You are on page 1of 1

 6 –komada (sedište) A 45 cm

 2 –komada (sedište/zadnje noge) B 98cm

 4 –komada (leđa – duže) C 103 cm

 2 –komada ( leđa – kraće) D __ cm

 2 –komada (leđa/prednje noge) E 130cm

 9 –komada (veze) F 22cm

Ovo su moje pretpostavke dužina
 A -38 cm
 B -89 cm
 C – 80 cm
 D - 75 cm
 E – 107 cm
 F – 24 cm