You are on page 1of 1

Generalitat de Catalunya

Departament d’Ensenyament
Escola de Llers

CALENDARI DE TERMINIS
PROGRAMA DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

FINAL DE CURS 2017-2018

• RETORN DELS LLIBRES del 18 al 22 de Juny.


Cada alumne dipositarà el seu lot de llibres prestats a la seva aula.
Nota: Amb l’ajut de la seva família, l’alumnat haurà de revisar anteriorment el seu lot i si cal,
apuntar en un paper les pàgines malmeses del llibre.

• TARDA PARTICIPATIVA AL PATI DE L’ESCOLA el 25 de Juny de 16h-19h.


Les famílies voluntàries veniu a l’escola per ajudar al grup de treball.
Us animem a participar-hi ja que cal revisar i posar a punt els lots de llibres pel proper curs.

CURS 2018-2019

• PERÍODE D’ADHESIÓ AL PROGRAMA DE SOCIALITZACIÓ I PAGAMENT1 fins el 22 de juny.


Veure formulari per omplir i tota la informació necessària al blog de l’AMPA i de l’Escola.

• RECEPCIÓ DELS LOTS DE LLIBRES2 el dia de la Reunió d’Inici de Curs.


En cas de no poder assistir a la reunió, els llibres es recolliran a l’aula el primer dia d’escola.

1. El pagament es farà, únicament, per transferència bancària.

2. A partir del nou curs cada llibre portarà una fitxa interior de seguiment on s’apuntarà el seu estat. Es podran fer
observacions i/o reclamacions sobre l’estat dels llibres rebuts a ampallers@hotmail.com o directament a l’escola fins
el 30 de Setembre.

You might also like