You are on page 1of 4

La Veu del Col·leccionista

Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Fundada l’any 1999

Circular Informativa del Cercle Català de Col·leccionisme Any XX Número 63 Juny 2018

32a EXPOFIL – 11, 12 i 13 de maig de 2018
Editorial Inaugurada el dissabte 12 de maig

La 32ª EXPOFIL organitzada pel Cercle Català de
Col·leccionisme, fou inaugurada el dissabte 12 de
maig, a les 12.30 hores. Va comptar amb la
presència del president de la Federació Catalana
de Societats Filatèliques Joan Isern López, i
també del seu secretari Ernest García García. Per
part de l’entitat amfitriona estigueren presents
els directius Emili Parcet Muñoz (president
d’honor), Pere Martí Guasch (president), Joan
Gasulla Salvador (secretari), Antonio Ferrer
Criado (vicepresident) i els vocals i socis Joaquim també, Antonio Aguilar, responsable de
Gargallo Villanueva, Sebastià Lorenzo Torelló, Comunicació Zona 3. Catalunya i Andorra.
José Manuel Tortolero Fernández i Enric Tena Malauradament, no vam tenir representació
Giner. Per part de la societat estatal Correos, institucional…
l’empleat de l’oficina temporal Ramón García, i
Pere Martí i Guasch, president del Cercle
1
La 32a EXPOFIL en imatges
Dinar de germanor Aula de cultura

(Fotos de l’arxiu del Cercle) (Fotos de Marc Rius – Fet a Sant Feliu)

2
32a EXPOFIL (Veredicte del Jurat)

VEREDICTE DEL JURAT DE LA FILATÈLIA TRADICIONAL (PAÏSOS)
FEDERACIÓ CATALANA DE 1r premi, amb 75 punts, per a Joaquim
Gargallo Villanueva, amb la seva
SOCIETATS FILATÈLIQUES col·lecció “Açores i Madeira”, obsequi de
RAKÚ
2n premi, amb 70 punts, per a Albert Miquel
Ges, amb la seva col·lecció “Segells
benèfics d’Espanya (1944)”, trofeu
Caixabank

CATEGORIA EXHIBICIÓ
(quadres i vitrines)
CATEGORIA COMPETICIÓ Feli Royo Milán, amb la seva col·lecció
“Papallones del món”, obsequi de la Joieria
TEMA D’HONOR (FESTES I TRADICIONS) rellotgeria Sancho”
1r premi, amb 75 punts, per a Amadeu Pepi Moya Campoy, amb la seva col·lecció
Puchal Sanahuja, amb la seva col·lecció “Cupons ONCE, Gegants d’Espanya”,
“Festes i Tradicions”, trofeu Cicles Enric obsequi de RAKÚ
2n premi, amb 70 punts, per a Joan Ramon Artigues, amb la seva col·lecció
Gasulla Salvador, amb la seva col·lecció “cromos de la Història de Catalunya”, trofeu
“Trajes típicos de España”, trofeu Cercle Oxford
Català de Col·leccionisme Ernest García García, amb la seva col·lecció
“Isla Decepción”, Diploma de participació
TEMÀTICA Hilari Barahona Mansilla, amb la seva
1r premi, amb 90 punts, per a Enric Tena col·lecció “Monedes i bitllets”, trofeu Seven’s
Giner, amb la seva col·lecció “JJOO Equip del Cercle, amb la seva col·lecció
Barcelona 1992”, trofeu Federació Catalana “Sotagots”, obsequi de Can Plana
de Societats Filatèliques
2n premi, amb 85 punts, per a Vicenç
Pastor Perdiguero, amb la seva col·lecció COL·LECCIONS FORA
“Mi pequeña reina la bicicleta”, DE CONCURS
trofeu HILBAR
3r premi, amb 80 punts, per a José Pere Martí Guasch, amb la seva col·lecció
Manuel Tortolero Fernández, amb la seva “Festes i Tradicions”, trofeu Caixabank
col·lecció “Marcofilia de futbol”, trofeu Joan Isern López, amb la seva col·lecció
Running “Catalunya. Personatges i Festes”, Diploma
4t premi, amb 75 punts, per a Emili Parcet de participació
Muñoz, amb la seva col·lecció “Thànatos: la
mort a la filatèlia”, obsequi de CARLIN El Jurat agraeix a totes i tots els expositors la
5è premi, amb 60 punts, per a Sebastià seva participació en la 32a Exposició de
Lorenzo Torelló, amb la seva col·lecció filatèlia, numismàtica i col·leccionisme, i els
“Esports”, obsequi de Llibreria Ossó encoratja i anima a seguir col·leccionant. Us
esperem l’any que ve.
AEROFILATÈLIA
1r premi, amb 85 punts, per a Antonio
Ferrer Criado, amb la seva col·lecció Signat: Joan Isern López
“Primers vols de Lufthansa”, trofeu de Signat: Pere Martí Guasch
l’Assessoria Baix

3
Insigníes d’honor de la Federació Catalana 2018

A la fotografia de l’esquerra, Pere Lambea rebent la seva insígnia d’honor de mans de Joan Isern,
president de la Federació Catalana de Societats Filatèliques, en el dinar de germanor
que vam organitzar al restaurant La Unió Coral.
A la dreta, Hilari Barahona rebent la seva insígnia d’honor de mans de la Junta Directiva del Cercle
Català de Col·leccionisme, representada pels directius, Pere Martí, Joan Gasulla i Joaquim Gargallo.

La Veu Ajornada la 38a tertúlia de col·leccionisme
del Col·leccionista a Sant Feliu de Llobregat

Any XX - Número 63 - Juny 2018
(Tiratge:100 exemplars) DL-15.885-2000
------------------------------------------------------------------------
Direcció: Pere Martí Guasch

Consell de redacció:
Hilari Barahona, Jordi Campderrós, Antonio
Ferrer, Joaquim Gargallo, Joan Gasulla, Pere
Lambea, Sebastià Lorenzo, Emili Parcet,
i José Manuel Tortolero.
===========================================
Edita:
Cercle Català de Col·leccionisme
Seu social: C/ Vidal i Ribas, 23-25, 1r pis, desp. 5
Correspondència: Apartat de Correus núm. 126
08980 Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat)

cerclecatcol@yahoo.es
http://cerclecatcol.blogspot.com
----------------------------------------------------------------
Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat
de Catalunya amb el número 22.043, secció 1a;
Inscrita en el Registre d'Entitats Ciutadanes de
l'Ajunt. Sant Feliu de Llobregat amb el núm. 12;
Membre: Federació Catalana de Societats
Filatèliques (FECAFIL) i de la Federación Española de
Sociedades Filatélicas (FESOFI); Ministeri d'Hisenda,
amb NIF núm. G61906681.
Amb el suport de:

4