You are on page 1of 2

Pada minggu lepas, kampung saya dilanda Pada minggu lepas, kampung saya dilanda

banjir selepas hujan lebat tanpa berhenti. banjir selepas hujan lebat tanpa berhenti.
Kami sekeluarga mula berasa risau kerana Kami sekeluarga mula berasa risau kerana
rumah kami telah dibanjir air hujan. Kami pun rumah kami telah dibanjir air hujan. Kami pun
segera…. segera….
 - membuat persediaan awal –  - membuat persediaan awal –
mengemaskan – berpindah – mengemaskan – berpindah –
 - semasa di dewan komuniti – dibekalkan  - semasa di dewan komuniti – dibekalkan
– barang keperluan seperti - – barang keperluan seperti -
 - pihak sukarelawan – bantuan – dengan  - pihak sukarelawan – bantuan – dengan
pakaian – baharu pakaian – baharu
 - pihak ambulans – bantuan rawatan –  - pihak ambulans – bantuan rawatan –
tercedera tercedera
 - selepas – air –surut – pulang ke –  - selepas – air –surut – pulang ke –
 - berasa – peralatan – rosak akibat banjir  - berasa – peralatan – rosak akibat banjir
 - berharap – tidak berlaku lagi  - berharap – tidak berlaku lagi

Pada minggu lepas, kampung saya dilanda Pada minggu lepas, kampung saya dilanda
banjir selepas hujan lebat tanpa berhenti. banjir selepas hujan lebat tanpa berhenti.
Kami sekeluarga mula berasa risau kerana Kami sekeluarga mula berasa risau kerana
rumah kami telah dibanjir air hujan. Kami pun rumah kami telah dibanjir air hujan. Kami pun
segera…. segera….
 - membuat persediaan awal –  - membuat persediaan awal –
mengemaskan – berpindah – mengemaskan – berpindah –
 - semasa di dewan komuniti – dibekalkan  - semasa di dewan komuniti – dibekalkan
– barang keperluan seperti - – barang keperluan seperti -
 - pihak sukarelawan – bantuan – dengan  - pihak sukarelawan – bantuan – dengan
pakaian – baharu pakaian – baharu
 - pihak ambulans – bantuan rawatan –  - pihak ambulans – bantuan rawatan –
tercedera tercedera
 - selepas – air –surut – pulang ke –  - selepas – air –surut – pulang ke –
 - berasa – peralatan – rosak akibat banjir  - berasa – peralatan – rosak akibat banjir
 - berharap – tidak berlaku lagi  - berharap – tidak berlaku lagi

Pada minggu lepas, kampung saya dilanda
Pada minggu lepas, kampung saya dilanda banjir selepas hujan lebat tanpa berhenti.
banjir selepas hujan lebat tanpa berhenti. Kami sekeluarga mula berasa risau kerana
Kami sekeluarga mula berasa risau kerana rumah kami telah dibanjir air hujan. Kami pun
rumah kami telah dibanjir air hujan. Kami pun segera….
segera….  - membuat persediaan awal –
 - membuat persediaan awal – mengemaskan – berpindah –
mengemaskan – berpindah –  - semasa di dewan komuniti – dibekalkan
 - semasa di dewan komuniti – dibekalkan – barang keperluan seperti -
– barang keperluan seperti -  - pihak sukarelawan – bantuan – dengan
 - pihak sukarelawan – bantuan – dengan pakaian – baharu
pakaian – baharu  - pihak ambulans – bantuan rawatan –
 - pihak ambulans – bantuan rawatan – tercedera
tercedera  - selepas – air –surut – pulang ke –
 - selepas – air –surut – pulang ke –  - berasa – peralatan – rosak akibat banjir
 - berasa – peralatan – rosak akibat banjir  - berharap – tidak berlaku lagi
 - berharap – tidak berlaku lagi