You are on page 1of 3

PLAN DE LECŢIE

Profesor: VĂLEANU IOANA
Clasa : a IX-a B
Obiectul: Limba şi literatura română
Subiectul: „Mara”-roman realist obiectiv
Tipul lecţiei: mixtă
Obiective de referinţă:
a) cognitive: La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili :
-să recunoască elementele realiste ,prezente în roman(narator,teme şi
motive,planuri,conflicte,tipuri de personaje);
-să identifice şi să exemplifice aspectele multiple care compun
monografia satului ardelean;
-să desprindă caracterul de frescă socială
b) afective:- să manifeste dorinţa de a citi integral romanul;
- să dovedească receptivitate afectivă faţă de personaje
Strategia didactică;
a) Metode şi procedee: conversaţia,explicaţia,lucrul cu fişe,lectura selectivă
b) Mijloace de învăţare.fişe de lucru,romanul „Mara”,”Literatura română pentru
bacalaureat”-M.Badea,manual,fişe cu citate ,Dicţionar al limbii române
contemporane
c) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală,individuală şi pe grupe
d) Resurse: cunoştinţe anterioare despre roman şi filmul „Dincolo de pod”
Desfăşurarea activităţii didactice:
Organizarea clasei.
I. Actualizarea cunoştinţelor dobândite anterior:
-tema romanului,structura(21 cap.),instanţe narative,scena-cheie
II. Captarea atenţiei:Fiecare grupă notează pe un post-it 4 pers. din roman şi se lipesc pe
planşa cu umbreluţe de pe tablă.
III. Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor
IV. Prezentarea noilor cunoştinţe:
- definiţia romanului,tipuri de romane
- ilustrarea trăsăturilor romanului în opera studiată:întinderea
mare,planuri,conflicte,personaje numeroase etc.
- trăsăturile romanului realist obiectiv:tipul de narator(omniscient,obiectiv),fixarea
acţiunii în timp şi spaţiu,teme şi motive literare,perspectiva temporală
cronologică,accentul pe psihologia personajelor văzute din interior,sursa de
inspiraţie care îi dă caracter de frescă socială,aspecte monografice
- definirea termenilor: frescă,monografie
Activitate pe grupe: 1- aspecte sociale; 2-aspecte geografice;
3-aspecte profesionale; 4-aspecte morale; 5-aspecte etnografice;
6-aspecte istorico-politice. Se verifică răspunsurile grupelor date de lideri şi se scriu
pe tablă.
V. Se evaluază răspunsurile.
VI.Temă :Ilustraţi caracterul de monografie a satului ardelean al romanului „Mara”

-botezul Clasa a IX-a FIŞA DE LUCRU-GRUPA 6 Desprindeţi sapecte istorico-politice din romanul”Mara”: -călătoria în Italia . .nume de revoluţionari . -culesul viilor. -relaţii extraconjugale -viaţa dublă -prejudecăţi matrimoniale -mentalităţi specifice Clasa a IX-a FIŞA DE LUCRU –GRUPA 5 Desprindeţi aspecte etnografice din romanul „Mara”: -târgul de toamnă de la Arad -jocuri .reguli -tăietura de maiestru -alte profesii Clasa a IX-a FIŞA DE LUCRU –GRUPA 4 Desprindeţi aspecte morale din romanul „Mara”.GRUPA 1 Desprindeţi aspectele sociale din romanul „Mara”: -diferenţieri etnice -diferenţieri religioase -diferenţieri materiale Clasa a IX-a FIŞA DE LUCRU –GRUPA 2 Desprindeţi aspecte geografice din romanul „Mara”: -toponimice -specific local:podgorii. Clasa a IX-a FIŞĂ DE LUCRU.mânăstiri Clasa a IX-a FIŞA DE LUCRU-GRUPA 3 Desprindeţi aspecte profesionale din romanul „Mara”: -organizarea în bresle.