You are on page 1of 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Å¡Ãõ/MINGGU :1 ¸Õ¦À¡Õû/TEMA : «È¢Ó¸ Å¡Ãõ / Minggu Orientasi
¾¢¸¾¢/¸¢Æ¨Á/TARIKH/HARI : 05-01-2017 / Ţ¡Æý / Khamis ÅÕ¨¸/KEHADIRAN : / 19

STANDARD
IMPAK /
KANDUNGAN/
MASA TUNJANG OBJEKTIF AKTIVITI ABM/BBM TINDAKAN
STANDARD
SUSULAN
PEMBELAJARAN

8.00-8.20 PERBUALAN AWAL: Ucap salam, nyanyian lagu Negaraku, Negeri, bacaan doa, kehadiran, kebersihan dan penjagaan serta bercerita tentang pengalaman
(20 minit) murid, perasaan murid, berbincang tajuk semasa.

8.20-8.50 TUNJANG KEM - MOTOR HALUS Murid-murid dapat mengoyak 1.Guru menunjukkan cara melukis 1. surat khabar / murid dapat
(30 minit) PERKEMBANGA kertas dengan rupa yang rupa di surat khabar. 2. pensel menguasai FK1.1.3
N FIZIKAL DAN SK - FK 1.1 Meneroka telah dilukiskan. 2. kemudian, guru meminta murid
ESTETIKA - pelbagai aktiviti yang mengoyak kertas dengan rupa / murid dapat
AKTIVITI LUAR melibatkan motor halus. yang telah dilukiskan. menguasai FK1.1.3
SP - FK1.1.3 Menggunakan 3. setiap akan menceritkan rupa dengan bimbingan
kemahiran motor halus yang dilkoyak itu di hadapan guru.
melalui aktiviti yang kelas. 1.
melibatkan alatan. 2.
3.
4.
5.

8.50-9.20 Bahasa KEM - MEMBACA Murid-murid dapat mengenal 1. Murid-murid nyanyian lagu ABC 1. Kad huruf kecil / murid dapat
(30 minit) Malaysia huruf besar. dengan bimbingan guru. 2. Komputer riba menguasai
(Asas) SK - BM 2.2 2. Guru memperkenalkan huruf 3. Pembesar BM2.2.1
Mengenal huruf abjad besar secara urutan. suara
3. setiap murid akan menyebut / murid dapat
SP - BM 2.2.1 Mengenal
huruf besar dihadapan kelas.l. menguasai
pasti abjad 4. Murid sentuh huruf dan sebut BM2.2.1 dengan
nama huruf. bimbingan guru.
1.
2.
3.
4.
5.

9.20-9.50 AKTIVITI KEM - MENDENGAR & 1. Murid-murid dapat 1. Majlis suaikenal dengan murid- 1. Komputer / murid dapat
(30 minit) PEMBELAJARAN BERTUTUR mengucapkan ucapan murid Prasekolah. 2. Pembesar menguasai
Bahasa bertatasusila.. 2. Guru memperkenalkan diri suara BM1.2.3
Malaysia SK - BM 1.2 Mendengar, kepada murid-murid. 3. Lembaran Kerja
(Tema) memahami dan memberi 3. Menyanyikan lagu ucapan / murid dapat

.. Membincangkan hasil kerja murid......20 AKTIVITI ±ØòÐ ¾¢Èý Á¡½Å÷¸û ¦Àýº¢¨Ä Өȡ¸ô À 1... REHAT : 3.. 11.........20 1..... soalan 5 iii.. Ũþø.......... ¦Àýº¢ø / murid dapat (30 minit) PEMBELAJARAN ¢ÊòÐ §¸¡Î¸¨ÇÔõ §¸¡Äí¸¨ÇÔõ ¦¸¡ñÎ §¸¡Î¸¨Ç ŨÃóÐ ¸¡ñÀ¢ò¾ø.......... Murid ke ruang makan..3 dengan SP ...3 Mendengar.......... Á¡½Å÷¸û §¸¡Î¸¨ÇÔõ §¸¡Äí¸¨ÇÔõ (¸Õô¦À¡Õû) À¢üº¢¸û ¦ºöÅ÷... BM1......... bacaan doa makan. REFLEKSI GURU: ...1 ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ BT 3. Selamat pagi cikgu.1 ¨¸ þÂì¸ô À¢üº¢¸û dengan bimbingan ¦ºöÅ÷.. respons secara Selamat pagi.... cerita 9.....00 PENUTUP (10 minit) Murid: 1. respons secara gerak laku selamat menguasai dan lisan....... 5. ii. 3.2.... i.... Menyatakan apa yang telah dipelajari... 2..1..... Membuat penilaian pengetahuan murid... 1.50-12.. Membuat refleksi.. ..1........... arahan 4....... Contoh: Selamat pagi cikgu.......................... bertatasusila terhadap: Selamat pagi cikgu..2.. Guru: 1.... Muid makan dan mengemas ruang makan. À¢üº¢ò ¾¡û menguasai BT3................1 ±ØОü¸¡É ¬öò¾ô ŨÃÅ÷. beratur...Bercerita tentang diri sendiri. 2...... Mendengar pesanan dari guru dan mengucapkan selamat berpulang dan bersalaman....... 4.......... 4...... MENU:_________________________________________ 4.. Membuat penilaian tingkah laku murid. basuh tangan...............1 BT3.................... bimbingan guru...20-11. 2... 3......... / murid dapat menguasai BT3......50-10.......1. memahami dan memberi Selamat pagi.. (30 minit) 2..... Murid baca doa saelepas makan dan gosok gigi..... 4. 1. 2. 2...... ¬º¢Ã¢Â÷ Á¡½Å÷¸ÙìÌ ¦Àýº¢ø 1........ Guru menerangkan mengenai menu makanan dan khasiat.. 3........ ... guru... 3. 10.BM 1. 2... Mengemaskan alatan yang digunakan dan mengemas diri.......