You are on page 1of 10

KRV

1. krvna grupa A sadrzi

B antigen (aglutinogen) 8. osobe krvne grupe A moze 12. u kojoj kolicini osoba
da primi krv od osobe sa krvne grupe A moze da primi
anti A antitelo (agglutinin) krvnom grupom krv od osobe grupe 0?

Rh antigen A 13. zasto osoba sa krvnom
grupom A moze da primi
anti B antitelo (agglutinin) B krvnu grupu 0 a ne moze da
da krv osobi sa krvnom
2. krvna grupa B sadrzi AB grupom 0?
A antigen (aglutinogen 0 14. kod davanja pogresne
krvne grupe ABO sistema
antiAantitelo (agglutinin) 9. osoba krvne grupe B moze nastaje
da primi krv od osobe sa
0 antigen krvnom grupom hemoliza
anti B antitelo (agglutinin) A hemaglunacija
3. krvna grupa AB sadrzi B homacitoza
A antigen - AB koagulacija
B antigen - 0 15. kod davanja Rh+ krvi Rh-
anti A antitelo osobi nastaje
10. osobe krvne grupe AB
moze da primi krv od hemoliza
anti B antitelo
A hemaglutinacija
0 antigen
B homacitoza
4. krvna grupa 0 sadrzi
AB koagulacija
A antigen
0 16. zasto se umire kod davanja
B antigen
pogresne krvne grupe >
11. osobe krvne grupe 0 mogu
anti A antitelo da prime krv od 17. sudbina hemoglobina posle
anti B antitelo hemolize je
A
0 antigen raspada se na Hem I globin
B
5. najcesca krvna grupa je slobodno cirkulise dalje
AB plazmom
6. opsti davalac krvi je 0 biva aktivno preuziman od
7. opsti primalac krvi je strane eritrocita

biva pasivno preuziman od
strane eritrocita

1

hemoliza eritrocita se bubrega nedostatak folne kiseline odvija u kosne srzi atrofija zeludacne sluznice kosnoj srzi zeluca unos hrane deficitarne u vitamin krvni sudovima B12 srca slezini nedostatak IF pluca bubrezima deficit Fe polnih organa 19. anemija moze nastati kod raspadanje eritrocita Fe gubitka krvi eritropoetina deficit B12 hemolize hemoragije 32. kod krvarenja vrednosti hematokrita moze da bude IF hipoksicna 25% 27. sudbina globina 29. hemoliza je nastaje zbog deficit 50% raspadanje leukocita vitamina K 75% hemoglobin u eritrocitu vitamina B12 100% dijapedeza folne kiseline 23. sudbina FE je 28. sideropenijska anemija nastaje zbog deficit megaloblastna 25% vitamina B12 perniciozna 45% Fe hemoragijska 75% folne kiseline hemolizna 22. anemija moze da nastane nedostatak vitamina B12 u zbog bolesti organizmu transport transferinom 2 . kod perniciozne anemija hipoksije postoji preuzimanje od strane apotransferina 24. svi tipovi anemije postoje 21.anemija moze da bude sve 25.18. megaloblastna anemija 31. koja od navedenih anemija izuzev 20/ najjaci puffer krvi je ce reagovati na davanje eritropoetina Hgb ispod 120 g/l bikarbonat sideropenijska Erc ispod 3x1012/l fosfat perniciozna hematokrit 35% amonijak megaloblastna hematokrit 45% hemoglobin aplasticna 30. fizioloska vrednost izuzev hematokrita je anemija usled bubrezne bolesti sideropenijska 10% 26.

apsolutni broj monocita je parazitskih infekcija A 45. zivotni vek monocita je makrofag metabolisanje u bilirubin u par sati slezini eritrocit par dana izlucivanje urinom trombocit par meseci izlucivanje fecesom 39. ako majka ima krvnu grupu A a dete 0. maksimalni zivotni vek ponovno preuzimanje od strane limfocita moze da bude pluca makrofag sekunde 34. apsolutni broj neutrofila je virusnih infekcija 37.izlucivanje preko bubrega AB 4-5 dana transport feritinom 0 4-5 nedelja metabolisanje u bilirubin 38. otac ne moze 43. najmanja celija u perifernoj krvi je do kraja zivota izlucivanje plucima monocit 48. sudbina HEMA je 120 dana monocit metabolisanje u bilirubin u jetri 47. eozinofilija se javlja kod 42. najveca celija u perifernoj 4-5 meseci krvi je 33. najcesce zastupljeni elementi kernikterus (talozenje bilirubina u perifernoj krvi su limfocitoza u mozgu) limfociti monocitoza mentalna I motorna retardacija trombociti zutica eozinofili bubrezna insuficijencija bazofili hemoragija neutrofili 50. zivotni vek granulocita je 3 . kod alergijske reakcije javlja 35. eritrobalstosis fetalis je se makrofagi 36. apsolutni broj limfocita je infektivne mononukleoze B 46. najbrojniij uobliceni elementi u perifernoj krvi su mesece dete je Rh negativno eritrociti godine dete je Rh pozitivno mikrofagi 49. apsolutni broj bazofila je bakterijskih infekcija biti 44. Kod Rh inkompatibilnosti eritrocit sate majka Rh je negativna trombocit dane majka je RH pozitivna 40. rh pozitivno dete rh neutrofilija negativne majke moze da trombociti razvije sve izuzev eozinofilija 41.

krajnji product reakcije t specijalizovane za produkciju aglutinacija limfocita u imunoloskom odgovoru je limfokina precipitacija plazma celija b limfocita neutralizacija gama globulin imunoglobulina liza fibrinogen hemapina hemotaksa limfokin 61. memorija celije vodi 56. IgG ima koliko mesta gama globulin vezivanja t limfociti complement 2 NK celije limfokin 5 B limfociti interleukin 10 53. krajnji product celularnog protein pokreklo od imuniteta su rastvoreni u plazmi limfocita imunoglobulini imunoglobulini bazofila limfokini produkti plazma celija monocita komplementi ucestvuju u koagulaciji retikulocita plazmociti 62. t limfociti sazrecaju u mastociti 10 jetri plazmociti 15 timusu prirodne ubice - slezini kozi 65. citotoksicni 64. navedi klase imunoglobulina 52. navedi tri tipa t limfocita 15 t limfociti helper. NK celije su 2 B limfociti citotoksicni t limfociti 5 54. za celularni imunitet su odgovorni neutrofili 58. plazma celije su 55.51. IgM ima koliko mesta supresori vezivanja NK celije 59. krajnji product reakcije B odgovorni limfocita u imunoloskom M<G<A<D<E odgovoru je neutrofili 63. u direktnoj reakciji ag-at postoje sledece reakcije izuzev 60. karakterikstike antitela su sve osim 4 . kileri. za humoralni imunitet su 57.

u reakciji ag-at uz promer je 8-10 mikrometara traumatizacije krvi komplemente postoje sledece reakcije izuzev nastaju od retikulocita traumatizacije krvnog suda opsonizacija nastaju od megakariocita 77. karakteristike trombocita su koagulacije nastaje zbog 5 . trombociti sadrze 79. IX interleukini sadrze vitamin K X 68. u perifernoj krvi ima nagomilavanje heparina 75. hemofilija nastaje usled nedostatka sledeceg faktora 69. kod unutrasnjeg puta ameboidno kretanje 73. navedi primer aktivnog factor rasta koagulacije stecenog imuniteta trombostenin I 70. kod hemostaze najznacajniji adp hemicitoblasta vitamin je ca T limfocita a heparin mastocita b12 gamaglobulin IgG folna kiselina serotonin 81. osnovni hemostazni mehanizmi su Ca II spazam krvnog suda jedro VI kontrakcija vena DNK VIII stvaranje trombocitnog cepa factor VI koagulacija krvi skok telesne temperature 80.66. V komplementi hemoliza VI gama globulini agregacija . spoljasnji put aktivacije IgG 72. unutrasnji put aktivacije koaulacije nastaje zbog liza sadrze aktin I miozin traumatizacije krvi aglutinacij sadrze mitohondrije traumatizacije tkiva hemotaksa sadrze heparin 78. aglutini su zivotni vek 120 dana IV limfokini sadrze glikoproteinske receptore . navedi primer pasivnog stacenog imuniteta 74. karakteristike trombocita su aktivacije koagulacije akticiraju se mnogi faktori izuzev 67. trombociti sadrze fibrin 71. u perifernoj krvi ima d fibrin stabilizirajuci factor fibrin k 76.

bazofilija se javlja kod 0. koncentracija Ca u plazmi je u plazmi ga ima 1-7g/l citrate 1mmol/l rastvoren je u plazmi 93. karakteristike fibrinogena su serotonin 88. a 95. karakteristike fibrin su 87.transferina Hageman aktivacija protrombina apotransferina krisms aktivacija fibrinogena feritina Ca svatanje fibrinogena fibrinogena VI aktivacija heparina 82.1 stvara se u jetri alergijskih reakcija 2. urtikarija pigmentoza je stvara se od vitamina B12 udruzena sa rastvoren u plazmi ima ga u plazmi 1-7g/l bazofilima - VI factor koagulacije aktivan je oblik neutrofilima 85. d sadrze II factor koagulacije e oksidanse - VI factor k heparin 86. antigoagulansi su osim u plazmi ga ima 7g/l vitamin K Ca rastvoren je u plazmi heparin K vitamin stvara se od fibrinogena histamine fibrinogen aktivira protrombin kumarin protrombin 83. pored enzima. karakteristika fibrin su II factor koagulacije polimer stvara se od vitaminaK monomer 94.4 polimer virusnih reakcija 24 aktivira thrombin bakterijske infekcije 89. karakteristike protromina su aktivira protrombin AIDSa stvara se u jetri 84. za stvaranje protrombina u monocitima polimer . faze koagulacije su imunoglobuline osim stvaranje aktivatora protrombina histamin fibrinogen stvaranje protrombina 6 . neutrofili Ifaktor koagulacije . jetri potreban je sledeci vitamin limfocitima monomer . svi su faktori koagulacije 91. svi su faktori koagulacije 92. karakteristike fibrinogena su 90.

fagociti su transmisija signala eozinofili neutrofili odbrana bazofili eozinofili termoregulacija limfociti bazofili ekskrecija 7 . druga linija odbrane je dijapedeza je tkivni makrofagi aglutinacija eozinofil neutrofilija koagulacija neutrozil monocitoza hemoliza plazmocit stvaranje mladih neutrofila I 109. funkcije krvi su sve osim 105.96. treca linija odbrane je HCL zeludacna 98. koji uobicajeni elemnti tkivni makrofagi krvi ne sadrze jedro otpornost koze neutrofilija eritrociti vakcinacija monocitoza retikulociti tetanus stvaranje mladih neutrofila I trombociti monocita plazmociti leukociti 99. urodjeni imunitet cine neutrofili tkivni makrofagi komplementi eozinofili neutrofilija prirodne ubice bazofili monocitoza B limfociti limfociti stvaranje mladih neutrofila I T limfociti monocita monociti 111. navedi tkivne makrofage serotonin neutrofilija 108. sta znaci pomeranje 100. mononukleari su 104. polimorfonukleari su leukocitarne formule ulevo? transport o2 I co2 neutrofili 106. tkivni tandem bazofilima 102. cetvrta linija odbrane je 110. prva linija odbrane je limfociti heparin aktivni makrofagi 107. urodjeni imunitet cine mastocit monocita fagocitoza 103. karakteristike mikrofaga histamine su monocitoza imunoglobuline hemotaksa stvaranje mladih neutrofila I kumarin monocita marginacija 97. bazofili u svojim monociti monociti granulama sadrze 101.

112. onkotski pritisak plazme iznosi oko 290 mmHg gama globulina 124. protein plazme su sve osim 25 127. protein plazme su sve osim 25 hemoglobin factor VI 1-7 albunima igG 115. plazma sadrzi sve osim 25 je h20 1-7 15 g/l nacl 116. kolicina fibrinogena u globulin plazmi je igG fibrpgen 70 transferin igG 35 hemoglobin nacl 8 . u plazmi najvise ima apotransferin 25 mmHg hemoglobin feritin 25 mosm/l H20 albumina lipoprotein 114. protein plazme su sve osim 290 mosm/kg H20 119. kolicina hemoglobin u krvi 126. serum sadrzi sve osim fibrinogen 1-7 albumin albumin 117. protein plazme su sve osim oko 1-7 apotransferin 290 mosm/kg H20 b 118. kolicina albumina u plazmi globulina albumin je fibrinogena protrombin 70 g/l transferin 35 121. kolicina protein plazme je globulina transferin 70 g/l fibrinogena albumin 35 120. osmolalnost plazme iznosi 25 123. u plazmi najvise ima albumin 350 mosm/l H20 alfa globulina fibrinogen 25 mosm /kg h20 alfa 2 globulina feritin 25 mosm/l H20 beta globulina globulin 113. u krvi najvise ima 125. kolicina globulina u plazmi 150 g/l je albumin 15 mg/l 70 fibrin 150 mg/l 35 ca 122.

128. gvozdje se nalazi u svim komonentama osim 142. transportni oblik gvozdja je fibrinogen zelucu feritin alfa globulini 135. eritropoetin se luci u albumin transferin jetri igG feritin bubrezima 129. gvozdje se gubi jetri feritin fecesom - slezini HEM urinom kosnoj srzi kicmenih prsljenova citohromi krvarenjem - kosnoj srzi rebara apotransferin - znojenjem kosnoj srzi dugih kostijhu 137. eritropoeza u 138. svi proteini plazme limfnim cvorovima hemosiderin produkuju se u jetri osim 133. za sazrevanje eritrocita limfnim cvorovima potrebno je imati sve osim hemoglobin 132. gvozdje se nalazi u svim citohrom navedenim komponentama osim 131. svi protein plazme se hemosiderin produkuju u jetri osim slezini citohrom albumin kosnoj srzi 139.karakteristike eritrocita su sve osim hiperkapnija 140. eritropoeza se kod fetusa b12 vitramina odvija u hem folnu kiselinu jetri apotransferin k vitamina slezini apoferitin fe kosnoj srzi transferin if 9 . rezervni oblik gvozdja je aglutinacija anemija feritin agregacija transferin hemotaksa hemosiderin hemoliza 136. eritropoeza se u odraslih hemicitoblast odvija u mioglobin 141. gvozdje se nalazi svuda fibrinogen embrionalnom period se odvija osim u protrombin kobalamin 134. stimulus za lucenje eritropoetina je transferin beta globulini hipoksija hemosiderin gama globulini hipokapnija citohrom 130.

najveci uobliceni elemenat je sideropenijska plazma celije perniciozna eritrocit megaloblastna mikrofag aplasticna limfocit anemija usled bolesti bubrega 150. hemoliza je arteriolama raspadanje eritrocita kapilarima hemoglobin u eritrocitu 152. sideropenijska anemija najslicnija nastaje zbog deficit Fe intracelularnoj tecnosti 145. megaloblastna anemija nastaje zbog deficita medjucelijskoj tecnosti vitamina b12 I folne kiseline urinu 146.3 albumina - 7.50 ce reagovati na davanje eritropoetina 149.143. krv se najbrze krece u nedostatak B12 aorti arterijama 147.40 10 . kod perniciozne anemije cerebrospinalnom likvoru postoji 151. u krvoj plazmi najvise ima dijapedeza antitela 148. koja od navedenih anemija 7. plazma je po sastavu 144. kod dijabetes melitusa ph krvi je oko fibrinogena 7.36 globulina 7.