You are on page 1of 26

Siguranta

Siguranta copilului la 6-11 ani este o provocare pentru parinti mai ales ca urmeaza anii de scoala.
Siguranta copilului va fi mai problematica deoarece acesta va fi mai mult timp plecat de acasa,
fara supravegherea parintilor, va interactiona cu mult mai multe persoane si va experimenta si
statul acasa sau venitul acasa singur.

Siguranta copiilor in parcurile de distractii

Siguranta copiilor in parcurile de distractii este o problema foarte serioasa. Acum ca este vara,
multe familii vor dori sa petreaca timpul impreuna in parcuri de distractii. O zi petrecuta intr-un
Jocurile pe calculator pentru copii - ghid complet

Jocurile pe calculator sunt ca o sabie cu doua taisuri in viata copilului modern - pe de-o parte, au
un rol educativ si ajuta la dezvoltarea abilitatilor motrice, sociale si la imbogatirea culturii

Reguli de siguranta
pentru copilul tau primavara
Primavara este sezonul in care copiii de pretutindeni ies din "vizuini" si cutreiera parcurile in
descoperirea

Sanatatea si securitatea in munca

SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA

I. Dispozitii generale.

II. Echipamente tehnice, de protectie, de lucru, alimentatia de protectie si

materiale igienico – sanitare.

III. Obligatii privind realizarea regulilor de PM.

IV. Coordonarea si controlul activitatii.

V. Evenimente: Accidente de munca si boli profesionale.

VI. Raspunderea juridica.

VII. Norme metodologice date in aplicarea legii.

Baza legala:

1. L53/2003

2. LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006


securitatii si sanatatii in munca

3. Normele metodologice de punere in aplicare a Legii nr. 319/2006 a sanatatii si


securitatii in munca

I. DISPOZITII GENERALE.

Securitatea si sanatatea in munca - ansamblul de activitati institutionalizate avand


ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desfasurarea procesului de munca, apararea
vietii, integritatii fizice si psihice, sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la
procesul de munca.

Prezenta lege se aplica in toate sectoarele de activitate, atat publice, cat si private.
Prevederile prezentei legi se aplica angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor. Cu
exceptia cazurilor in care particularitatile inerente ale anumitor activitati specifice din serviciile
publice, cum ar fi fortele armate sau politia, precum si cazurile de dezastre, inundatii si pentru
realizarea masurilor de protectie civila, vin in contradictie cu prezenta lege.

Prin lucrator se intelege a fi persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv
studentii, elevii in perioada efectuarii stagiului de practica, precum si ucenicii si alti participanti
la procesul de munca, cu exceptia persoanelor care presteaza activitati casnice;

Persoanele juridice vor stabili obligatoriu prin decizie scrisa personalul cu atributii in
PM sau vor organiza chiar compartimente de PM.

Nici o activitate de productie sau prestari servicii nu poate fi desfasurata fara autorizatia
de functionare din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca eliberata de Inspectoratul
Teritorial de Munca .

Cheltuielile cu PM sunt finantate integral din costurile de productie sau sunt prevazute
in bugetul de stat sau bugetele locale.

II. ECHIPAMENTE TEHNICE, APARATE DE MASURA SI CONTROL, DE


PREVENIRE SI AVERTIZARE A STARILOR DE PERICOL.

- echipamente tehnice – aparate de masura si control, de prevenire si avertizare a starilor de


pericol;

- echipament de protectie: halate, masti de gaze, masti de sudura, sorturi azbest, ochelari si
manusi de protectie – se acorda obligatoriu si gratuit angajatului;

- echipament de lucru – se foloseste la serviciu in scopul de a proteja imbracamintea


angajatilor; este distribuit ca inventar de unitate, iar salariatul plateste 50% din valoarea lor,
inclusiv TVA;

- alimentatie de protectie – se acorda obligatoriu si gratuit in locurile de munca cu conditii


grele sau vatamatoare (lapte, apa minerala, lamai, etc.);

- materiale igienico-sanitare – se acorda obligatoriu si gratuit de catre unitate pentru locurile de


munca unde igiena personala impune aceasta.

III. OBLIGATII PRIVIND REALIZAREA REGULILOR DE PM.

Angajatorii, persoane juridice sau persoane fizice, pentru proprii angajati au


obligatii:

a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a


constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de
elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme
prevederilor legale in vigoare privind securitatea si
sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate
sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire
profesionala a lucratorilor;

b) sa intocmeasca un plan de prevenire si protectie


compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si
de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il
aplice corespunzator conditiilor de munca specifice
unitatii;

c) sa obtina autorizatia de functionare din punctul de


vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de
inceperea oricarei activitati, conform prevederilor
legale;

d) sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului,


atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor
exercitate;

e) sa elaboreze instructiuni proprii, in spiritul prezentei


legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor
de securitate si sanatate in munca, tinand seama de
particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca
aflate in responsabilitatea lor;

f) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de


catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de
prevenire si de protectie stabilit, precum si a
prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in
munca, prin lucratorii desemnati, prin propria
competenta sau prin servicii externe;

g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare


informarii si instruirii lucratorilor, cum ar fi afise,
pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si
sanatatea in munca;

h) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior


angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este
expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor
de prevenire si de protectie necesare;

i) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a


profesiilor prevazute de legislatia specifica;
j) sa angajeze numai persoane care, in urma examenului
medical si, dupa caz, a testarii psihologice a
aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care
urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical
periodic si, dupa caz, controlul psihologic periodic,
ulterior angajarii;

k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific


prevazute la art. 7 alin. (4) lit. e);

l) sa asigure functionarea permanenta si corecta a


sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de
masura si cntrol, precum si a instalatiilor de captare,
retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in
desfasurarea proceselor tehnologice;

m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de


inspectorii de munca in timpul controlului sau al
efectuarii cercetarii evenimentelor;

n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de


munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii
evenimentelor;

o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca,


lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau
la cercetarea evenimentelor;

p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea


unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in
care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori
ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane;

q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru


securitatea si sanatatea lucratorilor;

r) sa asigure echipamente individuale de protectie;

s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie


nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de
protectie.

Alimentatia de protectie se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori


persoanelor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru si se stabileste prin
contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.
Materialele igienico-sanitare se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori.

Angajatii sunt obligati:

a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,


echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il


inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea


arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii,
uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de


munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea
si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului


accidentele suferite de propria persoana;

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii
lucratorilor;

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru
sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si


sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

IV. COORDONAREA SI CONTROLUL ACTIVITATII.

Inspectorul de munca este autorizat:

- sa execute control la persoanele juridice si fizice;

- sa ceara informatii de la orice persoana privind accidentele de


munca;

- sa aiba acces liber permanent si fara instiintare prealabila;


- sa solicite conducerii documentele si informatiile necesare;

- sa efectueze sau sa ceara masuratori si determinari de laborator in


scopul clarificarii unor situatii;

- sa dispuna masuri de sistare a unei activitati sau a unui echipament


tehnic in cazul in care constata o stare de pericol;

- sa propuna conducerii inspectoratului retragerea autorizatiei de


functionare;

- sa aplice sanctiuni si amenzi pentru incalcari ale prevederilor legale.

Inspectorul de munca este si obligat:

- sa nu aiba interes patrimonial sau de alta natura in relatia cu


persoana fizica sau juridica ce o controleaza;

- dupa incetarea functiei de inspector sa nu dezvaluie secrete de


fabricatie, de comert, procedee de exploatare, etc.;

- sa pastreze confidentialitatea surselor de informare in legatua cu


sesizarile si plangerile primite si sa nu spuna conducerii unitatii ca
face control ca urmare a unei sesizari.

V. EVENIMENTE: ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI


PROFESIONALE.

Eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul
procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data
disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane
angajate, incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de
profesiune.

Orice eveniment va fi comunicat de indata angajatorului, de catre conducatorul locului de munca


sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea acestuia.

Angajatorul are obligatia sa comunice evenimentele, de indata, dupa cum urmeaza:

a) inspectoratelor teritoriale de munca, toate evenimentele;

b) asiguratorului, potrivit Legii nr. 346/2002 privind


asigurarea pentru accidente de munca si boli
profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare,
evenimentele urmate de incapacitate temporara de
munca, invaliditate sau deces, la confirmarea acestora;

c) organelor de urmarire penala, dupa caz.

Orice medic, inclusiv medicul de medicina a muncii aflat intr-o relatie contractuala cu
angajatorul, conform prevederilor legale, va semnala obligatoriu suspiciunea de boala
profesionala sau legata de profesiune, depistata cu prilejul prestatiilor medicale.

Semnalarea prevazuta la alin. (2) se efectueaza catre autoritatea de sanatate publica teritoriala sau
a municipiului Bucuresti, de indata, la constatarea cazului.

In cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile publice, in care printre victime


sunt si persoane aflate in indeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de politie rutiera
competente vor trimite institutiilor si/sau persoanelor fizice/juridice in termen de 5 zile de la data
solicitarii, un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului.

Cercetarea evenimentelor este obligatorie si se efectueaza dupa cum urmeaza:

a) de catre angajator, in cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de


munca;

b) de catre inspectoratele teritoriale de munca, in cazul evenimentelor care au produs


invaliditate evidenta sau confirmata, deces, accidente colective, incidente periculoase, in
cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca lucratorilor la
angajatorii persoane fizice, precum si in situatiile cu persoane date disparute;

c) de catre Inspectia Muncii, in cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente


deosebite, precum avariile sau exploziile;

d) de catre autoritatile de sanatate publica teritoriale, respectiv a municipiului Bucuresti, in


cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune.

Rezultatul cercetarii evenimentului se va consemna intr-un proces-verbal.

In caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, institutia medico-legala


competenta este obligata sa inainteze inspectoratului teritorial de munca, in termen de 7 zile de la
data decesului, o copie a raportului de constatare medico-legala.

Accident de munca: vatamarea volenta a organismului, precum si intoxicatia acuta


profesionala, care au loc in timpului procesului de munca sau in indeplinirea indatorirlor de
servciusi care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice,
invaliditate sau deces.

In sensul prevederilor art. 5 lit. g), este, de asemenea, accident de munca:


a) accidentul suferit de persoane aflate in vizita in intreprindere si/sau unitate, cu
permisiunea angajatorului;

b) accidentul suferit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes public,
inclusiv in cadrul unor activitati culturale, sportive, in tara sau in afara granitelor tarii, in
timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini;

c) accidentul survenit in cadrul activitatilor culturalsportive organizate, in timpul si din


cauza indeplinirii acestor activitati;

d) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie
initiativa pentru salvarea de vieti omenesti;

e) accidentul suferit de orice persoana, ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie
initiativa pentru prevenirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta avutul public si
privat;

f) accidentul cauzat de activitati care nu au legatura cu procesul muncii, daca se produce


la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, in calitate de angajator, ori in
alt loc de munca organizat de acestia, in timpul programului de munca, si nu se datoreaza
culpei exclusive a accidentatului;

g) accidentul de traseu, daca deplasarea s-a facut in timpul si pe traseul normal de la


domiciliul lucratorului la locul de munca organizat de angajator si invers;

h) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa


persoanei fizice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul, pentru indeplinirea
unei sarcini de munca;

i) accidentul suferit in timpul deplasarii de la sediul persoanei juridice sau de la adresa


persoanei fizice la care este incadrata victima, ori de la orice alt loc de munca organizat
de acestea, la o alta persoana juridica sau fizica, pentru indeplinirea sarcinilor de munca,
pe durata normala de deplasare;

j) accidentul suferit inainte sau dupa incetarea lucrului, daca victima prelua sau preda
uneltele de lucru, locul de munca, utilajul ori materialele, daca schimba imbracamintea
personala, echipamentul individual de protectie sau orice alt echipament pus la dispozitie
de angajator, daca se afla in baie ori in spalator sau daca se deplasa de la locul de munca
la iesirea din intreprindere sau unitate si invers;

k) accidentul suferit in timpul pauzelor regulamentare, daca acesta a avut loc in locuri
organizate de angajator, precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste
locuri;
l) accidentul suferit de lucratori ai angajatorilor romani sau de persoane fizice romane,
delegati pentru indeplinirea indatoririlor de serviciu in afara granitelor tarii, pe durata si
traseul prevazute in documentul de deplasare;

m) accidentul suferit de personalul roman care efectueaza lucrari si servicii pe teritoriul


altor tari, in baza unor contracte, conventii sau in alte conditii prevazute de lege, incheiate
de persoane juridice romane cu parteneri straini, in timpul si din cauza indeplinirii
indatoririlor de serviciu;

n) accidentul suferit de cei care urmeaza cursuri de calificare, recalificare sau


perfectionare a pregatirii profesionale, in timpul si din cauza efectuarii activitatilor
aferente stagiului de practica;

o) accidentul determinat de fenomene sau calamitati naturale, cum ar fi furtuna, viscol,


cutremur, inundatie, alunecari de teren, trasnet (electrocutare), daca victima se afla in
timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu;

p) disparitia unei persoane, in conditiile unui accident de munca si in imprejurari care


indreptatesc presupunerea decesului acesteia;

q) accidentul suferit de o persoana aflata in indeplinirea atributiilor de serviciu, ca urmare


a unei agresiuni.

In situatiile mentionate la lit. g), h), i) si l), deplasarea trebuie sa se faca fara abateri
nejustificate de la traseul normal si, de asemenea, transportul sa se faca in conditiile prevazute de
reglementarile de securitate si sanatate in munca sau de circulatie in vigoare.

Accidentele de munca se clasifica, in raport cu urmarile produse si cu numarul


persoanelor accidentate, in:

a) accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice;

b) accidente care produc invaliditate;

c) accidente mortale;

d) accidente colective, cand sunt accidentate cel putin 3 persoane in acelasi timp si din
aceeasi cauza.

Inregistrarea accidentului de munca se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

Accidentul de munca inregistrat de angajator se raporteaza de catre acesta la inspectoratul


teritorial de munca, precum si la asigurator, potrivit legii.

Boala profesionala - afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau
profesii, cauzata de agenti nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de munca,
precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, in procesul de
munca.

Afectiunile suferite de elevi si studenti in timpul efectuarii instruirii practice sunt, de


asemenea, boli profesionale.

Declararea bolilor profesionale este obligatorie si se face de catre medicii din cadrul
autoritatilor de sanatate publica teritoriale si a municipiului Bucuresti.

Cercetarea cauzelor imbolnavirilor profesionale, in vederea confirmarii sau infirmarii lor,


precum si stabilirea de masuri pentru prevenirea altor imbolnaviri se fac de catre specialistii
autoritatilor de sanatate publica teritoriale, in colaborare cu inspectorii din inspectoratele
teritoriale de munca.

Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

Bolile profesionale nou-declarate se raporteaza lunar de catre autoritatea de sanatate publica


teritoriala si a municipiului Bucuresti la Centrul national de coordonare metodologica si
informare privind bolile profesionale din cadrul Institutului de Sanatate Publica Bucuresti, la
Centrul de Calcul si Statistica Sanitara Bucuresti, precum si la structurile teritoriale ale
asiguratorului stabilit conform legii.

Intoxicatia acuta profesionala se declara, se cerceteaza si se inregistreaza atat ca boala


profesionala, cat si ca accident de munca.

VI. RASPUNDEREA JURIDICA.

Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate si sanatate in munca de catre


persoana care avea indatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol grav si iminent
de producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, constituie infractiune si
se pedepseste cu inchisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda.

Nerespectarea de catre orice persoana a obligatiilor si a masurilor stabilite cu privire la


securitatea si sanatatea in munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol grav si iminent de
producere a unui accident de munca sau de imbolnavire profesionala, constituie infractiune si se
pedepseste cu inchisoare de la un an la 2 ani sau cu amenda.

Daca nerespectarea consta in repunerea in functiune a instalatiilor, masinilor si utilajelor,


anterior eliminarii tuturor deficientelor pentru care s-a luat masura opririi lor, pedeapsa este
inchisoarea de la un an la 2 ani sau amenda.

Angajatorii raspund si contraventional pentru nerespectarea prevederilor legale privind


securitea sanatatea in munca.
Angajatorii raspund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciile cauzate
victimelor accidentelor de munca sau bolilor profesionale, in masura in care daunele nu sunt
acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat.

VII. NORME METODOLOGICE DATE IN APLICAREA LEGII.

1. Norme privind autorizatia de functionare.

2. Norme privind certificarea calitatii echipamentelor de protectie


si de lucru.

3. Norme privind certificarea din punct de vedere al


securitatii muncii a echipamentelor tehnice:

ii. echipamentele tehnice sunt reprezentate de


orice masina, utilaj, instalatie, aparatura, dispozitiv, unealta sau alt
mijloc asemanator, folosit de angajat in procesul muncii;

iii. nu constituie obiectul curentelor norme:


masinile activate manual prin forta fizica, masinile de uz medical,
masinile din parcul de distractii, cazanele cu aburi si recipiente sub
presiune, masinile nucleare, sursele de radiatii si alte surse nucleare,
armele de foc, instalatiile pe cablu pentru transport, cuptoarele
electrice, rezervoarele si conductele pentru carburanti si alte lichide
inflamabile, echipamentul gospodaresc.

4. Norme privind avizarea documentatiilor cu caracter tehnic, de informare si instruire in


domeniul protectiei muncii.

5. Normele privind clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze.

6. Norme privind comunicarea, cercetarea, inregistrarea, raportarea si evidenta accidentelor de


munca si declararea, confirmarea, inregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum
si a celorlalti indicatori care definesc morbiditatea profesionala.

7. Norme privind finantarea cheltuielilor privind PM.

8. Norme privind locul de munca cu pericol deosebit si locul de munca cu pericol iminent de
accidentare.

Locul de munca cu pericol deosebit este locul cu nivel ridicat de risc de accidentare sau
imbolnavire profesionala care poate genera accidente cu consecinte grave, invaliditate sau deces.

Este obligatorie identificarea si evidenta acestora, intocmirea unor liste de acces limitat si
de fise de protectie privind atributiuni concrete privind starile de pericol.
Locul de munca cu pericol iminent de accidentare este situatia concreta, reala si actuala,
careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a deveni realitate in orice moment.

Constatarea situatiei se face de catre orice persoana si se impun de urgenta urmatoarele


masuri:

iv. oprirea instalatiilor sau a activitatii;

v. evacuarea personalului din zona periculoasa;

vi. alertarea conducerii;

vii. intreprinderea de masuri de eliminare a


situatiei create.

ANEXA LA HCL nr. /29.08.2013


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNC
Ţ
IONARE
A PARCURILOR DE JOAC
Ă
DIN MUNICIPIUL F
Ă
LTICENI
Consiliul local al municipiului F
ă
lticeni stabile
ş
te prin prezentul Regulament
principalele obliga
ţ
ii ale proprietarului
ş
i utilizatorilor parcurilor de joac
ă
din
municipiu.
Scopul acestui Regulament este de a asigura exploat
area
ş
i folosin
ţ
a în
condi
ţ
ii corespunz
ă
toare
ş
i de durat
ă
a locurilor de joac
ă
amenajate în municipiu.
Prezentul regulament se aplica tuturor celor care i
ntr
ă
la locul de joac
ă
.
Prin intrarea la locul de joaca se accept
ă
toate prevederile prezentului
regulament, Prim
ă
ria Municipiului F
ă
lticeni nefiind responsabil
ă
de orice
consecint
ă
rezultat
ă
în urma necitirii regulamentului sau nerespect
ă
rii clauzelor
cuprinse în el.
PROGRAMUL DE FUNC
Ţ
IONARE A PARCURILOR DE JOAC
Ă
:
- în perioada 01.09. – 30.09. – în intervalul orar:
10.
00
– 20.
00
.
- în perioada 01.10. – 28/29.02. – în intervalul or
ar: 10.
00
– 18.
00
.
- în perioada 01.03. – 15.06. – în intervalul orar:
10.
00
– 20.
00
.
- în perioada 16.06. – 31.08. – în intervalul orar:
10.
00
– 21.
00
.
Art. 1. OBLIGA
Ţ
IILE CETATENILOR:
1. Este interzis
ă
utilizarea echipamentelor de c
ă
tre copiii cu o greutate corporal
ă
mai mare de 55 kilograme
ş
i vârsta mai mare de 14 ani;
2. Accesul
ş
i utilizarea echipamentelor de joac
ă
de c
ă
tre copii cu vârsta sub 7 ani
se va face doar cu inso
ţ
itor adult; în caz contrar, apar
ţ
in
ă
torii se fac responsabili
pentru posibilele accidente;
3. Este interzis
ă
escaladarea structurilor din lemn, metal
ş
i plastic, eu excep
ţ
ia
celor destinate escaladelor;
4. Este interzis s
ă
ritul pe
ş
i de pe echipamentele de joac
ă
;
5. Este interzis
ă
alunecarea pe burt
ă
pe tobogane sau urcarea pe partea de
alunecare;
6. Este interzis
ă
sta
ţ
ionarea în zona activ
ă
a leag
ă
nelor, balansoarelor
ş
i în fa
ţ
a
toboganelor;
7. Este interzis
ă
folosirea echipamentelor defecte.
8. Este interzis consumul de mâncare
ş
i/sau b
ă
uturi alcoolice în perimetrul
locurilor de joac
ă
;
9. Este interzis accesul persoanelor sub influen
ţ
ab
ă
uturilor alcoolice,
halucinogene, precum
ş
i consumul sau posesia unor asemenea substan
ţ
e în
perimetrul locului de joac
ă
;
10. Este interzis aruncatul gunoaielor, ambalajelor
de orice natur
ă
, mucuri de
ţ
igar
ă
, etc.
11. Este interzis accesul cu animale în perimetrul
locului de joac
ă
;
12. Este interzis
ă
utilizarea echipamentelor de joac
ă
de c
ă
tre adul
ţ
ii inso
ţ
itori ai
copiilor.
13. Este interzis
ă
vandalizarea spa
ţ
iului de joac
ă
: zgârierea, scrierea, vopsirea,
murd
ă
rirea cu orice substan
ţă
, demontarea, mutarea, ruperea, distrugerea
echipamentelor de joac
ă
si a altor piese de mobilier urban (b
ă
nci, co
ş
uri de
gunoi, lampadare etc).
14. Nu se recomand
ă
folosirea spa
ţ
iului de joac
ă
de c
ă
tre copiii a c
ă
ror stare de
s
ă
n
ă
tate nu permite desf
ăş
urarea activit
ăţ
ii în siguran
ţă
.
15. Este interzis
ă
scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe imprejmu
ire sau pe
echipamentele din spa
ţ
iile de joac
ă
.
16. Este interzis
ă
satisfacerea necesit
ăţ
ilor fiziologice pe terenul din incinta
spa
ţ
iilor de joac
ă
(folosirea amplasamentului ca toalet
ă
public
ă
).
17. Este interzis
ă
circula
ţ
ia sau parcarea în parcuri
ş
i locuri de joac
ă
a
autovehiculelor, ATV-urilor, scuterelor, bicicletel
or, etc.
18. În cazul defec
ţ
iunilor ap
ă
rute la echipamente se va anun
ţ
a Prim
ă
ria F
ă
lticeni
tel. 0230.542056 sau Poli
ţ
ia Local
ă
, tel. 0757.026440;
19. Eventualele accidente produse vor fi anun
ţ
ate de persoanele interesate atât
la Salvare, cât
ş
i la Poli
ţ
ia Local
ă
.
Art.2. OBLIGA
Ţ
IILE POLI
Ţ
IEI LOCALE:
a) S
ă
asigure paza parcurilor de joac
ă
pe toat
ă
durata zilei (24 ore) prin
efectuarea de inspec
ţ
ii periodice la un interval nu mai mare de 4 ore.
b) S
ă
deschid
ă
ş
is
ă
închid
ă
fiecare parc de joac
ă
conform programului de
func
ţ
ionare;
c) Împreun
ă
cu Direc
ţ
ia Tehnic
ă
, va inventaria
ş
i prelua amplasamentele
ş
i
mobilierul în baza unui proces-verbal.
d) S
ă
r
ă
spund
ă
prompt la orice solicitare venit
ă
din partea cet
ăţ
enilor, a Prim
ă
riei
municipiului F
ă
lticeni, cât
ş
i din partea oric
ă
ror alte persoane juridice;
e) S
ă
urm
ă
reasc
ă
respectarea prezentului regulament
ş
is
ă
aplice sanc
ţ
iunile
corespunz
ă
toare.
f) Trimestrial, Poli
ţ
ia Local
ă
va prezenta Primarului un raport cu num
ă
rul de
contravenien
ţ
i
ş
i sanc
ţ
iunile aplicate pentru nerespectarea prezentului
regulament, precum
ş
i cu starea în care se afl
ă
parcurile de joac
ă
.
Art. 3
.
OBLIGA
Ţ
IILE DIREC
Ţ
IEI TEHNICE:
a) împreun
ă
cu Poli
ţ
ia Local
ă
va inventaria
ş
i va preda acesteia amplasamentele
ş
i mobilierul în baza unui proces-verbal;
b) s
ă
asigure siguran
ţ
a
ş
i func
ţ
ionarea corect
ă
a echipamentelor din spa
ţ
iile de
joac
ă
pentru copii;
c) s
ă
planifice lucr
ă
rile de repara
ţ
ii capitale ori de câte ori este necesar;
d) s
ă
efectueze lucr
ă
rile de verificare, între
ţ
inere
ş
i repara
ţ
ii curente (curatat,
vopsit, gresat, completat sau nivelat nisip, etc)
ori de câte ori este necesar;
e) s
ă
efectueze lucr
ă
rile de repara
ţ
ii în conformitate cu procedurile tehnice de
lucru ale fiec
ă
rui echipament, standardele
ş
i legisla
ţ
ia în vigoare;
f) s
ă
primeasc
ă
sesiz
ă
rile cet
ăţ
enilor cu privire la defec
ţ
iunile ap
ă
rute
ş
is
ă
le
remedieze în cel mai scurt timp posibil; demararea
remedierilor se va efectua nu
mai târziu de 2 zile de la constatare sau anun
ţ
are.
g) s
ă
foloseasc
ă
la lucr
ă
rile de reparare numai personal calificat;
h) s
ă
prezinte echipamentele
ş
i toate documenta
ţ
iile tehnice necesare la
verific
ă
rile care se efectueaz
ă
de c
ă
tre inspectorii de specialitate ai ISCIR-
INSPECT;
i) s
ă
numeasc
ă
RSVTI - Responsabil cu Supravegherea si Verificare
a Tehnic
ă
a
Instala
ţ
iilor din spa
ţ
iile de joac
ă
pentru copii, autorizat de ISCIR-INSPECT, care
r
ă
spunde de luarea m
ă
surilor pentru aplicarea prevederilor prescrip
ţ
iei tehnice
PT R 19/2002 privind siguran
ţ
a în func
ţ
ionare a acestora.
j) s
ă
întocmeasc
ă
ş
is
ă
ţ
in
ă
la zi un registru de eviden
ţă
cu inspec
ţ
ia, lucr
ă
rile de
între
ţ
inere
ş
i de repara
ţ
ii.
k) s
ă
întocmeasc
ă
un registru de eviden
ţă
a sesiz
ă
rilor
ş
i reclama
ţ
iilor venite din
partea cet
ăţ
enilor, agen
ţ
ilor economici sau institu
ţ
iilor publice
ş
i modul de
solu
ţ
ionare;
l) Direc
ţ
ia tehnic
ă
va asigura m
ă
surile corespunz
ă
toare astfel ca personalul
tehnic de specialitate propriu, s
ă
-
ş
i poat
ă
îndeplini în bune condi
ţ
ii sarcinile
prev
ă
zute;
m) s
ă
p
ă
streze documenta
ţ
ia tehnic
ă
a echipamentelor de joac
ă
;
n) s
ă
de
ţ
in
ă
Prescrip
ţ
iile tehnice specifice - Colec
ţ
ia ISCIR, standardele
ş
i
legisla
ţ
ia aplicabil
ă
,s
ă
cunoasc
ă
legisla
ţ
ia
ş
i reglement
ă
rile în vigoare referitoare
la locurile de joac
ă
ş
is
ă
se asigure de respectarea acestora;.
o) s
ă
fie prezent la toate inspec
ţ
iile organelor de îndrumare
ş
i control, fiind direct
responsabil de rezultatelor acestora;
p) s
ă
confec
ţ
ioneze
ş
is
ă
amplaseze, la fiecare loc de joac
ă
, panoul prev
ă
zut în
anexa la prezentul Regulament.
Eventualele accidente produse din cauza neîntre
ţ
inerii sau între
ţ
inerii
necorespunz
ă
toare a echipamentelor de joac
ă
sau mobilierului din perimetrul
locului de joac
ă
, vor atrage r
ă
spunderea Direc
ţ
iei Tehnice.