You are on page 1of 1

Dos voces iguales Ave María

Franz Schubert Adap. Miguel Prado V.

q = 58
5
4
Soprano 4
A ve Ma rí a,

5
4
Contralto 4
A ve Ma rí a,
9

S.

Gra ti a ple na. Ma rí a gra tia ple na, Ma_

C.

Gra ti a ple na. A ve Ma rí a,

3
13 3
3 3 3 3 3
S.

rí a gra ti a ple na, A ve A ve Do mi nus Do mi nus te_

3
C.

Gra ti a Ple na A ve Do mi nus te_

17 3 3
3 3 3 3 3
S.

cum. Be ne dic ta Tú in mu li e ri bus et be ne di

3 3 3 3 3 3 3
C.

cum. Be ne dic ta Tú in mu li e ri bus et be ne di

21 3
3 3 3 3 3 3 3
S.

tus, et be ne dic tus fruc tus ven tris, ven tris tu i Je

3 3 3 3 3 3
C.

25

S.

sus. A ve Ma rí a.

C.

sus. A ve Ma rí a.

29 II
S. Ave Maria, mater dei
A mén Ora pro nobis peccatoribus
Ora pro nobis
Ora, ora pro nobis peccatoribus
C.
Nunc et in hora mortis
mortis nostrae
A mén
Ave Maria.