+TR09
T3FB09+AC09
T3FB09+AC09
T3FB09+AC09
T3FB09+AC09
T3FB09+AC09
T3FB09+AC09
T3FB09+AC09
T4BA09+TR09
T4BA09+TR09
T4BA09+TR09
T4FB09+AC09
T4FB09+AC09
T4FB09+AC09
T4FB09+AC09
T4FB09+AC09
T4FB09+AC09
T5BA09+TR09
T5BA09+TR09
T5BA09+TR09
T5BA09+TR09
T5BA09+TR09
T5BA09+TR09
T5BA09+TR09
T5BA09+TR09
T6FB09+AC09
T6FB09+AC09
T6FB09+AC09

ATTENDANCE CHECK
SUBJECT:

STA1
Tutorial …………………Teacher………………………………
TT

MSSV
0506090003
0604040044
0704040024
0504000028
0804010006
0604000113
0604000012
0804000026
0704040069
0504000102
0607010282
0606090028
0804000046
0604000062
0704010071
0704010011
0606090056
0604000017
0604040018
0806090036
0706090014
0606090039
0504000040
0506090045
0707010029
0804010055
0706090020
0804000067
0806090046
0806090020
0806090009
0604040068
0806090034
0806090043

Họ và tên
Bùi Tuấn Anh
đoàn thu hằng
Nguyễn Đình Huấn
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Trường An
Phạm Thu Vân
Trần Kim Duyên
trần thị dũng
Trần Thị Hồng Nhung
Trần Thị Thủy
Vu Ngoc Thuy Bùi Thị Lụa
Đỗ Thị Thu Huyền
Đỗ Văn Giỏi Luận
Hoàng Thị Xuân
Nguyễn Đồng Thị Thùy Giang
Phạm Thị Vinh
Trịnh Công Đính
Võ Thị Dung
Chu Thị Hồng Nhung
Đoàn Hồng Hà
Lê Đào Hương Thảo
Nguyễn Lan Hương
Nguyễn Thanh Nga
Nguyễn Thị Duyên
Nguyễn Thị Hằng Nga
Nguyễn Thị Thúy Hằng
Từ Văn Mỹ
Đỗ Diệu Thủy
Đỗ Lan Hương
Đỗ Lê Thùy Dương
Đoàn Quỳnh Hương
Hoàng Thị Mỵ
Lê Thị Thuyết

Tutorial

T1+8FB09AC09
T1+8FB09AC09
T1+8FB09AC09
T1+8FB09AC09
T1+8FB09AC09
T1+8FB09AC09
T1+8FB09AC09
T1+8FB09AC09
T1+8FB09AC09
T1+8FB09AC09
T1+8FB09AC09
T2FB09AC09
T2FB09AC09
T2FB09AC09
T2FB09AC09
T2FB09AC09
T2FB09AC09
T2FB09AC09
T2FB09AC09
T3FB09AC09
T3FB09AC09
T3FB09AC09
T3FB09AC09
T3FB09AC09
T3FB09AC09
T3FB09AC09
T3FB09AC09
T3FB09AC09
T4FB09AC09
T4FB09AC09
T4FB09AC09
T4FB09AC09
T4FB09AC09
T4FB09AC09

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 Ghi chú

0806090040
0604000095
0606090040
0606090034
0806090002
0604040089
060404013
0704000041
0806090045
0806090054
0604040019
0604040144
0504000099
0604040172

Mai Thanh Tâm
Nguyễn Hồng Thu
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Thị Hoàng Oanh
Nguyễn Thị Phương Anh
Nguyen Thuy Linh
Nguyen Viet Ha Phuong
Phạm Đức Hùng
Pham thi thuy
Phan Kiều Trang
Vũ Thị Thanh Dung
Bùi Thị Quyên
Đào Duy Thiêm
Đinh thị thu trang

T4FB09AC09
T4FB09AC09
T4FB09AC09
T4FB09AC09
T4FB09AC09
T4FB09AC09
T4FB09AC09
T4FB09AC09
T4FB09AC09
T4FB09AC09
T4FB09AC09
T5FB09AC09
T5FB09AC09
T5FB09AC09

ATTENDANCE CHECK
SUBJECT:

RISK MGT
Tutorial …………………Teacher………………………………
TT
4

MSSV

Họ và tên

0604040034 Nguyễn Thị Hà

Tutorial

T1FB07

12 0604040069 Đô Thị Hương

T1FB07

21 0604040184 Đỗ Tiến Vinh

T1FB07

11 0604040062 Dương Quang Huy

T1FB07

20 0604040157 Ngô Thị Ngọc Thu

T1FB07

7

T1FB07

0604040039 Nguyễn Minh Hạnh

18 0604040140 Nguyễn Thị Minh Phượng

T1FB07

1

T1FB07

0507010151 Nguyễn Thị Mỹ Linh

16 0604040115 Nguyễn Thị Nga

T1FB07

19 0604040148 Nguyễn Thị Tâm

T1FB07

14 0604040089 Nguyễn Thùy Linh

T1FB07

6

T1FB07

0604040037 Nguyễn Văn Hải

22 0604040119 Phạm Hiền Ngân

T1FB07

15 0604040103 Pham Ngoc Mai

T1FB07

5

0604040036 Tào Thị Thúy Hà

T1FB07

8

0604040053 Trần Minh Hiển

T1FB07

13 0604040083 Trần Thị Quỳnh Liên

T1FB07

17 0604040117 Trịnh Thị Nga

T1FB07

3

0604040018 Võ Thị Dung

T1FB07

2

0604000013 Vũ Thái Duy

T1FB07

0604040162 Nguyễn Thu Thủy

T1FB07

0604040028 Bùi Thị Hương Giang

T2FB07

4

13 0604040144 Bùi thị Quyên

T2FB07

6

T2FB07

0604040033 Bùi Thị Thu Hà

14 0604040147 Đặng Thị Thanh Tâm

T2FB07

5

0604040029 Đỗ Thu Giang

T2FB07

7

0604040044 Đoàn Thu hằng

T2FB07

9

0604040059 Lê Thị Thu Huế

T2FB07

10 0604040084 Nguyen hong linh

T2FB07

8

0604040076 Nguyễn Nữ Nhật Lam

T2FB07

10 0604040061 Nguyễn Thị Minh Huệ

T2FB07

W1 W2 W3

W4 W5 W6

W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15

Ghi
chú

11 0604040127 Nguyễn Thùy Ninh

T2FB07

12 0604040141 Phạm Bích Phượng

T2FB07

1

0604040010 Phạm Thị Tú Anh

T2FB07

15 0604040165 Phan Thị Hoài Thương

T2FB07

3

0604040025 Trần Thị Điệp

T2FB07

9

0604040080 Trịnh Thị Lân

T2FB07

2

0604040019 Vũ Thị Thanh Dung

T2FB07

3

0604040094 Hà Ly

T3FB07

7

0604040145 Lương Thị Quyên

T3FB07

4

0604040108 Nguyễn Hồng Minh

T3FB07

5

0604040118 Nguyễn Thị Ngân

T3FB07

6

0604040130 Nguyễn Thị Phúc

T3FB07

2

0604040093 Nguyễn Thị Thanh Loan

T3FB07

8

0604040154 Nguyễn Thị Thảo

T3FB07

9

0604040176 Nguyen Thi Thu Trang

T3FB07

ATTENDANCE CHECK
LENDING
SUBJECT:
Tutorial …………………Teacher………………………………
TT
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3

MSSV
0604040037
0604040044
0604040084
0604040108
0604040108
0604040117
0604040141
0604040022
0604040025
0604040068
0604040140
0604040160
0501040054
0604040018
0604040146

Họ và tên
Nguyễn Văn Hải
Đoàn Thu Hằng
Nguyễn Hồng Linh

Tutorial
T1FB07
T1FB07
T1FB07
T1FB07
Nguyễn Hồng Minh
T1FB07
Trịnh Thị Ngà
T1FB07
Phạm Bích Phượng
T1FB07
Nguyễn Thị Hồng Dương T2FB07
Trần Thị Điệp
T2FB07
Đoàn Quỳnh Hương
T2FB07
Nguyễn Thị Minh Phượng T2FB07
Phạm Thị Phương Thùy
T2FB07
Nguyễn Minh Hường
T3FB07
Võ Thị Dung
T3FB07
Quách Hoa Quỳnh
T3FB07

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W7

W8

W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 Ghi chú

ATTENDANCE CHECK
SUBJECT:

IPM
Tutorial …………………Teacher………………………………
TT

MSSV

1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0504000083
0504000084
0604000060
0604040083
0604040130
0604040148
0604040184
0204000016
0504000115
0604000001
0604000020
0604000024
0604000032
0604000033
0604000045
0604000048
0604000051
0604000084
0604040010
0604040039
0604040062
0604040086
0604040117
0604040127
0604040141
0604040157

1
2

Họ và tên

Lê Hoàng Phương
Lương Minh Phương
Ngô Thị Thanh Loan
Trần Thị Quỳnh Liên
Nguyễn Thị Phúc
Nguyễn Thị Tâm
Đỗ Tiến Vinh
Nguyễn Thị Bích Ga
Lê Khánh Trọng
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thái Hà
Ngô Thị Bích Hạnh
Trần Thu Hằng
Nguyễn Thị Hậu
Nguyễn Thị Hương
Bùi Quỳnh Lâm
Hoàng Thị Liễu
Đỗ Lan Phương
Phạm Thị Tú Anh
Nguyễn Minh Hạnh
Dương Quang Huy
Nguyễn Phương Linh
Trịnh Thị Ngà
Nguyễn Thuỳ Ninh
Phạm Bích Phượng
Ngô Thị Ngọc Thu
Trần đình Hùng
Trần Thanh Huyền
Trần Thị Thanh Vân
0604000083 Nguyễn Hữu Phúc
0604000004 Pham Ngoc Anh
0604000007 Nguyễn Thị Biển

Tutorial

Tut1BA07
Tut1BA07
Tut1BA07
Tut1BA07
Tut1BA07
Tut1BA07
Tut1BA07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut1FB07
Tut2BA07
Tut2BA07

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 Ghi chú

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0604000011
0604000013
0604000017
0604000037
0604000055
0604000075
0604000085
0604000093
0604040019
0604040025
0604040069
0604040105
0604040119
0604040143
0604040160
0604040164
060404118
0604000109
0604000008
0604000046
0604000095
0604000113
0604040022
0604040059
0604040061
0604040144
604040080
0404000022
0504000078
0604000005
0604000023
0604000041
0604000076
0604000102
0604000115
0604040081
0604040087
0604040091

Ngo Phuong Dung
Vũ Thái Duy
Trịnh Công Đính
Phan Thanh Hoài
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Thị Như Ngọc
Hồ Thị Minh Phương
Hoàng Thị Thắm
Vũ Thị Thanh Dung
Trần Thị Điệp
Đô Thị Hương
Võ Thị Ngọc Mai
Phạm Hiền Ngân
Đỗ Hồng Quân
Phạm Thị Phương Thùy
Đặng Hồng Thúy
Nguyễn Thị Ngân
Phạm Thu Trà
do thi phuong chi
nguyen thu huong
Nguyen Hong Thu
Phạm Thu Vân
Nguyen Thi Hong Duong
Lê Thị Thu Huế
Nguyễn Thị Minh Huệ
Bùi Thị Quyên
Trịnh Thị Lân
Đào Văn Hiếu
Nguyễn Thị Nhung
Vũ Ngọc Anh
Trần Thị Ngọc Hà
Trần Thanh Huyền
Nguyễn Thị Nguyệt
Vũ Kim Toàn
Đặng Thị Hải Yến
Hoàng Thị Kim Liên
Nguyễn Thị Phương Linh
Nguyễn Thục Linh

Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2BA07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut2FB07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07
Tut3BA07

13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

0604040094
0404000023
0407010078
0407010303
0504000040
0504000056
0504000099
0504000111
0604000040
0604040044
0604040053
0604040084
0604040089
0604040095
0604040139
0604040140

Hà Ly
Nguyễn Thanh Hiếu
Pham Viet Ha
Lê Thị Tuyền
Nguyễn Lan Hương
Trần Ngọc Liên
Đào Duy Thiêm
Trần Minh Trang
Ta Thanh Huyền
Đoàn Thu Hằng
Trần Minh Hiền
Nguyễn Hồng Linh
Nguyễn Thuỳ Linh
Hoàng Khánh Ly
Trương Lan Phương
Nguyễn Thị Minh Phượng

Tut3BA07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07
Tut3FB07

ATTENDANCE CHECK
SUBJECT:
Tutorial …………………Teacher………………………………
TT

MSSV

Họ và tên

MÔN

Tutorial

0604000096 Vũ Hoài Thu

E-Marketing

T2BA07

0604000084 Đỗ Lan Phương

E-Marketing

T2BA07

0604000046 Nguyễn Thu Hường

E-Marketing

T2BA07

0604000113 Phạm Thu Vân

E-Marketing

T2BA07

0604000040 Tạ Thanh Huyền

E-Marketing

T3AC07

0304000026 Ngô Thị Ngọc Hà

E-Marketing

T3BA07

0604000005 Vũ Ngọc Anh

E-Marketing

T3BA07

0604000013 Vũ Thái Duy

E-Marketing

T3BA07

0606090004 Phạm Thị Kim Anh

E-Marketing

T1TR07

0604000004 Phạm Ngọc Anh

E-Marketing

T2BA07

0704000010 Trần Thị Chang

E-Marketing

T1TR07

0704010017 Nguyễn Thị Phương Hạnh

Financial Accouting

T1AC08

0804010100 Lê Thị Huyền Trang

Financial Accouting

T4AC08

0704010057 Phạm Thị Anh Thơ

Financial Accouting

T1AC08

0704010077 Nguyễn Hoàng Yến

Financial Accouting

T1AC08

FMT

T4AC08

FMT

T1AC08

0604040015 Lê Hồng Diễm

FMT

T3AC08

0804010041 Nguyễn Thị Hương Loan

FMT

T1AC08

FMT

T4AC08

0706090005 Phạm Văn Chiến

International Tourism

T1TR08

0606090056 Phạm Thị Vinh

International Tourism

T2TR08

0606090004 Phạm Thị Kim Anh

International Tourism

T1TR08

0606090040 Nguyễn Phương Thảo

International Tourism

T1TR08

0606090011 Trần Thu Giang

International Tourism

T1TR08

0606090022 Nguyễn Thu Hương

International Tourism

T1TR08

0606090027 Phan Thị Loan

International Tourism

T1TR08

0606090040 Nguyễn Phương Thảo

International Tourism

T1TR08

0606090015 Nguyễn Thị Hoa

International Tourism

T1TR08

0606090004 Phạm Thị Kim Anh

Substainable Toursm

T1TR08

0606090040 Nguyễn Phương Thảo

Substainable Toursm

T1TR07

0706090005 Phạm Văn Chiến

Tourism Geography

T1TR08

0506090018 Công Mạnh Đức

Tourism Geography

T2TR08

0606090056 Phạm Thị Vinh

Tourism Marketing

T1TR08

0704010044 Ngô Minh Ngọc
Hayder.W.Fhadil

0704010054

Nguyễn Văn Tấn

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15

Ghi
chú

0606090028 Bùi Thị Lụa

Tourism Marketing

T2TR08