You are on page 1of 10

МАТУРА 2017-2018.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА


07.06.2017. ЧЕТВРТАК
ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИ Х ЗНАЊА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
4-2 /23/ од 10:00 до 12:00 уч.бр. 5
Дежурни професори: Стојков Сања / Лукић О. Пирошка

од 12:00 Прегледачи тестова: Миљић Јелена / Бељин Милица/Божовић Срђан


Техничка подршка:
Стевић Милош

ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИ Х ЗНАЊА


АДМИНИСТРАТОР РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
4-4 /19/ од 10:00 до 12:00 уч.бр. 36
Дежурни професори: Перић Александра / Шурбатовић Бојана

од 12:00 Прегледачи тестова: Јовандић В./ Јовандић М./ Лукић М.


Техничка подршка:
Веселиновић Марко
08.06.2017. ПЕТАК
ПРОВЕРА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
4-2 од 09:00 до 18:00 каб. 15
А група задатака /23 ученика/
Ред. бр. од 9. до 15. Група Б од 09:00 до 12:00
Ред. бр. од 1. до 8. Група А од 12:00 до 15:00
Ред. бр. од 16. до 23. Група Ц од 15:00 до 18:00
Комисија :
1. Миљић Јелена
2. Бељин Милица
3. Ивковић Славица/Чупић Миодраг
ПРОВЕРА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
4-3 од 08:30 до 17:30
У 08:00 Извлачење радних задатака
I група- /15 ученика/ каб. 2
II група- /15 ученика/ каб. 2а
Комисија за I групу: Комисија за II групу:
1. Серафимовић Ђурица 1. Савић Радован
2. Ћебић Никола 2. Радовић Зоран
3. Станчов Иван/Вишњички Синиша 3. Мишљанов Милутин/Вулић Владислав
ПРОВЕРА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
АДМИНИСТРАТОРИ РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА
4-4 /19/ каб. бр. 32
I група- од 08:00 до 09:30
II група- од 09:30 до 11:00
III група- од 11:00 до 12:30
Комисија:
1. Јовандић Владимир
2. Јовандић Маријана
3. Винкић Далибор/ Шолајић Срђан
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
ОСНОВЕ ВИДЕО ТЕХНИКЕ 4-1 /3/ у 11:40 каб. 27
ПРИМЕЊЕНА АВ ТЕХНИКА /6/ у 11:50
СОФТВЕРСКИ ММ АЛАТИ /2/ у 12:00
Комисија:
1. Стојичевић Нада
2. Полојац Симо
3. Гугуљан Маријана
4. ОС ( Бончић И.)
11.06.2018. ПОНЕДЕЉАК
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ - писмени рад
Време: од 09:00 до 12:00
Одељење: Учионица: Дежурни професори:
4-1 23 Милановић Небојша од 09:00 до 10:30
Гугуљан Маријана од 10:30 до 12:00
4-2 22 Божовић Срђан од 09:00 до 10:30
Јовановић Јелица од 10:30 до 12:00
4-3 37 Радојичић Невенка од 09:00 до 10:30
Ђерфи Атила од 10:30 до 12:00
4-4 33 Грбовић Никола од 09:00 до 10:30
Перић Александра од 10:30 до 12:00
4-5 31 Симин Драган од 09:00 до 10:30
Шурбатовић Бојана од 10:30 до 12:00
4-6 36 Бошковић Јасна од 09:00 до 10:30
Влајин Ђурица од 10:30 до 12:00

КОМИСИЈА​:
1. Јаношевић Љубица
2. Капата Радмила
3. Глумац Оливера
ЖАЛБЕ НА ОЦЕНУ:
1. Вулетић/Цвјетић
12.06.2018. у 12:00 - Оцене из српског језика на огласној табли
02.06.2018. од 12:00 до 13:00 - Евентуалне жалбе на оцену (подносе се писмено у секретаријату)
02.06.2018. у 14:00 - Коначне оцене на огласној табли

12.06.2018. УТОРАК
ПРОВЕРА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
4-2 од 09:00 до 18:00 каб. 15
Б група задатака /23 ученика/
Ред. бр. од 1. до 8. Група А од 09:00 до 13:00
Ред. бр. од 16. до 23. Група Ц од 13:00 до 17:00
Ред. бр. од 9. до 15. Група Б од 17:00 до 21:00
Комисија :
1. Миљић Јелена
2. Бељин Милица
3. Ивковић Славица/Чупић Миодраг
ТЕСТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИ Х ЗНАЊА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
4-3 /30/ од 10:00 до 12:00 уч.бр. 5
Дежурни професори: Стојков Сања / Вулетић Биљана

од 12:00 Прегледачи тестова: Николић Д./ Антић Б. /Ћебић Н.


Техничка подршка:
Урошев Урош
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ + (1 поправни)
МАТЕМАТИКА 4-1 /4+1/ у 11:40 уч.бр. 13
4–5 /1/
4–6 /5/
Комисија:
1. Лукић Оноди Пирошка
2. Јеленковић Марина
3. Мириловић Данка
4. ОС (Бончић, Васовић,
Марјановић)
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
4-5 каб. 14а
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ /7/ у 08:00
ЕЛЕКТРИЧНЕ МРЕЖЕ /8/ у 08:15

Комисија:
1. Переги Марјана
2. Јованчевић Снежана
3. ОС (Васовић С.)
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
4–6 у 09:00 каб.14
УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОМОТОРНИМ ПОГОНОМ /10/
Комисија:
1. Грбовић Никола
2. Милановић Небојша
3. ОС (Марјановић С.)
ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
ОСНОВЕ АУДИО ТЕХНИКЕ 4-1 /6/ у 09:50 каб. 27
ПРОЗВОДЊА ММ САДРЖАЈА /4/ у 10:00
Комисија:
5. Јанкулов Надица
6. Божовић Срђан
7. ОС ( Бончић И.)

ТЕОРИЈСКИ ИСПИТ
4-6 у 13:15 каб. 14а
МИКРОКОНТРОЛЕРИ
ПРОГРАМАБИЛНИ ЛК /10/
Комисија:
1. Јовановић Јелица
2. Симин Драган
3. ОС ( Марјановић С.)
13.06.2018. СРЕДА
ПРАКТИЧАН РАД
4–1 у 12:30 каб. 27
ОСНОВЕ АУДИО ТЕХНИКЕ /3/ у 12:30
ОСНОВЕ ВИДЕО ТЕХНИКЕ /1/ у 12:40
ПРОЗВОДЊА ММ САДРЖАЈА /9/ у 12:50
Комисија:
1. Јанкулов Надица
2. Полојац Симо
3. Божовић Срђан
4. ОС (Бончић И.)
ПРАКТИЧАН РАД
4-6 у 09:00 каб. 6
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ СА ИСПИТИВАЊЕМ /11/ у 09:00

Комисија:
1. Вртикапа Гојко
2. Симин Драган
3. ОС (Марјановић С.)
ПРАКТИЧАН РАД
4-6 каб. 14а
УПРАВЉАЊЕ ЕМП /9/ у 12:30
ПРОГРАМАБИЛНИ ЛК /5/ у 12:45
Комисија:
1. Грбовић Никола
2. Јовановић Јелица
3. ОС (Марјановић С.)

14.06.2018. ЧЕТВРТАК
ПРАКТИЧАН РАД
4-1 каб.бр. 27
ПРИМЕЊЕНА АВ ТЕХНИКА /5/ у 11:00
СОФТВЕРСКИ ММА /7/ у 11:15
Комисија:
1. Стојичевић Нада
2. Гугуљан Маријана
3. ОС (Бончић И.)
ПРАКТИЧАН РАД
4-5 каб. 6
ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈЕ И ОСВЕТЉЕЊЕ /10/ у 10:00
ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ /6/ у 10:15

Комисија:
1. Переги Марјана
2. Вртикапа Гојко
3. ОС (Васовић С.)