You are on page 1of 7

2023/01 - Kesusasteraan Melayu (Mei/Jun 2006

)

Bahagian A Bunga Rampai Melayu Kuno

1. Ya, tuanku, marilah rasaku ini, sangatlah sakit rasanya tubuhku ini, maka tiadalah berdaya lagi, hancurlah rasanya anggotaku ini. Maka ia pun tersedu sedu menangis. (muka surat 45) a) Siapakah penutur kata -kata penutur di atas, kata-kata itu ditujukanna kepada siapa dan apakah pula hubungan mereka ? b) Apakah yang berlaku kepada penutur sehingga dia mengeluh kesakitan ? c) Di manakah kata-kata itu dituturkan dan jelaskan dengan ringkas bagaimanakah penutur boleh berada di situ? d) Ceritakan perubahan kehidupan penutur yang bertukar menjadi senang dan terhormat. (20 markah) 2. Kisahkan cara Tuan Raffles mengumpul maklumat mengenai flora dan fauna serta kesusasteraan Melayu di Tanah Melayu khasnya di Melaka sebagaimana yang dicatatkan oleh Abdullah dalam hikayatnya. (20 markah) 3. Huraikan watak-watak berikut: a) Seri Rama. b) Laksamana. c) Puteri Cahaya Khairani. d) Puteri Nilai Kesuma. (20 markah)

Hikayat Awang Kamaruddin

4. Dui awangku, bungaku. Hinda ada dayangku di dalam. Ke manatah tujunya? Nda lagi ada akan dihunjar -hunjar bu. Jauh hatinya. Dengan lari ke hulu, ke tanah subarang, ke hulu Negeri Jawa, arah Anak Hantu.

(muka surat 74) a) Siapakah yan g berdialog dala m konteks di atas, apakah hubungan mereka dan di manakah kata-kata itu dituturkan? b) Apakah perkara yang terjadi sehingga penutur mencari dayangku itu? c) Nyatakan sebab dayangku lari ke tanah subarang . d) Ceritakan dengan ringkas apakah yang terjadi selepas itu? (20 markah) 5. Jelaskan mengenai perkara berikut dan peranannya dalam Hikayat Awang Kamaruddin: a) Ajung. b) Anak Batu Pertapaan Tuan Pemagat Bongsu Indera Sakti. c) Pinang Si Gangga Wari. (20 markah) 6. Antara pengajaran yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam Hikayat Awang Kamaruddin ialah ilmu pengetahuan dan cita -cita sangat penting unutk mencapai kejayaan dalam hidup. Huraikan dengan ringkas kebenaran faktor faktor tersebut dengan memberikan conto h-contoh yang sesuai daripada hikayat tersebut. (20 markah)

Bahagian B Novel Pengabdian

7. Kakak tahu Nah buat segala itu. Tapi perbuatan-perbuatan yang dilarang Nah buat juga. Seperti memakai pakaian -pakaian terdedah. Rambut macam rambut lelaki. Keluar berdua-duaan dengan yang bukan muhrim. Itu semua perkara perkara yang ditegah. Tapi Nah lakukan. Macam mana itu? Tak boleh kompromosikah kak? (muka surat 67) a) Di manakah dan dalam situasi bagaimanakah kata -kata di atas dituturkan? b) Sebutkan tiga perkara yang Nah buat segala itu ? c) Bagaiamankah kakak menangani pertanyaan Nah, Tak boleh kompromosikah kak ? d) Apakah saranan kakak kepada Nah untuk menyatakan kasih dan hormat seratus persen kepada Tuhan.

(20 markah) 8. (a) Jelaskan dengan sokongan contoh -contoh yang bersesuaian, tema dan dua persoalan yang dikemukakan pengarang dalam novel Pengabdian . (b) Dengan mengemukakan dalil -dalil, sejauh manakah persoalan itu mendorong perwatakan positif watak utamanya. (20 markah) 9. Huraikan watak dan perwatakan berikut seperti yang terdapat dalam novel Pengabdian: a) Marina b) Zul c) Khalid d) Shukri (20 markah)

Antologi Cerpen Meniti Waktu

10. Dang, aku datang lagi. Sudah lama aku tidak ke mari. Banyak rumput sudah tumbuh. Banyak bunga yang sudah gugur. Banyak daun-daun kering menutupi tempatmu. Kasihan kau! Kalau tiada aku, tempatmu ani tentu semak tiada terurus. Baik saja ada kemboja ane melindungimu, kalau inda, tentu kau kepanasan. Kasian kau. Aku inda ke mari. Aku ke rumah Si Awang, dan g. Meliat cucu kitani. Bini Si Awang beranak lagi. Hmm! Si Awang, dang... (muka surat 15) a) Kepada siapakah penutur mengeluarkan kata -kata di atas dan di manakah dia mengeluarkan kata-kata itu? b) Apakah yang dilakukan penutur sebelum dia ke situ? c) Jelaskan dengan ringkas perkara -perkara yang diperkatakan oleh penutur kepada orang yang dikunjunginya itu. d) Apakah maksud penutur melahirkan kata -kata Hmm! Si Awang, dang... ? (20 markah) 11. M.B. Kelana cuba memaparkan nilai -nilai kemanusiaan dan kemasyar akatan melalui cerpennya yang berjodol Berpaut Di Dahan Reput. Dengan berfokuskan kepada perwatakan Nora, jelaskan empat nilai-nilai kemanusaiaan dan kemasyarakatan yang ingin dipaparkan itu.

(20 markah) 12. Cerpen Azam Kemerdekaan karya Shawal Rejab memapar kan konflik diri kepada watak protagonis dalam cerpen tersebut . Cuba jelaskan konflik yang dihadapi oleh watak protagonis itu dengan memberikan contoh -contoh yang sesuai daripada cerpen berkenaan. (20 markah)

Bahagian C Antologi Sajak Cermin Diri

13. Baca sajak di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan yang mengikutinya. Warisan Dari teluk ke kuala Tiada titik pemisah Jernih hati serumpun Kulit-kulit serupa Lembut suara berbicara Halus budi, indah bahasa Kalau orang tua, orang berbudi, kita berbahasa Manis budi dibudayakan Karya bahasa dijiwai bangsa Dengan kalimat MELAYU Kekal Unggul Milik warisan. Ada hikmatnya Ada berkatnya Mencintai budi Mencintai bahasa Tertib mulut dan rendah hati Menjadi tiang kehidupan Yang murni Perlu dihayati Kata orang tua baik itu budi, indah itu bahasa Lembut budi dibudayakan Indah bahasa menunjukkan bangsa Itulah MELAYU

Kekal Unggul Santapan warisan. Mas Malinja Kampong Bengkurong

(muka surat 60-64)

a) Apakah yang dimaksudkan dengan milik warisan dan santapan warisan seperti yang dipaparkan oleh penyair dalam sajak di atas ? b) Jelaskan aliran dan nada sajak di atas. (20 markah) 14. Baca sajak di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan yang mengikutinya. Ayahku Di antara tulang dan belulang yang keras dan padu Di sanalah aku bergayut Doa di atas bau keringat yang lusuh Aku hidup membesar dan patuh. Apakah ini suatu hakikat Dan mesti dipatuhi Kalau bukan suatu kewajipan diri Atas darah yang dipinjami. Kini waktu tua telah datang menyendiri Dengan nada dan sendi yang lesu ini Selama perjalanan bertahun -tahun Jerih payah yang dilalui Siang membebani Dan malam menuntuti. Bukankah segalanya harus dinilai Di hujung kayu pengukur takdir dan penentuan Maka adakah kita sesal menyesalkan Kalau harapan demi harapan tidak tercapai? Kini atas watak keras dan padu itu Kita bangunkan tugu keluarga yang agung Berdiri di atas cita-cita yang luhur Biar payah, tapi jangan menyerah dan gugur! Abdullah Idris Bengkurong Brunei Julai 1992

(muka surat 13-14)

a) Apakah tema dan persoalan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam sajak di atas? b) Jelaskan bentuk sajak di atas. c) Terangkan maksud rangkai kata di bawah dalam konteks sajak di atas: i. ii. iii. iv. Di sanalah aku bergayut (1:2) Atas darah yang dipinjami (2:4) Kini waktu tua telah datang menyendiri (3:1) Kita sesal menyesalkan (4:3) (20 markah) 15. Baca sajak di bawah dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan yang mengikutinya. Karya Seorang Pelukis Telah kusiapkan Sebuah potret Jelmaan jalur-jalur kehidupan Hasil ketabahan Hasil kesungguhan Hasil segala perit Yang tak kira waktu. Pada potret ini Bercantumlah warna-warna Bergabunglah garis -garis Yang meramas segala seni Tersembunyi - ada nilai tersendiri - ada erti tersendiri Melahirkan - falsafah - identiti - keunggulan. Pada potret ini Ramai menikmatinya Ramai memujinya Ramai Ramai Tak tau menilainya - seni sebagai tatapan - seni sebagai keindahan - seni sebagai perhiasan Maka karya tinggal karya

Yang tak bermakna Mas Malinja. Kg. Bengkurong

(muka surat 59-60)

a) Prosakan keseluruhan sajak di atas dengan tidak mengubah maksudnya . b) Apakah perutusan yang hendak disampaikan penyair dalam sajak di atas ? c) Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai daripada sajak di atas, tunjukkan gaya bahasa yang digunakan penyair dalam sajak tersebut . (20 markah)