You are on page 1of 14

KYU en DAN exameneisen

Exameneisen

Binnen de club mogen de lesgevers examen afnemen tot 5e Kyu. Vanaf dan wordt de
examencommissie van de Belgische Karate Organisatie Shinkyokushin bevoegd en is
het gangbaar het examen op een trainingskamp af te leggen.

Meer dan de termijn is het aantal trainingen tot het volgende examen van belang. Het
minimaal aantal trainingen binnen een periode is bedoeld om enkel regelmatig trainende
karatekas voor te dragen en de grootst mogelijke slaagkans te verzekeren. Het is enkel
de clubhouder of hoofdlesgever in de club die beslist of een karateka aan een examen
mag deelnemen. De clubhouder of hoofdlesgever wordt daarbij ook verantwoordelijk
geacht voor de kwaliteit van het examen eveneens voor de kwaliteit van de karateka.

De exameneisen voor de jeugd tot 15 jaar.

De leerstof is identiek aan deze van de volwassenen, enkel is de leerstof opgesplitst,


daar waar een volwassenen 1 examen moet doen voor een volgende kyu-graad, moeten
de kinderen 2 examens doen, met als uitzondering het examen voor 10e kyu, want
hiervoor worden 3 examens afgenomen, namelijk witte band 1 streepjes, witte band 2
streepjes en dan oranje band of 10e kyu.
Witte band - 1 streepje

Standen: Fudo Dachi


Yoi Dachi

Stoten: Seiken Morote Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) (in zenkutsu dachi)

Algemeen: Het knopen van de obi of gordel


De dojo-etiquette

Het correct groeten vanuit seiza

Witte band - 2 streepje

Standen: Zenkutsu Dachi (ter plaatse)

Stoten: Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) (in zenkutsu dachi)

Blokkering; Seiken Mae Gedan Barai

Trappen: Hiza Ganmen Geri

Algemeen: De betekenis van Kyokushin


Tellen tot 10 in het Japans

Het correct groeten vauit fudo dachi

10de Kyu (oranje gordel), zie hieronder bij kyu graad


Verschillend met de volwassenen is dat de volwassenen een volle gekleurde gordel (obi)
hebben, bij de kinderen is de gordel niet volledig gekleurd, maar enkel voorzien van een
kleur over de lengte van de gordel. De streepjes op de gordels zijn steeds ZWART. Op
de leeftijd van 15 jaar zullen de kinderen automatisch overgaan naar een kyu graad.

Voor de examens bij kinderen vanaf 9e kyu is het 1e examen altijd opgebouwd uit de
standen, stoten, blokkeringen en trappen, het 2e examen voor de kyu graad aanvullend
met de kata, sanbon kumite of gevechtsrenraku. De inhoud van de leerstof is dan ook na
te lezen hieronder bij de kyu graden.

Exameneisen 10 KYU t.e.m. 3 DAN:

10de Kyu (oranje gordel)

Standen: Fudo Dachi


Yoi Dachi
Zenkutsu Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore)

Stoten: Seiken Morote Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) (in zenkutsu dachi)

Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan) (in zenkutsu dachi)


Blokkering; Seiken Jodan Uke Seiken Mae Gedan Barai

Trappen: Hiza Ganmen Geri Kin Geri


Algemeen: Het opvouwen en correct dragen van de gi
De betekenis van Kyokushin
De dojo-etiquette

Tellen tot 10 in het Japans

Het correct groeten

9de Kyu (oranje gordel met streep)

Standen: Sanchin Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore)


Kokutsu Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore)
Musubi Dachi

Stoten: Seiken Ago Uchi


Seiken Gyaku Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkering: Seiken Chudan Uchi Uke (in zenkutsu dachi)


Seiken Chudan Soto Uke (in zenkutsu dachi)

Trappen: Mae Geri Chudan Chusoku

Kata: Taikyoku Sono Ichi


Taikyoky Sono Ni

Sanbon Kumite:

Tori: 1. Jodan Oi Tsuki, 2. Chudan Oi Tsuki, 3. Gedan Oi Tsuki

Uke: 1. Jodan Uke, 2. Chudan Soto Uke, 3. Gedan Barai gevolgd met Chudan Gyaku
Tsuki en Gedan Barai

Ademhaling: Nogare (Omote en in Ura)

Algemeen: De geschiedenis van Shinkyokushin


8ste Kyu (blauwe gordel)

Standen: Kiba Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore)

Stoten: Shita Tsuki


Jun Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Tate Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkering: Seiken Morote Chudan Uchi Uke

Seiken Chudan Uchi Uke/Gedan Barai

Trappen: Mae Geri Jodan


Ago Mae Geri

Kata: Taikyoku Sono San

Yakusoku Ippon Kumite: (Gedeeltelijk voorbereid gevecht. Tori vertelt waarmee hij
aanvalt, Uke verdedigt met de technieken die hij wil)

Ren Raku:

1. A.Mae Geri Chudan Chusoku, Seiken Gyaku Tsuki

2. B.B. Seiken Chudan Soto Uke, Seiken Mae Gedan Barai, Seiken Gyaku Tsuki

7de Kyu (blauwe gordel met streep)

Standen: Neko Ashi Dachi


Stoten: Tetsui Komekami Uchi
Tetsui Oroshi Ganmen Uchi
Tetsui Hizo Uchi
Tetsui Yoko Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkering: Seiken Mawashi Gedan Barai


Shuto Mawashi Uke (in Kokutsu Dachi)

Trappen: Mae Chusoku Keage


Teisoku Mawashi Soto Keage
Haisoku Mawashi Uchi Keage
Sokuto Yoko Keage

Kata: Pinan Sono Ichi

Jiyu Kumite; (5 x 2 minuten)

Ademhaling: Ibuki Sankai

6de Kyu (gele gordel)

Standen: Tsuru Ashi Dachi

Stoten: Uraken Shomen (Ganmen) Uchi


Uraken Sayu (Ganmen) Uchi
Uraken Hizo Uchi

Uraken Oroshi Uchi


Uraken Mawashi Uchi
Nihon Nukite (Me Tsuki)
Yohon Nukite (Jodan, Chudan)
Blokkering: Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan) (in zenkutsu dachi)

Trappen: Kansetsu Geri (in Tsuru Ashi Dachi)


Chudan Yoko Geri (Sokuto) (in Tsuru Ashi Dachi)
Gedan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)

Kata: Pinan Sono Ni

Jiyu Kumite; (6 x 2 minuten)

5de Kyu (gele gordel met streep)

Standen: Moro Ashi Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore)

Stoten: Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)


Jodan Hiji (Ate) Uchi

Blokkering: Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)


Jodan Hiji (Ate) Uchi

Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan)

Trappen: Chudan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)


Chudan Ushiro Geri

Kata: Pinan Sono San

Jiyu Kumite: (7 x 2 minuten)


Ren Raku:

1. -Mae Geri Chudan Chusoku


2. -Chudan Yoko Geri (Sokuto)
3. -Ushiro Geri Chudan
4. -Seiken Chudan Gyaku Tsuki

4de Kyu (groene gordel)

Standen: Heisoku Dachi


Heiko Dachi
Uchi Hachi Ji Dachi

Stoten: Shuto Sakotsu Uchi


Shuto Yoko Ganmen Uchi
Shuto Uchi Komi
Shuto Hizo Uchi
Shuto Jodan Uchi Uchi

Blokkering: Shuto Jodan Uke


Shuto Chudan Soto Uke
Shuto Chudan Uchi Uke
Shuto Mae Gedan Barai
Mawashi Uke
Shuto Jodan Uchi Uke

Trappen: Jodan Yoko Geri


Jodan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoko)
Jodan Ushiro Geri

Kata: Sanchin No Kata


Sokugi Taikyoku Sono Ichi
Sokugi Taikyoku Sono Ni
Sokugi Taikyoku Sono San

Jiyu Kumite: (8 x 2 minuten)


3de Kyu (groene gordel met streep)

Standen: Kake Dachi (Ido-geiko, Mawate, Naore)

Stoten: Chudan Hiji (Ate) Uchi


Age Hiji (Ate) Uchi (Jodan, Chudan)
Ushiro Hiji (Ate) Uchi
Oroshi Hiji (Ate) Uchi

Chudan Mae Hiji (Ate) Uchi

Blokkering: Shuto Juji Uke (jodan, gedan) (in zenkutsu dachi)

Trappen: Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata: Pinan Sono Yon

Jiyu Kumite: (9 x 2 minuten)

2de Kyu (bruine gordel)

Stoten: Hiraken Tsuki (Jodan, Chudan)


Hiraken Oroshi Uchi

Hiraken Mawashi Uchi

Haishu Uchi (Jodan, Chudan)


Age Jodan TsukiKoken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blokkering: Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan)


Trappen: Tobi Mae Geri
Tobi Nidan Geri

Kata: Pinan Sono Go


Gekisai Dai

Jiyu Kumite: (10 x 2 minuten)

Ren Raku:

- Seiken Mae Gedan Barai (achterwaarts)

- Seiken Ago Uchi (voorwaarts)

- Seiken Chudan Gyaku Tsuki

- Hiza Ganmen Geri

- Mae Geri Chusoku Chudan

- Mawashi Geri Chusoku Chudan

1. -Ushiro Geri Chudan


2. -Seiken Mae Gedan Barai

- Seiken Chudan Gyaku Tsuki

1e Kyu (bruine gordel met streep)

Stoten: Ryuto Ken Tsuki (Jodan, Chudan)


Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Oya Yubi Ippon Ken Uchi (Jodan, Chudan)
Hitosashi Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)

Blokkering: Kake Uke

Chudan Haito Uchi Uke


Kata Yantsu
Tsuki No Kata

Jiyu Kumite: (10 x 2 minuten)

Ren Raku:

A. Seiken Chudan Oi Tsuki, Seiken Chudan Gyaku Tsuki, Seiken Chudan Oi Tsuki,
Seiken Shita Tsuki
B. Jodan Mawashi Geri (voortste been), Oi Tsuki, Gyaku Tsuki, Jodan Mawashi Geri
(achterste been)

Shodan (1e zwarte gordel)

Standen: Morote Haito Uchi (Jodan, Chudan)


Haito Uchi (Jodan, Chudan, Gedan) Stoten

Blokkering: Verschillende manieren om met de benen te blokken


Morote Kake Uke (Jodan, Chudan)
Osa Uke
Morote Haito Uchi Uke

Trappen: Kake Geri (Kakato) (Jodan, Chudan)


Ushiro Mawashi Geri (Jodan, Chudan, Gedan)

Kata: Tensho
Saiha
Ura Taikyoku Sono Ichi
Ura Taikyoku Sono Ni
Ura Taikyoku Sono San

Jiyu Kumite: (10 x 2 minuten)


Ren Raku:

1. -Mawashi Geri
2. -Ushiro Mawashi Geri
3. -Jodan Mae Geri
4. -Mawashi Geri
5. -Ushiro Mawashi Geri

Algemeen:

1. -Alle bovenvernoemde technieken correct uitvoeren met nog meer spirit


en techniek dan vereist voor 1e Kyu
2. -Alle technieken ook in Gyaku kunnen uitvoeren
3. -Er wordt geen rekening gehouden met tijdelijke blessures

Nidan (2de zwarte gordel)

Stoten: Toho Uchi (Jodan)


Keiko Uchi

Blokkering: Hiji Uke (Jodan, Chudan, Gedan)


Gedan Shotei Morote Uke
Gedan Shuto Morote Uke

Trappen: Tobi Ushiro Geri


Tobi Ushiro Mawashi Geri
Tobi Mawashi Geri
Age Kakato Ushiro Geri

Kata: Kanku Dai


Gekisai Sho

Seienchin
Pinan Sono Ichi in Ura
Jiyu Kumite: (40-man Kumite)

Sandan (3de zwarte gordel)

Kata: Sushi Ho
Garyu
Seipai
Pinan Sono Ni in Ura

Jiyu Kumite: (10-man Kumite)