You are on page 1of 5

Legislaţie natională în domeniul

vitivinicol
 HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 512/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 2 august 2016)
 ORDIN nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizațiilor de
plantare a viței-de-vie pentru struguri de vin;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 29 martie 2016)
 LEGEA nr. 164 /2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 30 iunie 2015)
 HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului
financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada
2014 - 2018;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 18 iulie 2014)
 ORDIN nr. 1329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere în
aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în
cadrul programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 - 2018;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 3 septembrie 2014)
 ORDIN nr. 1648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în
aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului
naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului
de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, cu modificările şi
completările ulterioare;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 14 noiembrie 2014)
 ORDIN nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în
aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în
cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 - 2018, cu
modificările și completările ulterioare;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 13 noiembrie 2014);
 ORDIN nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de
restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile
2008/2009 - 2013/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
(publicare in Monitorul Oficial din data de 8 mai 2008);
 ORDIN nr. 1515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii
vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea
cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri
pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a
cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a
indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 11 ianuarie 2014)
 ORDIN nr. 732/2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru
vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată
pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice
pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru
vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România, a Listei menţiunilor tradiţionale ale
vinurilor, admise pentru utilizare în România, şi a Listei denumirilor de origine controlată (DOC)
pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România, cu modificările şi completările
ulterioare;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 10 august 2005)
 ORDIN nr. 119/2010 privind aprobarea Procedurii preliminare de înregistrare a cererilor de
protectie a noilor denumiri de origine, a indicaţiilor geografice şi a menţiunilor traditionale ale
produselor vitivinicole la nivel național și de modificare a condițiilor specifice ale produselor
vitivinicole obținute într-o denumire de origine controlată sau o indicație geografică;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 31 mai 2010)
 HOTĂRARE DE GUVERN nr. 1408/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea
Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole, cu modificările și completările ulterioare;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 2 decembrie 2009)

 ORDIN nr. 487/2009 pentru aprobarea modelului de carnet de viticultor şi implementarea


acestuia în domeniul comercializării producţiei de struguri pentru vin;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 30 iulie 2009)

 ORDIN nr. 797/2007 pentru constituirea băncii de date analitice în vederea creării cazierului
vinicol pentru fiecare an de producţie;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 28 septembrie 2007)
 ORDIN nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor
pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, cu modificările şi completările ulterioare;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 16 iulie 2003)

 ORDIN nr. 75/2004 privind aprobarea documentelor de evidenta a productiei vitivinicole:


declaratii de stocuri, declaratii de recolta si declaratii de productie;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 30 ianuarie 2004)

 ORDIN nr. 234/2004 privind aprobarea documentelor de insotire a transporturilor de produse


vitivinicole si evidentelor obligatorii in sectorul vitivinicol
(publicare in Monitorul Oficial din data de 27 aprilie 2004)

 ORDIN nr. 172/2004 privind aprobarea listei cuprinzad laboratoarele autorizate in vederea
executarii de analize pentru vinurile si celelalte bauturi pe baza de must si vin destinate
exportului si pentru vinurile cu denumire de origine, precum si specialistii imputerniciti sa
semneze documentele de atestare a calitatii acestor produse destinate exportului;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 11 martie 2004)

 ORDIN nr. 515/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la desemnarea, denumirea,


prezentarea şi protecţia unor produse vitivinicole;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 9 decembrie 2002)

 ORDIN nr. 277/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea


laboratoarelor in vederea executarii de analize pentru vinurile si celelalte produse pe baza de
must si vin ce urmeaza a fi expediate in scopul comercializarii pe piata interna;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 3 mai 2006)

 HOTĂRARE DE GUVERN nr.


1564/2003 privind infiintarea laboratoarelor publice pentru controlul calitatii si igienei
vinului, cu modificările și completările ulterioare;
(publicare în Monitorul Oficial din data de 8 ianuarie 2004)
Acasă » Legislatie » Legislaţie europeană în domeniul vitivinicol

Legislaţie europeană în domeniul


vitivinicol

 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/561 al COMISIEI de stabilire a


normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantări de viță-de-vie ;

 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/560 al COMISIEI de completare a Regulamentului


(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de
autorizații pentru plantările de viță-de-vie;

 REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 612/2014 al Comisiei de completare a


Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului prin modificarea
Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei în ceea ce priveşte noile măsuri din cadrul
programelor naţionale de sprijinire a sectorului vitivinicol;

 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) nr. 614/2014 al Comisiei de


modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 în ceea ce priveşte aplicarea anumitor măsuri de
sprijin în sectorul vitivinicol;

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1308/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de


instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului;

 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 314/2012 al COMISIEI de


modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 și a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 în ceea
ce privește documentele de însoțire a transportului de produse vitivinicole, precum și registrele
care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol;
 REGULAMENTUL (CE) NR. 436/2009 al COMISIEI de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește registrul viticol, declarațiile
obligatorii și colectarea de informații pentru monitorizarea pieței;

 REGULAMENTUL (CE) NR. 607/2009 al COMISIEI de stabilire a unor norme de punere în


aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește denumirile de
origine protejate și indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi
prezentarea anumitor produse vitivinicole ;

 REGULAMENTUL (CE) NR. 606/2009 al COMISIEI de stabilire a anumitor norme de


aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privinţa categoriilor de produse
viticole, a practicilor oenologice și a restricţiilor care se aplică acestora;

 REGULAMENTUL (UE) NR. 538/2011 al COMISIEI de modificare a Regulamentului (CE)


nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008
al Consiliului în ceea ce privește denumirile de origine protejate și indicațiile geografice
protejate, mențiunile tradiționale, etichetarea și prezentarea anumitor produse vitivinicole ;

 REGULAMENTUL (CE) NR. 555/2008 de


stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 479/2008 alConsiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte pr
ogramele de sprijin, comerţul cu ţărileterţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în
sectorul vitivinicol;

 REGULAMENTUL (CE) nr.884/2001 al Comisiei, prin care se stabilesc modalităţile de


utilizare a documentelor care însoţesc transportul de produse vitivinicole şi registrele aferente
sectorului vitivinicol;