You are on page 1of 2

1.

PROJEKTNA NASTAVA
Projektna nastava je najsloženiji oblik praktičnog, smisaonog i intenzivnog stjcanja znanja, i
to iz cjelovitih djelatnosti, odnosno iz problemskih cjelina i oblasti saznanja, predstavljanja,
transfera i prezentiranja, upotrebe i primjene konkretnog znanja.

U projektno organizacijskoj nastavi koristimo objektni, sistemski i procesni aspekt.
Naučnoistraživački i obrazovni projektni procesi u koje spada projektna nastava, svrstavaju se
u jednokratne projektne procese čije su karakteristike:

- ciljna usmjerenost,

- privremenost,

- jednokratnost (neponovljivost sa datim objektom projekta),

- ograničenost trajanja.

2. RAZVOJ SPOSOBNOSTI U PROJEKTNOJ NASTAVI
Nastava je intelektualna i praktična, složena, slojevita i etički osetljiva djelatnost. Ona,
takođe, ima izuzetno važno mjesto u razvijanju mišljenja. Osnovne sposobnosti koje se kod
učenika razvijaju u projektnoj nastavi su: CILJ FORMIRANjA

USPOSTAVLjANjE RACIONALNOG SKLADA

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

INFORMACIJE

LjUDSKI POTENCIJAL

NAČIN REALIZACIJE PREDVIĐENIH CILJEVA

3. DIMENZIJE MIŠLJENJA KOJE SE RAZVIJAJU U PROJEKTNOJ
NASTAVI
U procesu stjcanja znanja, radi njegove primjene u rješavanju složenih problema i zadataka
stvaralačkog tipa, neophodno je kombinirati dvije vrste mišljenja – konvergentno (logičko) i
divergentno (stvaralačko).

 Nastavnik u nastavi: -organizator

-predavač

-motivator

-evaluator

-komunikator

Aktivno učenje cjelovitih djelatnosti. Vođenje putem otkrića 3. stječu osjećaj za šansu. KOOPERATIVNO STJECANJE ZNANJA U PROJEKTNOJ NASTAVI Svi učenici posjeduju širok spektar znanja i iskustva.Učenje usavršavanjem metoda 2. .  Učenik u nastavi: -planer -proaktivni komunikator -kooperativni organizator -donosilac odluka -koristi naučeno van škole. Praktično smisaono učenje 4. 4. Individualne razlike među učenicima su prednost za primjenu metoda: 1. rađanje entuzijazma i preuzimanje rizika.