You are on page 1of 4

Svet zavoda UKC Ljubljana

14. redna seja –nadaljevanje

Ljubljana, 25. april 2018

Zadeva: Pojasnilo UKC Ljubljana v zvezi z imenovanjem poslovnega direktorja Pediatrične
klinike in objav v medijih

V skladu s Statutom UKC Ljubljana (52. člen) poslovnega direktorja klinike ali več klinik oziroma kliničnih
inštitutov imenuje generalni direktor UKC Ljubljana na podlagi javnega razpisa. Generalni direktor UKC Ljubljana v
skladu s Statutom zavoda (53. člen) lahko razreši poslovnega direktorja klinike ali več klinik oziroma kliničnih
inštitutov na lastno pobudo oziroma zahtevo.

V skladu s Statutom UKC Ljubljana je bil objavljen javni razpis za poslovnega direktorja Pediatrične klinike dne 15. 3. 2018.
Izmed prijavljenih kandidatov (10 prijavljenih, 8 ustrezalo razpisnim pogojem) je Aleš Šabeder, generalni direktor UKC
Ljubljana, izbral po njegovem mnenju najbolj ustreznega kandidata – mag. Bojana Urana. Odločitev je sprejel 28. 3. 2018
(funkcijo naj bi nastopil 13. 4. 2018). Odločitev o imenovanju mag. Bojana Urana za poslovnega direktorja Pediatrične
klinike je generalni direktor Aleš Šabeder sprejel avtonomno v želji, da se nadaljuje dobro delo dosedanje poslovne
direktorice Pediatrične klinike in da se aktivno pristopi k reševanju izredno težke finančne situacije pediatrične klinike.

Glede na reakcije nekaterih zaposlenih na Pediatrični kliniki, predvsem pa po takojšnjem medijskem pogromu (Finance), se
je generalni direktor UKC Ljubljana po tehtnem razmisleku odločil, da imenovanje dne 6. 4. 2018 prekliče. Ocenil je namreč
nevarnost, da bo Pediatrična klinika v medijih zaradi tega stalno napadena. Nenazadnje pa je to odločitev sprejel tudi v
zaščito Bojana Urana. S tem je namreč želel zaščititi tudi njegovo integriteto.
Mag. Bojan Uran je bil v zadnjih letih deležen izjemnega linča v javnosti, kljub temu, da ustrezni preiskovalni organi niso
našli nobenih utemeljenih sumov za kazenski pregon (primer operacijske mize). Pa tudi Preiskovalna komisija o
ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic (v času preiskave je
bil večkrat javno izpostavljen mag. Uran) je v končnem poročilu konec marca letos predlagala, da se raziščejo sumi
kaznivega dejanja za tri osebe, med katerimi pa ni nihče iz UKC Ljubljana.

Ob tem pa želimo v UKC Ljubljana opozoriti na izjemno nevarnost tovrstnega javnega linča posameznika, zaradi katerega
je UKC Ljubljana že zapustil kardiolog prim. Darko Zorman. Slednji je bil tri leta tarča taiste preiskovalne komisije in
medijev. Zato smo v UKC Ljubljana izgubili pionirja, učitelja, mentorja in vrhunskega strokovnjaka na področju interventne
kardiologije, ki pa sedaj uspešno dela v zasebne zdravstvenem zavodu.

Iz vseh navedenih razlogov, v zaščito posameznika in ustanove, se je Aleš Šabeder, generalni direktor UKC
Ljubljana odločil za nov javni razpis za poslovnega direktorja Pediatrične klinike (ki je bil objavljen 10. 4. 2018) in
bo, na osnovi prijavljenih kandidatov (prijavljenih 13 kandidatov), izbral novega poslovnega direktorja te klinike.
Odgovori UKC Ljubljana na novinarska vprašanja časnika Finance:

Odgovor UKC Ljubljana za Finance 5. 4. 2018: UKC Ljubljana bo objavil nov razpis za prosto delovno mesto poslovnega
direktorja Pediatrične klinike UKC Ljubljana. Dodatno pojasnjujemo, da je prejšnji razpis razveljavljen.

Odgovor UKC Ljubljana za Finance 10. 4. 2018: Razpis za poslovnega direktorja Pediatrične klinike UKC Ljubljana bo
ponovno objavljen. Vodenje Pediatrične klinike s 13. 4. 2018 prevzema generalni direktor UKC Ljubljana vse do imenovanja
novega poslovnega direktorja Pediatrične klinike. Primopredaja poslov bo potekala danes popoldne.
Generalni direktor je na pobudo gospe Biserke Marolt Meden že odredil revizijo poslovanja Pediatrične klinike za obdobje
zadnjih osem let.

Odgovor UKC Ljubljana za Finance 17. 4. 2018: Razpis za poslovnega direktorja Pediatrične klinike UKC Ljubljana je bil
ponovno objavljen. Vodenje Pediatrične klinike je s 13. 4. 2018 prevzel generalni direktor UKC Ljubljana vse do imenovanja
novega poslovnega direktorja Pediatrične klinike.
Vsi postopki glede razpisa in imenovanja so in potekajo zakonito in v skladu z internimi pravili UKC Ljubljana.

Pripravili:
Aleš Šabeder, generalni direktor
Meta Vesel Valentinčič, pomočnica generalnega direktorja za upravno pravne zadeve
mag. Lucija Mak Uhan, v. d. vodja Službe za odnose z javnostmi