You are on page 1of 1

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES)

Quezon City, Philippines ) S.S.

2. Pagkatapos ng aksidente ay kaagad na dumating ang mga Pulis para


makuhanan ng litrato ang parehong sasakyan, at pagkatapos ay dinala kami sa Traffic Sector
Office ng San Rafael Bulacan, na dito’y aminado si Roy sa kaniyang pagkakamali at tumawag
sa kaniyang amo na si Engr. xx upang ibalita ang aksidente na naging daan naman upang
makausap ko si xx at nangakong sasagutin ang mga pagawain sa pinsalang dinulot ng
kaniyang truck. Matapos ang paguusap at kasunduan sa loob ng opisina ay kaagad ng
umalis ang drayber na si Roy ng walang paalam.

3. Sa mga sumunod na araw ay umasa ako na makikipagugnayan sa akin si xx


subalit sa kabila ng mga text at tawag ko sa kanya ay nabigo ako na makakuha ng positibong
sagot. Kaya naman noong October 30, 2017 ako ay nagpasiyang padalan siya ng Demand
Letter. Sa sulat na ito ay nakasaad ang estimated repair fee na Php 44,549.12.

4. Sa patuloy kong pag-contact sa kanila ang drayber na si Roy ay nagreply at


nagpadala ng sampung libong piso(10,000) na kulang naman sa gastos upang mabayaran
ang utang na ipinampagawa sa aking sasakyan. Kadahilanan upang mabenta ang sasakyan
para maibayad ang ibang halaga sa aking balanse ng pagpapagawa. Ako din ay na-relieve sa
aking trabaho dahil sa mga oras ng pagkahuli sa pagpasok o sa hindi sinasadyang pag-
absent dahil sa pagpapagawa ng malaking pinsala ng sasakyan.

5. Noong ika-14 ng Mayo, 2018 personal kong dinala ang Demand Letter sa
opisina ng Hussar Enterprises, subalit kagaya ng mga unang pangyayari, ako ay bigo na
makakuha ng positibong sagot mula sa kanila.

6. Ako po ay dumulog din sa Opisina ng Respicio Law Offices upang humingi ng


payo ukol sa aking problema at ako naman ay kanilang tinugon at tinuruan ng karampatang
aksyong legal sa kinauukulan upang maging daan sa ikalulutas ng kaso, kaya naman ngayon
ay inihahain ko ang aking reklamo katuwang ang aking abogado laban sa mga tao at
kompanya na dawit sa problemang ito.