You are on page 1of 2

Gaudium et Spes

Jedini dokument koji je proizašao iz vrenja samoga Koncila. Nije bilo prethodne sheme kao kod drugih
dokumenata. Radi se o tome – 19 i 20st je nasilno vrijeme, ideologije koje su eksplodirale u 20.st.
istovremeno nastaju brmenite promjene u medicini, tehnici. U tome se kontekstu piotamo o teološko
pastoralnom kontekstu. Pitanje zla, ratova, genocida. Ono što je paralelno bilo s tim opterećenjem
jesu gibanja samog katoličkog svijeta.

I.Konteksti GS

1.Povijesni društveni kontekst

2.Teološko pastoralni kontekst

3.Koncilsko traženje i previranje uz nastajanje GS

a.Proces nastajanja

b.Prvi nacrt buduće GS

c.Treće koncilsko zasjedanje

d.Četvrto koncilsko zasjedanje

e.Tekstovi 5 i 6

II.Pregled sadržaja GS

Proslov (1-3)

Uvode konstatacije:

Čovjekova situacija i današnjem svijetu (4-10)

I.Dio: Crkva i čovjekov poziv (11-45)

Uvod: Odgovori poticajima Duha (11)

1Dostojanstvo ljudske osobe (12-22)

2Zajednica ljudi (23-32)

3Ljudska djelatnost siljem cijeloga svijeta (33-39)

4Zadaća Crkve u suvremenom svijetu

II.Dio: Neki hitniji problemi (46-93)

Proslov

1.GS i znakovi vremena 5.Mišljenja o GS V.Kome i kako se obraća GS? 4.Upitna stvarna podjela 'ad extra' i 'ad intra' IV.Papa Ivan Pavao II.Gospodarski i društveni život (63-72) 4.Ispravno promicanje napretka i kulture (53-62) 3.Teme i dileme oko težišta u GS 1.Nadahnjuje teme biskupskih sinoda 2. 15-62str .GS i 'induktivna' metoda 7.Prigovori GS Culejner 7-52str zelena knjiga PKH 175-223str. VI.Život političke zajednice (73-76) 5.Iz GS nastaju rimske institucije (Pontifici consigli).Pokoncilski utjecaj GS 1. njih 11 3.Otvaranje i novi konsubstancijalan odnos Crkve i svijeta 3.Promicanje mira i izgradnja zajednice naroda (77-90) Zaklljučak (91-93) III.Isus Krist središte vjere 6.Pastoralno i doktrinalno 2.Promicanje dostojanstva ženidbe i obitelji (47-52) 2.