You are on page 1of 2

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT Numele şi prenumele : C.A.N. Vârsta: 13 ani Şcoala : ...........................

Clasa: a VII -a (specială) Descrierea cazului: Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate Tipul de deficienţă: Deficienţă mintală medie Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia, familia având în componenţa sa mama, tata şi doi fraţi mai mici.Familia nu are nici un venit şi prezintă condiţii de locuit modeste. Domeniul de intervenţie: Limba română În cadrul acestei discipline, în urma evaluării iniţiale, am constatat că elevul : - nu are formate deprinderile de scris –citit ; - recunoaşte o parte din litere; - vocabular sărac; - scrie după dictare literalizată ; - nu transcrie o propoziţie sau text scurt ; - confundă sunete şi litere; - nu desparte corect cuvintele în silabe;

Numele cadrului didactic: ............................. Data elaborării P.I.P.: 01. 10 . 2009 Data revizuirii P.I.P.: 08. 02 . 2010 (La sfârşitul semestrului I, după evaluarea intermediară, vor fi redefinite obiectivele şi proiectate noi conţinuturi.

Asociază textul cu imaginea şi forma grafică a cuvântului cu sensul acestuia. de asociere a textului cu imaginea. -ex. -ex. propoziţie dată. . silabe. de alcătuire a propoziţiilor simple pe bază de imagini sau cu cuvinte date.Delimitează cuvintele într-o într-o propoziţie dată. -ex. .Participă activ la desfaşurarea activităţilor de joc. de scriere folosind semnele de punctuaţie învăţate. de identificare a silabelor dintr-un cuvânt dat . litere. .Construieşte oral enunţuri logice simple cu cuvinte date. folosind semnele de punctuaţie.Ascultă un mesaj şi confirmă mesajului ascultat. cuvinte scurte.Identifică literele mari şi mici.să asocieze forma grafică a cuvântului cu sensul acestuia. 4.ex. fişe de lucru 2. de identificare a literelor mari şi mici. Activităţi de învăţare Metode şi instrumente de evaluare . silabe . -ex. -jocuri didactice.Scrie după dictare cu sprijin litere. precizând numărul lor. de delimitare a cuvintelor . de ascultare şi confirmare a . .Identifică sunetele în structura silabei.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral Obiective pe termen scurt -să înţeleagă semnificaţia globală a mesajului oral. -să scrie folosind semnele de punctuaţie învăţate . .să identifice literele mari şi mici.să alcatuiască propozitii simple pe bază de imagini sau cu cuvinte date .Aprecieri stimulative . cu ajutor. capacităţii de silabe. -să construiască enunţuri logice simple. . înţelegerea lui.să scrie corect litere. -ex. cuvinte şi propoziţii . de tipar sau scrise de mână.să distingă cuvintele într-o propoziţie. .Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris -ex. de scriere corectă a literelor. fără sprijin litere. exprimare scrisa .Evaluarea orală şi scrisă .cuvinte şi propoziţii scurte. .ex.să scrie cu ajutor. -ex. . de asociere a sunetului cu litera.Identifică silabele dintr-un cuvânt dat. -să distingă sunetele şi silabele dintr-un cuvânt dat. silabelor. de identificare a sunetelor din structura silabei.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3. bisilabice şi propoziţii scurte. -ex. -să identifice litere. cuvintelor scurte. cuvinte şi enunţuri în textul tipărit. de tipar sau scrise de mână. de construcţie a enunţurilor logice simple.Obiective pe termen lung 1. de citire a cuvintelor pe silabe. . .Probe scrise.Asociază sunetul cu litera în citirea şi scrierea cuvintelor . silabe.Citeste în ritm propriu cuvinte monosilabice. .Copiază şi transcrie singur . . .să citească în ritm propriu cuvinte monosilabice şi bisilabice. cuvinte scurte. .să scrie.Evaluare cu mai multe reveniri Evaluări curente formative . de tipar sau scrise de mână. silabe . Criterii minimale pentru evaluarea progresului -ex. -ex. . .Dezvoltarea .