You are on page 1of 44

Europäisches Magazin SOWA 8.

Juni 2018

Mesjasz Kaczyńskiego na Paradę 6.9


PDO584 WADA FORMALNA Prokuratura Okręgowa
Piotrków Trybunalski SSetKh von Stefan Kosiewski FO
Napsal sowa (») včera v 21:35 v kategorii NAROD MA PRAVO SE BRANIT, přečteno: 33×

audio: https://gloria.tv/audio/LLfuS7C2xvnb3mb3t9jHmKi8E

Cezariusz Mirosław Lesisz, pełnomocnik premiera Morawieckiego do bilionowej .:.Sprawy


budowania mostów. Wcześniej znany od 2007 r. jako: Spółka OSADA - ZDROWY DOM w
Likwidacji we Wrocławiu, jak zlikwidowany formalnie Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza we
Wrocławiu, wyznaczona do nadzorowania Agencji Rozwoju Przemysłu we Warszawie i
Totalizatora Sportowego we Warszawie. I jeszcze mu dali na głowę nadzorowwanie
młodego wicepremiara, Mateusza Morawieckiego oraz Budowę Mostów premiera
Morawieckiego, bilionowe lewarowanie Kaczyńskiego ze Szwoleżerów do Pszyna.tv a
może do Rybnika samolotem CASA, albo Kobierzyna w Krakowie? Czy to nie idzie dostać,
Panie Prokuratorze, pomieszania zmysłów od nadmiaru obowiązków, albo od razu sakcji,
zanim się wyda, że Jarosław Kaczyński nie wyjdzie ze szpitala na Paradę Pedałów 9
czerwca 2018? Banda szurków żydowskich nie może przecież wiecznie trzymać za mordę
uczciwych żydów w Polsce PDO584 Do korekty Rzeczypospolitej utworzonej przez
ubowców w Magdalence 1989 r. Zniweczona Rzeczywistość Fascynacja Obłędem von
Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica https://vk.com/wall467751157_191 To musi
pierdolnac! 20130216 Stan David Ligon Tupolew zawracal na 666 cm - Kaczor za Seremeta,
https://shoudio.com/user/sowa/status/6002 Tymczasem prawo zajmuje się szukaniem
osoby winnej spowodowania katastrofy samolotowej w okolicach Smoleńska i może być
także i tak, iż przyczyni się do korekty innych błędów popełnionych przy tej okazji. Stefan
Kosiewski, Magister der polnischen Philologie/ Univ. Katowice Frankfurt am Main, 20.April
2010 http://sowa-frankfurt.podomatic.com/entry/2012-03-12T15_31_46-07_00
https://vk.com/wall467751157_193

Stefan Kosiewski Postfach 800626


RFN 65906 Frankfurt am Main
https://vk.com/wall467751157_190

PO IIo Ko 50.2017
Wydział Organizacyjno - Sądowy
Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Pani Marta
Kaleta
Młodszy
referent
Wydział IV
Organizacyjno
- Sądowy

Szanowna
Pani Referent,

w odpowiedzi
na pismo z
dnia 6 czerwca
2018 roku w sprawie jw. dziękuję i przesyłam w zał. wymagany pismem podpis.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 8. Juni 2018

Natomiast wobec faktu, iż Pan Prokurator Leszek


Sieroń przyznał ewidentnie w podpisanym przez
siebie piśmie, przesłanym do Prokuratury
Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, że jest to
dla niego: "kolejny wydruk elektronicznej
korespondencji Stefana Kosiewskiego z dnia 10
maja 2018, ...otrzymany za pośrednictwem Biura
Prezydialnego Prokuratury Krajowej w Warszawie,"
wypływa pilna potrzeba wstępnych ustaleń, które
mogą wskazać na naruszenie przez Prok. Sieronia
Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Prokuratorów RP,
zawieszonego w internecie w piątek 10 listopada
2017, stanowiącego Załącznik do uchwały Krajowej
Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym
z dnia 12 grudnia 2017 r. (tu kliknij, PDF), dlatego
kopię niniejszego pisma przesyłam do Biura
Prezydialnego Prokuratury Krajowej - ze
zgłoszonym niniejszym Wnioskiem o
Zaopiniowanie przez BP PK postępowania nie odpowiadającego, moim skromnym zdaniem,
emerytowanego nauczyciela Języka Polskiego na Zachodzie Europy, godności Prokuratora Rzeczypospolitej
Polskiej, którego to czynu być może bezmyślnie dopuścił się Prok. Sieroń w sprawie opatrzonej przez niego
numerem PO IIo Ko 50.2017 w połączeniu z jednoczesnym przyznaniem przez siebie, że podany przezeń
numer sprawy dotyczy "kolejnego wydruku korespondencji elektronicznej Stefana Kosiewskiego", zatem
sprawy nie obarczonej uprzednio zarzutem rzekomej "wady formalnej", ani w dniu 10 maja 2018, ani nigdy
wcześniej.

Bezmyślnością a może i beztroską w działaniu nie może kierować się funkcjonariusz państwowy w sprawie, w
której od 10 lat prowadzona jest wszechstronna, znana powszechnie korespondencja, m.in. przy udziale
Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, której to Instytucji osobiście, przy świadkach złożyłem
pierwszy raz wizytę w lipcu 2008 r., kiedy to złożyłem pisemne Zawiadomienie o działaniu w Tomaszowie
Mazowieckim zorganizowanej grupy przestępczej ukrytej w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwości oraz
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP (Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie, kierowanej naówczas przez
Prok. Roberta Wiznera oraz Komendy Powiatowej Policji, Komendant Łysakowski, imienia nie pamiętam w tej
chwili, ale mam w kilku miejscach, w archiwum tu i tam; spotkałem tego typa po raz pierwszy na zamkniętym
przyjęciu dla VIP-ów nad stawikami w Białej Rawskiej, robił jeszcze wtedy za Komendanta Miejskiego w Rawie
Mazowieckiej, nie odchodził natomiast dosłownie na krok od Burmistrza Rawy Maz., jak mnie nie odstępowała
tamtego dnia asystentka nie prywatna przecież, nie obiecywał żem zatrudnienia w spółkach Skarbu Państwa i
nie poseł, któremu Sanocki z PZPR-u do Pięty nie dorósł, natomiast od "gówniarzy" wyzwał bezczelnie na
posiedzeniu Komisji Sejmowej a tylko po to, żeby chamstwem większym przykryć poprzednie, obżydliwe,
jawnie rasistowskie krzyki Jarosława Kaczyńskiego na Sali Plenarnej Sejmu. A Kuchciński, z dyplomem
technika ogrodniczego, po studiach historii sztuki nie skończonych, podliczył posła Nitrasa, że Morawieckiemu
36 razy przerwał brawami przemówienie!

Chcą klaskać, owacje wznosić, toasty, przyklaskiwać? Niechaj klaszczą się do woli, w salonowca, Sanocki z
Kukizem, którego wielka polityka ma tam, gdzie on chciał politykę mieć (w odbytnicy), gdzie figurant z
Porozumienia Centrum przyjmował po godzinach przesłuchań członka oficera prowadzącego, Poleszuka z
WSI, po kieliszku szabasowym. Trącając się za
pomyślność swoich, kieliszkami, jak Cezariusz
Lesisz, zam. 15 kwietnia 2018 r. pod adresem: 77
Cooper St, New York 10034 (patrz: zał.2), kierowca
Kornela Morawieckiego w czasach Solidarności
Walczącej mieszkającego z kochanką a
jednocześnie kierowca Mateusza Morawieckiego,
ur. 1968 r., ucznia szkoły średniej w stanie

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 8. Juni 2018

wojennym przed maturą jeszcze, a posiadającego już wtedy kierowcę podziemnego w PRL-u! Chyba, że to
inny, zamieszkały w Ameryce. Pawka Korczagin, brawa, na jaskółce w teatrze Narodu Polskiego, który to
kierowca robiąc od 2007 r. oficjalnie we Wrocławiu jako szef spółki OSADA - ZDROWY DOM, z kapitałem 10
tys. EURO, kierował jako Nadzorca Nadzorem dwóch innych spółek: Totalizator Sportowy we Warszawie oraz
Agencja Rozwoju Przemysłu we Warszawie (zał. 3.).

Cezariusz Lesisz robił 2017 r. w Polsce za szefa gabinetu politycznego wicepremiera Mateusza Morawieckiego,
co budziło powszechnie uzasadnione wątpliwości ze wzglądu nie tyle na jawne podejrzenie o wpływy KGB w
Moskwie, za pośrednictwem spółek prowadzonych
przez byłych oficerów WSI, wcześniej
funkcjonariuszy Zwiadu Wojsk Ochrony
Pogranicza, Oddziału we Wrocławiu (patrz o
związkach Morawieckich z tymi służbami w
sprawozdaniu byłego prokuratora, zamieszczonym
w internecie Prokurator Andrzej M. Czyżewski -
kariery panów Morawieckich są związane z
oficerami WSI; mówiąc w pidżen szprache:
kliknij, Szanowny Pan, Prokuratorze, wysłuchaj,
obejrzyj nagrania,
https://www.dailymotion.com/video/x45jooe nie
lekceważ formą wydruku staroświeckiego,
ponieważ mamy XXI w. i Polskę Zdygitalizowaną
przez kol. Boniego, który chyba pierwszy robił po
udanej lustracji za ministra od dygitalizacji, żeby do
dowodów procesowych załączać wreszcie pliki mp3
oraz w innych formatach, ustawowo na nośnikach
oryginalnych, Piotrków Trybunalski nie jest w końcu
tak wielka i głęboka prowincja, kiszka stolcowa, ale
część jelita grubego władzy, tu było miejsce
zwalania się, zjazdu szlachty polskiej stuleciami;
wysłucha może, postawi po prostu pytanie o certyfikaty bezpieczeństwa, które po kilku latach pobytu
tajemniczego w Stanach Zjednoczonych może i posiadł tamten w końcu, razem z obywatelstwem USA, ale
czy to nie zastanawia w Polsce?

OSADA - ZDROWY DOM Sp. z O.O. we Wrocławiu uprawniona do Nadzorowania we Warszawie najpierw
Agencji Rozwoju Przemysłu i Totalizatora Sportowego, potem wicepremiera i teraz premiera, nadzorowania
Jarosława Kaczyńskiego, czy żyje jeszcze w szpitalu na Szaserów?

Czy takie certyfikaty chociażby i wszystkich 16 tajnych służb amerykańskich są w Rzeczypospolitej Polskiej po
Magdalence uznawane z automatu? Czy może powinny jednak przejść w każdym przypadku homologację
państwowych służb, pozostających oficjalnie pod kontrolą Ministra Mariusza Kamińskiego, którego chociażby
za względu na Bezpieczeństwo Państwa, tzn. dostrzeżoną tu wadę formalną należy natychmiast zwolnić i
przesunąć do dyspozycji Prokuratora Generalnego, razem z innymi uczestnikami tzw. Grupy Brutusińskiego,
która 11 maja 2018 dopuściła się zbrodni zamachu stanu w Polsce, z której dowcipkuje nieprzystojnie Grupa
Wildsztajna, zamiast doprowadzać wreszcie "krok po kroczku" przytaczam słowa JE byłego Ambasadora
Izraela w Polsce, wcześniej byłego Przewodniczącego Knesetu, który w przemówieniu na ostatniej
uroczystości Chanuka w Pałacu Prezydenckim w grudniu 2017 r. ujawnił właśnie wspomnianymi tu słowy, że
"pracujemy, kroczek po kroczku" step by step, krok za krokiem politycznym na rzecz zbliżenia między żydami i
katolikami w Polsce. My pracujemy, chętnie, ochoczo, ale czego oni się dopuszczają? Jeżeli sieją nienawiść
żydostwa ciemnego do Polaków i Katolików prawdziwych? Nieudawanych przechrztów, jak Dorn, kolega
Kaczyńskiego z Porozumienia Centrum, żonaty kościelnie, ostatnio dopiero? Były Marszałek, pijany w Sejmie.
Tu kliknij, obejrzyj brak opamiętania, czuć od niego alkohol, tan zaś zawija się szalem,
https://gloria.tv/video/4j9xxBN4nzn71Wj1bWMM2xjSN ucieka z Sejmu, spławił się, były Marszałek Sejmu,
kolega Kaczyńskiego. Kryptosyjonistyczna banda próżniaków, szubrawców. No, może nie trzeba aż tak
bardzo, każdy może się napić, alkohol jest dla ludzi, jak powiedział do mnie nie ten policjant, który trzyma na
fotografii starą, zniszczoną, bezwartościową piłkę na dłoni, ale ten dowódca patrolu, który kierował
antypolską akcją 5 lipca 2008 r. w Tomaszowie. Nazwiska w kilku miejscach, tu i tam, powszechnie znane w
internecie. Powiedział: każdy może się napić, ten dowódca, który kierował akcją. - Niech piją, ile chcą, ale za

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 8. Juni 2018

swoje pieniądze i na swoją odpowiedzialność, niech piją i marnują sobie wątrobę, trzustkę, odbytnicę niechaj
rozpychają sobie penisami, ale nie w miejscu pracy.

Nie w Sejmie i w Senacie RP przy ul. Wiejskiej i żeby nie wpadał drugi taki sam pijany żydowin do cudzego
mieszkania, żeby nie napadał niewiasty, bo zadzwonię po policję. Zadzwoniłem, trzy razy tamtego dnia, 5
lipca 2008, nie chcieli przyjechać do interwencji słysząc, że chodzi o napad w wykonaniu Bogusławskiego, na
mieszkanie sąsiadki. Potem dopiero powiedziałem, że jestem dziennikarzem z legitymacją zawodową
niemiecką i paru znajomymi na posadach rządowych, m.in w Polsce. Wtedy ten dyżurny oficer, jakby przetarł
uszy, bo przysłał zaraz trzech policjantów, ale tylko po to, żeby się ze złoczyńcą dogadać. Kiedy zatem szef
patrolu chciał z moją asystentką na osobności, to ruszyło mnie, odruch wymiotny. Wzburzyła mną taka
poufałość i gra w otwarte karty. Jedna banda, złoczyńca i policjanci, koledzy w mundurach policjantów,
koledzy tajniaka, albo tajnego współpracownika Policji. Spisałem wszystkich z legitymacji. Po kilku dniach
widziałem się z wicepremierem Lepperem w Polichnie, ale tego mi zaraz zabili; w Sejmie wcześniej poznałem
się z młodym posłem ze Szczecina, Piskorski, Mateusz; zapytałem, czy ten od wygrywania łapówek w
kasynach i budowania mostu we Warszawie, to może rodzina, czy tylko przypadkowa zbieżność żydoskich
nazwisk? Uśmiechnął się, zaprzeczył. Obiecaliśmy sobie uczciwą współpracę przy realizacji Nowej Polityki
Wschodniej dla Polski. Musimy sobie pomagać. Może coś pójdzie w tym kierunku, kiedy Kamińskiego wywalą
wreszcie z rządu i zamienią się miejscami.

W tym kontekście rozpętanie przez Jarosława Kaczyńskiego, Beatę Szydło i Mateusza Morawieckiego głównie
antysemickiej nagonki z udziałem rajfura i pedała, jak się wydało,
w Parlamencie Brytyjskim, syna pułkownika emerytowanego
Ludowego Wojska Polskiego, Kawczyńskiego ustawionego do pary
przy pedale Kaczyńskim w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym i
z Jackiem Danielsem, przy którym na szabasowej kolacji siedział
pewny siebie, że jarmułka po wszystkim z kiepełe mu nie spadnie,
inicjator skoku na Damę z łasiczką, wicepremier do zwolnienia i
towarzyszenia Kamińskiemu w areszcie wydobywczym, z którego
powinni wreszcie wyprowadzić na rozprawę m.in. syna
prokuratorów Poznańskich z Poznania, który zaprosił niewiastę,
żeby z nią poduczyć się języka na osobności, a potem zamordował
babę, głowę podciął, odciął, spakował do walizki, spoko, zamówił
taksówkę, a mnie po głowie cały dzień chodzi piosenka śpiewana z kołchoźnika, małego pudełka z gałką,
głośnika na ścianie podłączonego dwoma drutami nad ulicami miasteczka do amplifikatorni w domu Kity przy
ul. Grodzieckiej, gdzie siedziały dwie panie w centrali telefonicznej i miały lekką pracę, wciskały tylko wtyczki,
ze słuchawkami na uszach łączyły ręcznie zamawiane rozmowy, mówi się?
Pytały od czasu do czasu. Tam była Poczta Polska, wchodziło się po trzech schodkach z rogu budynku, w moim
dzieciństwie na Węgrodzie w Czeladzi, skomponował wszystko Witold Lutosławski, tak, tak, Wielki
Lutosławski, a Strzemiński z Łodzi, mąż Kobro dekorował wystawy sklepowe w sklepach PSS-u, a tłumacz
Shakespeare’a i Joyce’a − Maciej Słomczyński chałturzył powieści kryminalne, pod przykrywką: Joe Alex.
Prokuratorzy dla fuchy robili w jednej bandzie z kryminalistami, nie było moralności, za grosz, moja Droga, w
tamtych, trudnych czasach, nostalgicznie wspominanych przez ciemniactwo i żydokomunę; Stary Gliński miał
domek na Wąskiej, czetry domy za Tejchmanem i wnuka młodszego ode mnie o rok; posłuchajmy, Rena
Rolska. http://ninateka.pl/audio/nie-oczekuje-dzis-nikogo
https://www.pinterest.de/pin/452752568785290997/

Tak było, przy udziale niezorientowanej oczywiście w niczym Ambasador Azari, (nazwisko żydoskie od
Chazarii), która wsławiła się przyjęciem albumu żydokatolickiego z rąk 73-letniego polityka Rydzyka z Torunia,
który nie w swojej parafii powinien wyspowiadać się z tajemnicy stypendium zagranicznego, półrocznego,
które odbył po porzuceniu Kościoła Rzymskokatolickiego i wystąpieniu z Zakonu Redemptorystów; Pan Bóg
nie rychliwy, ale może na dniach usłyszymy znowu piosenkę z okopów dotowanych obficie przez sekciarzy
kryptosyjonistycznych z PiS-u, którzy chcą się jednak połączyć z PO Schetyny i Tuska, na razie w ramach
frakcji ludowej Parlamentu Europejskiego. Ojciec Dyrektor zasilany bezprawnie z funduszy rządowych
wielomilionowymi dotacjami, za które powinni odpowiedzieć jednakowo: Beata Szydło, Mateusz Morawiecki i
Jarosław Kaczyński, bo nie tak brzmiała przecież umowa podpisana, jak cyrograf z Kiszczakiem w Magdalence
przez Lecha Kaczyńskiego i trzech księży posłanych tam z polecenia Glempa i Wojtyły; Episkopat Polski, ani
żaden zakon rzymskokatolicki nie miał być bezpośrednio finansowany z kasy państwa! Czy zapomnieli o
certyfikacie wniesionym z Magdalenki na papierze, w dyplomatkach?

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 8. Juni 2018

Od kilku dni Cezariusz Mirosław Lesisz robi oficjalnie za szefa rządowych inwestycji, w randze pełnomocnika
premiera Mateusza Morawieckiego,
któremu wizyta u Bergoglio
zaszkodziła na całego, bo przy okazji
ujawnił oblicze małżonki ukrywanej
długo przed Narodem Polskim, na
którą przepisał cały majątek,
zgromadzony za bankstera, falami
wielkimi pół twarzy przesłoniła,
falami włosów, żeby się Polakom nie
utrwalić w pamięci, ale przez to tylko
brunetka prawdziwa, czarna
oryginalnie tak samo, jak mąż,
premier po ojcu z urodą po matce,
tymczasem niespodzianka: dwoje
najmłodszych dzieci, urocze, śliczne,
jak dzieciaki Wyspiańskiego, tu
wrzucam Jutrzenkę z Iliady, rysunek
ołówkiem, a skąd taka słowińska
uroda w genach, epigeneza
zastanawiająca dla mnie, którym nie
bywał w Polsce w ostatnich dziesięciu
latach, głównie z winy tych grup
siłowych, bardzo dobrze mafijnie
zorganizowanych w małych
miasteczkach, a skoro przy tym, to
tamten Łysakowski (nie mylić z drem
Piotrkiem Łysakowskim, szefem
Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, którego poznałem przed
dobrymi 20 laty (on wcześniej
kolegował ze synem Loranga z
Ewangelickiego Kształcenia
Dorosłych we Frankfurcie, jako
partner w Polsce, przy Mazowieckim,
Unia Wolności, ale nie o tym).
Mówiłem, że ten Łysakowski,
policjant uniemożliwił mi wtedy
dyskretne mediacje międzynarodowe, zapoznanie właściwego przedstawiciela władzy miejscowej RP ze
stanem rokowań prowadzonych przeze mnie w Centrali Banku we Frankfurcie nad Menem, który oczekiwał
przedłożenia memorandum, a oni nie wiedzieli, jak to zrobić. Nie rozumieli, że trzeba się wygadać przy
składaniu oferty, jak się chce inwestycji z Europy Zachodniej na terenie Mazowsza. Piękne, prawda? Mistrz,
Lutosławski. Również w piosence Wielki. A któż to powiedział: tylko mądra się wygłupia, głupia jest po prostu
głupia. Chyba Sztaudynger, Jan Izydor.

Mateusz Morawiecki przesiedział wczoraj równe 5 godz. u Jarosława Kaczyńskiego, 5 godz. przesiedziała
Beata Szydło u Jarosława Kaczyńskiego, we wigilię alarmu nagłego 10 maja 2018, potem wyjaśniała, że nie
była wcale pięć godzin u Jarosława, ale na zabieg czekała w tej samej klinice po kontuzji w Oświęcimiu, która
się u niej odezwała zrazu czkawką i czekała 5 godz. na zabieg, którego nie było, bo to tylko infekcja, zaraza
była, przeszła, przyleciała helikopterem, jak trzeba, skorzystała z transportu wojskowego CASA, 73 razy, kiedy
dra prawa Kaczyński przesądził bezapelacyjnie i bezprawnie, że winien wypadku w Oświęcimiu jest młody
człowiek, Sebastian K. i ma zapłacić za milionową limuzynę rządową, która z winy Szydło nie miała
ubezpieczenia, zatem teraz ta sama gazeta podała, że premier Morawiecki 5 godzin przesiedział, jak gwiazda
Lucyfera na jednym rogu, żeby się nie wydało, że nie zabrał ze sobą smartfonu do Kaczyńskiego, żeby sobie
zrobić selfie, który to smartfon miał u Bergoglio. Gdyby więc ta sama gazeta doniosła przed 9 czerwca 2018, że
oto Mesjasz przyjdzie do Warszawy na Paradę Równości, żeby zrobić sobie selfie z młodszymi od Misiewicza,
to Koniec świata, moja Droga, Armagedon, Piekła nie ma, jak powiada heretyk Bergoglio w przesłaniu do
pedofili i neokatechumenatu. https://vk.com/photo467751157_456239740

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 8. Juni 2018

Wyjaśnić należy może jeszcze i to, że Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim nie obarczyła chyba
bez potrzeby pisma obywatela zagranicznego, który zgłaszał swoją gotowość do wystąpienia w roli
oskarżyciela posiłkowego, czynnika społecznego, w sprawie ustalenia winnego spowodowania katastrofy
powietrznej 10 kwietnia 2010 r. w okolicach Smoleńska i śmierci 96 osób, zatem przytaczając warsztatowo na
sposób Pitagorasa kulę do sześciościanu stwierdza się: "formalną wadą" nie jest z pewnością obarczone to, co
zostało dyskretnie palcem zmacane ledwie, wyszukiwarką, jako jeszcze nie zniesione jajko, ale dlatego
właśnie, żeby nie zepsuć tego, co ma objawić światu politycznemu, żeby wszystko znowu za wszystkich
przesądzić bezprawnie. Radujmy się na defiladzie: RADUGA! Piosenka z musicalu Andrieja Morsina, który
przedstawialiśmy już jako możliwą do realizacji próbę, tu kliknij zapoznaj
się z innymi piosenkami, libretto widowiska fantastyczno-muzycznego:

Koniec świata, Morawiecki był u Kaczyńskiego 5 godzin.


Na rozmowach. Ale gdzie? Na Boga Dantego? Gdzież był
ten Mateusz z kierowcą od reformy państwa i co ta
ewangelia radosnego dla nich przyniesie? Jeżeli gadają,
że prof. dr hab. gen. dywizji bał się ruszyć łękotki, jak
zarazy, żeby Pandemia Psychozy nie rozlazła się, jak w
przypadku Michnika i Rywina, bo pójdą spiskowcy do
mamra bez ustalenia przez Prokuratora Sieronia, po
awansie do Warszawy, czy "kolejny wydruk elektronicznej
korespondencji Stefana Kosiewskiego z dnia 10 maja 2018
r." był kolejny tego samego dnia, czy po wcześniejszej,
dziesięcioletniej korespondencji do znudzenia, na pozór.

https://gloria.tv/audio/LLfuS7C2xvnb3mb3t9jHmKi8E
Z Panem Bogiem

Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski.

https://vk.com/wall467751157_193

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 8. Juni 2018

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim


tel. 044 647 65 66 wew. 261

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 8. Juni 2018

Dysonans Poznawczy Grupy Spiskowej Brutusinskiego PDO583 Idy Marcowe Morawieckiego CARY IRODY
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski SSetKh ZR 20180606 ME SOWA

mysowa wczoraj audio: https://gloria.tv/audio/2sfcQWft8DwN1DbwNr2qmCYnd


Do Prof. em. dra Marka Głogoczowskiego w PAN-u, Zakopane

Nos hic continuo labore torquent


Imo in pectore cogitationes,
Quas res publica dat domusque nobis;

Szanowny Panie Prof., Drogi Marku,

Tu już tortury pracy pokazują


W sercu mym skryte myśli permanentnie
o państwie, które ma być dla nas domem

https://www.linkedin.com/in/stefankosiewski/

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/414718642328805 https://vk.com/wall467751157_189

Kaczyński wyszedł ze
szpitala ze względu na pogorszenie się choroby; prof. dr n. med. gen.
dyw. GielaRAK bał się przez miesiąc ruszać raka
https://vk.com/wall467751157_193?z=photo467751157_456239742

RADUGA

Czy Jarosław Kaczyński nie żyje od 11 maja 2018


i przyjdzie Lechowi Wałęsie szamotać się w dzień
świąteczny Poniedziałku Zesłania Ducha św. z trupem

w szafie Sejmu III RP? Czy doszło do tego, że szubrawców


szajka kryje śmierć Breżniewa przed Narodem Polskim
jakby żyda i pedała kryła w najlepsze, nie zaś poległego

Naczelnika Partii i Państwa? a tylko dlatego, aby pazerność


bezkarnie mogła wystawiać nazwiska złoczyńców na Listach
Kandydatów do żłobu Samorządów i Parlamentu Europejskiego

przelewając szambo na rachunek i odpowiedzialność prezesa


przerzucając odium swojego smrodu na rzekomą nikczemność
poległego na łękotkę nieudacznika, którego nie odwiedził

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 8. Juni 2018

chociażby i w lodówce Wojskowego Instytutu Medycznego Orban


przebywając tego samego dnia w stolicy bratniego państwa PL
wschodnioeuropejskiego żydostwa a pałając miłością bratanka

liberała, nie narodowca bynajmniej w młodości polityka, ale


takiego samego żyda na Węgrzech, jak Balcerowicz i Petru w
Polijn, uczuciem oficera prowadzącego z WSI do sekciarza ze

zakonu Porozumienia Centrum zrodzonego ze związku zbrojnego


w Magdalence, przepitego brudzia per procura z generałem
MO Kiszczakiem, przełożonym morderców księdza Popiełuszki

Niedzielaka, Suchowolca, Zycha i wielu innych świętych


niekanonicznych Kościoła Rzymskokatolickiego, za których
kardynał Glemp i Karol Wojtyła santo subito per procura

wypili brudzia i przeszli na ty '89 w osobach trzech księży


zrobionych za to biskupami, jak żyd Krajewski kardynałem
zostanie w piątym roku po nastaniu Bergoglio, nie za darmo

przecież i nie dla samej tylko potrzeby upokorzenia osobowo


Episkopatu Polski przez heretyka Bergoglio za wielomiliardową
kontrybucję podaną na tacy Ustawy 447 przez jałmużnika Trumpa

syn Tyrmanda czapeczkę błazna zakłada na głowę starca z napisem


Zrób sobie w Polsce Amerykę wielką sam z Guantanamo na Mazurach
z daszkiem, pawim piórem,sznurkiem od snopowiązałki na szczęście

znowu., A jeśli ostał się i żyje, a tylko zapomnieli o nim wyznawcy


porzuciły barany pasterza, to będzie Kaczyński wiecznie żywy żył
niczym Lenin w parafinie lśnił woskowym blaskiem radugi SMS-ami

Skoro zaś "przez owe liczby zyskiwał Pitagoras godną podziwu umiejętność przewidywania, jak i wiedzę o
tym, co dotyczy kultu bogów, z liczbami najściślej związaną" (66,67) nie będziemy wróżyć ludziom chorym, jak
długo pociągną, czy też przeciągną się geszefty, które pozostali załatwić winni przy udziale żyjącego, jeśli do
tego potrzebny podpis jego, który po pogrzebie staje się mało wiarygodny, jeśli nie był złożony notarialnie z
datą, MP.

Dancing Queen by Emmanuel in Wiesbaden 2016, piosenka Zachodu


https://vk.com/video467751157_456239042 po czym przejdziemy do wyjaśnienia Znaku Krzyża św. Andrzeja,
krzyża na drogę danego przez Jarosława Kaczyńskiego kulami ortopedycznymi, parzysta liczba, druga we
Wielkiej Czwórce, gorsza od nieparzystej, żydomasoński znak pożegnanie się wolnomularzy rytu szkockiego
sowa @sowa
Antwort an @rzeczpospolita @PresidentWalesa @RodziceON

http://exclusiv.blox.pl/2018/05/Lech-Walesa-Wyspales-sie-juz-Pisza-do-mnie.html … Lech Wałęsa: Wyspałeś


sie już ? Piszą do mnie Obywatele i proszą, żebym przyjechał do Sejmu. Rozważam taką decyzję.
http://sowa.quicksnake.cz/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/Pilsudski-stawia-pasjansa-w-piekle-
Kaczynskiemu-PDO571-SZCZURY-PDO256-FO70-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-Krzyz-sw-Andrzeja-Caryca-
Raduga-Irodina-ZECh

Krzyż św. Andrzeja


3 4
5
1 2

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 8. Juni 2018

1 karta 8 pałek

czekają nadejścia chwili w niej bez


ociągania się wszystko wprawione
zostanie w ruch same rozwiążą się
problemy telefony listy rozkwitną pęki

2 karta królowa monet

towarzyszka dobra macierz pani złotego


serca silna opuszcza ludzi małego ducha
nędzników bez realnego spojrzenia na
rzeczywistość zmysłowa czule troskliwa

3 karta król monet

zmysł do geszeftu ma konto na plusie kark


dobrobyt samica alfa w parze z powodem
do szczęścia mariaż radzi żyć skromnie
mimo bogactwa bez sznurówek u butów

4 karta 3 monety

kto należycie użyje talentów ten osiągnie i ma


spodziewany rezultat wszystko jest możliwe
wskazania są na dalsze zdobywanie wiedzy
przy braku talentów pisana ociężałość debila

5 karta wieża

wytwór ludzkiej ręki ulega bożemu gniewowi


sodoma i gomora wieża babel doczekują się
swego końca spadają w otchłań bez dna figury
mocne budowle nie zostanie kamień na kamieniu

https://vk.com/video467751157_456239043

fusy na ławę
Poczucie bezpieczeństwa złoczyńcy jest mirażem
Nic ręką ludzką uczynione nie oprze się woli Nieba
korona Heroda świeci próchnem na deskach sceny

Nastaje czas niepokoju społecznego, którego boją się


wychodzi na proscenium Rudra na rydwanie, Siva, Halny
Uran i Saturn, Zeus i Hades, liczba jeden, Pitagoras

Mars gwałtem katastrofy kosmosu przebiegunowanie


konia; z Południa Polski przebiega na miejsce Północy
Węgroda zamiast fałszywych bohaterów Gdańska

pierwszy komitet religijny wolnych związków zakłada


ubecja w Katowicach Prymat Kazika w ręce Borysa
z Czeladzi pałeczka pokoleń, młodzi idą do Diabła

Zastygłe będzie przełamane; przejada się pedofilom

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 8. Juni 2018

w sutannach z Magdalenki Nie chce okazać heretyk


uszanowania dla mądrości osobowej Episkopatu Polski

Purpuratem zrobił młodzianka o nazwisku żydoskim


którego sobie umiłował i powołał do Domu św. Marty
ażeby robił przy nim w hotelu papieskim za osobistego

jałmużnika z kasą 4 mln euro rocznie do rozdawania


milionów z walizek z pieniędzmi od mafii dla biednych
czego nie robią po diecezjach w Polsce w skórach owiec

Po upadku wieży, zniszczeniu konstrukcji antywartości


postmodernistycznych posoborowego barachła następuje
ulżenie duszom uciemiężonych a potem nowa orientacja

Odrzucone kajdany, zerwane pęta niewolnicze, spadają


jarzma, przed które filozof nie jest w stanie posunąć się
do przodu, przejść samoograniczenia nałożone na siebie

irytacje są przy tym nieuniknione, ale wychodzi w końcu


Nowy Człowiek i przechodzi metamorfozę do życia nowego
może wyrazić się to masowym rzucaniem legitymacjami

partyjnymi, przepisywaniem nazwisk z List startujących


na Listy oczekujących w kolejkach przed Konsumami
resortowymi Zagajewskiego, kolegi Julka Kornhausera

Nagłe oddzielenie, oderwanie od koryta, przyrosłego


półdupka od krzesła kurulnego, że przyniesie to skandal?
A co to jest skandal? Było celebrytów wielu, żaden nie śmiał

pierdnąć na Wawelu. I widziałem ich wodza, przybiegł, mieczem


ten tego minął; on mija, ty mijasz, mijamy, woda liście obmyła
olszynie; dłonią wskazał dziewczynie biskup sarkofag Posejdona.

audio: https://gloria.tv/audio/eGaZrvB7Dvm12sMJPkixXgLux
Bóg zapłać i Szczęść Boże! Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem w Poniedziałek Zesłania Ducha św. czytał Autor

PDF: https://de.scribd.com/document/379869224/Pilsudski-stawia-pasjansa-w-piekle-Kaczynskiemu-PDO571-
SZCZURY-PDO256-FO70-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-Krzyz-sw-Andrzeja-Caryca-ZECh-20180522-ME-
SOWA
audio: https://gloria.tv/audio/2sfcQWft8DwN1DbwNr2qmCYnd

https://vk.com/wall467751157_188

sowa @sowa
Antwort an @patrykmichalski @janusz_sanocki @ArkadiuszMyrcha
https://gloria.tv/audio/QHXYgz8mhj1G1EBZkgtn36Gj2 … KUKIZOWCY JAK UBOWCY
PDF: https://de.scribd.com/document/268875879/Kiszczak-w-mundurze-WP-z-pagonami-Sanocki-Kukiz-i-
JOW-y-gwarantami-antypolskiej-zmowy-spiskowcow-z-Magdalenki-PKN41-PDO143-CANTO-DXXXIV …
Kukiz robi za Bolka, za Magdalenkę JOW-y za Kaczyńskich Sanocki, Janus dwulicowy
https://www.youtube.com/watch?v=54J7mFvtdzs&lc=Ugi0dRYSy6JQSHgCoAEC …

12:25 - 6. Juni 2018 https://twitter.com/sowa/status/1004308194737446912

Tymczasem prawo zajmuje się szukaniem osoby winnej spowodowania katastrofy samolotowej w okolicach

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 8. Juni 2018

Smoleńska i może być także i tak, iż przyczyni się do korekty innych błędów popełnionych przy tej okazji.
Stefan Kosiewski, Magister der polnischen Philologie/ Univ. Katowice
Frankfurt am Main, 20.April 2010
http://sowa-frankfurt.podomatic.com/entry/2012-03-12T15_31_46-07_00

To musi pierdolnac! 20130216 Stan David Ligon Tupolew zawracal na 666 cm - Kaczor za Seremeta, sowa
Recorded near Barska 28/30, Warsaw, Poland about 5 years ago
192 plays | All rights
https://shoudio.com/user/sowa/status/6002

To musi pierdolnąć! Tak głosi nauka, tak samo było zawsze przed każdą rewolucją. Ta banda ukrytych
szurków żydowskich nie może przecież wiecznie trzymać za mordę uczciwych żydów w Polsce. Nauka może
to wszystko udowodnić na myszach. Powiada się Panu: To musi pierdolnąć.
Prof. Stan David Ligoń
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2016/02/16/czy-zydy-planuja-przetrzepac-dom-kaczynskiego-w-
szpitalu-zeby-znalazl-sie-aneks-do-testamentu-jaroslawa-k/

https://vk.com/wall467751157_187

PDF: Kiszczak w mundurze WP z pagonami. Sanocki, Kukiz i JOW-y gwarantami antypolskiej zmowy
spiskowców z Magdal... by Stefan Kosiewski on Scribd
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/Dysonans-Poznawczy-Grupy-Spiskowej-Brutusinskiego-
PDO583-Idy-Marcowe-Morawieckiego-CARY-IRODY-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-
ZR

http://sowa-magazyn.blogspot.com/2018/06/banda-szurkow-zydowskich-nie-moze.html

http://sowa.quicksnake.cz/NAROD-MA-PRAVO-SE-BRANIT/Mesjasz-Kaczynskiego-na-Parade-Dziewiatego-
czerwca-PDO584-WADA-FORMALNA-Prokuratura-Okregowa-Piotrkow-Trybunalski-SSetKh-von-Stefan-
Kosiewski-FO

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

sowa magazyn europejski – european magazine – europäisches magazin


http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/Dysonans-Poznawczy-Grupy-Spiskowej-Brutusinskiego-
PDO583-Idy-
Marcowe-
Morawieckiego-
CARY-IRODY-
HERODY-
Herodenspiel-von-
Stefan-Kosiewski-
SSetKh-ZR

Dysonans
Poznawczy
Grupy
Spiskowej
Brutusinskiego
PDO583 Idy
Marcowe
Morawieckiego
CARY IRODY HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski SSetKh ZR

Polecane

audio: https://gloria.tv/audio/2sfcQWft8DwN1DbwNr2qmCYnd

Napisał sowa (») 2. 6. w


kategorii Marek
Glogoczowski, czytaj:
65×

Kaczyński did
not survive the
lobotomy –
Kaczyński nie
przeżył zabiegu
lobotomii –
Kaczyński
überlebte die
Lobotomie nicht – Качиньский не выжил в лоботомии –
https://vk.com/video467751157_456239049 Roman Kuźniar, doradca Prezydenta RP z drem Markiem
Głogoczowskim na fotce z Jackiem Kranzem w Żeleznowodsku, Federacja Rosyjska; przywódca
„Samoobrony” powiedział mi, że BEZ ZMIAN SYSTEMOWYCH W POLSCE NIC NIE DA SIĘ ZROBIĆ Dr Marek
Głogoczowski: Po zabójstwie Leppera o konieczności zmian systemowych w Polsce.
http://www.fronda.pl/blogi/sowa/dr-marek-glogoczowski-po-zabojstwie-leppera-o-koniecznosci-zmian-
systemowych-w-polsce,21779.html 583 Prolegomena do Odżydzania po Myśli Nowoczesnego Polaka Romana
Dmowskiego i prof. Feliksa Konecznego https://vk.com/wall467751157_186 Dysonans Poznawczy Grupy
Joachima „BRUTUSA” Brudzińskiego na fotce z Kaczynskim PDO582 SELFIE 2T² Wojskowy Instytut Medyczny
Studia Slavica et Khazarica Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski do Biura Prezydialnego Prokuratury
Krajowej RP Zniweczona Rzeczywistość Zarys Estetyki Chazarów PANDEMIA PSYCHOZY 20180602 Magazyn
Europejski SOWA Prosto z Izraela Jarosław Kuźniar https://twitter.com/sowa/status/1003986203039948800

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

GWIAZDA PITAGOREJSKA

w pentagramie krzyżuje kule ortopedyczne


dłuższy odcinek do mniejszego ma się tak
jak suma obu do odcinka większego kreśli
na piasku złoty podział pozdrawia cięcie
Archimedes przed Jezusem kreśli na piasku
swoje koła przed nim zaś pozdrawiają się
Pitagorejczycy kątem półpełnym wpisanym
w horyzont poznania się po tym co skryte

https://www.pinterest.de/pin/452752568785265348/

https://vk.com/wall467751157_175

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/414001215733881

Nos hic continuo labore torquent


Imo in pectore cogitationes,
Quas res publica dat domusque nobis;

– Joannes Dantiscus: Hendecasyllabi ad Georgium Sabinum 1.14-16

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/414718642328805

Mnie tu w ustawicznym trudzie i udręce


Do głębi serca gnębią niepokoje
O sprawy kraju i Rzeczpospolitej.

ID P, 90

Modliłem się o spokój wiekuisty


W niebiesiech, módlmy się o to dla siebie
Także, i my też będziemy wezwani!
Nikomu z nas nie da się odroczyć
Końca, jaki od Boga naznaczony.

ibid, 99

ID P – Jan Dantyszek: Pieśni. Przełożyła Anna Kamieńska.


Pojezierze. Olsztyn1987

https://www.facebook.com/me.sowa/posts/413027505831252:0

Operacja MELATONINA – HYPOTHESIS: Dr Kekus PPP31

https://vk.com/wall467751157_188

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

niedziela, 03 czerwca 2018 CARY IRODY HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski PDO583 Trzy Panny
Polskie: Nieufność, Cierpliwość, Zadanie wchodzą na scenę, lustrują się i załatwiają Odprawę udającym Greka

Trzy Panny Polskie: Nieufność, Cierpliwość, Zadanie, mówią:

Czy lekarz, gen. dyw. prof. dr hab. nauk medycznych Kula-Nośny,


obsadzony na stanowisku Dyrektora, szefa Wojskowego Instytutu
Medycznego a także Minister Spraw Wewnętrznych Administracji
Achim Brud-Brutusiński vel Senk w Tym (nazwiska obu figurantów

zmienione) zamierzają in infinitum iść w zaparte, zasłaniać się do


zafajdanej swojej śmierci tajemnicą służbową, aby tylko nigdy już
nie ujawnić Polkom i Polakom, Obywatelom RP w Unii Europejskiej
tajemnicy założeniowej PRL-u, przywiezionej z Moskwy w trumnie

prezydenta Bolesława Bieruta, której żaden Kaczyński za życia


kurdupli trockistowskich, współpracowników KOR-u Naimskiego z
Macierewiczem i jednym z bliźniaków jednojajowych Onyszkiewiczów
przed bliźniakami Kurskimi jednojajowymi nie odważył się otworzyć

jak podejmował kilka razy odważnie decyzję otwarcia trumny brata


bliźniaka jednojajowego, złożonego na Wawelu, Lecha Kaczyńskiego
po to, by za pierwszym razem rozwiać pogłoskę chodzącą maniakalnie
po kiepełe pogrobowca politycznego na temat członka gen. Błasika

dorzuconego złośliwie przez Tuska do zwłok mgr Marii Kaczyńskiej z


Mackiewiczów, a następnie za drugim razem dopełnić czary goryczy
nekrofaga politycznego fragmentami poległej tkanki z DNA Lecha
z trumien pomniejszych poległych wyjętej przy masowej ekshumacji

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

Stefan Kosiewski
POETRY
3 m Dysonans Poznawczy Grupy Spiskowej Brutusinskiego PDO583 Idy Marcowe
Morawieckiego CARY IRODY HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski SSetKh ZR
https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/bGHS6NsDCH1

Idy Marcowe Morawieckiego (tytułem zapowiedzi mówią):

Dysonans Poznawczy Grupy Spiskowców Młodego


Walecznego spisanej przez Brutusińskiego na straty
po Drugim Zamachu Majowym Piłsudczyków z PiS
na Rossie serce syna z pochodzeniem po matce

Dysonans Poznawczy Grupy Spiskowców, głosi:

– Chciałem tutaj prosić premiera Litwy,


byśmy za 10 miesięcy, kiedy będzie 10.
rocznica momentu, w którym Orlen przejął
kontrolę nad Możejkami, uczcili pamięć

Lecha Kaczyńskiego poprzez zbudowanie


uroczystej tablicy – powiedział w niedzielę
premier Mateusz Morawiecki. Prezydent
Kaczyński miał rację, kiedy przestrzegał

przed zakusami Rosji, kiedy tworzony był


Nord Stream 1. – Później nastąpiła inwazja
na Gruzję, potem była Ukraina, potem Nord
Stream 2 – dodał. – Polska i Litwa mają

dzisiaj coraz więcej wspólnych interesów,


również realizowanych tutaj z Możejek,
przede wszystkim dzięki wizji i determinacji
Lecha Kaczyńskiego – zaznaczył Morawiecki. PAP

Andrzej Dzierwa (na trzeźwo):

Duma ale z czego? Możejki co roku deficytowe!


Fałszywy człowiek. Lubię to! · Odpowiedz · 26 min

Idy Marcowe Morawieckiego kwartą miodu litewskiego wznoszą toast:

Prezydent Lech Kaczyński był na Litwie 8 kwietnia


2010 r. i to była jego ostatnia wizyta zagraniczna.
Idąc śladami Lecha Kaczyńskiego Historia lubi się
powtarzać; znam historię, więc mogę coś powiedzieć

będziemy, kurwa, rowy kopać i zapierdalać w Możejkach


również w przyszłości we współpracy z Rosją, bo mamy
nadzieję, że Rosja będzie tej szczerej współpracy z
Litwą i Polską chciała po przegranej wojnie w Gruzji

premier Litwy Saulius Skvernelis mówi:

był taki okres w historii, kiedy stosunki między Polską


a Litwą były różne; były wojny, bitwa pod Grunwaldem

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

gdzie jazda Witolda pozornie uciekła z pola bitwy, ale za


prezydentury Lecha Kaczyńskiego i Valdasa Adamkusa

między naszymi krajami powstały bardzo ciepłe stosunki

premier Morawiecki mówi, Adama Mickiewicza przytacza: Kochajmy się!

premier Litwy Saulius Skvernelis (odpowiada kwadrygą):

mamy bardzo wyraźną wizję rozwoju Możejek Orlen: Firma


wasza jest naszą podstawową inwestycją, strach pomyśleć
głośno: jest na Litwie największym płatnikiem podatków
Kochajmy się za zapłatą złotymi literami na tablicach

http://safari.blox.pl/2018/06/Dysonans-poznawczy-po-Magdalence.html

Kaczyński nie przeżył zabiegu lobotomii PDO583

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

Do Prof. em. dra Marka Głogoczowskiego w PAN-u, Zakopane

Nos hic continuo labore torquent


Imo in pectore cogitationes,
Quas res publica dat domusque nobis;

1.14-16 Jedenastozgłoskowce do Jerzego Sabina

Szanowny Panie Prof., Drogi Marku,

Tu już tortury pracy pokazują


W sercu mym skryte myśli permanentnie
o państwie, które ma być dla nas domem

na naszą przekładam, zrozumiałą polszczyznę trzy wersy nieprzetumaczalne w zasadzie jedenastozgłowca


Dantiscusa nie dlatego, cobym ważyć piękno tłumaczeń dokonanych ongiś przez Annę Kamieńską zamierzał,
nic z tego; na dowód prawości intencji moich w języku oryginału Hendecasyllabi ad Georgium Sabinum oddam
zaraz tu pentagramem w przekładzie poetki, dla potrzeb rozprawki do dramatu Narodu Polskiego wpisywaną:
CARY IRODY HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski.

Modliłem się o spokój wiekuisty


W niebiesiech, módlmy się o to dla siebie
Także, i my też będziemy wezwani!
Nikomu z nas nie da się odroczyć
Końca, jaki od Boga naznaczony.

Kaczyński nie przeżył zabiegu lobotomii – Качиньский не выжил в


лоботомии – Kaczyński überlebte die Lobotomie nicht – Kaczyński did
not survive the lobotomy!

HYPOTHESIS: Dr Kekus PPP31 https://youtu.be/8iv9qUYruxg 1:02:02-


1:05:33

wikipedia: Hipoteza – zdanie, które podlega konfirmacji lub falsyfikacji.


Stwierdza spodziewaną relację między jakimiś zjawiskami, propozycja
twierdzenia naukowego, które zakłada możliwą lub oczekiwaną w danym
kontekście sytuacyjnym naturę związku;

tu kliknij, https://vk.com/video467751157_456239049 obejrzyj dla przykładu na serwerze w Rosji, którego


jeszcze terrorystyczne zakusy imperialne żydoamerykańskich hakerów nie sięgają (patrz na dowód:
wczorajsza awaria prądu i całkowite w efekcie wyłączenie z ruchu portu lotniczego w Hamburgu jako i
przedwczoraj skutecznie zaatakowany globalnie system bezgotówkowy VISA; wojna światowa obżydliwych
jednoznacznie z hybrydowymi w najgorsze toczona jest: Alexander Gauland głupimi uwagami na temat Hitlera
bałamuci młodzież odwracając jej uwagę od bombardowania przez Izrael Strefy Gazy, obecnie szef
opozycyjnej fałszywie, żydoskiej AfD (coś podobnego do fałszywej partii kryptosyjonistów PiS Kaczyńskiego,

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

antydemokratycznej, autorytarnej sitwy kierowanej z pewnością z Kremla przez mocodawców Macierewicza


(patrz dzisiejsza gazeta wyborcza) i Kaczyńskiego, na których FSB haki ma nie od dzisiaj i nie tylko w postaci
rozmowy prezydenta RP z bratem jednojajowym przez telefon satelitarny, nagranej obowiązkowo,
обязательное przez państwowe służby Federacji Rosyjskiej); były funkcjonariusz państwowy BRD noszący
teczkę za Nadburmistrzem Frankfurtu nad Menem,
Walterem Wallmanem, od którego naówczas, w grudniu
1983 r. dostałem dyplomatyczne Pismo, odpowiedź na naszą
Notę Protestacyjną (kto wie, czy za osobami ukrytymi w
nagłówku pod kryptonimem: Sch/Pd nie stał wtedy Gauland
osobiście? mniejsza o ustalenie osobistej odpowiedzialności
figuranta za mataczenie w zał. w kopii pisma),
przedstawiciela strony niemieckiej nie podejmującego
żadnej decyzji w odpowiedzi na Pismo z 21 kwietnia 1983 r.
złożone w sekretariacie Wallmana na Römerze we
Frankfurcie osobiście przeze mnie i dwóch jeszcze innych
imigrantów, uciekinierów kontyngentowych, czy
kontygentalnych z PRL-u, w imieniu większej grupy Polaków
ze Solidarności oszukanych, nie przyjętych przez władze
RFN na terenie Hesji w należyty sposób, zagwarantowany
nam w Niemczech Ustawowo (pieczątką przybitą do
paszportu: Ausl.-G. BMI §22.), zatem z rażącym naruszeniem
prawa, wiarołomnie i niezgodnie z prawem
międzynarodowym (Konwencja Genewska z 21. Juni 1951,
Porozumienie w Helsinkach, itd.), które Herr Gauland jako dr
prawa znać winien i respektować przynajmniej w części
tożsamej z gwarancjami otrzymanymi przez każdego z nas
osobiście na terenie Ambasady, przed narażeniem na
tragiczną w skutkach, niepodpowiedzialną emigrację do RFN
(liczne rozpady małżeństw zawiedzionych brakiem
przyrzeczonych, ludzkich warunków do życia, bez prawa do
pracy w Niemczech, oszukanych przez władze niemieckie i
zawiedzionych przez najbliższych członków rodzin
zwiedzionych oszukańczymi, jak się okazało, obietnicami
przed wylotem z PRL-u, których to warunków nieludzkiego naruszenia jednostronnego przez niemieckich
urzędników nie mogliśmy przecież w tamtym czasie zgłosić władzom PRL, kraju pochodzenia, jako
przestępstwa urzędników państwa docelowego, ażeby nie ściągnąć na siebie posądzenia o zbiorową
psychozę, chorobę psychiczną ludzi niezaradnych w stosunku do okazanego terroru państwowego;
narzekających na PRL-u na PRL, zaś po wylądowaniu w RFN na RFN, przez czyhającego wszak
tylko na takie ścierwo, barachło Jerzego Urbana, ministra propagandy w rządzie stanu
wojennego, gen. Jaruzelskiego ze żydoubowcami (rząd sam się nażre, nakarmi,
wyżywi idiotami, przestrzegałem narzekających kolegów, którzy wyszli na zebraniach
naszego środowiska przed kościołami Polskiej Misji Katolickiej w Diecezji Limburg z
postulatem zwrócenia się o pomoc humanitarną do Konsula PRL w Kolonii: – Czy
chcecie dostać się do telewizji reżimowej żydokomuny, czy może od razu na zabieg
lobotomiczny, jak siostra zamordowanego prezydenta Kennedy’ego przyjęta
została w Stanach na lobotomię poza kolejką. Której za dużo zdrowych myśli po
głowie zaczęło chodzić po ustrzeleniu brata? Pytaniem tym przekonałem byłych
kolegów związkowych do zagryzienia zębów tak samo, jak internowany w
Arłamowie. I obejrzenia się za innymi możliwościami, wkrótce kilku znalazło sobie
nowe partnerki nie czekając na uznanie przez Kościół Katolicki swoich
dotychczasowych małżeństw kościelnych za nieważne. herby: wikipedia

Joannes Dantiscus był dyplomatą w służbie króla Jana Olbrachta, który na dworze
cesarza Maksymiliana I został architektem co się zowie prawdziwego sukcesu
polityki Unii Polsko-Litewskiej, wyrażonego uznaniem przez cesarza Sacrum
Romanum Imperium przegranej Niemieckiego Zakon Najśw. Marii Panny (terytorialnie
wchodzącego do Rzeszy) trzynastoletniej wojny zakończonej zaaprobowaniem przez
cesarza suwerennych praw króla Polski w Prusach Królewskich, włączonych do korony

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

postanowieniem drugiego pokoju toruńskiego; mieszczanin urodzony w Gdańsku po zakończeniu działalności


dyplomatycznej, jako człowiek Renesansu, wykształcony na uniwersytecie w Greifswaldzie oraz Jagiellońskim
w Krakowie, gdzie uzyskał stopień bakałarza w 1503 r., przed wyjazdem na dalsze studia do Włoch po
uzyskaniu stypendium króla, przyjął święcenia kapłańskie 1532 r, aby następnego roku objąć urząd Biskupa
Chełmińskiego, zamieniny po czterech latach na Biskupstwo Warmińskie, po czym schorowany zmarł w
Lidzbarku 27 października 1538, pochowany we Fromborku, zostawił po sobie wspaniałe poezje, nagrodzone
cesarskim wawrzynem, pisane wyłącznie po łacinie. „...Stosował przy tym 11 rodzajów miar wierszowych, w
większości antycznej proweniencji, zauważył Zbigniew Nowak we wstępie do Pieśni Dantyszka wydanych
przez Pojezierze w Olsztynie. – Najczęściej posługiwał się dystychem elegijnym, następnie heksametrem,
dymetrem jambicznym, wierszem falecyjskim, strofami saficką i alcejską. Język łaciński jego utworów
odznacza się poprawnością i czystością, zbliża się do rytmicznej prozy…”, JD P, s. XLV

Zostawił po sobie również córkę Joannę, którą miał z nieprawego łoża, ale przed przyjęciem święceń
kapłańskich; ad meritum: – Czy możemy zatem, panie docencie powiedzieć, że
mamy tu do czynienia z poezją epicką, odwołującą się do najstarszych i najlepszych
wzorców klasycznych z IX w. przed Chrystusem: Iliady oraz Odyssei Homera
wypełnionych elementami treściowymi, materią epiczną poematów recytowanych
na królewskim dworze przez aojdów trącających dla zachowania rytmu śpiewanych
pieśni narzędziem swoim strun kithary trzymanej w lewej dłoni wzorem
posągowego Apollo we Wiesbaden?

radio: https://gloria.tv/audio/VU7nUfcvmSZE6M7aHtTpxWYjM
sowa @sowa
Morawiecki: Będziemy zapierdalać i rowy,
kurwa, kopać, a drudzy będą zasypywać,
będziemy zadowoleni
pin.it/86AdPgE via @pinterest

Ja trochę tę historię znam i lata trzydzieste chuja a nie


wyciągnęły Stany Zjednoczone (…). Wojna wyciągnęła (…).
Natomiast mam absolutnie pozytywne zdanie o
Merklowej, Sarkozym czy, jak tam się ten nowy nazywa,
Hollande. Młodzi nie rozumieją Będziemy zapierdalać i
rowy, kurwa, kopać, a drudzy będą zasypywać,
będziemy zadowoleni (…). idą ciężkie
czasy… http://sowa.quicksnake.cz/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/KATABAZA-nieuleczalna-
Kaczynskiego-PDO512-DIAGNOZA-dra-Kazimierza-Woycickiego-GIERODY-Herodenspiel-von-Stefan-
Kosiewski-Pidgin-Art-Borys-Budka-PDO273-274-FO-Studia-Slavica-et-Khazarica-ZECh

Napsal sowa (») 26. 8. 2017 v kategorii HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski, přečteno: 488×
KATABAZA nieuleczalna Kaczynskiego PDO512 DIAGNOZA dra Kazimierza Wóycickiego GIERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski Pidgin_Art Borys Budka PDO273 274 FO Studia Slavica et Khazarica ZECh

Poszli więc Ajas i Odys wzdłuż morza o falach huczących,


Do Ziemiotrzęscy, co lądy ogarnia, gorąco się modląc,
By im pomógł przejednać wyniosłą duszę Achilla.
Wnet w myrmidońskim stanęli obozie namiotów i statków.
Tam Achillesa znaleźli, gdy serce formingą radował,
Dźwięczną, piękną, kunsztownej roboty, ze srebrną poprzeczką
(Wybrał ją sobie z łupów, gdy zburzył gród Eotiona).
Sławne rycerzy przewagi opiewał ku serca weselu
Sam na sam z Patroklosem, co siedział naprzeciw w milczeniu,
Zeby pieśń jego podjąć, gdy Achill przerwie śpiewanie.

Księga IX, 182-191

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

Czyż nie androny pleciemy sobie (clea andron, κλέα ἀνδρῶν) opiewając wzorem Achillesa czyny
niedouczonych figurantów Służby Bezpieczeństwa, żydoskiego pochodzenia etnicznego braci Kaczyńskich,
Adama Michnika, Lecha Wałęsy, fałszywych opozycjonistów antykomunistycznych Solidarności Walczącej
Kornela Morawieckiego, która mając przedstawiciela w Moguncji do Frankfurtu nie odważyła się przyjechać,
gdyż w Niemczech została jeszcze w stanie wojennym rozszyfrowana przez emigracyjną grupę Polaków i
Katolików z pierwszej, prawdziwej Solidarności jako żydoska przystawka wojskowych tajnych służb
Jaruzelskiego, po kierowcach Wałęsy i Kaczyńskiego, którzy albo zarządzali wtedy Kancelarią Prezydenta RP,
albo nabrali dzisiaj spermy z wodą w usta, jak Tomasz Kędzierski, kochanek Jarosława Kaczyńskiego („… w
latach 2006-2010 jeździł on w kolumnie ochronnej prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jako zaufany człowiek był
także wysyłany do wożenia matki braci – Jadwigi Kaczyńskiej…” wiadomosci.wp.pl, a dzisiaj uczestniczą w
spisku, zmowie milczenia na temat okoliczności DRUGIEGO ZAMACH MAJOWEGO w RP, 11 maja 2018.
Dzisiaj, zamiast powiedzieć Narodowi Polskiemu, co stało się (i przy czyim udziale?) z najważniejszą osobą w
państwie, ciotą odpowiedzialną za cały ten burdel, w którym kancelarią premiera ukrytego stanu wojennego
ma zarządzać kolejny szofer, który może mieć z pewnością mocne haki na Morawieckich obu i zły wpływ na ich
potomstwo (por.: epigeneza, wnuczek Wałęsy aresztowany ostatnio nie za politykę, co dowodzi tylko, jaki
Wachowski miał katastroficzny wpływ na politykę wypływania z kasy Fundacji Instytutu Lecha Wałęsy
środków finansowych w końcu, jak najsamprzód kierowca Janicki, a potem szef BOR-u, gen. Janicki miał zły
wpływ na pracę Prokuratorów Wojskowych podejmując bezprawną decyzję o zniszczeniu kart SIM wszystkich
uczestników ostatniej wycieczki lotniczej Lecha Kaczyńskiego, ażeby nie było dowodów pozwalających
Prokuraturze na ustalenie rozmów z pokładu tupolewa wszystkich gadatliwych na koszt państwa osób, które
mogły pozostawać w kontakcie telefonicznym ze zamachowcami.
https://twitter.com/sowa/status/1003986203039948800

Marku,
zanim otworzę
kopertę z
drugim
zestawem pytań
pozwól, że
zapytamy w
ramach lustracji:
co wiemy o
takim kierowcy
żydoskim, jak
Cezariusz Lesisz
ze Solidarności
Walczącej, który
po Magdalence
udał się na
emigrację
polityczną do
Stanów Zjednoczonych, zaś” kilka lat temu wrócił. W połowie marca został szefem gabinetu politycznego
Mateusza Morawieckiego. Zarabia obecnie ok. 14 tys. zł, więcej niż sekretarz stanu w resorcie, który dostaje 11
tys. zł”, jak wynika z opracowania sporządzonego przez Violetta Baran 08-05-2017 (07:08) dla wp.pl przed
rokiem, dzisiaj fakt.pl 14:05 potwierdził informację podaną w internecie przed laty przez byłego prokuratora w
Gdańsku, b. doradcę Wałęsy, Polaka i Katolika, emigranta politycznego, który ujawnił we wywiadzie
udzielonym dla portalu dra Kękusia na youtube, że Morawieckimi kierował Oddział Zwiadu Wojsk Ochrony
Pogranicza we Wrocławiu i dzisiaj ten kierowca, który kierował ojca i syna na pierwszą linię frontu walki
Solidarności Walczącej, niejako z naganem w dłoni, „został pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw
rozwoju gospodarczego”, jak odważnie ujawniła gazeta nie mówiąc, że oficjalnie dostał ten figurant zadanie
zbudowania kilkudziesięciu mostów na szlaku zajebistego (nie jedwabistego) zwycięstwa spółki joint venture
połączonych sił sztabów tajnych służb Chińskiej Republiki Ludowej i Rzeczypospolitej Przyjaciół Dudy i
Morawieckich dwóch w jednej i tej samej Unii Europejskiej Macrona, który nie umie przekonać byłej szefowej
propagandy FDJ, komunistycznego związku młodzieży Stasi w NRD, obecnie kryptosocjalistki, która od lat
robi za kanclerza Niemiec, który nie odpowiedział jeszcze przed Bogiem za rozwalenie demokracji
zachodnioeuropejskiej pod zasłoną dymną masońskiej próby zjednoczenia państw Europy, w której socjalista
wczoraj objął władzę po odmowie złożenia przysięgi na Pismo św. (Hiszpania), w której wali się wspólna
waluta (Włochy), odpada Grecja coraz bardziej od coraz większej inflacji w Turcji.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

http://uop.blox.pl/2018/06/Kaczynski-nie-przezyl-zabiegu-lobotomii-PDO583-Do.html

Afera Morawieckich PDO563 Prokuratura Krajowa Prokurator Adam Gierk PDO563 Wasz Znak: PK I Ko1
434.2017 FO von Stefan Kosiewski SSetKH ZECh FILOZOFICZNA EPIKA LIRYCZNA Piekło – Niebo PK 12 Ko
262.2017 Himmel Hölle Ад – Небеса Heaven – Hell

Afera Morawieckich PDO563 FO von SK FILOZOFICZNA EPIKA LIRYCZNA Pieklo – Niebo

https://vk.com/video467751157_456239019
ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ ЭПИК/ FILOZOFICZNA EPIKA LIRYCZNA: Ад –
Небеса https://vk.com/wall467751157_119

http://sowamagazyn.blogspot.com/2018/03/afera-morawieckich-pdo563-prokuratura.html

http://sowa.typepad.com/blog/2018/06/

Elbrus i refleksje dra Głogoczowskiego na temat


syjonistycznej prowokacji w Norwegii.

twitter.com/sowa/status/1004024028653342720

Nie o Dantyszku, Apollo, a Muzom także me pieśni


śpiewane w rytmie czwartej części życia już we
Frankfurcie nad Menem; nie dla szubrawców i nie
we wieku klęski Mickiewicza, Wielkiego w paru
wierszach szczere w Lozannie Bogu oddanych
przywołanemu na pomoc; nie o Poecie Polski
wrobionym w oddawanie życia za Legion żydowski
tworzony nieskutecznie na obczyźnie islamskiej, w

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

Stambule do walki przeciwko Rosji prawosławia spośród ludzi, którzy nie pchają się z natury do walk
wyzwoleńczych, krucjat w pierwszym szeregu, co najwyżej – z tyłu głowy żołnierzy posyłanych na front, z
naganem komisarza NKWD, robiąc zazwyczaj udane geszefty na dostawach dla wojska; dla przykładu:
Wokulski w Lalce Głowackiego (prawdziwe nazwisko Prusa), nie mieli wszak z powodów racjonalnych,
epigenezą Arystotelesa tłumaczących się, żadnego interesu w osobistym podjęciu przez siebie walki
przeciwko żydomasońskiej, carskiej Rosji w szeregach żydowskich Legionów socjalisty Piłsudskiego, ani
przypisanego do socjalistycznego bojowca propriacyjnego Frakcji Rewolucyjnej PPS, przywiezionego do
Warszawy w listopadzie 1918 r. według tych samych planów, tego samego żydomasona i ministra wojny Prus
Rathenau, co Lenin z Trockim do Rosji, w salonce wojskowej Ministerstwa Wojny Prus, żeby ten Rathenau
geszefty mógł zrobić udane jako właściciel prywatnej fabryki AEG, produkującej na potęgę samoloty, bomby i
pociski armatnie, żeby na lawecie armatniej po latach Piłsudskiego na Wawel wynieść między króle mogli
pijani ułani Piłsudczyka Wieniawy-Długoszewskiego, żeby w ich ślady posłać mogli dziecko, przed 8 laty w
asyście brata i braci lożowych z Grupy Windsor: wywiozła Córka Wdowy na Wawel niemoralnym panegirykiem
Adama Michnika, wydrukowanym w gazecie wyborczej nazajutrz po katastrofie powietrznej 10 kwietnia 2010
r. w okolicach Smoleńska. Tylko i wyłącznie w celu przedłużenia o całe Dwie Czwórki Olimpijskie, 8 lat hucpy
purimowych wesołków, błazenady utrzymywania przy władzy sitwy debili i bezwartościowych cwaniaków,
którzy dla kasy gotowi sobie policzyć zęby zgodnie z nauką Kabały i powyrzynać się po Myśli Dintojry;
wspomnij tylko Marku, czy Strzelecki we Warszawie, kolega Twój nie zginął przypadkiem z tego samego
pierwszy, zaś Wilczek zastrzelony zeszłego roku na Saskiej Kępie, którego dane było mi zobaczyć na oczy w
czasach Solidarności w PRODRYNIE w Gliwicach, czyż nie został policzony do ostatnich? Ja długich lat życia
życzę także wrogom, przyjaciołom przebaczając drobnostki, jeśli mi jakąś uchybił, jak nakazuje Swięty
Poemat:

Bądź sprawiedliwy i w czynach, i w słowach, a głupstwa unikaj


W każdej sprawie, bo w każdej najgorsze bezmyślne nawyczki,
Licz się z tym, że śmierć czeka i ciebie, i wszystkich zarówno.

JG P, 156 w przekładzie Władysława Witwickiego

Kaczyński
nie przeżył
zabiegu
lobotomii
PDO583 Do
Prof. em.
dra Marka

Głogoczowskiego w PAN-u, Zakopane

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

Dysonans Poznawczy Grupy Spiskowej Brutusinskiego 583 Prolegomena do Odżydzania po Myśli Epigenezy
Arystotelesa i Etnogenezy Nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego Idy Marcowe Morawieckiego CARY
IRODY HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica

Zniweczona Rzeczywistość

Tymczasem zrzut ekranu dokonany dzisiaj ujawnia, że 15 kwietnia 2018


Cezariusz Lesisz był jeszcze w Stanach Zjednoczonych zameldowany pod
adresem: 77 Cooper St, New York 10034.
Drugi natomiast Cezariusz Mirosław Lesisz (powiązane organizacje: Agencja Rozwoju Przemysłu, Totalizator
Sportowy) szef spółki OSADA – ZDROWY DOM, podmiotu we Wrocławiu, zarejestrowanego 31.10.2001 ze
sumą udziałów zaledwie 10 tys. EURO, też może obecnie już robić za kierowcę, po wykreśleniu tej spółki Z
O.O. z KRS-u.

Pytanie brzmi zatem: czy wiemy coś konkretnego o kierowcy, który przesiadł się z tylnego siodełka na
przednie w gokarcie Spółki GRUPA SIŁOWA, która trzyma mocno w Polsce kierownicę Golema premiera
Netanjahu, który nawiedził dzisiaj Merkel oficjalnie w celu zbliżenia Unii Europejskiej, wyniszczanej
napływaniem nie przebadanych przez żadnego psychiatrę milionów imigrantów muzułmańskich nie

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

posiadających żadnego wykształcenia, agitowanych do skolonializowania chrześcijańskiej tradycyjnie Europy


przez antychrysta Bergoglio a przy tym dobijanej wojną celną przez prezydenta Trumpa, żeby tylko
przekonać Komisję w Brukseli do idei zniszczenia gospodarki Iranu, którego obecność w Strefie Gazy
zbojkotowało wczoraj lotnictwo Izraela rakietami, po wcześniejszym zbojkotowaniu inwestycji humanitarnych
Iranu w Syrii najechanej czołgami przez Turcję Erdogana, który dzisiaj w telewizji przekonywał Turków, żeby
nie wymieniali jednak tracących z dnia na dzień wartość tureckich pieniędzy na dolary, bo nie zatrzymają w ten
sposób inflacji, która przekroczywszy 20 proc. w tym roku prowadzi finanse i gospodarkę Turcji do sytuacji, w
której zrealizowanie wizji Międzymorza Andrzeja Dudy, czy Intermarium Stratfor, od Kanału na Mierzei
Wiślanej po Hellespont, newralgiczny najpierw dla Troi, a potem dla Aten.

26 Afera Morawieckich PDO563 Prokuratura Krajowa Prokurator Adam Gierk PDO563 Wasz Znak: PK I Ko1
434.2017 FO von Stefan Kosiewski SSetKH ZECh FILOZOFICZNA EPIKA LIRYCZNA Piekło – Niebo PK 12 Ko
262.2017 Himmel Hölle Ад – Небеса Heaven – Hell

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

Afera Morawieckich PDO563 FO von SK FILOZOFICZNA EPIKA LIRYCZNA Pieklo – Niebo

https://vk.com/video467751157_456239019

ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ ЭПИК/ FILOZOFICZNA EPIKA LIRYCZNA: Ад –


Небеса https://vk.com/wall467751157_119

http://sowamagazyn.blogspot.com/2018/03/afera-morawieckich-pdo563-prokuratura.html

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

http://sowa.typepad.com/blog/2018/04/afera-morawieckich-pdo563-czy-premierowi-morawieckiemu-
grozi-zapadniecie-po-przesluchaniu-wicepremie.html

2. Zastaw Pytań: Czy Roman Kuźniar, były doradca Prezydenta RP, który przed 7 laty na sposób herosa raźno
ruszył samobój na Elbrus, w namiocie zostawiając zmorzoną snem głębokim, znużoną podejściem osobę
wiernego przyjaciela i towarzysza wspinaczki wysokogórskiej (Twoją, Drogi Marku Osobę), nazajutrz odnalazł
się szczęśliwie z odmrożonym zaledwie kciukiem prawej dłoni na niepoprawnym politycznie gruncie, stoku po
stronie szczytu, należącym terytorialnie do Federacji Rosyjskiej, co skończyło się ( Gott sei Dank!), nie
strzelaniną po nocy, jaką niespodzianie zgotowali na przywitanie Lecha Kaczyńskiego koledzy z miejcowej
Grupy Windsor, mafii żydoskiej na słupa matki Prezydenta Gruzji i kierowca onetu, Jarosław Kuźniar, który
pojechał do Izraela robić tam za obserwatora obiektywnego, jak obiektywnie był na zaproszenie władz Izraela
europoseł Ryszard Czarnecki, cichy kandydat PiS-u na miejsce, które zwolni się wnet po Dudzie, to rodzina,
czy tylko przypadkowa zbieżność żydoskich nazwisk? Nie Duda i Czarnecki, ale Roman Kuźniar i Jarosław
Kuźniar.

1. Zestaw Pytań (dla przypomnienia): czy kierowca Kornela Morawieckiego, Cezariusz Lesisz, który od paru dni
robi za pełnomocnika premiera Mateusza Morawieckiego ds. budowy w Polsce Szlaku Jedwabnego
(bilionowych inwestycji chińskich tajnych służb specjalnych za mafijną działką dla miejscowego słupa Zwiadu
WOP-u Oddziału we Wrocławiu; mechanizm działki przećwiczony przez Morawieckich obu za czasów robienia
przez młodego za bankstera, (vide: zawiadomienie o przestępstwie zgłoszone do Prokuratury przez księdza
rzymskokatolickiego z Kanady
https://vk.com/video467751157_456239036https://vk.com/video467751157_456239036 w towarzystwie 2.
świadków w randze tytularnej ministra i premiera: Borys Budka i Roman Giertych, zapis nagrania wideo tu
kliknij, na serwerze w Moskwie); słowo: bankster, to nomenklatura starego Morawieckiego, z tytułem doktora,
a propos: dr. – do ustalenia, czy lobotomia wskazana tu dla zatarcia smrodu po kochance, z którą Kornel
Morawiecki w stanie wojennym oddawał się uciechom erotycznym z dala od żony i rodziny, nie mogąc zatem
wpływać w żaden sposób na rozwój intelektualny syna Mateusza, a gdzie tam kontrolować wykonywanie
przez syna rozkazów ojca, który mieszkał nie ze synem i matką, ale z kochanką; chyba, że zachodziła taka
okoliczność (łagodząca), że kochanka robiła jednocześnie za łączniczkę w organizacji Solidarność Walcząca
żydokomuny antykomunistycznej?

To, w takim razie powinni jej dać Krzyż, najlepiej chlebowy, 10 proc, żeby miała z tego do emerytury. A
drugiego powinna dostać od Wildsztajna i Bujaka, Orła Białego i 20 proc., do tego dojdzie 30 proc. dodatku
solidarnościowego Mateusza Morawieckiego od najbogatszych oligarchów plus becikowe, żeby macocha
premiera z głodu nie umarła, gdyby zabrali Kornela Walecznego na Lobotomię tak samo, jak Kaczyńskiego
diabli wzięli 11 maja 2018, Hermes do Hadesu – kryptując językiem Iliady; reszta jest milczeniem stanu
kryptowojennego, w którym do ustalenia pozostało, w czym jest ten drugi Cezariusz Mirosław Lesisz, który nie
załapał się przy zakłamanym skomunysynu do rządu. Czyba, że to jedna i ta sma rodzina.

audio: https://gloria.tv/audio/2sfcQWft8DwN1DbwNr2qmCYnd

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem czytał Stefan Kosiewski

http://senat.blox.pl/2018/06/Elbrus-i-refleksje-dra-Glogoczowskiego-na-temat.html

Tagi: CARY IRODY Herodenspiel HERODY Stefan Kosiewski, kultur , Piekło


http://himmel.blox.pl/2018/06/CARY-IRODY-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan.html

środa, 03 sierpnia 2016

kutasom basso continuo PDO369 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh ZR CANTO DCCXXVIII
Jesu spes mea https://vk.com/wall467751157_118

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/Dysonans-Poznawczy-Grupy-Spiskowej-Brutusinskiego-
PDO583-Idy-Marcowe-Morawieckiego-CARY-IRODY-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-
ZR

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

Przez sowa Czerwiec 5, 2018

Czy totalna blokada drzwi do Wojskowego Instytutu


Medycznego była za życia Jarosława Kaczyńskiego PDO579
ZR FO von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh Wawel Rathenau
Tusk Zamach majowy Piłsudskiego 20180513 ME SOWA

Polecane

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy, Polacy i Katolicy, Bracia


i Siostry w Chrystusie Panu,

audio:
https://gloria.tv/audio/E3fVGY7kwWCU1jqZwm2oxzUBc

dzisiaj Wigilia 92 rocznicy przewrotu majowego, zbrojnego zamachu stanu dokonanego we Warszawie przez
Józefa Piłsudskiego, byłego socjalistę, bojowca Frakcji Rewolucyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej, uczestnika
bandyckich napadów na kasy w pociągach, agenta zaborcy pruskiego przywiezionego specjalnym pociągiem z
Magdeburga w tak samo tajemnym, albowiem żydomasońskim celu, jak Lenin i Trocki przywiezieni zostali do
Rosji pociągiem na rozkaz tego samego Ministra Wojny Prus, Walthera Rathenau, żydomasona, kapitalisty,
właściciela zakładów przemysłowych AEG produkujących samoloty, bomby i pociski armatnie.

przyznaniu się Donalda Tuska do nieludzkiego dziedzictwa żydomasonerii prowadzącej I wojnę światową w
celu osiągnięcia przez kapitalistę takiego, jak Rathenau olbrzymich korzyści finansowych, po trupach milionów
ofiar tamtej wojny przypomnimy na końcu czytania dzisiejszego odtworzeniem pliku archiwalnego z 2012 r.
zatytułowanego: „Donald Tusk przyjął Nagrodę nazwaną imieniem Ministra Wojny Pruskiej Rzeszy. Yes, we
can! FO36 von Stefan Kosiewski SSetKh ZR 544 ZECh http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-
Kosiewski/Donald-Tusk-przyj-Nagrode-nazwan-imieniem-Ministra-Wojny-Pruskiej-Rzeszy-Yes-we-can-FO36-
ZR-544

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

Szczęść Boże, Państwu!

Czy totalna blokada drzwi do Wojskowego Instytutu Medycznego była za życia Jarosława Kaczyńskiego 579
Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego Zniweczona Rzeczywistość Fascynacja
Obłędem von Stefan Kosiewski Studia Slavica et Khazarica Zarys Estetyki Chazarów Wawel Rathenau Tusk
Zamach majowy Piłsudskiego 20180513
Magazyn Europejski SOWA

Czytamy z Wikipedii: „Wśród zwolenników


zamachu stanu było wielu wolnomularzy…”,
otwarcie mówi wikipedia, która nie należy do
oszołomów takich, jak np. żydonacjonalista
Winnicki, który nie pamiętał dzisiaj
oczywiście o antypolskim zamachu majowym
bandy zbrojnej Piłsudskiego, albowiem miał
na myśli udzielenie poparcia dla
żydozakonnika Rydzyka i w tym właśnie celu,
ażeby dobrze wypaść na filmie
propagandowym na youtube, zabrał ze sobą
na uliczną manifestację do wózeczka
dziecięcego własne dziecko tylko po to, żeby
mu zgrabnie wypadło na bruk, tu kliknij,
posłuchaj…..

Kliknij, obejrzyj zaskoczenia na twarzy


nieodpowiedzialnego polityka, któremu
Jugendamt żydoski we Warszawie powinien
dziecko odebrać, zaś nie ma się takiemu kto
po nagrodach przejechać w Sejmie
przejechać po nagrodach w Sejmie, bo
Kaczyński zamilkł ponoć wczoraj na dobre i
stąd fałszywy alarm bojowy, kontuzja kolana,
rak łękotki, ładunek implozyjny na skrzydle.

Syrena szpitalna na Szaserów, Wojskowy


Instytut Medyczny, bramy zamknięte
wszystkie przez pół godziny, policja
przyjechała zadeptać ślady w pokoju
poległego na raka łękotki wczoraj, jednym
słowem: strach durnia wypuścić z dzieckiem
na ulicę, żeby nie wykorzystał dziecka
pedofilską namiętnością do polityki
kierowany, jak żyd i pedał Kaczyński,
nacjonalista z retorty, po Krótkim Kursie u
Kobylańskiego w Ameryce
Południowej, który zapomniał (Winnicki), że
policja pałami rozpędziła nie tak dawno w
Katowicach legalną manifestację
nacjonalistów z jego ugrupowania, którzy chcieli dobrze wypaść (z wózeczka) przy okazji manifestowania
radości z okazji rocznicy Powstań Śląskich.

„Wielka Loża Narodowa Polski czynnie włączyła się w przygotowanie zamachu, urabiając opinię
publiczną, propagując pogląd, że „dla Państwa Polskiego koniecznością jest, aby Marszałek Piłsudski
został przywrócony do roli czynnej i twórczej”. Andrzej Strug, jako wielki mistrz lub szef obrządku
szkockiego wyższych stopni, odbył kilka rozmów z Józefem Piłsudskim. W toku przygotowań do
zamachu stanu doszło do założenia dziennika „Nowy Kurier Polski”[34]. Czytamy w treści hasła
przewrót majowy na Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewr%C3%B3t_majowy

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

„15 listopada 1925 do Sulejówka przyjechali oficerowie


garnizonu warszawskiego, aby pod pretekstem
obchodów siódmej rocznicy powrotu Piłsudskiego z
Magdeburga zademonstrować swe poparcie dla
marszałka. Generał Gustaw Orlicz-Dreszer wygłosił
wówczas przemówienie, w którym stwierdził m.in.:

Gdy dzisiaj zwracamy się do Ciebie, mamy także bóle i


trwogi, do domu wraz z nędzą zaglądające. Chcemy,
byś wierzył, że gorące chęci nasze, byś nie zechciał być
w tym kryzysie nieobecny, osierocając nie tylko nas,
wiernych Twoich żołnierzy, lecz i Polskę, nie są tylko
zwykłymi uroczystościowymi komplementami, lecz że
niesiemy Ci prócz wdzięcznych serc i pewne, w
zwycięstwach zaprawione szable[35]

Mowa Orlicz-Dreszera została powszechnie odebrana


jako deklaracja poparcia dla spodziewanego zamachu
wojskowego. Jedyną reakcją Ministra Spraw
Wojskowych, gen. dyw. Władysława Sikorskiego, było
przeniesienie generała Orlicz-Dreszera do Poznania na
równorzędne stanowisko służbowe. 16 listopada
Maciej Rataj zanotował w swoim dzienniku:

O godzinie 3 przyszedł Miedziński donieść mi, że


podobno prezydent dał, czy ma dać zaufanie
Sikorskiemu; jeśli fakt ten będzie ogłoszony, ma
wiadomość, że pułki wierne Piłsudskiemu ruszą się –
początek wojny domowej”!

Kochani!

W obronie legalnego Rządu i Prezydenta


Rzeczypospolitej stanęły oddziały Wojska Polskiego
pod wodzą generałów: Rozwadowskiego,
Zagórskiego i innych. W wyniku walk; dwa dni
oporu, stawianego zamachowcom głównie
wywodzącym się ze spiskowych środowisk
żydomasonerii legionowej, zginęło 379 osób. Potem
zamordowany został skrytobójczo gen. pilot
Włodzimierz Zagórski, otruto gen. Rozwadowskiego.
Rozpoczął się 13-letni okres rządów sanacji
zakończony ucieczką rządu z Polski do Rumunii ze
złotem, Skarbem Narodowym, pozostawienie Narodu Polskiego na pastwę nowych dwóch zaborców,
narodowo-socjalistycznej Rzeszy i Związku Sowieckiego, połączonych traktatem o przyjaźni Hitler-Stalin,
zainicjowanym 16 kwietnia 1922 r. w Rapallo, działaniami żydomasona Rathenau.

Angela Merkel wygłosiła laudacją, mowę pochwalną, czołobitną, zarówno przy wręczaniu Tuskowi nagrody
Rathenau jak i Nagrody Karola Wielkiego, jak wczoraj przy okazji odznaczenia Macrona nie za odważne
stosunki seksualne chłopca kilkunastoletniego ze starszą od niego o 27 lat mężatką, nauczycielką teatrzyku
szkolnego, posiadającą własne dzieci starsze od ofiary pociągu pedofilskiego libertynki, ale za to dała (tę
Nagrodę Karola Wielkiego) Macronowi, że ten prezydent Francji, używający na papierze firmowym
faszystowskich rózg liktorskich z toporami, symbolizującymi bezwzględną okrutność nie demokratycznej
przecież władzy żydomasonerii nad ciemniakami, co innego obiecywał przed wyborami, a co innego zrobił już,
chociażby wprowadzając tylko zwolnienia podatkowe dla najbogatszych, popierając antyeuropejską a
zarazem i antypolską (447) politykę Trumpa oraz imperialne zaiste bombardowanie Syrii przez Izrael.

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

Wracając do .:.Sprawy śmierci Jarosława Kaczyńskiego, któremu nikt w Polsce źle przecież nie życzy, za
dobrobyt Narodu cały: ani Beata Szydło, która 5 godzin w te dni przedostatnie przesiedziała pewnego dnia
przy łożu umierającego na łękotkę, żeby tylko wyrwać od pacjenta zwijającego się z bólu, uśmierzanego

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

nieskutecznie dwoma zastrzykami morfiny, czołowe miejsce na Liście Krakowskiej PiS do Parlamentu
Europejskiego; ani Marta Kaczyńska, Dubieniecka po drugim mężu, obecnie w ciąży z kolejnym i pomarańczy
w dłoni na fotografii w gazetach niesionej stryjowi, bo… lubię biegać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy, z
którą dobrze wypada się na fotce, ale której nie wolno jeść choremu na trzustkę!

Pan gen. dywizji i prof. dr habilitowany z kulami ortopedycznymi źle nie życzy i pojechał do chorego nie
dlatego, że chciałby się załapać z Listy Warszawskiego do żłobu tego samego w Brukseli, ale po prostu z
czystego zamiłowania do noszenia kul chorym wszystko jedno, na jaką chorobę; tak samo, jak nosi ochoczo
buławę marszałkowską w tornistrze każdy żołnierz wyklęty legionisty i samozwańczego Marszałka
Piłsudskiego, którego podnóżkiem na Wawelu uczynił Michnik i Don Stanislao, ksiądz Dziwisz znający się na
pieniądzach (w odróżnieniu od jp2, który się na tym jego zdaniem nie znał), trzeci już chyba sarkofag Lecha
Kaczyńskiego i Marylki z Mackiewiczów Lechowej Kaczyńskiej, bo tak winno zostać uwiecznione na grobowcu
rodzinnym na Warszawskich Powązkach – nie na Grobie Symbolicznym, ale już na Ostatecznym – po Myśli
prof. Feliksa Konecznego, który w dziele „Cywilizacja żydowska” powiada:

„W bolszewickiej Rosji może żona pozostawić sobie nazwisko panieńskie, lub przybrać nazwisko podwójne.
Nie koniec na tym: może mąż przybrać sobie nazwisko żony, albo nosić podwójne, bo „równe prawo dla
wszystkich”. Wszystko to pochodzi z obyczaju żydowskiego. Żydowszczyzna ta spodobała się Polakom i roi się
też u nas od nazwisk niewieścich podwójnych, przybieranych całkiem samowolnie. Właściwie należało by
każdej takiej wytaczać proces o fałszerstwo dokumentów. (W heraldyce nazwisko podwójne noszą bastardzi –
zauważa profesor Koneczny; bastard to synonim kundla Wańkowicza, skundlonej, zażydzonej Polski
mieszańców nieszczęsnych, nie umiejących odnaleźć się w jednej cywilizacji i tożsamości, wykorzystujący np.
odbytnicę w celu zaspokajania rozkoszy seksualnych, przedkładających lewe geszefty ponad uczciwą
działalność gospodarczą, pasożydy wywożące kasę zrabowaną w Polsce do Panamy itd.

„…bastardzi, powiada wielki uczony zauważając: Po polsku mówi się zaś i pisze (dla przykładu, dopisek od
red.) „Katarzyna z Dalińskich Józefowa Falińska”. Nazwisko Dalińska-Falińska oznacza pochodzenie z
nieprawego łoża jakiegoś Dalińskiego lub jakiejś Falińskiej”, s. 385 wydania reprintowego, rozwalającego się,
panie Marcin Dybowski, Wydawnictwo Antyk, kiepskim klejem połączonych niedbale kartek papieru
zadrukowanego Warszawa-Komorów 2001.

Nazwisko Mackiewicz na sarkofagu Kaczyńskich to błąd, językowy i polityczny, mgr Stefan Kosiewski… by
SOWA 6m 41s 1.134

March 12, 2012 https://www.podomatic.com/podcasts/sowa-frankfurt/episodes/2012-03-12T15_31_46-07_00

12 maja 2018, we
wigilię zamachu
majowego Józefa
Piłsudskiego nikt nie
życzy niczego złego
nieszczęsnemu
starcowi
dotkniętemu
kontuzją kolana, we
wersji apokryficznej,
albo rakiem trzustki
złożonego,
przyjmując za
prawdę (in vino
veritas) to wszystko,
co wypadnie
Stonodze, któremu
zawierzył Lepper w
dni swe
przedostatnie,
tokarzowi ze

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

zawodu, któremu Jędruch z Katowic nie dał się zrewindykować z długów milionowych Elektrociepłowni Będzin
za Czeladzią, przez wzgórze Syberka. Ani Borys Budka z Czeladzi nie życzy źle hipokrytom chorym, ale życzy
koledze Szetynie ze swojej partii, żeby przeszedł do PiS-u na miejsce Naczelnika Państwa, które może
przecież świecić vacatem, jeśli nie ma żadnego komunikatu o stanie zdrowia
Breżniewa na internetowej stronie Partii Prawo i Sprawiedliwość. Ani rzecznik
prasowy partii Marka Jurka z Grupy Windsor, zam. w Czeladzi k. Katowic, ani
Ujazdowski z tej samej Grupy wolnomularzy Sztuki Królewskiej (stąd Windsor,
rozpoznawanie się po węzłach na czarnych krawatach, prawej dłoni ukrywanej
częściowo pod trójkątem masońskim klapy marynarki, jak na pomniku Lech
Kaczyński ma kroczyć wkrótce po Warszawie, jak tylko ulitują się nad nim szlachetne
żydy sutannowe z Episkopatu Polski i zwolnią z twierdzy na Wawelu, jak
Piłsudskiego Rathenau uwolnił na pohybel państwu polskiemu, jak Lenin i Trocki
przywiezieni zostali do Rosji w celu wykonania zadań zleconych przez prusactwo
wolnomularskie samozwańczemu marszałkowi Polski, który obalił legalny rząd
ludowca, Wincentego Witosa przejmując w drodze zbrojnego zamachu
stanu władzę w Polsce.

Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Pluribus annos, pluribus. Każdemu,
pardon, każdej i każdemu, 115 lat życzymy i śpiewamy ludziom o celach i myśleniu
dalekosiężnym. Niechaj sobie żyją z Jarosławem Kaczyńskim w zgodzie, kanalie,
szczury przełażące z partii do partii, żeby tylko była praca dla Polaków polskojęzycznych wyjeżdżających na
zaksy do Izraela, żeby tam mogli opiekować się przez długie lata długowiecznymi Matuzalemami, nadskakując
jako szabesgoje z kulami, ortopedycznymi. Wracając do nazwiska Mackiewicz, na Waweli i Powązkach,
przytoczmy jeszcze jeden fragment, życiowy, ze cytowanego dzieła prof. Konecznego:

„Nie ma reguły bez wyjątków, zaczyna prof. Koneczny enigmatycznie, po czym eksplikuje następująco: Zdarza
się, że jakiś Polak przyjmie judaizm i da się obrzezać „na znak przymierza z Panem”; ale bywa to taką
rzadkością, że nie pada na szalę ni tej, ni tamtej strony. Jest to ekstrawagancja, nie wchodząca w rachubę – i
na tym koniec. W roku 1935 chory na umyśle niejaki Jan Mackiewicz, przebywający w Ameryce od 13 roku
życia i próbujący tam zajęć rozmaitych, nagle poczuł pociąg do żydostwa, gdy miał zabijać świnię. Obrzezał
się i wyjechał do Polski, żeby być żydoskim misjonarzem. Co dalej – nie wiadomo. Nie można wyjść ze
zdumienia, że żydowski „Moment” mógł coś takiego wziąć na serio”, zauważył autor dając przypisek
bibliograficzny, dla czasopisma, z którego przytaczał: Nr 143 z r. 1935; op. cit.
399.https://www.spreaker.com/user/sowa/zamienie-wawel-na-powazki-prezydent

Towarzyszyłem przed paru laty, przy cichym umieraniu rakiem trzustki, koledze młodszemu od mnie, który
zakładał ze mną wcześniej stowarzyszenia polskie w Niemczech. Woziłem samotnego po klinikach, z
Frankfurtu do Wiesbaden i z powrotem, w szpitalu był zostawiony mój numer telefonu do kontaktów na
wszelki wypadek;
życzyłem
cudownego
uzdrowienia po
nieskutecznych
chemioterapiach,
które cudu nie
zdziałały, więc
modliłem się.

Po przyznaniu
Literackiej Nagrody
Nobla Wisławie
Szymborskiej
wpadłem znowu na
chwilę do
Warszawy,
wprowadzono mnie
do pokoju Ministra

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie Buzka; ociągałem się wiedząc o jego śmiertelnej chorobie. Nie
chciałem zabierać swoją osobą jednego chociażby momentu w krótkim życiu człowieka dzielnego, nie
skrywającego przed współpracownikami orzeczenia lekarskiego; Andrzej Zakrzewski był od 1979 r. członkiem
pierwszego Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, ja miałem za sobą wyrzucenia ze studiów w
grudniu 1977 tudzież skazanie w marcu 1978 wyrokiem Sądu Rejonowego w Sosnowcu z oskarżenia o
naruszenie nietykalności cielesnej pracownika Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach
(oficera Służby Bezpieczeństwa, który robił jednocześnie za studenta). Może i nie było zatem narzucaniem się,
błędem z mojej strony, kilka chwil, uścisk dłoni, wymiana paru słów, które nie mijały się z godnością, z dużą
pewnością były na miejscu.

Jeszcze takie uwagi z wigilii


rocznicy zamachu
Piłsudskiego 1926 roku

Sobota, 12 maja 2018.


Delegowane do Ameryki
żydostwo krajowe IV RP
Jarosława Kaczyńskiego
osiągnęło wczoraj przed
szabasem kompromisowe
porozumienie ze
żydostwem amerykańskim:
pomnik upamiętniający
terrorystyczne wyburzenie
trzech wieżowców, które
były do wyburzenia w
planach geszefciarzy,
wycofany zostanie na z góry
zaplanowaną pozycję, do
czasu osiągnięcia kolejnego
kompromisu i znalezienia
ostatecznego rozwiązania sprawy niepotrzebnego przypominania żydoamerykańskim wolnomularzom,
banksterom, burmistrzom i globalistom (przy okazji hołdowania kwiatkami składanymi przed umieszczoną na
pomniku tablicą upamiętniającą atak na dwie wieże, początek długoletniej III wojny światowej Stanów
Zjednoczonych z bazą Guantanamo przeciwko terroryzmowi światowemu (któremu nie zaliczono wyburzenia
trzeciego budynku), o zamordowaniu przed laty w Rosji przez żydokomunistyczne NKWD kilkudziesięciu
tysięcy żołnierzy polskich, oficerów i generałów strzałem z pistoletu w tył głowy, nie zaś w groteskowy sposób
przebijania mozolnego na wylot bagnetem, jak to niezgodnie z prawdą historyczną przedstawił karykaturalny
autor pomnika, którego Kongres Polonii Amerykańskiej nie sfinansował logicznie, żeby nie prowokować do
kolejnych wystąpień antypolskich, które nie upokorzą przecież amerykańsko-polskiego żydomasoństwa
postępowego, na razie o 60 metrów do tyłu, po podpisaniu przez prezydenta Trumpa 447. Git szabes!

W izraelskich nalotach na terytorium Syrii zabitych zostało w czwartek przynajmniej 11 Irańczyków. Zbliżone
do opozycji w Syrii biuro Obserwatora ds. przestrzegania Praw Człowieka poinformowało o zabiciu w sumie 27
ludzi. https://www.focus.de/politik/ausland/syrien-krieg-im-news-ticker-elf-iraner-bei-israelischen-luftangriffen-
getoetet_id_8916806.html

– Macie wyrzucić zagranicznych bojowców ze Syrii, napisał w piątek Minister Obrony Izraela, Lieberman do
Prezydenta Syrii Baschar al-Assada w takim samym tonie, w jakim żydostwo amerykańskie nałożyło
wielomiliardową kontrybucję na IV RP braci Kaczyńskich i Rzeczpospolitą Przyjaciół Andrzeja Dudy.

https://twitter.com/sowa/status/995068287615631362 Prezydent Trump zatwierdził po przyjacielsku


kontrybucyjny Akt Senatu 447 i poparł słuszne prawo narodu izraelskiego do obrony swojego terytorium
sposobem żydoamerykańskim, na terytorium cudzych państw, cudzym kosztem.https://wiadomosci.wp.pl/usa-
prezydent-podpisal-just-act-447-wskaze-i-zawstydzi-inne-kraje-6250187447330945a Wczoraj konsul generalny

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

RP w Nowym Jorku, Maciej Golubiewski powiadomił na Twitterze o porozumieniu z burmistrzem Jersey City ws.
Pomnika Katyńskiego. Zgodnie z nim monument ma pozostać na nadbrzeżu rzeki Hudson, zostanie jedynie
przesunięty o 60 metrów od miejsca, gdzie znajduje się obecnie.

Ambasador Wilczek podkreślił w rozmowie z PAP, że Pomnik Katyński w pełni zasługuje na to, by stać w
prestiżowym miejscu Jersey City, a stoi na nabrzeżu rzeki Hudson – jak przypomniał – już prawie 30 lat. Nowa
lokalizacja będzie równie prestiżowa – ocenił polski dyplomata.

– Jestem bardzo zadowolony, że udało się dojść do tak dobrego porozumienia w tak krótkim czasie. Gratuluję
wszystkim zaangażowanym w ten proces…

https://sowa.podspot.de/post/donald-tus-przyjal-nagrode-rathenau-20120601-stefan-kosiewski-yes-we-can-
fo-f36-zr28/

http://shoudio.com/user/sowa/status/7669

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

audio: https://gloria.tv/audio/E3fVGY7kwWCU1jqZwm2oxzUBc

Czy totalna blokada drzwi do WIM byla za zycia Jaroslawa Kaczyn…

Szczęść Boże, Państwu! https://gloria.tv/audio/E3fVGY7kwWCU1jqZwm2oxzUBc Czy


totalna blokada drzwi do Wojskowego Instytutu Medycznego była za życia Jarosława
Kaczyńskiego https://sowafrankfurt.wordpress.com/2018/05/ 579 Prolegomena do
O…Pages: 12 Reads: 23

Published about 2 hours ago

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

Przykazanie VII Bis Nie mow ze wszyscy kradna PDO578 O Odmow…

Przykazanie VII-Bis daję ci: Nie mów, że wszyscy kradną audio:


https://gloria.tv/audio/dtTfv8FLf3yJ4Hc8kkLn8beQ1 578 Prolegomena do Odżydzania
po Myśli ks. prof. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2008/09/05/o…Pages: 22 Reads: 33

Published 3 days ago

Czy totalna blokada drzwi do WIM byla za zycia Jaroslawa Kaczynskiego PDO579 ZR FO von Stefan Kosiewski
SSetKh ZECh Wawel Rathenau Tusk 447 Zamach majowy Pilsudskiego 20180513 ME SOWA

https://vk.com/wall467751157_165

sowa @sowa

sowa hat Lech Wałęsa retweetet

https://gloria.tv/audio/ikHezqgf9rHz1beZFRAecoprt … ...który w piątek, 11 maja 2018 ostatni


raz był widziany chory na raka łękotki w Wojskowym Instytucie Medycznym, ale od Polaka taki mógłby dostać
najwyżej… https://ligon.wordpress.com/2018/05/17/niewart-pad-pomnika-fart-w-stanach-zjednoczonych-
przyjaciul-pdo580-fo-von-stefan-kosiewski-studia-slavica-et-khazarica-zech-zr/ …

sowa hat hinzugefügt,

Lech Wałęsa @PresidentWalesa


Wyspałeś sie juz ? https://twitter.com/pisorgpl/status/941005905377808385 …
23:15 – 17. Mai 2018 http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/Dysonans-Poznawczy-Grupy-
Spiskowej-Brutusinskiego-PDO583-Idy-Marcowe-Morawieckiego-CARY-IRODY-HERODY-Herodenspiel-von-
Stefan-Kosiewski-SSetKh-ZR kutasom basso continuo 369

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa


Konecznego HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski
Zarys Estetyki Chazarów Zniweczona Rzeczywistość CANTO
DCCXXVIII Jesu spes mea Таисия Погожих Szczęść Boże
Państwu, (...) http://himmel.blox.pl/2016/08/kutasom-basso-
continuo-PDO369-HERODY-Herodenspiel.html

http://safari.blox.pl/2018/06/Dysonans-poznawczy-po-
Magdalence.html

Юрий Совинский: Мела ето Нина - Jurek Sowiński:


Melatonina

audio: https://gloria.tv/audio/EAK6j6AwsVRu2xde3BF46LtZ6

583 Prolegomena do Odżydzania po Myśli Nowoczesnego


Polaka Romana Dmowskiego i prof. Feliksa Konecznego
https://vk.com/wall467751157_186 Dysonans Poznawczy
Grupy Joachima "BRUTUSA" Brudzińskiego na fotce z
Kaczynskim PDO582 SELFIE 2T² Wojskowy Instytut Medyczny
Studia Slavica et Khazarica Fascynacja Obłędem von Stefan
Kosiewski do Biura Prezydiialnego Prokuratury Krajowej RP
Zniweczona Rzeczywistość Zarys Estetyki Chazarów
PANDEMIA PSYCHOZY 20180602 Magazyn Europejski SOWA

dr Marek Głogoczowski Napisano 7 lat temu | Brak


komentarzy

Magazyn SOWA z Frankfurtu, Elbrus i refleksje dra Głogoczowskiego na temat syjonistycznej prowokacji w
Norwegii.

Geopolityczny morał naszej


kaukazkiej mini-wyprawy

"(…) To tyle reportażu


(całość pod linkiem dawniej:
E tam ) z prawie
dwutygodniowego wyjazdu
w Kaukaz, który z
konieczności został
zmodyfikowany przez
terrorystyczne wydarzenia
pod Elbrusem tej zimy oraz
wiosny. Dlaczego jednak
najbardziej popularna
turystycznie część
północnego Kaukazu wciąż
pozostaje zamknięta? W
Żelaznych Wodach
słyszałem, że to rząd Rosji,
odcinając możliwości
zarobkowania przy obsłudze
turystów prostym
Kabardyńcom, chce w ten
sposób zmusić ten, ponoć
krnąbrny, kaukaski naród do
posłuszeństwa wobec

https://issuu.com/kulturzentrum
Europäisches Magazin SOWA 06. Juni 2018

dyktatu moskiewskiej oligarchii. Jest to iście „amerykańska” metoda wymuszania konsensusu, stosowana
obecnie na gigantyczną skalę przez NATO w Libii.

W mieszkaniu p. Stanislawa w Żelaznowodsku na gigantycznym ekranie TV widziałem migawki z


„podwójnego zamachu” w Oslo, który też miał miejsce w byłe, nie uczczone przez mnie na Elbrusie, święto
narodowe PRL 22 lipca*. Już wtedy wydal mi się sztucznym pożar po wybuchu samochodu pułapki, który się
ujawnił nie na poziomie ulicy, ale aż na szóstym piętrze pobliskiego budynku. Nie znając wtedy jeszcze
żadnych szczegółów cały ten zamach wydał mi się jakąś inscenizacją. Po powrocie do Zakopanego zacząłem
czytać teksty – w tym i mego przyjaciela Izraela Szamira – wskazujące że „terrorysta z Oslo” bardzo wyraźnie
napisał swój, antyislamski i antykomunistyczny, „Manifest krzyżowca USraela” pod dyktando
neokonserwatywnych „think tanks” z Waszyngtonu. Są to plany marzących o totalnym panowaniu nad Ziemią
korporacyjnych elit, którym wyraźnie ością stoi w gardle „antyizraelski” rząd Norwegii, kraju którego zasobami
ropy naftowej bardzo by się chciały podzielić, tak jak w przypadku Libii, światowe koncerny.

Ale to już bardzo odległe me dywagacje, od biwaku mych kolegów 21/22 lipca na Szczycie Europy. Zresztą
proszę popatrzeć w załączniku, co na temat masakry w Oslo napisali moi znajomi, Stefan Kosiewski z
Frankfurtu a/M oraz Frantisek Bednar na Słowacji: na dwa dni przed 22 lipca premier Norwegii Stoltenberg
prosił listownie premiera Rosji Putina o pomoc w odparciu bardzo wrednych nacisków na jego mały kraj
(dosłownie: V tejto súvislosti stojí za zmienku aj list nórskeho premiéra adresovaný premiérovi Ruska Putinovi
dva dni pred masakrou so žiadosťou o pomoc proti možným nátlakovým akciám proti Nórsku, ktoré je
všeobecne známe ako bohatá krajina)."

(*Zamach w Norwegii, 22 lipca 2011, miał miejsce dokładnie w 65 rocznicę zbombardowania przez
syjonistyczną organizację Irgun hotelu King David w Jerozolimie w 1946 roku. Wtedy też zginęło prawie sto
osób różnych narodowości).

Dr Marek Głogoczowski, Literat, filozof (emeritus), instruktor alpinizmu i narciarstwa wysokogórskiego.

Uczestnicy mini-wyprawy w Żeleznowodsku, od lewej Roman Kuźniar, Marek Głogoczowski oraz Jacek Kranz
(fot. Igor Komotsky) Źródło: http://www.facebook.com/sowa.magazyn

http://3obieg.pl/z-zakopanego-napisal-dla-nas-filozof-z-gor-dr-marek-glogoczowski/

http://senat.blox.pl/2018/06/Elbrus-i-refleksje-dra-Glogoczowskiego-
na-temat.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-Glogoczowski/Dysonans-
Poznawczy-Grupy-Brutusinskiego-PDO583-Po-zabojstwie-Leppera-o-
koniecznosci-zmian-systemowych-w-Polsce-SELFIE-2T-WIM-SSetKh-
FO-von-Stefan-Kosiewski-do-BP-Prokuratury-Krajowej-RP

3 tygodnica od 11 Maja 2018 Blokada na 0,5 h Wszystkich Bram WIM


NIE WPUSZCZAJA RODZINY Marta Kaczynska ma... by Stefan
Kosiewski on Scribd

http://sowa.typepad.com/blog/2018/06/dysonans-poznawczy-grupy-
brutusi%C5%84skiego-trzymaj%C4%85cej-za-kaczy%C5%84skiego-
w%C5%82adz%C4%99-w-polsce-po-magdalence.html

http://uop.blox.pl/2018/06/Kaczynski-nie-przezyl-zabiegu-lobotomii-PDO583-Do.html

http://senat.blox.pl/2018/06/Elbrus-i-refleksje-dra-Glogoczowskiego-na-temat.html

Przez sowa w Maj 12, 2018 https://sowafrankfurt.wordpress.com/ http://sowa.blog.quicksnake.pl/Marek-


Glogoczowski/Dysonans-Poznawczy-Grupy-Spiskowej-Brutusinskiego-PDO583-Idy-Marcowe-
Morawieckiego-CARY-IRODY-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-SSetKh-ZR

https://issuu.com/kulturzentrum
Magazyn Europejski SOWA 16 czerwca 2015

Kiszczak w mundurze WP z pagonami.


Sanocki, Kukiz i JOW-y gwarantami
antypolskiej zmowy spiskowców
z Magdalenki PKN41 PDO143 CANTO DXXXIV
Written by sowa (») 16.06.2015 in category law, read: 15×

http://shoud.io/6002

Czy Kat Narodu Polskiego ma po Magdalence z Urzedu prawo do pochówku z honorami na


Powązkach w mundurze Wojska Polskiego? Jaruzelski, Milewski, KIszczak, inne patrz zał. 2. do
Porozumienia Stron wyniesionego z Magdalenki w dyplomatkach, teczkach z dokumentami
historycznymi dla demokratycznej RP.

Von: forum@onet.pl [mailto:forum@onet.pl]


Gesendet: Dienstag, 16. Juni 2015 19:56
An: kultur@gazeta.pl
Betreff: Twój komentarz został opublikowany

Witaj Stefan Kosiewski,

Twój komentarz:

" Czy Kat Narodu Polskiego ma po Magdalence z Urzedu prawo do pochówku z honorami na
Powązkach w mundurze Wojska Polskiego? Jaruzelski, Milewski, KIszczak, inne patrz zał. 2. do
Porozumienia Stron wyniesionego z Magdalenki w dyplomatkach, teczkach z dokumentami
historycznymi dla demokratycznej RP. http://sowa2.quicksnake.net/law/Kiszczak-w-mundurze-WP-z-
pagonami-Sanocki-Kukiz-i-JOW-y-gwarantami-antypolskiej-zmowy-spiskowcow-z-Magdalenki-PKN41-
PDO143-CANTO-DXXXIV"

dotyczący artykułu POKiN apeluje: zdegradować gen. Czesława Kiszczaka został


opublikowany i jest dostepny tutaj.
Bardzo dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.

Administracja Forum

Stefan Kosiewski
Przed chwilą
Czy Kat Narodu Polskiego ma po
Magdalence z Urzedu prawo do
pochówku z honorami na
Powązkach w mundurze Wojska
Polskiego? Jaruzelski, Milewski,
KIszczak, inne patrz zał. 2. do
Porozumienia Stron wyniesionego z
Magdalenki w dyplomatkach,
teczkach z dokumentami
historycznymi dla demokratycznej
RP.

POKiN apeluje: zdegradować gen.


Czesława Kiszczaka Porozumienie
Organizacji Kombatanckich i
Niepodległościowych apeluje do prezydenta i szefa MON o degradację gen. Czesława Kiszczaka do
stopnia szeregowego. Jak argumentują, to konsekwencja wyroku skaz... wiadomosci.onet.pl

Nauka na temat ocipienia klimatu na świecie: 666, kapała żydowska, Rzepa, Bajn FO137 ZR
Magazyn Europejski SOWA 16 czerwca 2015

Panie Bein,

to miłe, że zaczął Pan wyznawać


głoszoną przeze mnie od ponad 3 lat
Naukę na temat ocipienia klimatu na
świecie.

Aby jednak nie


ocipiał Pan do
reszty w
bałwochwalczym samouwielbieniu, zapoznam
Pana z nauczaniem Rzepy z Wojskowej Prokuratury
Okręgowej w Warszawie, który zerżnął z kabały
żydowskiej – tak samo jak Pan dla potrzeb kaczej
grypy666 – wysokość brzozy, na której skończył
były Prokurator Generalny Lech Kaczyński, który
tak z kolei wcześniej pochachmęcił po żydosku
ściganie Art-B, Baksika, Bara i Gąsiorowskiego,
żeby nie poszedł siedzieć razem ze swoim bratem
Jarosławem Kaczyńskim za ten Oscylograf, czyli
cudowny wynalazek, który żywił jak Amber Gold
całe ich żydowskie Porozumie Centrum poprzez
spółkę Telegraf za którą Zalewski poszedł siedzieć.

Pułkownik Rzepa podaje, że tupolew


odchodził na drugi krąg na wysokości
666 cm nad poziomem lotniska z
podwoziem wypuszczonym na całego,
żeby żyd Maciarewicz się nie
pokapował w czym rzecz i pieprzył głodne kawałki o wybuchach na wysokości 7,5 metra,
którymi chce uchronić Jarosława i Lecha od odpowiedzialności karnej za śmiertelną
decyzję, w następstwie której te nieudaczniki mają na sumieniu śmierć 96 ludzi, za którą
Tusk zapłacił z państwowego, czyli niczyjego, bo kaczor nie miałby przecież z czego
zapłacić, gdyż wszystko mu poszło, wydał na ratowanie Seremeta na pozycji Prokuratora
Generalnego, którego na szczęście dla siebie i brata Lech K. mianował na dwa tygodnie
przed swoją śmiercią na pozycję cerbera, a ten czuje się zobligowany przez to do takiej roboty, żeby
Lech się w trumnie nie przekręcił przy wynoszeniu go z Wawelu.

To musi pierdolnąć! Tak głosi nauka, tak samo było zawsze przed każdą rewolucją.

Ta banda ukrytych szurków żydowskich nie może przecież wiecznie trzymać za mordę uczciwych
żydów w Polsce. Nauka może to wszystko udowodnić na myszach.

Powiada się Panu: To musi pierdolnąć. Prof. Stan David Ligoń

https://shoudio.com/user/sowa/status/6002

Luty 16, 2013

Posted by sowa | https://ligon.wordpress.com/2013/02/16/nauka-na-temat-ocipienia-klimatu-na-


swiecie-666-kapala-zydowska-rzepa-bajn/
Magazyn Europejski SOWA 16 czerwca 2015

KUKIZOWCY JAK UBOWCY


Kukiz robi za Bolka, za Magdalenkę JOW-y
za Kaczyńskich Sanocki, Janus dwulicowy *

* dwulicowy, bo członek PZPR i okrągłego stołu,


jak Sztolcman/ Kwaśniewski (patrz: wikipedia)

Sluzba Bezpieczenstwa pochodzila z nadania sowieckiej wladzy


NKWD i KGB, miala rodowod zydokomunistyczny. Jaruzelski byl
komunistycznym zloczynca, agentem Moskwy tak samo jak Kiszczak
i kazdy inny general w krajach Ukladu Warszawskiego.

Tadeusz
Mazowiecki i
Boleslaw Piasecki
(PAX)
gimnastykują się
na szkoleniu w UB
Sitwa żydowska
w Polsce

...Bronisław
Komorowski samozwańczo ogłasza dzień żałoby narodowej po śmierci Tadeusza Mazowieckiego,
który ma rzekome zasługi w obaleniu dyktatury.

 Lech Kaczyński, który kierował partią PC finansowaną


przez Art-B ze środków z tzw. „Oscylatora", spoczywa na
Wawelu
Magazyn Europejski SOWA 16 czerwca 2015

Stefan Kosiewski ...jak długo -


pytamy: będzie zaśmiecał
prochami swoimi kryptę na
Wawelu ten kryptosyjonista, który
razem z bratem Jarosławem
ośmielił się podważyć dogmat o
nieomylności papieża w
sprawach kościelnych i brawami
unieważnił decyzję Zastępcy
Chrystusa na Ziemi?

...Grupa, mając pozwolenie szefa


resortu, zastraszała i zabijała
ofiary pozorując wypadki. Śledztwo
IPN w tej sprawie miało
doprowadzić do skazania
zwłaszcza morderców ks. Jerzego
Popiełuszki oraz trzech kapłanów
zamordowanych w 1989 r.:
Stefana Niedzielaka z Powązek,
Stanisława Suchowolca i właśnie
Sylwestra Zycha.
Mordercę zdradziły odciski palców
znalezione w mieszkaniu ks.
Niedzielaka, które należały do
funkcjonariusza SB, zwalczającego
w latach 80. opozycję i Kościół. W
rozpoznaniu oficera śledczym
pomógł świadek włamania. Tej
samej nocy zamordowany został
ks. Zych. Analiza śledczych IPN
wykazała, że odciski oficera SB,
który miał wtargnąć do ks.
Niedzielaka, znajdowały się
również na koszuli ks. Zycha.
Ofiarę odnaleziono 11 lipca 1989 r.
na dworcu autobusowym w
Krynicy Morskiej. Ks. Zych był
ciężko pobity i pokrwawiony.
Lekarzom pogotowia ratunkowego
nie udało się uratować dotkliwie
pobitego i pokrwawionego
kapłana. W 1989 r. po śledztwie
Prokuratury Wojewódzkiej w
Elblągu uznano, że duchowny
umarł z powodu wypicia
nadmiernej ilości alkoholu. I
umorzono śledztwo.
Jako pierwszy – bo już w 1990 r. –
na fakt, że oficjalnej wersji wydarzeń przeczą pośmiertne zdjęcia kapłana zachowane w aktach
śledztwa zwrócił uwagę w książce “Tajemnica śmierci księdza Zycha” Zbigniew Branach. Lekarz,
który jako jeden z pierwszych oglądał zwłoki duchownego, zauważył rany zadane tępym
przedmiotem lub wprawną dłonią karateki. Na rękach kapłana, tuż przy żyłach, odkrył małe ślady
wkłuć igłą. Później podczas sekcji zwłok lekarz odkrył, że duchownego najpierw pobito do
nieprzytomności, a następnie wstrzyknięto mu stężoną dawkę alkoholu.
Kapłan zginął trzy miesiące po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu, w trakcie których doszło do
porozumienia władzy z częścią opozycji. Reszta działaczy “Solidarności” kwestionowała legalność
tych obrad i domagała się m.in, ujawnienia konfidentów SB i rozliczenia komunistów za popełnione
przez nich zbrodnie. I tę właśnie frakcję popierał ks. Sylwester Zych.
– Zabójstwo księdza miało służyć zastraszeniu “Solidarności”. Władza komunistyczna chciała
udowodnić, że nadal rządzi i to ona będzie dyktować warunki, a każdy, kto jej się
przeciwstawi,skończy tak jak zamordowani księża – mówi cytowany przez „Polskę” prof. Jan Żaryn z
IPN...

Zabójca ks. Zycha znany i od 20 lat bezkarny - Bibula - pismo niezalezne


Magazyn Europejski SOWA 16 czerwca 2015

żydokomuna ciemięży Naród Polski przy pomocy pożydecznych idiotów

Written by sowa (») 9. 11. 2013 in category communists, read: 662×

Czy w Magdalence spotkali się Polacy, żeby zmówić się w


sprawie zbiorowego samobójstwa?

Kabat Wisława 9 listopada 2013 o 12:42 Należy


zapytać, kto na tym korzysta, że rzeczywistość, w której żydokomuna
ciemięży Naród Polski, przekabacana jest przy pomocy pożydecznych idiotów w bałamutne
JOW-y?

Jeśli korowcy i ropciowie walczyli na


styropianie, jeśli cierpieli przez esbeków, jeśli
byli internowani w bezprawnym stanie WRON
Jaruzelskiego, to kiedy i kogo ze zbrodniczych
prześladowców rozliczyli? Nie bardzo rozumiem
kto tu obalił komunizm skoro dwie kadencje po
89′ na szpicy był Al Kwaśniewski czy jak tam on
się zwie. Oto obraz (fikcja) wolnej i
demokratycznej Polski. Kontraktowej i grubej
kreski...

Stefan Kosiewski@Bartłomiej Kurzeja - 88. Czy


pod pojęciem "Polska postsowiecka" rozumie
Pani stan poPRL-u, w którym ukryte żydostwo
uchwaliło w Sejmie RP, żeby katolickich
żołnierzy polskich nazwać "wyklętymi". By
Naród Polski zapomniał, że wyklęty nie był
przez Kościół Polak i Katolik, żołnierz polski,
lecz masoneria i żydokomuna, która dumna
była z tego i szczyciła się śpiewając
publicznie "...Wyklęty powstań ludu
Ziemi. Powstańcie, których dręczy głód... Bój to jest nasz, ostatni, ...gdy Związek nasz
bratni..."? http://www.fronda.pl/blogi/sowa/stefan-kosiewski-aforyzmy-w-porzadku-
czasu,32103.html

http://sowa.quicksnake.net/History/Przeciwko-faszujcemu-histori-terminowi-onierze-
wyklci 5. Nauka nie może postulatywnością zastępować swojej zasadniczej powinności
badania tego, co jest, a nie jest przez żydów chciane. 3 godz. temu

 POKiN apeluje: zdegradować gen. Czesława Kiszczaka

Nazwisko Mackiewicz na sarkofagu Kaczyńskich to błąd, językowy i polityczny.


Mgr Stefan Kosiewski (ekspertyza).europäisches magazin (») | 9. 10. 2012
| 1094x |

Zerwany dach hali MTK nie mógł już upaść na Głowę Państwa, więc o jakim
poziomie umysłowym Lecha Kaczyńskiego świadczy ta obżydliwa maskarada?
Jarosław Kaczyński ma sobie zabrać brata z Wawelu! Tak mówi Naród
Polski. Prezydent Wyklęty i były premier dotknięty na miejscu zawalenia się
dachu hali targowej w Katowicach w 2006 r. Fot. AP Photo/ Petr David
Josek weiter lesen

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2015/06/kukizowcy-jak-ubowcy-pkn40-pdo141-fo.html

http://sowa2.quicksnake.net/law/Kiszczak-w-mundurze-WP-z-pagonami-Sanocki-Kukiz-i-JOW-y-
gwarantami-antypolskiej-zmowy-spiskowcow-z-Magdalenki-PKN41-PDO143-CANTO-DXXXIV