You are on page 1of 4

SK SEMBIRAI KOTA BELUD

PEPERIKSAAN SEMESTER 1 2018
TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

NAMA: KELAS: MERCURY / PLUTO

1. Namakan perkakasan komputer di bawah. (16 markah)

Papan kekunci Tetikus Monitor Pembesar suara

Fon Telinga Mikrofon Pencetak Unit sistem

(9 markah) .2. Lukiskan semula simbol ikon komputer di bawah.

(10 markah) .3. Cari perkataan tersembunyi.

4. Warnakan gambar di bawah dengan kemas. (15 markah) .