You are on page 1of 163

Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine

Centar za Edukaciju trenera

ANALIZA RADA MENADŽMENTA, ORGANIZACIJE,


STRUČNOG RAD U (I) TIMU I OMLADINSKOM POGONU
TURSKOG NOGOMETNOG KLUBA „SK GALATASARAY“
(Diplomski rad UEFA PRO)

Kandidat: Mentor:
Šarić Dževad Prof.dr. Munir Talović

Sarajevo, 2016

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 1 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 2 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 3 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

SADRŽAJ

0. PREDGOVOR ................................................................................................................................... 7
1. UVOD ................................................................................................................................................. 9
1.1 Sport u Turskoj ................................................................................................................................ 10
1.2. Fudbal u Turskoj ............................................................................................................................ 14
1.3. Sport u Istanbulu ............................................................................................................................ 16
1.4. Fudbalski Savez Turske.................................................................................................................. 18
1.4. Fudbalska reprezentacija Turske .................................................................................................... 22
1.6. Organizacija Turske lige ................................................................................................................ 23
2. PREDMET I PROBLEM RADA ................................................................................................... 28
3. CILJ RADA ..................................................................................................................................... 30
4. METOD RADA ............................................................................................................................... 32
4.1. Istorija kluba ................................................................................................................................... 33
4.2. Uspjesi kluba .................................................................................................................................. 40
4.3. Organizacija kluba .......................................................................................................................... 42
4.3.1. Predsjednik kluba ........................................................................................................................ 45
4.3.2. Podprerdsjednici kluba ................................................................................................................ 46
4.3.3. Generalni direktor........................................................................................................................ 46
4.3.4. Sportski direktor .......................................................................................................................... 47
4.3.5. Financijski direktor...................................................................................................................... 47
4.3.6. Direktor trening centra ................................................................................................................ 48
4.3.7. Direktor službe za odnos sa javnošću .......................................................................................... 49
4.3.8. Odjel za finansije ......................................................................................................................... 49
4.3.9. Odjel za marketing ...................................................................................................................... 50
4.3.10. Fan shop .................................................................................................................................... 51
4.3.11. Sponzori..................................................................................................................................... 52
4.4. I tim ................................................................................................................................................ 53
4.4.1. Igrači prvog tima ......................................................................................................................... 54
4.4.2. Stručni štab .................................................................................................................................. 55
4.4.2.1. Treneri stručnog štaba .............................................................................................................. 57
4.4.2.2. Tehnički direktor ...................................................................................................................... 58
4.4.2.3. Prvi pomoćni trener .................................................................................................................. 59
4.4.2.4. Drugi pomoćni trener ............................................................................................................... 60
4.4.2.5. Treći pomoćni trener ................................................................................................................ 61
4.4.2.6. Trener specijalista (kondicioni trener)...................................................................................... 61
4.4.2.7. Trener specijalista (trener golmana) ......................................................................................... 62
4.4.2.8. Trener specijalista (pomoćni trener golmana) .......................................................................... 63
4.4.3. Sistem i stil igre ........................................................................................................................... 64
4.4.4. Stručni rad (treninzi prvog tima) ................................................................................................. 65
4.4.5. Petnaestodnevni boravak ............................................................................................................. 66
4.4.5.1.Sedmični ciklus treninga ........................................................................................................... 67
4.4.5.1.1. Prvi dan boravka .................................................................................................................... 68
4.4.5.1.2. Drugi dan boravka ................................................................................................................. 70
4.4.5.1.3 Treći dan boravka ................................................................................................................... 71
4.4.5.1.4 Četvrti dan boravka ................................................................................................................ 72

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 4 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.5. Peti dan boravka .................................................................................................................... 73


4.4.5.1.6. Šesti dan boravka................................................................................................................... 74
4.4.5.1.7. Sedmi dan boravka ................................................................................................................ 76
4.4.5.1.8. Osmi dan boravka .................................................................................................................. 79
4.4.5.1.9. Deveti dan boravka ................................................................................................................ 82
4.4.5.1.10 Deseti dan boravka ............................................................................................................... 84
4.4.5.1.11. Jedanaesti dan boravka ........................................................................................................ 85
4.4.5.1.12. Dvanaesti dan boravka ........................................................................................................ 86
4.4.5.1.13. Trinaesti dan boravka .......................................................................................................... 88
4.4.5.1.14. Četrnaesti dan boravka ........................................................................................................ 90
4.4.5.1.15. Petnaesti dan boravka .......................................................................................................... 92
4.4.5.1.16. Šesnaesti dan boravka.......................................................................................................... 94
4.4.5.1.17. Sedamnaesti dan boravka .................................................................................................... 96
4.4.5.2. Analiza prve utakmice .............................................................................................................. 97
4.4.5.3. Analiza druge utakmice .......................................................................................................... 103
4.4.5.4. Grafikon opterećenja i obrazloženje geafikona sa metodama treninga i pokazatelji koji ukazuju
na opterećenje iz grafikona prve sedmice ........................................................................................... 109
4.4.5.5. Stručni osvrt na I ciklus treninga i rad trenera........................................................................ 110
4.4.5.6. Grafikon opterećenja i obrazloženje geafikona sa metodama treninga i pokazatelji koji ukazuju
na opterećenje iz grafikona druge sedmice ......................................................................................... 111
4.4.5.7. Stručni osvrt na II ciklus treninga i rad trenera ...................................................................... 112
4.4.5.8. Medicinski tim ........................................................................................................................ 113
4.4.5.9. Dijagnostika............................................................................................................................ 115
4.4.5.10. Amaterski tim ....................................................................................................................... 116
4.5. Omladinski pogon ........................................................................................................................ 117
4.5.1. Organizacijska struktura omladinskog pogona.......................................................................... 118
4.5.2. Koordinator u omladinskom pogonu ......................................................................................... 119
4.5.3. Skauting ..................................................................................................................................... 120
4.5.4. Treneri u omladinskom pogonu................................................................................................. 122
4.5.5. Filozofija i način treniranja u omladinskom pogonu ................................................................. 123
4.5.6. Uzrasne kategorije ..................................................................................................................... 124
4.6. Ženski fudbal ................................................................................................................................ 130
4.7. Infrastruktura ................................................................................................................................ 131
4.7.1. Stadion ....................................................................................................................................... 132
4.7.2. Trening kamp ............................................................................................................................ 134
4.7.3. Teretana, saune, bazeni.............................................................................................................. 135
4.7.4. Trenažna sredstva ...................................................................................................................... 136
4.8. Mediji ........................................................................................................................................... 137
4.9. Navijači ........................................................................................................................................ 138
5. ZAKLJUČAK ................................................................................................................................ 139
6. LITERATURA .............................................................................................................................. 143
7. PRILOZI ........................................................................................................................................ 145

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 5 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

U ime Boga, Milostivog Samilosnog !

„Najveća pobjeda, i jedina, sve ostale vode njoj, je pobjeda sebe !


Kada pobijedimo sebe, to znači da smo spoznali. A kada spoznamo
počinjemo vjerovati i moliti, i istinski razumijevati“.

Ovaj UEFA PRO diplomski rad je srdačno posvečen mojoj supruzi,


Lejda, koja je bila uz mene i koja mi je pružala podršku tokom godina
dok sam ja putovao i radio po cijelom svijetu. Ona je bila lojalan i
razumljiv partner, prijatelj, i predivna supruga. Bez nje, ništa ne bi
bilo moguće, a uz njenu podršku, nisu postojali limiti.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 6 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

0. PREDGOVOR

Rođen sam 08. Novembra 1983. u Doboju. Osnovnu i


srednju školu završio sam u Maglaju, gdje sam i proveo
cijelokupno svoje odrastanje. Sportom sam se počeo baviti
veoma rano, več kao šestogodišnjak napravio svoje prve
nogometne korake u NK ªNATRON« Maglaj. Prošao sam
sve omladiske selekcije u klubu, od pionirske ekipe do ekipe
prvog tima. Prvi nastup za prvi tim imao sam sa sedamnaest
godina. Nakon napunjenih osamnaest godina odlučio sam da
Slika 1. Dževad Šarić nastavim dalje školovanje. 2003 godine sam upisao Fakultet
sporta i tjelsnog odgoja u Sarajevu. Godine 2006 završio sam školovanje i stekao zvanje
profesora sporta. Uporedo dok sam studirao na Fakultetu sporta, odlućio sam da uradim
stručnu specijalizaciju u nogometu. Godine 2005 upisao sam UEFA „B“ a potom 2007 i
UEFA „A“ program na edukacijskom centru za trenere N/FS BiH u Sarajevu. Još za vrijeme
studiranja tražio sam priliku da radim kao trener. Prvi posao kao trener dobio sam 2005. u ŠF
ªNOVI GRAD« Sarajevo, gdje sam proveo nezaboravnih pet godina. Narvno, radio sam sa
mlađim uzrasnim kategorijama. U 2010. dobio sam posao u FK ªOLIMPIC« Sarajevo, gdje
sam radio kao trener specijalista za kondicionu pripremu u stručnom štabu gospodina Nedima
Jusufbegovića. Godine 2011. odlazim na Island u UMF ªVIKINGUR« Olafsvik, ekipu koja
se tada takmičila u Prvoj Islandskoj ligi. Ponovo obavljam funkciju trenera specijaliste za
kondicionu pripremu samo sada kod novog šefa struke, gospodina Ejuba Puriševića. Naredne
tri sezone svoje profesionalne trenerske karijere sam proveo na Islandu u več pomenutoj
ekipi. Svoje trenersko školovanje sam nastavio u 2011. kada sam upisao UEFA ªPRO«
program na edukacijskom centru za trenere N/FS BiH u Sarajevu. 2015. pa sve do danas
obavljao sam funkciju Tehničkog direktora u FC KBZ, tima koji se takmići u MNL 1, koji je
jedan od najpopularnijih klubova u Myanmaru i tom dijelu Azije. Tu sam dobio priliku da
prvi put u svojoj trenerskoj karijeri vodim jedan profesionalan tim koji se takmiči na najvišem
nivou svoje zemlje.
Svoje stažiranje sam obavio u Galatasaray SK u Turskoj. Moj osnovni motiv odabira
Galatasaray SK je bio poznavanje ljudi koji su igrali i rade u klubu, te da ću u imati priliku

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 7 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

razgovarati s vodećim ljudima kluba i upoznati se sa načinom rada jednog od najvećih


klubova u Turskoj i Evropi.
Da se primjetiti da je Galatasaray vrhunski organizovan klub koji pripada samom vrhu
Evropskog i svijetskog fudbala, gdje ljudi rade vrlo savjesno i odgovorno. Filozofija rada i
djelovanja svakog uposlenika nogometnog kluba, Galatasaray, je stvaranje ambijenta i uslova
u kojima će se članovi kluba osjećati zadovoljno i gdje će biti ponosni na to što su dio te
velike porodice. Ova filozofija rada od članova kluba jedino traži maksimalnu posvećenost u
radu.
S ponosom predstavljaju svoj omladinski pogon, svoj ID kluba, i veliku pažnju poklanjaju
odgoju i stvaranju mladih nogometaša.
Nema sumnje da u ovom trenutku Galatasaray vode ljudi koji su je sposobni u budućnosti
rezultatski dovesti u sam vrh evropskog nogometa. Veličina jednog kluba, se i zasniva na
ljudima koji ga vode, njihovoj viziji i sposobnosti da u realizaciji te vizije donose teške, a
ispravne odluke.
Gostoprimstvo i otvorenost svih uposlenika kluba, koju su pokazivali tokom mog boravka u
klubu, samo su još dvije vrline ovog velikog Evrpskog kluba.
Zahvaljujem se ljudima iz nogometnog kluba Galatasaray na načinu na koji sam dočekan i
prihvaćen. Posebno se zhvaljujem gospodinu Fadilu Kosutanu na njegovom gostoprinstvu i
vremenu koje mi je posvetio dok sam boravio na svom stažiranju. Bez njegove pomoči uistinu sve
bi izgledalo mnogo teže. Velika hvala još jednom.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 8 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

1. UVOD

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 9 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

1.1.Sport u Turskoj

Turska je jedna od rijetkih zemalja u


svijetu koja ima članak koji je vezan za
sport u svom Ustavu. Član 59 Ustava
kaže: ''Država poduzima mjere za
razvoj fizičkog i mentalnog zdravlja
turskih građana svih uzrasta i podstiče
širenje sporta među masama. Država
štiti interes uspješnih sportaša.'' U

Slika 2. Košarkaški klubovi posljednjih nekoliko godina, uz određene


investicije u oblasti sporta, sport u Turskoj je postao privlačan i interesantan svim slojevima
društva, kao profesionalan sport i kao rekracijska aktivnost u slobodno vrijeme. Sport u
Turskoj je podržan od strane države na način da je sportskim klubovima pružena značajna
financijska podrška i pomoć. Izgrađeni su mnogobrojni sportski objekti, čak 2 574, od čega
261 je u privatnom vlasništvu. Glavni ciljevi države u razvoju sporta su da se poveća broj
sportista, postizanje vrhunskih sportskih rezultata na međunarodnim sportskim takmičenjima,
pripremiti pogodno sportsko okruženje za podsticanje svakog pojedinca da se uključi u
sportsku aktivnost.

Najznačajnija sportska organizacija na nivou države u Turskoj je Generalna direkcija za


mlade i sport, koja je pod kontrolom Premijera države. Generalna direkcija, koja je osnovana
još davne 1938., ima svoje provincijske filijale u čak 81 provinciji u Turskoj. Ukupan broj od
6 499 osba radi u centralnoj direkciji i u provicnijskim filijalama zajedno. U strukturi
Generalne direkcije, postoji trenutno,
37 sportskih federacija. Turski
fudbalski savez postao je autonoman
1992. godine. Najvažniji cilj
Generalne direkcije za omladinu i
sport je pružiti mogučnost građanima
svih uzrasta i svih slojeva društva da

se bave sportom sa ciljem razvoja Slika 3. Fudbal u Turskoj

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 10 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

njihovog fizičkog i mentalnog zdravlja. Osim toga, hendikepirani građani su ohrabreni i


podržani od strane države da se bave sportom i da učestvuju u sportskim aktivnostima.

Njvažnija organizacija na nivou države koja pruža usluge u oblasti sporta, pored Generalne
direkcije za omladinu i sport, je Turski nacionalni Olimpijski komitet.

Jedan od osnovnih ciljeva sporta u Turskoj jeste razvoj masovnog sporta baziranog na
sportskim klubovima. Temelj uspijeha u sportu jedne države je razvoj masovnog sporta. Jer
upravo razvoj masovnog sporta i sportske raspostranjenosti je navažnija komponenta za
razvoj takmičarskog sporta u Turskoj. Oni koji se bave takmičarskim sportom u Turskoj
učestvuju u sportskim aktivnostima unutar strukture od 6 169 registrovanih sportskih klubova.
Većina sportskih klubova koncentrirana je na fudbal.

Osim toga, postoje individuano registrovani sportaši koji ne pripadaju ni jednom sportskom
klubu. Ukupan broj registrovanih sportaša u Turskoj je 176 906.

Iako je fudbal najpopularniji sport u


Turskoj, košarka, odbojka, rukomet, hrvanje
(koji se smatra tradicionalnim sportom) su
također veoma popularni. Osim toga, u
posljednjih nekoliko godina važni
međunarodni uspjesi su postignuti u dizanju
tegova, boksu, taekwan do, judu,
streličarstvu.

Kao što sam već rekao među svim


sportovima u Tuskoj, najpopularniji je
Slika 4. Fudbal
fudbal. Najpopoularniji fudbalski klubovi u
Tuskoj su Fenerbahče, Galatasaray, Bešiktaš. U 2000., Galatasaray je osvojio UEFA Cup i
UEFA Super Cup. Dvije godine poslje 2002., Turska fudbalska reprezentacija je osvojila treće
mjesto na Svjetskom prvenstvu u Japanu i Južnoj Koreji, dok je 2008., Turska fudbalska
reprezentacija došla do polufinala Evropskog prvenstva. Olimpijski stadion Atatürk u
Istanbulu bio je domaćin finala UEFA Lige Šampiona, 2005., dok je Şükrü Saracoğlu
Stadium u Istanbulu bio domaćin finala UEFA Kupa, 2009. Među drugim popularnijim
sportovima u Turskoj su košarka i odbojka. Turska je bila domaćin Europskog prvenstava u

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 11 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

košarci 2001., kao i Svjetskog prvenstva 2010., gdje je nacionalni košarkaški tim završio kao
drugoplasirani na oba takmičenja. Također, bili su deveti na Svjetskom prvenstvu 2002..
Turski košarkaški nacionalni tim je učestvovao na Svjetskom prvenstvu 2006., gdje su uspijeli
da dođu do četvrt finala, na kraju prvenstva su završili kao šesti. Na Svjetskom prvenstvu
2014. osvojili su osmo mjesto. Na klubskom nivou, Efes Pilsen S.K je osvojio Karač Kup
1996., osvojili su drugo mjesto na Saporta Kupu 1993. godine, i ušli su u završnicu Eurolige i
Superlige 2000. i 2001. Beşiktaş je također jedan od velikih košarkaških klubova u Turskoj,
osvojio je Europsku ligu u sezoni 2012/2013 uz samo jedan poraz u čitavoj sezoni.
Najpoznatija košarkaša imena su Mehmet Okur, Hidayet Türkoğlu i Ersan ølyasova koji
su također bili veoma uspješni i u NBA ligi. Turska ženska košarkaška reprezentacija osvojila
je srebrenu medalju na Europskom prvenstvu za žene 2011. godine.

Odbojka, pogotovo ženska odbojka je popularan sport u Turskoj. Turska ženska nacionalna
odbojkaska reprezentacija osvojila je šesto mjesto na Svjetskom prvenstvu 2010. u Japanu i
treće mjesto na Europskom prvenstvu 2011. u Srbiji.

Ženski odbojkaški klubovi, Fenerbahçe, Eczacıbaşı i Vakıfbank, osvajaći su mnogobrojnih


Europskih takmičenja i medalja. Najveći ženski odbojkaški klub u Turskoj je Vakıfbank koji
je osvojio srebrenu medalju na Svjetskom prvenstvu za klubove 2011. u Dohi, zlatnu medalju u
Ligi Šampiona u sezoni 2010/2011 i zlatnu medalju u Čelendž Kupu 2007/2008.

Atletika je sport u velikom usponu u


Turskoj. U posljednje vrijeme
ostvareni su mnogbrojni vrhunski
rezultati na Europskim
takmičenjima. Süreyya Ayhan je
postavila svjetski rekord na 1500

Slika 5. Sureyya Ayhan


metara u 2003., dok je Elvan
Abeylegesse postavila svjetski
rekord na 5000 metara u 2004 godini. Na Europskom prvenstvu u atletici 2010. Alemitu
Bekele i Elvan Abeylegesse osvojile su zlatnu i srebrenu medalju na 5000 metara, dok je
Elvan Abeylegesse osvojila i zlatnu medalju na 10000 metara. Nevin Yanıt je osvojila prvu
zlatnu medalju za Tursku na Eurpskim takmicenjima na utci za 100 metara sa preponama. U

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 12 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

2011. na Europskom atletskom prvenstvu u zatvorenom, Kemal Koyuncu je osvojio srebrenu


medalju na 1500 metara, dok je Halil Akkas osvojio bronzanu medalju na 3000 metara.

U zadnje vrijeme veliku popularnost stekli su motorni sportovi. Turska je uvrštena u kalednar
Svjetskog prvenstva u reliju 2003., a Velika nagrada Turske u Formuli 1 održava se od 2005.
Na trkalištu Istanbul Park održava se i Velika nagrada Turske u motociklizmu, WTCC, GP2 i
Le Mans Series.

Tradicionalni turski nacionalni sport koji je popularan još od osmanskih vremena je Yağlı
güreş. U ovom sportu muškarci se hrvaju nauljeni maslinovim uljem. Najpoznatiji Turuski
hrvač ovim stilom je Ahmet Tašči, koji je tri godine za redom bio prvak Turske.

Ostali hrvački stilovi, kao slobodni ili grčko-rimski stil su također popularni. Turska je dala
mnogo svjetskih i olimpijskih prvaka u hrvanju.

Turska je imala velikog uspjeha i u dizanju utega u kojem su turski sportaši, muški i ženski,
srušili brojne rekorde i osvojili razna prvenstva. Njihovi najbolji dizači tegova su Naim
Suleymanoglu i Halil Mutlu, oni su jedini dizači tegova na svijetu koji su uspjeli na trima OI
osvojiti po zlatnu medalju.

Jedrenje u Turskoj je također popularan sport. Turska ima 4 mora na kojima se može jedriti:
Crno more, Egejsko more, Mramorno more i Mediteransko more, tako da nije iznenađenje što je
jedrenje popularan sport u Turskoj.

Slika 6. Turski reprezentativci

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 13 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

1.2.Fudbal u Turskoj

Kao što sam već rekao u uvodu


ovog rada fudbal u Turskoj je
najpopularniji sport i ima bogatu
historiju. Ljudi u Turskoj su pravi
zaljubljenici ove igre. Imaju
veliku strast za igrom koja ih vrlo
često dovodi do delirijuma.
Fudbal je sastavni dio njihovih
života, tema koja zastupljena u
svim slojevima društva.
Slika 7. Proslava navijača

Iako se fudbal igra širom Turske, Istanbul je centar fudbala jer je to dom tri najveća tima:
Galatasaray, Fenerbahçe i Beşiktaş. Ova tri tima imaju bogatu histriju i imaju najveću bazu
navijača u Turskoj, oni su osvajači većine titula u Turskoj Super ligi, koja se igra već od
1959. Veliko rivalstvo vlada između ova tri kluba, između njihovih navijačkih skupina.
Največi derbi izmedju dva Turska kluba je onaj između Fenerbahçe i Galatasaray, ovaj već
mobilizira skoro polovinu od ukupnog broja navijača u Turskoj.

Fudbal u Turskoj je uveden još za vrijeme Osmanskog Carstva od strane Engleskih ljudi koji su
živjeli na tom području. Prva utakmica je održana u gradu Selanik, danas poznatom kao Solun,
1875. FC Smyrna je prvi fudbalski klub osnovan u Turskoj. Isti ljudi donijeli su fudbal iz Izmira u
Istanbul 1895. Prve takmičarske utakmice između Izmirskih i Istanbulskih klubova održane su
1897, 1898, 1899, i 1904
godine. Tim iz Izmira je pobjedio u
svim utakmicama.

Prvi čovjek iz Turske koji je igrao


fudbal bio je Fuat Hüsnü, vojnik na
službenoj dužnosti u Izmiru, 1898. Prvi
fudbalski timovi u Osmanskom Carstvu
sastojali su se od Grčkih i Engleskih
igrača. Prvi fudbalski klub sastavljen od
Slika 8. Osvajanje titule

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 14 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Turskih igrača bio je ''Black Stocking'', formiran 1899. Prva takmičarska liga osnovana je
1904. sa sjedištem u Istanbulu, a pod nazivom "Carigrad fudbalska liga" ili ''Nedjeljna
liga'', sastojala se od četiri kluba (Cadi Keuy FRC, Moda FC, Elpis i Imogene FC). Osnivači
ove lige su bili James La Fontaine i Henry Pears. Turskim igračima je bilo zabranjeno da
se takmiče. U godinama koje su prethodile, formirani su klubovi kao što su Fenerbahče,
Galatasaray i Bešiktaš samo sa Turskim igračima. Druga liga je osnovana 1912. u Istanbulu,
od nazivom ''Petak liga'', svi timovi su igrali svoje utakmice u Petak. Sedam klubova je
uzelo učešće u ligi kada je formirana 1912.: Anadoluspor, Darülfünun, Terbiye-i Bedeniye,
Türk ødman Ocağı, Mümaresatı Bedeniye, Şehremini, and Fenerbahçe S.K. ''Nedjeljna liga''
ostala je dominantna liga do 1915/16 sezone, kada su obje lige spojene u jednu. Kasnije 1922.
izgrađena je liga koja je
sastavljena od klubova iz
različitih gradova širom Turske.

Liga je pomogla da se osnuje


Turski nogometni savez
23.04.1923. Lige su se stvorile i
u drugim gradovima, kao što su
Slika 9. Derbi Fenerbahce SK-Galatasaray SK Adana, Ankara, Eskisehir, Izmir
i Trabzon. Nacionalni liga je počela sa takmičenjem 1937. kao takmičenje između najboljih
klubova iz Ankare, Istanbula i Izmira. Takmičenje je trajalo do 1950. Prva profesionalna liga
osnovana je 1952. u tri velika grada. Prva profesionalna nacionalna liga osnovana je 1959.,
pod naziviom ''Mili lig'' ili ''Turkish Super League''.

National League po prvi puta održana je 1959. sa klubovima iz Ankare, Istanbula i Izmira.
Kvalifikacije su održane 1958. gdje se odlučilo kojih šesnaest klubova će sudjelovati u dvije
grupe. Fenerbahçe je prvak prve Nacionalne lige, a najbolji strijelac bio je Metina Oktay iz
Galatasaraya.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 15 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

1.3.Sport u Istanbulu

Istanbul (Carigrad, Kostantinopolj) je najveći i jedan od najbitnijih gradova u Turskoj, njeno


kulturno i gospodarsko središte. Grad smješten na Bosforskom moreuzu, nekadašnja je
prijestolnica triju velikih carstava: rimskog (330.-395.), bizantskog (395.-1453.) i otomanskog
(1453.-1923.). Istanbul svojim geografskim položajem se rasprostire na Aziju i Europu, ali se
generalno smatra europskim gradom. Grad je administrativni centar Istanbulske provincije, ali
nije glavni grad Turske. Broj stanovnika je između 11 i 15 miliona po čemu je jedan od
gradova sa najvećim brojem
stanovnika u Europi.

Kao što sam već rekao Istanbul je


velik grad sa ogromnom
populacijom ljudi. Ljudi u Istanbulu
su uključeni u mnogobrojne
sportske aktivnosti, od kojih je
fudbal najrasprostranjeniji.
Slika 10. Grad Istanbul

U Istanbulu se nalazi veliki broj fudbalskih klubova, čak 5 njih se takmići u Turskoj Super
Ligi: Fenerbahče, Galatasaray, Bešiktaš, Kasimpaša, i Buyuksehir Belediye. Najpoznatiji
stadioni koji se nalaze u Istanbulu su: Ataturk Olimpijski stadion, Fenerbahće Šukru
Saracoglu fudbalski stadion, Galatasaray Ali Sami Yen TT Arena fudbalski stadion,
Bešiktaš Inonu fudbalski stadion. Istanbul, tačnije Ataturk Olimpijski stadion je bio
domaćin finala fudbalske Lige prvaka u sezoni 2004/2005. Kada je pobjednik bio Liverpul
nakon pobjede nad Milanom, nakon zaostatka od 0:3 te izvođenja penala. U 2009., u
Istanbulu je održano UEFA Cup fnale. Utakmica je odigrana na Šukru Saracoglu fudbalskom
stadionu. U 2013. godini, U-21 Svjetsko prvenstvo je organizovano u Istanbulu.

Košarka je takođe sport koji je veoma polpularan u Istanbulu. Istanbul ima sedam košarkaških
klubova: Andolu Efes S.K., Beşiktaş, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe Ülker,
Galatasaray Liv Hospital, østanbul Büyükşehir Belediyespor i Tüyap Büyükçekmece
koji igraju u nacionalnoj ligi i učestvuju u Europskim takmičenjima. Najpoznatije košarkaške
arene u Istanbulu su: Abdi Ipekci Arena, Sinan Erdem Arena, Bešiktaš Akatlar Arena i
Ülker Sports Arena. Sinan Erdem Arena, jedna je od najvećih arena u Europi, bila je

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 16 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

domaćin FIBA Svjetskog prvenstva u košarci 2010., Turski nacionalni tim je igrao u finalu
protiv USA, gdje su osvojili drugo mjesto. Takođe bila je domćin IAAF Svjetskog prvenstva
u zatvorenom 2012., te domaćin košarkaške Eurolige (Final Four) u sezoni 2011/2012. Abdi
Ipekci Arena bila je domaćin finala Europskog prvenstva u košarci 2001.

Motociklistićki sportovi su takođe veoma popularni u Istanbulu. Istanbul je domaćin sljedećih


natjecanja: F1 Velika Nagrada Turske, Moto GP Velika Nagrada Turske, FIA World
Touring Car Championship, GP2 i Le Mans Series utrke od 1000 km u østanbul Parku.

29. jula 2006. godine, østanbul je bio domaćin četvrtog kola Red Bull Air Race World
Seriesa iznad Zlatnog roga, gdje je prisustvovalo oko milion posmatraća.

Istanbul je grad okružen vodom. Svake godine u ljeto održavaju se jedriličarske trke i trke sa
motornim čamcima na Bosforu i Mramornom moru.

Nekoliko plivačkih trka se organizuje takođe u Istanbulu, jedna od njih je Bosphorus Cross -
Kontinentalna plivačka trka koja se organizira svake godine u Julu.

Istanbul je domaćin internacionalnog i interkontinentalnog maratona svake godine od 1979.


Ovaj Euroazijski maraton je prvi i jedini takve vrste u svjetu gdje stotine hiljada trkaća trče
preko dva kontinenta.

Postoji nekoliko teniskih objekata u Istanbulu. Od 2006. Istanbul Cup se održava svake
godine i veoma je popularan za mlade tenisere.

U Novembru 2010., Istanbul je proglašen kao "2010 European Capital of Sports" od strane
European Capitals of Sport Association (ACES).

Slika 11. Sportski centar Istanbul

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 17 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

1.4.Fudbalski savez Turske

TFF je rukovodeče tijelo za fudbal u Turskoj.


Nogometni savez Turske
Sjedište fudbalskog saveza je u Istanbulu.
Osnovan je 23. aprila 1923. pod imenom ''Futbol
Heyet-Muttehidesi'' a prvi izabrani predsjednik
bio je Yusuf Ziya Onis. Trenutni predsjednik je
Yıldırım Demirören. Član FIFA-e je od 21. maja
1923., a UEFA-e je od 1962. Kao član FIFA-e,
Turska reprezentacija odigrala svoju prvu
međunarodnu utakmicu protiv Rumunije na
Godina osnivanja 1923. Istanbul Taksim stadionu
Država Turska
Konfederacije FIFA od 1923. 26. oktobra 1923., rezultat je bio 2:2. Prva
UEFA od 1962. zvanična utakmica odigrana van zemlje je
Sjedište Istanbul
utakmica protiv Čehoslovaćke reprezentacije
Predsjednik Yıldırım Demirören
Web stranica tff.org 1924. na OI u Perizu, gde je Turska reprezentacija
Slika 12. Osnovne informacije TFF
izgubila rezultatom 5:2.
Između 1950. i 1960. formirane su profesionalne fudbalske lige u Istanbulu, Ankari i Izmiru.
Broj fudbalskih klubova je takođe rastao i u drugim gradovima Turske. Galatasaray, Goztepe i
Fenerbahće ostvarili su zapažene rezultate u Europskim kupovima.
1962/63. godine Turski fudbalski savez počinje organizirati "Kup Turske", a pobjednik će se
kvalifikovati u Kup pobjednika kupova.
Turski fudbalski savez dobio je svoju autonomiju 17. juna 1992., čime je stekao pravo da
organizuje fudbalske aktivnosti u skladu sa nacionalnim i internacionalnim pravilima i
predstavlja Tursku unutar i van zemlje.

Fudbalski savez Turske organizira sljedeća fudbalska takmičenja:


o Prva fudbalska liga Turske (Spor Toto Süper Lig),
o Druga fudbalska liga Turske (PTT 1. Lig),
o Treća fudbalska liga Turske (Spor Toto 2. Lig),
o Četvrta fudbalska liga Turske (Spor Toto 3. Lig),
o Kup Turske u fudbalu (turski: Türkiye Kupası),
o Superkup Turske u fudbalu (turski: Türkiye Süper Kupası),

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 18 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

o Prva ženska fudbalska liga Turske (Kadınlar 1. Ligi),


o Druga ženska fudbalska liga Turske (Kadınlar 2. Ligi),
o Treća ženska fudbalska liga Turske (Kadınlar 3. Ligi),
o Futsal takmičenja.

Pod kontrolom fudbalskog saveza Turske su i državne reprezentacije: muški A i A2


tim, ženski A tim te ostale reprezentacije u omladinskim kategorijama: U-21, U-20, U-19,
U-18, U-17, U-16, U-15, U-14 muške i U-19, U-17 ženske. Takođe pod kontrolom saveza je i
Futsal reprezentacija i državni A tim za fudbal na pijesku.
Statistika fudbalskog saveza Turske pokazuje da u Turskoj egzistira 4956 registrovanih
klubova, 4775 profesionalnih i 136 823 amaterskih igrača koji su registrovani, kao i 233
registrovanih žene.

Izvršni odbor TFF

Slika 13. Izvršni odbor TFF

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 19 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 20 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Slika 14. Glavni sponzori TFF

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 21 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

1.5.Fudbalska reprezentacija Turske

Fudbalska reprezentacija Turske


predstavlja Tursku na međunarodnim
fudbalskim takmičenjima i pod
kontrolom je nogometnog saveza
Turske. Svoju prvu historijsku
utakmicu Turska je odigrala 26.
oktobra 1923. godine

Slika 15. Fudbalska reprezentacija Turske protiv Rumunije. Prvu zvaničnu


utakmicu Turska je odigrala na Olimpijskim igrama 25. maja 1924. protiv Čehoslovačke.

Turska se tri puta kvalifikovala na Svjetsko prvenstvo: 1950, 1954 i 2002. Međutim, sa
prvenstva 1950., Turska se zbog financijskih problema povukla prije početka takmičenja.
Najbolji rezultat na Svjetskim prvenstvima postigla je 2002. u Japanu i Južnoj
Koreji osvojivši 3. mjesto. Na Europskim prvenstvima učestvovala je 3 puta. Najbolji rezultat
Turska je postigla 2008. došavši do polufinala. Što se tiče Olimpijskih igara Turska je
učestvovala šest puta te postigla najbolji rezultat 1948. i 1952. došavši do četvrtfinala. Turska
je 2003. godine nakon odustajanja Njemačke nastupila na Kupu konfederacija te kao i godinu
dana ranije na Svjetskom prvenstvu osvojila treće mjesto.

Trenutni selektor Turske je Fatih Terim kojem je ovo ukupno četvrti mandat na selektorskoj
klupi. U dosadašnjoj historiji Tursku je ukupno vodilo 42 selektora te je Fatih Terim rekorder
po broju utakmica na poziciji selektora. Obnašao je selektorsku dužnost preko 100 utakmica.
Takođe je bitno napomenuti da između 42 selektora
koja su vodila Tursku reprezentaciju bila su i tri trenera
sa prostora bivše Jugoslavije. Njihova imena su:
Ljubiša Spajić, Abdulah Gegić i Žarko Mihajlović.
Rüştü Reçber je igrač sa največim brojem nastupa za
Turku reprezentaciju, 120 nastupa. Hakan Şükür je
najbolji i najpopularniji turski igrač svih vremena.
Postigao je gotovo 200 golova nastupajući u turskoj
ligi.

Slika 16. Grb fudbalske reprentacije

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 22 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

1.6.Organizacija Turske lige

Sistem ligaških takmičenja u Turskoj je podijeljen na sljedeći način:


Spor Toto Super liga (3 Tima ispadaju)
18 klubova
(3 Tima ulaze) TFF PTT 1. liga (3 Tima ispadaju)
18 klubova
TFF Spor Toto 2. liga TFF Spor Toto 2. liga
Bijela grupa Crvena grupa
17 klubova 17 klubova
TFF Spor Toto 3. liga TFF Spor Toto 3. liga TFF Spor Toto 3. liga
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
18 klubova 18 klubova 18 klubova
Regionalna amaterska liga
Region
Amaterska liga
Lokalno
Amaterska prva liga
Lokalno
Amaterska druga liga
Lokalno

Promovisanje i ispadanje klubova može se desiti kroz sve lige. To znači da klubovi iz
Regionalne amaterske lige mogu biti promovisani u nejviši rang takmičenja, Super ligu.
Super League trenutno poznata kao ''Spor Toto
Super League'' (zbog sponzorskih ugovora) je turska
profesionalna liga koju vodi udruženje profesionalnih
klubova. To je najviši nivo fudbalskog takmičenja u
Turskoj, jedna od najboljih liga u UEFA

Slika 17. Logo Super League Konfederacije. Osamnaest klubova takmiči se u Super
ligi. Tokom sezone (koja traje od augusta do maja) svaki klub igra sa drugim klubovima dva
puta, kući i na strani, sve ukupno 34 utakmice. Tim dobija tri boda za pobjedu i jedan bod za
nerješen rezultat. Timovi su rangirani na osnovu totalnog broja osvojenih bodova, zatim na
osnovu međusobnih susreta, na osnovu gol razlike i na kraju na osnovu većeg broja
postignutih golova. Na kraju svake sezone, tim sa najvećim brojem bodova je šampion. Ako
je broj bodova jednak sa drugim ekipama onda se gleda međusobni susret između ekipa. Ako
je i to jednako onda se gleda gol razlika. Ako se desi da je i gol razlika ista, na kraju veći broj
postignutih golova odlučuje prvaka. Tri posljednja kluba na tabeli ispadaju iz Super lige u
TFF 1. Ligu. Dva prvoplasirana tima iz TFF 1. Lige direktno ulaze u Super ligu, zajedno sa

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 23 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

pobjednikom play-off takmičenja između klubova koji su pozicionirani od trećeg do šestog


mjesta u TFF 1. Ligi. Pobjednik Super lige automatski se kvalifikuje u grupnu fazu UEFA
Champions League, drugoplasirani tim se kvalifikuje za treće pretkolo UEFA Champions
Leaguue, trećeplasirani tim se kvalifikuje u grupnu fazu UEFA Europa League,
četveroplasirani tim igra treće pretkolo UEFA Europa League. Turska liga je trenutno
rangirana na jedanaestom mjestu po koeficijenatu UEFA liga na temelju postignutih rezultata u
posljednjih pet godina, u europskim takmičenjima.
Prema trenutnim pravilim TFF-a, Turski klub među 28 igrača može imati svega 10 stranih
igrača, a u sastavu ekipe za jednu utakmicu među 18 igrača šest njih mogu biti stranci. Od
naredne sezone klubovi će imati pravo da među 28 igrača posjeduju 14 stranaca, odnosno da u
sastavu za jednu utakmicu od 18 igrača mogu imati 11 stranaca, s tim da svih 11 stranaca
može sačinjavati ekipu na terenu. Turski igrači koji nastupaju za reprezentacije drugih
zemalja će imati status stranog igrača.
Sljedečih osamnaest klubova se takmičilo u Super ligi Turske za sezonu 2014/15.:
Galatasaray
Fenerbahçe
Beşiktaş JK
østanbul Başakşehir
Trabzonspor
Bursaspor
Mersin ødmanyurdu
Konyaspor
Gençlerbirliği
Gaziantepspor
Eskişehirspor
Akhisar Belediyespor
Kasımpaşa S.K.
Rizespor
Sivasspor
Karabukspor
Kayseri Erciyesspor
Balikesirspor
Slika 18. Klubovi u sezoni 2014-2015

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 24 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Upravo ovim redosljedom ekipe su i završile sezonu. Galatasaray je osvojio prvenstvo


dvadeseti put u svojoj historiji. Galatasaray je bio i osvajač Turskog Kupa za sezonu 2014/15.
Ukupno 66 klubova do sada su se takmičili u Super ligi, ali samo pet su osvojili naslov od
osnivanja 1959.: Galatasaray (20), Fenerbahče (19), Bešiktaš (13), Trabzonspor (6) i
Bursaspor (1). Galatasary, Fenerbahče i Bešiktaš su jedine ekipe koje su učestvovale u svim
prvenstvima Super lige od 1959. do 2015.

Tim Pobjednik Drugi Godina osvajanja


1962, 1963, 1969, 1071, 1972, 1973, 1987, 1988, 1993,
Galatasaray 20 10 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2006, 2008, 2012,
2013, 2015
1959, 1961, 1964, 1965, 1968, 1970, 1974, 1975, 1978,
Fenerbahçe 19 20 1983, 1985, 1989, 1996, 2001, 2004, 2005, 2007, 2011,
2014
Beşiktaş JK 13 14 1957, 1958, 1960, 1966, 1967, 1982, 1986, 1990, 1991,
1992, 1995, 2003, 2009

Trabzonspor 6 8 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984

Bursasporo 1 0 2010

Slika 19. Osvojene titule

Klubu je dozvoljeno da stavi zlatnu zvijezdu iznad grba na dresu nakon pet osvojenih
prvenstava. Galatasary ima četri zlatne zvijezde na svom dresu, Fenerbahče ima tri zvijezde,
Bešiktaš ima dvije zvijezde i Trabzonspor ima jednu zvijezdu.
Najbolji srijelci svih vremena koji su nastupali u Super ligi bili su: Hakan Şükür (249),
Tanju Çolak (240), Hami Mandirali (218), Metin Oktay (217), Aykut Kocaman (212),
Feyyaz Uçar (198).
TFF PTT 1. liga je drugi nivo fudbalskog takmičenja
u Turskoj. Liga je formirana 2000., pod nazivom
''Turska druga liga A'' i prvu sezonu imala je 20
timova. Broj timova se smanjio na 18 u sezoni
2002/03. Liga je promijenila naziv u TFF 1. Liga u
sezoni 2007/08. Dva prva tima na tabeli se direktno

Slika 20. Logo PTT 1. liga

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 25 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

plasiraju u Super Ligu, dok timovi pozicionirani od trećeg do šestog mjesta igraju play-off.
Trećeplasirani tim igra protiv šestog na tabeli, dok četvrti protiv petog tima na tabeli.
Pobjednici obije utakmice igraju između sebe dvije utakmice (kuči i na strani) kako bi
odlučili treći tim koji će biti promovisan u Super Ligu. Tri zadnja tima na tabeli ispadaju iz lige.
Svaki tim može registrovati tri stranca.
TFF Spor Toto 2. Liga je trći nivo fudbalskog takmičenja u
Turskoj. Liga je formirana u sezoni 2001/02., pod
nazivomTurska druga liga . U sezoni 2005/06. lige je
promjenila naziv u ''Liga B''. U svojoj desetoj sezoni 2010/11.
liga je ponovo promjenila naziv u Spor-Toto 2. Liga. U
sezoni 2012/13. liga je igrana sa 34 kluba podijeljenih u dvije
grupe po 17 klubova, bijela i crvena grupa. Pobijednici obije
grupe se direktno plasiraju u TFF PTT 1. ligu. U svakoj grupi
timovi plasirani od drugog do petog mjesta igraju play-off
utakmice kako bi odlučili treći tim koji će biti promovisan u
Slika 21. Logo TFF Spor Toto2.
TFF PTT 1. ligu. Zadnja dva kluba ispadaju u TFF Spor
Toto 3. ligu.
TFF Spor Toto 3. liga je četvrti nivo fudbalskog takmičenja u
Turskoj. Liga je formirana u sezoni 2001/02. U svojoj desetoj
sezoni 2010/11. liga je promjenila naziv u Spor Toto 3. liga.
Liga se igra sa 54 tima podijeljena u tri grupe, 18 timova u
svakoj grupi. Pobjednici grupa se direktno plasiraju u TFF
Spor Toto 2. Ligu. U svakoj grupi timovi pozicionirani od
drugog do petog mjesta igraju play-off utakmice kako bi
odlučili drugi tim koji će biti promovisan u TFF Spor Toto 2.
Slika 22. Logo TFF Spor Toto 3 Ligu. Zadnja tri tima iz svake grupe ispadaju u Regionalnu
amatersku ligu.
Turski Kup (Turkiye Kupasi) je fudbalsko kup takmičenje u
Turskoj, pod kontrolom TFF od 1962. Ziraat Bankasi je
glavni sponzor kupa, te zbog toga kup nosi naziv ''Ziraat
Turkiye Kupasi''. Kup je osnovan 1962. To je najmasovnije

Slika 23. Turski Kup

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 26 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

fudbalsko takmičenje u Turskoj. Rekordan broj od 156 timova se takmiči u kupu. Nakon pet
nokaut faza, formiraju se grupe po dvokružnom sistemu takmičnja. Pobjednici grupa i
drugoplasirani timovi igraju polufinale i finale. Galatasaray je trenutni osvajač kupa za sezonu
2014/15.
Prva runda takmičenja se sastoji od 86 timova iz TFF Spor Toto 3. liga i Regionalne
amaterske lige. Druga runda se sastoji od pobjednika iz prve runde zajedno sa klubovima iz
Super League, TFF PTT 1. lige i TFF Spor Toto 2. Lige. Timovi koji igraju UEFA
Champions League i UEFA Europa League se priključuju u četvrtoj rundi. Poslje pete runde,
osam pobjednika su podijeljeni u dvije grupe po četri tima gdje svako igra sa svakim.
Pobjednici i drugoplasirani timovi u grupama igraju u polufinalu. Pobjednici polufinalnih
utakmica igraju u finalu. U finalu se igra samo jedna utakmica na neutralnom terenu.
Pobjednik kupa dobija mjesto u play-off rundi UEFA Europa League, i također igra u turskom
Super kupu protiv šampiona Super Lige. Ako je pobjednik kupa već obezbjedio mjesto u
Europskim takmičenjima kroz Super ligu, drugoplasirani tim se šalje na takmičenje UEFA
Europa League. Galatasaray je klub sa največim brojem osvojenih naslova u kupu, imaju
ukupno 16 titula. Bešiktaš je osvojio 9 naslova, dok je Trabzonspor osvojio 8 puta kup
takmičenje u Turskoj. Timovi koji su se najviše puta sastajali u finalu tuskog kupa su
Galatasaray i Bešiktaš, čak pet puta. Treneri koji su osvali turski kup sa prostora bivše
Jugoslavije su: Abdulah Gegić 1971., Branko Stanković 1983., Tomislav Kaloperović 1986.
Turski Super kup (TFF Super Kupa) je
fudbalski meč koji se igra jednom u toku
godine između pobjednika Super Lige i
pobjednika turskog Kupa. Super Kup je
formiran 1966. i nosio je naziv Predsjednički
Slika 24. Turski Super Kup
kup. Galatasaray je najuspješniji tim ovog
takmičenja sa 14 trofeja i 22 nastupa.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 27 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

2. PREDMET I PROBLEM
RADA

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 28 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Slika 25. Logo Galatasary SK

Predmet rada je Turski nogometni klub SK GALATASARAY. To je jedan od najbolje


organizovanih klubova u Turskoj.

Problem rada je organizaciona struktura i način rukovođenja u nogometnom klubu SK


GALATASARAY, kao i stručni rad i organizacija rada u prvom timu i omladinskom pogonu.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 29 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

3. CILJ RADA

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 30 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Slika 26. Logo Galatasary SK

Cilj rada je stručno usavršavanje i upoznavanje sa radom velikog kluba kao što je Turski
fudbalski klub SK GALATASARAY. Svaki veliki Europski klub ima svoju specifičnost i
veoma je važno ući u suštinu funkcionisanja svakog od njih. Važno je bilo upoznati i vidjeti
strategiju kluba, organizaciju, marketing, menadžment i način kako se rukovodi klubom.
Poznavanjem i primjenom novih metodologija rada moguće je postići jos zapaženije rezultate i
na sportskom i na organizacionom planu.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 31 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4. METOD RADA

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 32 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.1.Historija nogometnog kluba SK Galatasaray

Galatasaray Spor Kulübü


(Galatasaray Sport Klub) je turski
sportski klub sa sjedištem na
europskoj strani Istanbula, najviše
poznat po svom nogometnom
odjeljenju. Također, postoje i ostala
odjeljenja u atletici, košarci, košarci

Slika 27. Osnivači Galatasaray SK u invalidskim kolicima, odbojci,


vaterpolu, plivanju, veslanju, jedrenju, judou, kartanju, jahanju, rukomeu, tenisu, šahu
i motornim sportovima. Galatasaray SK je jedan od najvažnijih članova Galatasaray
zajednice, zajedno s Galatasaray univerzitetom i Galatasaray srednjom školom.
Historija Galatasaray SK je stara više od 100 godina. Klub je formiran 30. oktorbra 1905.
od strane Ali Sami Yen i ostalih studenata Galatasaray srednje škole. Ali Sami Yen je postao
prvi predsjednik Galatasaray SK-a i dobio je klupsku članski broj "1". Osim Ali Sami Yen
(Club član br. 1), koji je pokretačka sila kluba od njegovog osnivanja, Asim Tevfik Sonumut
(2), Emin Bülent Serdaroğlu (3), Celal Ibrahim (4), Boris Nikolov (5), Milo Bakić (6),
Pavle Bakić (7), Bekir Sitki Bircan (8), Tahsin Nihat (9), Reşat Şirvanizade (10), Hüseyin
Hüsnü (11), Refik Cevdet Kalpakçıoğlu (12) i Abidin Daver (13) također su od samog
početka uključeni u odluku da organiziraju jedan takav klub. Klub je svoju prvu utakmicu
odigrao protiv Cadi-Keuy FC, gdje su zabilježili svoju prvu pobijedu rezultatom 2:0. Na
samom početku bilo je rasprave o imenu kluba, u kojima su neki sugerirali da se zove Gloria
(pobjeda) i drugi Audace (hrabrost), ali je odlučeno da njegovo ime će biti Galatasaray.
Galatasaray doslovno znači "Galata palača". Godine 1905., u doba Otomanskog Carstva,
nije bilo zakona o udruženjima tako da klub nije mogao biti zvanično registrovan, ali nakon
1912. kada je donesen zakon o udruženjima klub je pravno registrovan. Ovim činom formiran
je prvi Turski fudbalski klub.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 33 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Era Ali Sami Yen


Ali Semi Yen (20 Maj 1886. - 29 Juli 1951.)
je osnivač kluba, a ujedno i prvi predsjednik
kluba koji je bio na toj funkciji sve do 1920. -
ih. On je bio student na prestižnoj Galatasaray
srednjoj školi u Istanbulu. U Oktobru 1905.,
odlučio je zajedno sa svojim prijateljima
studentima da formiraju fudbalski klub. Na

samom početku, cilj je bio „Igrati zajedno kao Slika 28. Prva ekipa Galatasaray SK

Englezi, imati boju, ime i pobijediti klubove koji nisu Turski. “ Pored toga što je organizovao
Galatasaray SK, on je napravio brojene druge doprinose za Turski sport. Bio je predsjednik
Turskog Olimpijskog komiteta izmedju 1926. i 1931.

Bio je glavni trener Turskog Nacionalnog tima u prvoj međunarodnoj utakmici, 1923. protiv
Rumunije. Kao osnivač i prvi predsjednik Galatasaray SK, stadion Galatasaraya koji je
sagrađen 1964. dobio je naziv po njegovom imenu.

Između 1905. i 1906. Galatasaray SK je igrao samo prijateljske utakmice. Galatasaray SK se


uključijo u Istanbulsku Fudbalsku ligu, koja se sastojala od Engleskih i Grčkih timova u
sezoni 1906. - 1907. U svojoj prvoj sezoni završili su na četvrtoj poziciji. Slijedeće sezone
završili su na trećem mijestu. Svoju prvu šampionsku titulu su osvojili u sezoni 1908. - 1909.

Prva dinastija (1908 - 1916)


Godine 1908. Galatasaray SK je potpisao ugovor sa Horace Armitage, koji je već dva puta
osvojio ligu sa Cadi Keuy FRC, kao igrač i kao menadžer. Nakon njegovog dolaska klub je
osvojio tri naslova prvaka u nizu 1909., 1910., 1911. Iako je Armitage napustio klub 1911.,
klub je ponovo osvojio naslov prvaka u sezoni 1915 - 1916.

Druga dinastija (1921 - 1931)


Godine 1920. igrač i kapiten Necip Şahin postao je novi menadžer kluba. Nakon pet godina
bez osvojene titule klub je uspio ponovo da osvojio naslov prvaka 1922. U toj istoj godini
Nacip Sahin je dao ostavku na mjesto menadžera kluba, dok je njegovo mjesto zauzeo Adil

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 34 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Giray kao igrac menadžer. Pošto nije uspio da osvoji naslov prvaka do 1924., Ali Sami Yan je
odlučio da potpiše ugovor sa Bily Hunterom koji je do tada bio na poziciji menadžera
Turskog nacionalnog tima. Njegovim dolaskom u klub, osvojili su tri vezana naslova prvaka
(1925., 1926., 1927.). Godine 1928. Hunter je dao ostavku na poziciju menadžera, a legenda
kluba Nihat Bektik je postao novi menadžer kluba, koji je 1929. vodio klub do novog
osvajanja prvenstva.

Loše godine (1932 - 1948)


Nakon rasprave oko amatersko-profesionalnog pristupa između članova Galatasaray SK
1933., grupa koja se orijetisala na profesionalan razvoj kluba napustila je Galatasaray SK i
formirala je Güneş SK. Zahvaljujući finasijskog i političkoj snazi novi klub je bio u
mogućnosti da dovede najbolje igrače iz Galatasaray SK.
Između 1932. i 1949. klub nije mogao da osvoji naslov prvaka Istanbulske Lige. U tom
periodu u klubu se promijenulo petnaest predsjednika i deset menadžera.

Povratak na pravi put (1949 - 1958)


Godine 1948. novi menadžer je postao Pat Molloy i nakon osamnaeist godina Galatasaray SK
je osvojio novi naslov prvaka Istanbulske Lige u sezoni 1948 - 1949. Godine 1952.
Istanbulska Liga je postala profesionalna liga. Te iste godine legenda Galatasaraya Gündüz
Kılıç je postao novi menađer. Između 1954. i 1957. klub je osvojio dva vezana naslova
prvaka. U sezoni 1956. - 1957. Galatasaray SK je učestvovao u Evropskom Kupu Šampiona.
Prvu utakmicu su igrali protiv CS Dinamo Bukurešt, koju suizgubili rezultatom 3:1 u
Bukureštu. Drugu utakmicu su igrali u Istanbulu, koju su dobili rezultatom 2:1. Galatasaray
SK je prvi Turski klub koji je nastupio, postigao pogodak i pobijedio u UEFA takmičenjima.
Godine 1957. George Dick je postao menađer kluba. U sezoni 1957. - 1958. Galatasaray SK
je osvojio svoj petnaisti a ujedno i posljednji naslov prvaka Istnabulske Lige.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 35 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Treča dinastija (1962 - 1966)

Po treći put Gündüz Kılıç


je postao menadžer
Galatasaray SK. Osvoji su
naslov prvaka dvije sezone
za redom 1961. i 1962. U
sezoni 1962. - 1963. TFF
je započeo sa Turskim
Kup takmičenjem, gdje je
Galatasaray SK osvojio
naslov prvaka. Na taj
Slika 29. Derbi Galatasaray SK-Fenerbahce SK način postali su prvi tim u
Turskoj koji je osvojio duplu krunu. U narednih pet sezona nisu uspijeli da osvoje naslov
prvaka lige, ali su četri godine za redom osvajali Kup Turske, što je još uvijek rekord tog
takmičenja. Godine 1966. TFF je započeo sa Super Kup takmičenjem, gdje je Galatasaray
osvojio naslov prvaka, pobjedivši u finalu prvaka lige Beşiktaş JK rezulatatom 2:0.

Četvrta dinastija (1969 - 1973)


Nakon pet sezona bez osvojenog prvenstva u Super Ligi novi predsjednik Selahattin Beyazıt
doveo je Tomislava Kaloperovica kao novog menadžera kluba. Nakon što su završili osmi u
sezoni 1969. - 1970., klub je osvojio tri naslova prvaka Super Lige u sezoni 1971., 1972.,
1973.

Derwall i Denizli era (1984 - 1992)


Njemački trener Jupp Derwall je postao novi menadžer Galatasaray SK. Pored toga što je
osvojio nacionalno prvenstvo i Turski Kup, Darwell je uveo novi način treniranja i nove
taktičke ideje u Turskom nogometu. On se smatra revolucionarem Turskog nogometa. Nakon
što je Derwell otišao sa pozicije menađera Galatasaray SK, njegovo mjesto je nasljedio
njegov pomočnik Mustafa Denizli.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 36 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Alp Yalman era (1990 - 1996)

Alp Yalman je izabran za predsijednika Galtasaray SK 1990., na kojoj je ostao narednih šest
godina. U tom periodu Galatasaray SK je osvojio dvije titule nacionalnog prvenstva, dva
nacionalna Kupa. Obično je radio sa Njemačkim trenerima Karl-Heinz Feldkamp, Reiner
Hollmann and Reinhard Saftig. Pored uspijeha na domačoj sceni, Galatasaray je privukao
pažnju i na međunarodnoj sceni nakon što su eliminisali Manchester United u nokaut fazi
UEFA Lige šampiona 1993.

Terim i Süren era: (1996-2001)

Najuspješniji period Galatasaray SK je bio kasnih 1990 - ih. kada je klub osvojio UEFA Cup i
UEFA Super Cup, te na taj način postao prvi Turski klub koji je osvojio Evropski trofej.
Između 1996. i 2000. Galatasaray SK je osvojio četri uzastopna naslova prvaka Turske Lige što
je ujedno i rekord lige kojeg i danas drže. Ova stabilnost uspijeha je krunisana 2000. kada je klub
osvojio naslov prvaka Turske Lige, Turski Kup, UEFA Kup i UEFA Super Kup. Svi ovi
uspijesi ostvareni su pod vodstvom Fatiha Terima i vizionarskog predsijednika Faruka Sürena.
Godine 2001. klub je ušao u četvrt-finale Lige Šampiona.

Canaydin era (2002 - 2008)

Galatasaray je ušao u novi milenijum kao jedan od elitnih klubova u Evropi. U ovom periodu,
klub je radio na projektima kao sto su Galatasaray sportske radnje, Galatasaray magazin,
Galatasaray TV u namjeri da unaprijede klub, povećaju financijusku moć kluba i da
poboljšaju odnos sa navijačima. Najveći projekt u tom periodu bio je izgradnja novog
stadiona, čija je izgradnja započeta u Decembru 2007. U 2011. stadion je završen i dobio je
naziv Turk Telekom Arena, sa kapacitetom od 52 652 mijesta. Galatasaray je postao ponovo
šampion u sezoni 2007. - 2008.

Polat era (2008 - 2011)

Godine 2008. Adnan Polat postao je novi predsijednik kluba, a Michael Skibbe novi mendžer
Galatasaray SK. Klub je osvojio Turski Super Kup, gdje su pobjedili Kayserispor 2-1. U
sezoni 2008. - 2009. Galatasaray je eliminisan iz UEFA Lige Šampiona od Steaua Bukurešt.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 37 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

U sezoni 2009. - 2010. Frank Rijkaard je postao novi menađer kluba. Klub je završio sezonu
na trećem mijestu. U sezoni 2010. - 2011. Rijkaard je zamjenjen sa funkcije menađera, a na
njegovo mjesto je došao Gheorghe Hagi, koji se također veoma kratko zadržao na toj
poziciji. Bülent Ünder je nasljedio Gheorghe Hagia i zavrsio sezonu na osomom mijestu. To
je ujedno bila i jedna od najlošijih sezona u historija kluba.

Unal Aysal era (2011 - 2015)


U Maju 2011 Unal Aysal je zamijenuo Polata na poziciji predsijednika kluba i na taj način
postao 34 predsijednik Galatasaraya, sa novim rekordom po broju osvojenih glasova. Njegov
cilj je bio da izgradi bolji tim i da preuzme dominaciju u domaćem prvenstvu. Angažirao je
Fatih Terima za novog menađera kluba, što mu je bilo ujedno da treći put sijedi na klupi ovog
velikog Turskog tima. U sezoni 2011. - 2012. Galatasaray je osvojio naslov prvaka Super
Lige. To je bio osamnaeisti naslov prvaka za Galatasaray, dok je to bio peti naslov za Fatih
Terima kao menadžera.

Unal Aysala je na poziciji predsijednika kluba zamijenio Duygun Yarsuvat, koji je na toj
poziciji ostao do Maja 2015. U Maju njega je zamjenjen na toj poziciji Dursun Aydin Ozbek.
Za vrijeme njihovih mandata klub je osvojio naslov prvaka Super Lige u sezoni 2014. - 2015.

Igrači
Veliki je broj kvalitetnih igrača koji su igrali za Galatasaray SK i koji su ostavili veliki trag
kako na samu historiju kluba tako i na historiju Turskog fudbala. Neki od njih su: Eşfak
Aykaç (nacionalni heroj 1930 - ih.), Mehmet Leblebi (koji je postigao rekord o broju
postignutih golova na jednoj utakmici, četrnaist golova), Gündüz Kılıç (koji je bio igrač-
trener 1950-ih.), Suat Mamat (koji je postia tri gola na jednoj utakmici za vrijeme Svijetskog
prvenstva 1954. Coşkun Özarı, Turgay Şeren, Fatih Terim (kapiten Galatasaray i Turskog
nacionalnog tima), Metin Oktay (šest puta najbolji strijelac lige i najbolji stirjelac
Galatasaraya svih vremena), Zoran Simović (golman poznat po svojim odbranama
jedanestereca), Cüneyt Tanman (rekorder po broju odigranih utakmica za Galatasaray, 342),
Tanju Çolak (dobitnik Europske Zlatne kopačke 1988.), Cevad Prekazi (Albanski
internacionalac koji je bio poznat po slobodnim udarcima), Claudio Taffarel (branio u periodu
između 1996. i 2001.), Faryd Mondragon, Gheorghe Popescu, Milan Baroš, Gheorghe Hagy

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 38 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

(jedan od najboljih stranih igrača koji je igrao u Turskoj), Hakan Şükür (drugi najbolji
strijelac Galatasaraya svih vremena, 228 golova).
Igrači sa naših prostora koji su igrali za Galatasaray SK su: Stjepan Tomas, Mersad
Kovačević, Elvir Baljić, Elvir Bolić, Klodian Duro, Izet Hajrović, Jusuf Hatunić, Tarik
Hodžić, Saša Ilić, Ešref Jašarević, Stevica Kuzmanovski, Zvjezdan Misimović.

Menadžeri
Prvi menadžer, ujedno i kapiten Galatasaray SK bio je Boris Nikolov, jedan od osnivača
Galatasaray SK. Emin Bülent Serdaroğlu bio je prvi Turski menadžer kluba od 1907. do 1908.
Prvi menadžer koji je osvoji trofej bio je Horace Armitrage, koji je osvojio tri naslova prvaka
za redom (1908 - 1911). Najtrofejniji trener Galatasaray SK je Fatih Terim koji je osvojio 6
naslova prvaka Super Lige, 2 naslova prvaka Turskog Kupa, 4 naslova prvaka Turskog Super
Kupa i UEFA Kup takmičenje. Pored ostalih Galatasaray SK su vodili: Jupp Derwall, Mustafa
Denizli, Karl-Heinz Feldkamp, Mircea Lucescu, Gheorghe Hagi, Eric Gerets, Michael
Skibbe, Frank Rijkaard, Roberto Mancini, Cesare Prandelli, Claudio Taffarel. Također dva
trenera sa naših prostora su vodili Galatasaray SK: Tomislav Kaloperović i Tomislav Ivić.

Slika 30. Stadion Galatasaray SK

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 39 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.2.Uspjesi Galatasaray SK
U svojoj bogatoj historiji Galatasaray SK osvojio je 50 domaćih trofeja, uključujući rekord od
20 naslova prvaka u Super Ligi, 16 naslova prvaka Turskog Kupa i 14 naslova prvaka
Turskog Super Kupa. To je jedan od tri tima koji je učestvovao u svim sezonama Super Lige
od njenog formiranja, i to je jedini klub koji je osvojio naslov prvaka Super Lige četri puta za
redom.
Internacionalno, Galatasaray SK je osvojio UEFA Kup i UEFA Super Kup (2000), čime je
postao prvi i jedini Turski tim koji je osvojio Evropski trofej.
U sezoni 1999. - 2000. Galatasaray je osvojio četri titule u jednoj sezoni. Osvojili su naslov
prvaka Super Lige, Turski Kup, UEFA Kup i UEFA Super Kup.

Regionalni naslovi

Istanbul Nogometna Liga

• Pobjednici (15): 1908/09, 1909/10, 1910/11, 1914/15, 1915/16, 1921/1922, 1924/25,


1926/27, 1928/29, 1930/31, 1948/49, 1954/55, 1955/56, 1957/58

Istanbul Nogometni Kup

• Pobjednici (2): 1941/42, 1942/43

Nacionalni naslovi

Super Liga

• Pobjednici (20): 1961/61, 1962/63, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1986/87,


1987/88, 1992/93, 1993/94, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2005/06,
2007/08, 2011/12, 2012/13, 2014/15
• Drugoplasirani (10): 1959, 1960/61, 1965/66, 1974/75, 1978/79, 1985/86, 1990/91,
2000/01, 2002/03, 2013/14

Turski Kup

• Pobjednici (16): 1963, 1964, 1965, 1966, 1973, 1976, 1982, 1985, 1991, 1993, 1996,
1999, 2000, 2005, 2014, 2015
• Drugoplasirani (5): 1969, 1980, 1994, 1995, 1998

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 40 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Super Kup

• Pobjednici (14): 1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008,
2012, 2013, 2015
• Drugoplasirani (8): 1971, 1973, 1976, 1985, 1994, 1998, 2006, 2014

Internacionalna takmičenja

UEFA Europa Liga

• Pobijednici (1): 1999/2000

UEFA Super Kup

• Pobjednici (1): 2000

UEFA Liga Šampiona

Četvrt finale (5): 1962/63, 1969/70, 1993/94, 2000/01, 2012/13


Polufinale (1): 1988/89

Slika 31. Osvajanje Cup UEFA 1999/2000

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 41 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.3.Organizacijska kluba Galatasaray SK

Slika 32. Organizacija kluba

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 42 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Slika 33. Upravljačka struktura Galatasaray SK

Galatasaray SK je vrlo uspješan klub s odličnom organizacijom i uspješnim rezultatima.


Kongres je najviši organ upravljanja klubom. Jedna od glavnih uloga ovog kongresa je da
izabere fudbalski komitet, novu upravu kluba i novog predsjednika kluba, te njegove
zamjenike za naredne četri godine. Kongres se redovno sastaje svake četri godine, osim ako
postoji potreba za vanrednim zasjedanjem. Kongres sačinjavaju predstavnici kluba,
predstavnici fudbalera i predstavnici navijača.

Odbor bivših predsjednika sačinjavaju svi živi, bivši predsjednici kluba, koji prostom
većinom izabiraju predsjednika kluba na mandat od četri godine.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 43 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Fudbalski komitet sačinjavaju 3 člana, koji izabiraju direktorski odbor, kao neposredni organ
upravljanja klubom.

Slika 34. Fudbalski komitet Galatasary SK

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 44 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.3.1.Predsjednik kluba

Duygun Yarsuvat
Galatasaray predsjednik
Dužnost
25. listopada 2014 - 23 svibnja 2015
Umjesto da je Mjesečev Unal
Došao na Dursun uzbečki
Galatasaray Rektor sveučilišta
Dužnost
14. siječnja 2004 - 14. siječnja, 2008
Umjesto da je Erdogan Teziç'e
Došao na Ethem Tolga
Osobni podaci
Rođenje 18. kolovoz 1937 (78
godina) uIstanbulu, Turska
Završio školu Istanbulski Pravni fakultet Sveučilišta u
Zanimanje Akademici, odvjetnici, sportski menadžer

Slika 35. Duygun Yarsuvat

Duygun Yarsuvat rođen je 18 Augusta 1937. u Istanbulu. Turski pravnik i 35 predsjednik


Galatasaray SK. 25 Oktobra 2014 sa svojih 77 godina starosti postao je najstariji
novoizabrani predsjednik Galatasaray SK.

1957 godine završio je srednju školu nakon čega je upisao Pravni fakultet na Univerzitetu u
Istanbulu, gdje je diplomirao 1961. Iste godine imenovan je za asistenta na Pravnom fakultetu
u Istanbulu.

On je bio dekan Pravnog fakulteta na Galatasaray Univerzitetu, kao i prorektor istog


Univerziteta od 2001 do 2004 godine. U 2004 godini izabran je za rektora.

Osnovni zadatak predsjednika kluba je predstavljanje kluba, izrada strategije razvoja kluba za
period od 4 godine, održavanje imidža kluba, obezbjeđenje strateških partnera i sponzora za
obezbjeđenje godišnjeg budžeta itd.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 45 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.3.2.Podpredsjednici kluba

1.Vice President Dursun Aydın Özbek

2.Vice President Mehmet øpekdokuyan

Slika 36. Dursun Aydin Ozbek Slika 37. Mehmet Ipekdokuyan

Kongres bira i dva podpredsjednika kluba, koji pružaju neposrednu pomoć predsjedniku kluba i
koji u slučaju potrebe mogu zamijeniti predsjednika kluba na njegovoj dužnosti. Prvi
podpredsjednik je i prva zamjena u slučaju potrebe.

4.3.3.Generalni direktor

Abdurrahim Albayrak (rođen 1954, Rize) turski biznismen i


generalni direktor Galatasaray SK.
Osoba koja neposredno rukovodi radom Odbora direktora,
koja prikuplja sve informacije vezane za rad ostalih odjela i
njihovih direktora. Odgovara za svoj posao fudbalskom
komitetu kluba.

Slika 38. Abdurrahim Albayrak

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 46 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.3.4.Sportski direktor
Cenk Ergun (rođen 18 Oktobra
1974, Bursa) obavlja funkciju
sortskog direktora Galatasaray
SK. On je odgovoran za sve što
se dešava oko I tima,
omladinskog pogona i svih
podstrukura kluba koje su vezane
za treninge i utakmice svih
selekcija. On bira glavnog
trenera prvog tima, direktora
fudbalskih podstruktura i
Slika 39. Cenk Ergun
direktora omladinske akademije,
kao i ljekare prvog tima. Odgovoran je za sportske rezultate, a direktno je podređen
generalnom direktoru kluba.

U razgovoru sa gospodinom Ergun dobio sam sljedece informacije:

o On je konekcija između odbora i tehničkog direktora, daje informacije o onome što se


dešava u prvom timu
o Ima mogućnost da nadgleda i savjetuje rad tehničkog direktora
o Filozofija kluba je da bude brend koji je prepoznatljiv u svijetu i evropi
o Klub nastoji da ima primat u domaćem prvenstvu

4.3.5.Finansijski direktor

Financijski direktor je Sedef Hacisalihoglu, diplomirani


ekonomista i već duže vrijeme, vodi finasijsko poslovanje kluba, a
odgovorna je generalnom direktoru kluba.

Slika 40. Sedef Hacisalihoglu

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 47 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.3.6.Direktor trening centra

Direktor trening centra je Orhan Kemal i on


upravlja svim objektima i terenima u
trening centru. Podnosi report generalnom
direktoru. Pod njegovom kontrolom je 67
radnika, koji su podijeljeni u različitim
sektorima, a to su:

Slika 41. Orhan Kemal

o 26 uposlenih u obezbjeđenju centra


o 6 uposlenih za uređenje terena
o 2 vozača
o 3 kuhara
o 5 konobara
o 7 čistača
o 6 nabavljača za hranu
o 5 ekonoma
o 6 radnika koji brinu o potrebama igrača

Svi uposleni su na budžetu kluba. Direktor trening centra reguliše sve aktivnosti koje su
vezane za igrače prve ekipe, kako bi se oni što bolje i komotnije osjećali od trenutka ulaska u
kamp do momenta napuštanja kamp centra.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 48 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.3.7.Direktor službe za odnos sa javnošću

Zove se Eray Sozen. On je zadužen za


odnose i komunikaciju sa medijima i
sponzorima. Organizuje press konferenije
prije i poslije utakmica, obezbjeđuje
pravovremene informacije vezane za rad
kluba i posebno za aktivnosti prvog tima,
radi abdejt web stranice, takođe organizuje
određene projekte sa sponzorima na kojima
moraju biti igrači prisutni. Pod njegovom
Slika 42. Eray Sozen
kontrolom su kamerman, reporter i fotograf
koji rade za Galatasaray TV i Galatasaray magazin.

4.3.8.Odjel za finansije

Na čelu odjela za finansije se nalazi direktorica Sedef Hacisalihoglu. Sveukupnim finasijskim


sektorom upravlja upravno tijelo (direktorski odbor). Bolji rezultati kluba uticali su i na onako
brojne navijače i ljubitelje Galatasaray SC, što je kroz razne vidove uticalo na popravljanje
finansijske situacije. Godišnji budžet kluba Galatasaraj SC iznosi 200 mil eura.

Glavni izvor finansiranja:

1. TV prava
2. Sponzori
3. Ulaznice
4. Reklame

Najveći izvor prihoda je od TV prava


Budžet kluba i sponzora kluba. Svaku utakmicu
posmatra veliki broj gledalaca što im
TV Prava na godišnjem nivou donosi oko 25%
Sponzori
Ulaznice ukupnog budžeta. Prihod od ulaznica
Reklame
u mnogome zavisi od broja
međunarodnih utakmica. Ostali dio se

Slika 43. Budžet kluba

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 49 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

dopunjuje od reklama i prodajom klupskih obilježja. Moram naglasiti da u ovaj dio budžeta ne
spadaju transferi igrača.

4.3.9.Odjel za marketing

Funkciju šefa ove službe tj. ovog odjela obavlja Ebru Koksal koji zajedno sa timom to radi jako
kvalitetno. Marketing kao organizacija, a prvenstveno kao promotivna aktivnost je složen
proces i veoma značajan za funkcionisanje Galatasaray SK.
Galatasaray SK ima puno sponzora i veliki broj navijača kako u Turskoj tako i u dijaspori tj. u
mnogim zemljama u svijetu. Klub ima Fan shop, novine, radio, razne sajtove prijatelja kluba i
klubsku televiziju.

Slika 44. Web stranica kluba

Slika 45. Sponzori kluba

Slika 46. Sponzori kluba

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 50 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.3.10.Fan Shop

Jedna od većih turističkih atrakcija svakako je i Fan shop Galatasaray SK. Pored sportske
opreme, rekvizita, kućnih aparata, posteljine itd. mogu se kupiti u shopu i karte za utakmice
kluba.Takođe sve ovo se može naručiti i preko internet Fan shopa.

Slika 47. Fan shop

Slika 48. Fan shop

Slika 49. Fan shop

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 51 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.3.11.Sponzori
Galatasaray SK ima veliki broj sponzora, nabrojati ćemo one najvažnije koji daju i najviše
novca. Najvažniji sponzori su:
o Huawei (Super liga)
o Turkish Airlines (Evropski kupovi)
o Nike (oficijalni sponzor za opremu)
o Ulker
o Opel
o Medical Park
o Deniz Bank
o Daikin
o Jandeks
o Edef fleet
o Hublot
o Lukoil
o W Collection
o GNC Slika 50. Press pult

Slika 51. Glavni sponzori

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 52 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.Prvi tim

Slika 52. Prvi tim Galatasaray SK

No. Position Playerk No. Position Player


1 GK Fernando Muslera 22 DF Hakan Balta
4 MF Hamit Altıntop 23 DF Lionel Carole
5 MF Bilal Kısa 26 DF Semih Kaya
6 MF Jem Paul Karacan 28 DF Koray Günter
7 MF Yasin Öztekin 29 MF Olcan Adın
8 MF Selçuk ønan (Captain) 38 DF Tarık Çamdal
9 FW Umut Bulut 44 GK øsmail Çipe
10 MF Wesley Sneijder 52 MF Emre Çolak
11 FW Lukas Podolski 55 DF Sabri Sarıoğlu
14 MF Josp Rodríguez 64 DF Jason Denayer
17 FW Burak Yılmaz 67 GK Eray øşcan
18 FW Sinan Gümüş 99 GK Cenk Gönen
21 DF Aurplien Chedjou — MF Kevin Großkreutz

Galatasaray SK u prvom timu na raspolaganju ima 26 igrača, odnosno 3 golmana i 23 igrača.


Od toga su 17 igrača Turci, ostalih 9 igrača su stranci. Imaju 5 reprezentativca Turske. Od
stranaca tu su: tri Nijemca, po jedan Španac, Francuz, Holanđanin, Kamerunac, Belgijanac.
Stranci koji nastupaju za svoje nacionalne selekcije su : Fernando Muslera (Urugvaj),
Aurplien Chedjou (Kamerun), Wesley Sneijder (Holandija), Blerim Džemaili (Švicarska),
Armindo Tup Na Bangna (Portugal).

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 53 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.1.Igrači prvog tima

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 54 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.2.Stručni štab

Position Staff

Manager Hamza Hamzaoğlu

Coach Fuat Buruk

Coach Yıldırım Uran

Coach Isa Turan

Goalkeeper Coach Cliudio Taffarel

Goalkeeper Coach Fadil Kosutan

Conditioner Serkan Salman

Chief Scout Emre Utkucan

Chief Analyst Marco Fumagalli

Slika 53. Stručni štab

Hamza Hamzaoglu

Fuat Buruk Yıldırım Uran Isa Turan Serkan Salman


coach coach coach Fitness coach

Slika 54. Stručni štab

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 55 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Position Staff

Yener ønce
Doctor
Gürbey Kahveci

Mustafa Korkmaz

Physiotherapist Burak Koca

ølhan Er

Cenk Akkaya

Masseur Sedat Peker

Batuhan Erkan

Slika 55. Medicinski tim

Slika 56. Medicinski tim

Šef stručnog štaba Hamza Hamzaoglu sa velikim uvažavanjem uključuje saradnike u posao i
daje im veliku slobodu u okviru njihovih specijalnosti. Stručni štab u sedmični ciklus ulazi sa
okvirno jasnim taktičkim i kondicionim planom rada. Sastanak se uvijek održava 1 sat prije
treninga kako bi se detaljno razradio program treninga.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 56 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.2.1.Treneri stručnog štaba

Stručni štab Galatasaraya SK se sastoji od šefa stručnog štaba Hamza Hamzaoglu, tri
pomoćna trenera Fuat Buruk, Yıldırım Uran, Isa Turan, fitnes-kondicionog trenera Serkan
Salman i treneri golmana Klaudio Tafarel i Fadil Kosutan. Tu su još prevodilac, dva vozača, tri
ekonoma. Saradnja trenera i komunikacija je sjajna kako na treninzima tako i na
utakmicama. Svakog dana okupljaju se najmanje sat vremena prije treninga i dogovaraju se o
svemu što će se tog dana raditi. Takođe, znaju dugo da ostanu nakon završenog radnog dana
analizirajući protekle treninge i utakmice.

Slika 57. Treneri stručnog štaba

Slika 58. Razgovor trenera

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 57 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.2.2 Tehnički direktor

Hamza Hamzaoğlu
Hamza Hamzaoğlu (rođen 15 Januara
1970) je turski fudbalski menadžer i
bivši igrač.
Gospodin Hamzaoğlu je karijeru
započeo 1988. u Izmirsporu. On je
1995. prešao u Galatasaray gdje je
osvojio Super Ligu dva puta, Turski
Kup i super Kupe jednom. On je
napustio klub nakon 4 godine i igrao
je za østanbulspor tokom 1999-2001.
Kişisel bilgileri
Ime i prezime Hamza Hamzaoğlu Karieru je završio na Bejlerbej 2004.
Datum rođenja 15 Ocak 1970 (45 yaşında)
Doğum yeri Gümülcine, Yunanistan godine.
Boyu 1,84 m (6 ft 1⁄2 in)
Mevkii Orta saha U razgovoru sa glavnim tehničkim
Altyapı kariyeri
1983-1987 Altay direktorom Hamzom Hamzaoglu
1987-1988 øzmirspor
Profesyonel kariyeri* saznao sam da je njegova filozofija da
Yıllar Takım Maç (Gol)
1988-1991 øzmirspor 34 (0) se klub podigne i unaprijedi kako na
1991-1995 Galatasaray 104 (10)
1995-1999 østanbulspor 125 (19) domaćoj tako i na međunarodnoj
1999-2001 Siirtspor 60 (4)
2001 Alanyaspor 0 (0)
sceni. Želi da igraju napadački fudbal
2001-2002 Yozgatspor 23 (2)
2002-2003 Konyaspor 34 (9) koji je atraktivan, u treningu koristi
2003-2004 Beylerbeyi 22 (4)
Toplam 402 (48)
metod igre kod podučavanja igrača.
Millî takım kariyeri Preferira sistem igre 1-4-2-3-1. Kroz
1991-1993 Türkiye U-21 9 (0)
1993 Türkiye 1 (0) igru traži da se ispoštuju određeni
Toplam 10 (0)
Teknik direktörlük kariyeri taktički zadaci. Njegov cilj je da su
2008-2009 Malatyaspor igrači zadovoljni i da ne osjećaju
2009-2010 Eyüpspor
2010-2011 Denizlispor veliki pritisak. Zadovoljstvo igrača
2011-2014 Akhisar Belediyespor
2013-2014 Türkiye (Yrd. Antrenör) mu je na prvom mjestu, sav pritisak i
2014-2015 Galatasaray
odgovornost prihvata on zajedno sa
Slika 59. Osnovne informacije glavnog trenera svojim stručnim štabom. Ima dobru
saradnju sa kolegama u stručnim štabu, mnogo razgovara sa igračima kako bi što bolje
shvatili ono što traži od njih.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 58 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Njegova uloga u klubu je da se napravi veći Galatasaray SK, da se napravi brend koji će biti
prepoznatljiv u svijetu.
Prve trenersko iskustvo imao je kao pomoćnik Safeta Sušića za kojeg je igrao kao igrač. Za
njega smatra da je veliki čovjek i karakterna ličnost, mnogo je naučio od njega, što mu je
pomoglo u kreiranju vlastite filozofije rada.

4.4.2.3.Prvi pomoćni trener


Lightning Uran (rođen 6. Oktobar 1955. u
Istanbulu). U Galatasaray SK došao kao
pomoćnik gospodinu Hamzi.
Započeo svoju trenersku karijeru 1987.
godine u Izmirspor . Poslje toga je trenirao
veliki broj klubova u Egejskoj regije. Od
ljeta 1999. godine radio je u drugoj ligi sa
ekipom Sirt Jetpaspor, koju je uveo u 1
Ligu.
Slika 60. Yildirum Uran
Od ljeta 2008. godine, on je u pratnji svog
bivšeg igrača Hamza Hamzaoğlu kao pomoćni trener. Od proljeća 2011. do ljeta 2014. godine
radio je sa gospodinom Hamzaoğlu zajedno u Akhisar Beledijespor. Početkom decembra
2014. zajedno sa Hamzaoğlu prešao je u Galatasaray SK.

U razgovoru sa gospodinom Yildirom Uranom dobio sam sljedeće informacije:


o Njegova uloga je da pomaže u radu prvom treneru kad je u pitanju analiza igre vlastite
ekipe, scauting budućeg protivnika, priprema i osmišljavanje treninga, strategija
pripreme za narednog protivnika.
o Već duže vemena radi kao pomoćnik Hamze Hamzaoglu, mada je on bio njegov
učenik, rekao je da mu je veliko zadovoljstvo što je učenik postao bolji od svog
učitelja.
o Ostvario je san zato što ekipa nastupa u Ligi šampiona i što je dio tehničkog tima.
o Cilj mu je da napravi model i sistem rada u klubu kojeg će poslije svi kopirati.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 59 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.2.4.Drugi pomoćni trener

Fudbalsku karijeru Isa Turan počeo je u


Trabzonspor 1982. godine gdje je igrao sve do
1989. godine. Na početku sezone 1992-93 je
prešao u Samsunspor. Najveći dio karijere
proveo u Adanaspor, gdje je i završio karijeru. Po
završetku igračke karijere započeo je trenersku
karijeru. Od 2013 sarađuje sa gospodinom
Hamzaoğlu kao trener, mada su dugo vremena
Slika 61. Isa Turan
igrali zajedno kao saigrači u raziličitim Turskim
klubovima. 2014. godine kao pomoćnik Hamzaoğlu dolazi u Galatasaray SK.
U razgovoru sa gospodinom Isa Turan saznao sam sljedeće informacije:
o Ima ulogu da kao pomoćnik maksimalno pomogne u radu prvom treneru.
o 15 godina već se poznaju i ima slobodu da u svemu kaže svoje mišljenje, čak ako se to
prvom treneru i ne svidi.
o Imaju izuzetan dobar prijateljski odnos i odvojili su posao od privatnog života, ono što
se desi u kancelatiji za vrijeme sastanka to i ostaje u kancelariji.
o Želja mu je da su igrači uvijek zadovoljni na treninzima i da igraju moderan fudbal.
o Pošto je samo tri mjeseca u Galatasarayu SK njegovo mišljenje je da mnogo toga treba
da se radi sa ekipom, posebno igra u odbrani, disciplina svih igrača u postavljanju iza
lopte.
o Ima veliko povjerenje od strane glavnog trenera.
o Isto kao i Hamza svoje prve trenerske korake započeo je sa Safetom Sušićem za kojeg
ima visoko mišljenje, mnogo ga cijeni kao čovjeka i trenera. Imao je tu sreću da bude
njegov igrač i pomoćni trener.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 60 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.2.5.Treći pomoćni trener

Fuat Buruk (rođen 23. Februara 1965, Istanbul) bivši Turski


nogometaš. Pomočni trener u stručnom štabu gospodina
Hamza Hamzaoğlu u Glatasaray SK. Profesionalnu
fudbalsku karijeru započeo 1988. godine, u Turskom klubu
Konyaspor. 1990-91 prešao u Bakırköyspor. Godine 1994.,
prešao u Istanbulspor. U sezoni 1998-99 na posudbi do 2002.
u Adanasporu. Karijeru je završio u sezoni 2002-03.
U sezoni 2004-05 počeo da radi kao pomoćni trener u
Istanbulspor. U 2008-2009 postao član tehničkom timu
Slika 62. Fuat Buruk
Hamza Hamzaoğlu u Malatijaspor, zatim su radili zajedno u
Ejupspor kojeg su vodili između 2009-2010, Denizlispor su vodili između 2010-2011 i
Akhisar između 2011-2014. U decembra 2014. godine dolazi u Galatasaray.

4.4.2.6.Trener specijalista (kondicioni trener)

Zove se Serkan Salman, rođen je u Izmiru. On


je zadužen za kondicionu pripremu igrača u
Galatasarayu SK, posjeduje fakultetsku
diplomu za kondicionog trenera. Šef stručnog
štaba ima veliko povjerenje u njega i njegov
rad i daje mu slobodu u doziranju i pripremi
kondicionih treninga.

Slika 63. Serkan Salman

U razgovoru sa gospodinom Serkanom Salmanom dobio sam sljedeće informacije:

o Već 4 godine sarađuje sa Hamzom


o Pod svojom kontrolom ima dva pomoćnika koji su zaduženi za razvoj snage i
prevenciju igrača, također oni mu pomažu u obradi podataka nakon testiranja i nakon
treninga
o On vodi uvodni dio treninga i u dogovoru sa glavnim trenerom pravio plan trenin ga,
određuje nivo opterećenja i periodizaciju

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 61 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

o Pošto već dugo radi sa Hamzom ima potpuno povjerenje sa njegove strane i slobodu u
radu.
o Koristi integralnu metodu za razvoj kondicione pripreme
o Ima dobru saradnju sa fizioterapeutima i doktorima, posebno kad je u pitanju
individualni oporavak igrača nakon povrede
o Igrači koji nisu na spisku za utakmicu, imaju trening na dan utakmice u jutarnjim
satima kojeg on zajedno sprovodi sa svojim pomoćnicima.
o Dijagnostiku u klubu sprovodi on zajedno sa svojim pomoćnicima, imaju GPRS i
Polar sistem i sprovode mjerenje laktat nakon svakog treninga.
o Želi da igrači budu zadovoljni na treningu i da svaki trening izvode maksimalno.

4.4.2.7.Trener specijalista (trener golmana)

Cliudio Andrp Mergen


Taffarel (Santa Rosa, Brazil, 8.
Maj 1966.) je bivši brazilski nogometaš.
Igrao je na poziciji golmana.

Cliudio je profesionalnu karijeru


započeo 1985. u Internacionalu, gdje je
proveo pet godine i odigrao 55
utakmica. Godine 1993. prelazi u
talijansku Parmu u Italiji igra još i
Slika 64. Treneri golmana
za Reggianu. Vraća se u Brazil 1995.
u Atlptico Mineiro, da bi 1998. prešao uGalatasaray, 2001. vraća se u Parmu gdje je 2003.
završio profesionalnu karijeru. Trenutno radi kao trener vratara Galatasaraya.

Članom reprezentacije Brazila postao 1988. godine, te je tri puta sudjelovao na Svjetskim
prvenstvima 1994. u SAD-u sa Brazilom osvaja naslov Svjetskog prvaka. Bio je još član
reprezentacije na prventstvima u Italiji 1990. i Francuskoj 1998. godine gdje je osvojio
srebrenumedalju.

U razgovoru sa gospodinom Claudiom Taffarelom saznao sam sljedeće informacije:

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 62 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

o Za njega jedan dobar golman treba ada ima brzinu, smirenost, da je dobro tehnički
obrađen, visok nivo koncentracije i da ima dobro čitanje igre.
o Golmana kojeg on želi da ima u Galatasarayu SK treba da ima odlučnost na izlascima
na visoke lopte, dobru kontrolu lopte.

4.4.2.8.Trener specijalista (pomoćni trener golmana)

Desna ruka Taffarela je Fadil Kosutan,


koji Ima veliko njegovo povjerenje i
veliku slobodu u radu. Rođen je u
Istanbulu, čitavu svoju igračku i trenersku
karijeru proveo je u Galatasarayu SK. Već
duže vrijeme sarađuje sa Taffarelom.
Jedan dio trenerske karijere proveo je u
akademiji Galatasaraya kao trener
golmana. Također je nosilac i UEFA A

Slika 65. Fadil Kosutan licence i planira u skorije vrijeme da upiše


UEFA PRO program za trenere.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 63 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.3.Sistem i stil igre

Slika 66. Sistem igre

Galatasaray SK igra u formaciji 1-4-2-3-1. Formacija 1-4-2-3-1 je sa: 2 centralna defanzivna


igrača i 2 bočna igrača u odbrani, 2 zadnja vezna i jednim ofanzivnim veznim igračem, 2
bočna, krilna igrača i cetralnim napadačem.
2 bočna ofanzivna igrača imaju tendenciju da ulaze unutra i da ostavljaju prostor za ulazak
igrača iz drugog plana.
Vizija trenera Hamze Hamazaoglu se zasniva na dominaciji u posjedu lopte, preferira
playmacking stil igre. Počinje izgradnju napada iz zadnje linije, preko sredine do napadača i
same završnice. Podjednako koristi bokove i centralni dio terena za napade, tako da igru čini
raznovrsnom. U ovoj formaciji to jest u fazi odbrane pokušavaju presingom na zadnju liniju
protivnika oduzeti loptu.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 64 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.4.Stručni rad (treninzi prvog tima)

Stručni štab Galatasaraya SK čine, šef stručnog štaba, tri asistenta, dva trenera golmana, 3
kondiciona trenera, dva doktora, tri fizioterapeuta i tri masera. Sve treninge vodi šef stručnog
štaba uz asistenciju pomoćnika, zagrijavanje uvijek vodi kondicioni trener. Golmani rade
odvojeno ukoliko nisu potrebni za taktički dio. Povrijeđeni igrači poslije odrađenih terapija u
klubskoj ambulanti rade u teretani uz nadzor fizioterapeuta i kondicionog trenera, uz čije
nadgledanje rade takođe i na terenu. Treninzima prisustvuje tehnički direktor. Na svakom
treningu se nalaze kamerman, reporter i fotograf.

Treninzi prvog tima su organizovani na sledeći način:

o Treneri dolaze prije svih na stadion i dogovaraju se oko načina izvođenja terninga
o Trening počinje u 10,00 časova prije podne a kada imaju po podne trening počinje u
18,00 časova
o Svi igrači su dužni da dođu minimum sat vremena prije početka treninga
o Prije treninga pomoćni treneri obilježavaju poligone za rad
o Kompletan stručni štab je uvijek na svakom treningu.

Slika 67. Zagrijavanje ekipe

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 65 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.Petnaestodnevni boravak

Datum Aktivnost - Treninzi Ostale aktivnosti Tema


20.03.2015. Trening Razgovor sa pomoćnim trenerom golmana, Floria kamp
petak obilazak Floria kampa, razgovor sa
scauting službom, trenerima iz akademije
U-12 i U-16, kratak razgovor sa
koordinatorom akademije, upoznao se sa
pomoćnim i glavnim trenerom prvog tima
21.03.2015. Utakmica Gledanje utakmice, rad školu fudbala, Analiza prve utakmice
Subota KASIMPASHA-GALAT. SK trening U-19, individualni trening igrača iz
prve ekipe

22.03.2015. Praćenje treninga omladinskih kategorija, Floria kamp


Nedjelja razgovor sa koordinatorom akademije,
praćenje utakmice U-19 i U-16,

23.03.2015. Školska liga Istanbul, Floria kamp


Ponedjeljak
24.03.2015. Trening U-17 i U-16, razgovor sa maserom Floria kamp
Utorak akademije,

25.03.2015. Trening Trening U-21, razgovor sa trenerom U-21 i Floria kamp


Srijeda koordinatorom akademije, trening prve
ekipe, razgovor sa fitness trenerom
akademije
26.03.2015. Trening Trening U-21, trening prve ekipe, razgovor Floria kamp
Četvrtak sa prevodiocom, razgovor sa fitness
trenerom prve ekipe

27.03.2015. Trening Trening U-21, razgovor sa koordinatorom Floria kamp


Petak akademije

28.03.2015. Trening Trening U-21 i trening prve ekipe, razgovor Floria kamp
Subota sa pomoćnim kondicionim trenerom prve
ekipe

29.03.2015. Uakmice omladinskih selekcija Floria kamp


Nedjelja

30.03.2015. Fan shop i obilazak grada Istanbul


Ponedjeljak
31.03.2015. Trening Trening U-21, U-17, trening prve ekipe Floria kamp
Utorak

01.04.2015. Trening Trening prve ekipe, razgovor sa sefom Floria kamp


Srijeda skaut sluzbe u akademiji

02.04.2015. Trening Trening prve ekipe i razgovor sa stručnim Floria kamp


Četvrtak štabom, razgovor sa šefom kuhinje

03.04.2015. Trening Trening prve ekipe i razgovor sa stručnim Floria kamp


Petak štabom, razgovor sa doktorom, razgovor sa
scauting službom

04.04.2015. Trening Trening prve ekipe i razgovor sa stručnim Floria kamp


Subota štabom, razgovor sa ekonomom,
fizeoterapeutom i maserom

05.04.2015. Utakmica Obilazak stadiona Turk telekom arena Turk telekom arena
Nedjelja Galatasaray SK-Karabugspor

Slika 68. Petnaestodnevni boravak

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 66 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1. Sedmični ciklusi treninga

Boraveći u posjeti Galatasaray SK od 20.03. - 05.04. 2015.g., pratio sam stručni rad od 2
mikrociklusa od po 7 dana gdje su odigrane dvije prvenstvene utakmice Turske lige.

I ciklus :

Datum Dan Vrijeme Aktivnost

20.03.2015. Petak 18h Trening


21.03.2015. Subota 20h Utakmica
22.03.2015. Nedjelja - -
23.03.2015. Ponedjeljak - -
24.03.2015. Utorak - -
25.03.2015. Srijeda 18h Trening
26.03.2015. Četvrtak 10h i 18h Trening
27.03.2015. Petak 10h i 18h Trening
28.03.2015 Subota 18h Trening

Slika 69. Prvi mikro ciklus

II ciklus :

Datum Dan Vrijeme Aktivnost

29.03.2015. Nedjelja - -
30.03.2015. Ponedjeljak - -
31.03.2015. Utorak 18h Trening
01.04.2015. Srijeda 10h Trening
02.04.2015. Četvrtak 10h Trening
03.04.2015. Petak 18h Trening
04.04.2015. Subota 18h Trening
05.04.2015. Nedjelja 18h Utakmica

Slika 70. Drugi mikro ciklus

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 67 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.1. I dan boravka u Galatasaray SK

Prvi dan mog boravka u Galatasarayu SK je bio 20.03.2015.godine. Odmah po dolasku sam
obišao sportski centar „Floria“, obavio razgovor sa šefom scauting službe u akademiji,
također sam obavio razgovor sa pomoćnim trenerom golmana Fadilom Kosutanom koji me je
dočekao. Nakon toga sam imao sastanak sa koordinatorom omladinskog pogona, te nakon
toga upoznao pomoćnike i glavnog trenera Galatasaray SK, te prisustvovao treningu prve
ekipa.

Slika 71. Tayfun Hut Slika 72. Atilla Tumer

Slika 73. Scauting služba Slika 74. Kancelarija trenera

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 68 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

DATUM: 20.03.2015
Ekipa: prvi tim
Početak: 18:00
Trajanje: 60 minuta
Ukupan broj igrača: 23 + 3 golmana

Zagrijav Igrači izlaze pojedinačno na teren. Pojedini


anje: igrači su bili u fitnes centru prije nego što su
izašli na teren, samoinicijativno. Kondicioni
trener vodi uvodni dio treninga. Golmani su sa
trenerima golmana. Jedan doktor, tri
fizioterapeuta su sa strane i posmatraju trening.
A: Dinamičko zagrijavanje u kretanju. Lagano
uvođenje i postepeno povećavanje intenziteta.
B: Dinamičko istezanje u kretanju sa akcentom
na donje ekstremitete. Poslje toga su igrači
izvodili vježbe dinamičkog istezanja u mjestu
(individualno). Zatim su igrači prešli na
intenzivnije kretnje (različiti oblici skipova
kroz čunjeve i različiti oblici istrčavanje). U
svakom ponavljanju pauza je potpuna. Rade se
dvije serije po 5 ponavljanja uz pauzu od 3'
između serija.
C: Igra za PL 7v3. Igra na dva dodira. Igrač koji
je duže u polju izlazi van igre. Igrač koji je
izgubio loptu ulazi da ganja.
Glavni Igrači su podijeljeni u dvije ekipe. Igra
dio 10v10+2 golmana na dva velika gola, na jednoj
polovini terena. Lopte se nalaze u oba gola.
Igra na dva gola. Jedna ekipa je postavljena u
sistemu 1:4:2:3:1, dok druga ekipa igra u
sistemu 1:4:4:2. Slobodna igra. Nakon svake
dvije minute trener prekida igru i rade se
standard situacije (slobodan udarac sa strane,
korner ZA i PROTIV, aut...). Ukupno trajanje
25'.
Trener daje upute ciljanoj ekipi na koji način da
prave visoki presing na protivničku ekipu. U
momentu igre PL traži se smirenost i direktna
igra prema naprijed. Trenutni pritisak u
trenutku kada se izgubi lopta. Trener traži da su
linije kompaktne, svi su u prostoru između 20-
25 metara. Kod standard situacija ZA i
PROTIV trener daje upute igračima gdje treba
da stoje na terenu i šta treba da rade.

Završni Nakon završetka treninga pojedini igrači su


dio izvodili viježbe hlađenja, šutiranja po
golu,dodavanja u parovima, dok su pojedinci
odmah izašli sa terena i otišli u svlačionicu.
Treneri su ostali na terenu i komentarisali sam
rad igrača u treningu. Svi igrači su ostali kampu
dan prije utakmice.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 69 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.2. II dan boravka u Galatasaray SK

Drugi dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 21.03.2015.godine. prva ekipa je imala
prvenstvenu utakmicu na strani protiv Kasimpasha SK, nažalost ja nisam bio u mogućnost da
pratim ekipu na tom putovanju.

Vrijeme sam iskoristio za posmatranje trening kampa i pratio sam rad omladinskih selekcija
U-19 i U-16, kojeg su imali dan prije utakmice. Također sam pratio individualni rad
povrijeđenih igrača kojeg je sprovodio pomoćni fitness trener. U večernjim satima sam gledao
utakmicu preko TV Kasimpasha SK-Galatasaray SK.

Slika 75. Pomoćni stadion Slika 76. Detalji sa treninga

Slika 77. Utakmica omladinaca Slika 78. Teren za mali nogomet

Slika 79. Trening golmana Slika 80. Priprema terena za treninga

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 70 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.3. III dan boravka u Galatasaray SK

Treći dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 22.03.2015.godine. Zbog reprezentativne


pauze igrači su u naredna tri dana imali slobodno. Ovo slobodno vrijeme sam iskoristio za
obilazak trening kampa i praćenje rada omladinskih selekcija. Iskoristio sam vrijeme za
gledanje utakmice U-12, također sam obavio razgovor sa koordinatorom akademije
Galatasaray SK. Poslijepodne sam pratio utakmicu U-19, U-17 i U-16.

Slika 81. Prostorija u trening centru Slika 82. Glavna prostorija u trening centru

Slika 83. Hotel Slika 84.Hotel

Slika 85. Utakmica omladinaca Slika 86. Pozdrav ekipe

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 71 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.4. IV dan boravka u Galatasaray SK


Četvrti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 23.03.2015.godine. Također prva ekipa je
imala slobodan dan. Vrijeme se iskoristio za praćenje školske lige Istanbul koja se odigravala
u sportskom centro Floria. Imao sam priliku da obavim kratak razgovor sa koordinatorom
akademije.

Slika 87. Trening centar Slika 88. Statua

Slika 89. Turnir omladinaca Slika 90. dodjela nagrada

Slika 91. Trening omladinaca Slika 92. Trening centar

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 72 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.5. V dan boravka u Galatasaray SK

Peti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 24.03.2015.godine. Prva ekipa je imala i ovaj dan
slobodno od treninga. Vrijeme sam iskoristio za praćenje rada omladinskih selekcija U-
17, U-16, imao sam priliku da razgovaram sa maserom akademije koji mi je pojasnio kako
funkcioniše medicinski tim i on mi je ukratko objasnio da se medicinski tim sastoji od 2
doktora, 4 masera i 1 fizioterapeut.

Slika 93. Grad Istanbul

Slika 94. Trening U-21

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 73 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.6.VI dan boravka u Galatasaray SK


Šesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 25.03.2015.godine. Dan sam započeo sa
treningom U-21 gdje sam imao priliku da direktno učestvujem u treningu što mi je bila
izuzetna čast. Također sam obavio razgovor sa prvim trenerom U-21 koji je ujedno i
koordinator akademije. Nakon toga sam obavio razgovor sa kondicionim trenerom iz
akademije i na kraju sam posmatrao trening prve ekipe koji je ujedno bio i uvodni trening
nakon duže pauze.

Slika 95. Trening centar Slika 96. Trening U-21

Slika 97. Teretana Slika 98. Sala za ručak

Slika 99. Ahmet Metin Slika 100. Muammer Sertac

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 74 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

DATUM: 25.03.2015
Ekipa: prvi tim
Početak: 18:00
Trajanje: 80 minuta
Ukupan broj igrača: 23 + 3 golmana

Zagrijav Igrači su postavljeni u centralnom krugu kao na


anje: crtežu sa strane, slobodna formacija. Trener se
nalazi ispred igrača.
U drugoj viježbi igrači su podjeljeni u dvije
grupe i postavljeni su na dvije strane kao na
crtežu.
A: Igrači izvode viježbe dinamičkog
oblikovanja u mjestu. Razlićiti oblici kretanja.
Svaka viježba se izvodi u kratkom trajanju od
7"-10". Ukupno trajanje rada je 3'.
B: Igrači izvode viježbe dinamičkog
zagrijavanja u kretanju od jednog čunja do d-
rugog, u povratku rade lagani džoging. U
svakom ponavljanju izvodi se nova vježba
dinamičkog zagrijavanja. Ukupno trajanje rada
je 5'-6'.

Glavni Igrači su podjeljeni u dvije grupa. Postavljeni


dio kao na crtezu sa strane. Dva polja za igru.
Lopte su sa strane. Po jedan trener na svakom
polju. Polja su dimenzija 10*10 metara.
Igra 6v2 u ograničenom prostoru. Jedan dodir
sa loptom. Igrač koji je duže u polju izlazi vani,
igrač koji je izgubio loptu ulazi u polje da
ganja. Igra se 15'.
Igra na malom prostoru, uvođenje u narednu
fazu treninga.

Završni Igrači su podijeljeni u dvije jednake ekipe. Igra


dio se na jednoj polovini terena, igra na dva gola.
Polje za igru je podijeljeno centralnom linijom.
Golmani su na golovima. Lopte se nalaze u oba
gola. Trener je sa strane.
gra 8v8+2 golmana. Slobodna igra. Ekipa koja
je u PL treba da postigne pogodak. Poen se
dobija samo kada ekipa postigne pogodak a da
su pri tome svi igrači te ekipe na protivničkoj
strani terena. Ekipa u odbrani treba da ometa
izgradnju napada i spriječi postizanje pogodka.
Igra se 2*13'*2'R.
Smirenost u izgradnji napada, siguran pas. Igra
prema naprijed. Kompaktnost unutar i između
linija tima, zajednički rad i pomjeranje.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 75 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.7.VII dan boravka u Galatasaray SK


Sedmi dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 26.03.2015.godine. Dan sam započeo
posmatranjem jutarnjeg treninga prve ekipe. Nakon toga sam radio trening sa U-21 i po
završetku treninga obavio sam razgovor sa prevodiocem prve ekipe, te asistentom sportskog
direktora. U večernjim satima sam posmatrao drugi trening prve ekipe, te obavio razgovor sa
kondicionim trenerom prve ekipe i iskoristio priliku za druženje sa stručnim štabom prve
ekpe.

Slika 101 . Prostorije kluba Slika 102. Treneri Golmana u omladinskom pogonu

Slika 103. Prostorije kluba Slika 104. Prostorije kluba

Slika 105. Orhan Atik (koordinator akademije) Slika 106. Ekonomi u prvom timu

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 76 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

DATUM: 26.03.2015
Ekipa: prvi tim
Početak: 11:00
Trajanje: 70 minuta
Ukupan broj igrača: 23 + 3 golmana

Zagrijav U prvoj viježbi igrači su podijeljeni u dvije


anje: grupe, postavljeni kao na crtežu sa strane.
Vježba se izvodi u centralnom krugu.
U drugoj vježbi igrači su podijeljeni u dvije
grupe. U dva odvjena polja igra se igra 6v2.
A: Vježbe dinamičkog zagrijavanja u kretanja.
Od prvog do drugog čunja izvodi se jedna
viježba, a od drugog do trećeg čunja se izvodi
druga viježba. U povratku igrači izvode lagani
džoging. Ukupno trajanje rada je 5-6'.
B: Igra 6v2. Igra se na jedan dodir. Igrač koji je
duže u polju izlazi vani, dok igrač koji je
izgubio loptu ulazi u polje da ganja. Igra se 15'.

Glavni Igrači su podijeljeni u dvije jednake ekipe. Igra


dio na dva velika gola, igra se na terenu
umanjenom za dva šesnesterca. Golmani su na
golovima. Lopte su u golovima. Trener je sa
strane.
Igra 8v8+2 golmana. Slobodna igra. Ekipa u PL
ima zadatak da postigne pogodak na suprotnoj
strani terena. Ekipa u odbrani treba da ometa
izgradnju napada, spriječi pogodak. Oduzme
loptu i pokuša postići pogodak na drugoj strani
terena. Golmani kada uhvate loptu mogu je
odmah dodati svom suigraču na protivnilkoj
strani terena. Igra se 2*10'*2'R.
Siguran pas, šutiranje iz svih situacija. U
trenutku kada se izgubi lopta traži se trenutni
pritisak na protivničkoj strani terena. Ekipa
koja osvoji loptu treba da što prije odigra loptu
na protivničku stranu terena i postigne
pogodak.

Završni Istezanje individualno


dio

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 77 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

DATUM: 26.03.2015
Ekipa: prvi tim
Početak: 18:00
Trajanje: 80 minuta
Ukupan broj igrača: 23 + 3 golmana

Zagrijava Igrači su postavljeni u centralnom krugu. Svaki


nje: igrač ima loptu u som posjedu. Trener se nalazi
sa strane.
Igrači su podjeljeni u dvije grupe, igra u dva
odvojena polja. Lopte su sa strane kod trenera.
Golmani rade trening sa trenerom golmana.
A: Kontrola lopte u centralnom krugu uz
izvođenje različitih zadataka sa loptom na znak
trenera. Svakih 30" mjenja se nova vježba.
Ukupno trajanje rada je 5'. Poslje toga su
izvodili vježbe dinamičkog zagrijavanja u
mjestu.
B: Igra 6v2 u dva odvojena polja. Igra na dva
dodira. Igrač koji je duže u polju izlazi van igre,
igrač koji je izgubio loptu ulazi da ganja. Igra
se 15'.

Glavni Igrači su podijeljeni u dvije jednake ekipe po 8


dio 1 igrača i dva golmana. Igra se na terenu dimezija
70*50m. Golmani su na golovima, lopte su kod
golmana. Trener je sa strane.
Igra 8v8+2 Golmana. Slobodna igra. Obje
ekipe stoje u sistemu 1:2:3:3. Ekipa u PL ima
zadatak da izgradi napad, kreira šanse i
postigne pogodak. Ekipa u odbrani treba da
ometa izgradnju napada, spriječi postizanje
pogotka i osvoji loptu. Igra se 15'.
Trenr zahtjeva od igrača siguran pas, bez
rizlika, strpljivost u igri. Kada se izgubi lopta
zahtjeva trenutni presig na igrača sa loptom i
igrače u blizini lopte. Usmjeriti loptu na stranu.

Glavni Igraći su podjeljeni u dvije grupe od 8 igrača. 4 igrača


se nalazi u polju, dok se 4 igrača iz obje grupe nalazi
dio 2 van polje. Dva golmana. Lopte su u golovima. Polje
za igru je velicine 25*40m.
Igra 4v4+8 đokera+2 golmana. 4 igrača su u polju
dok su 4 igrača van polja. Igrači u polju imaju dva
dodira, dok đokeri iza gola imaju 1 dodir, džokeri
pored linija imaju dva dodira. Igra se 2*3'30"w*30"R
(svaka ekipa). Nakon isteka vremena uloge igraca se
mjenjaju. Gol postognut nakon duplog pasa vrijedi
dva poena, gol nakon centaršuta vrijedi tri poena.
Pobjednik je ekipa koja na kraju bude imala više
poena.
Veči broj ponavljanja nogometnih radnji - underload.
Brži oporavak između nogometnih radnji.

Završni Istezanje individualno


dio

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 78 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.8.VIII dan boravka u Galatasaray SK


Osmi dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 27.03.2015.godine. Posmatrao sam prvi
jutarnji trening prve ekipe, zatim sam opet imao trening sa U-21, obavio razgovor sa
koordinatorom akademije. Poslijepodne sam posmatrao drugi trening prve ekipe. U večernjim
satima imao sam ugodno druženje sa članovima stručnog štaba prve ekipe.

Slika 107. Fizioterapeuti u prvom timu

Slika 108. Snimanje treninga

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 79 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

DATUM: 27.03.2015
Ekipa: prvi tim
Početak: 11:00
Trajanje: 60 minuta
Ukupan broj igrača: 23 + 3 golmana

Zagrijav Igrači su podjeljeni u parove, postavljeni kao na


crtežu sa strane. Vježba se izvodi oko centralnog
anje: kruga. Na svakoj strani kruga se nalazi po jedna
stanica. U sredini kruga su postavljeni stapovi. Lopte
su postavljene oko kruga.
Igrači prvo izvode lagano trčanje uz izvođenje vježbi
dinamickog zagrijavanja. Razmak između igrača je
uvijek isti, 3'*2'R. U pauzi se izvode vježbe
dinamičkog oblikovanja lokoaparata u mjestu. Nakon
toga sljedi serija dinamičkog zagrijavanja donjih
ekstremiteta u kretanju sa progresijom brzine, 2'. U
trećoj seriji se izvode vježbe za brzi rad stopala na
postavljenim stanicama oko kruga, 2'. U posljednjoj
seriji pola igrača ulazi u krug, pola je van kruga sa
loptama. Igrači u krugu se kreću i odigravaju
dodavanje sa igračima van kruga, pri tome moraju
proći kroz stapove u sredini. Nakon 30" uloge igrača
se mjenjaju.
Dinamičko zagrijavanje, SAQ, tehnika.

Glavni Igrači su podijeljeni u grupe po tri igrača, postavljeni


kao na crtežu sa strane. Na svakoj stanici nalazi se po
dio tri igrača. Ispred stanica nalaze se po tri čunja.

Na znak trenera, po jedan igrači na svakoj stanici


kređe sa izvođenjem zadataka. Na svakoj stanici
izvodi se različit zadatak. Visina prepona na
stanicama je različita. Na svakoj stanici izvode se tri
ponavljanja uz maksimalan oporavak između svakog
ponavljanja. Nakon svakog odrađenog zadatka na
stanici, igrači istrčavaju dužinu od 60 metara, 40
metara 50%, 20 metara 70% i 5 metara 100%. Nakon
tri ponavljanja igrači mjenjaju stanice. Radi se samo
jedan krug.
Eksplozivna snaga uz progresiju brzine.

Završni Istezanje individualno


dio

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 80 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

DATUM: 27.03.2015
Ekipa: prvi tim
Početak: 18:00
Trajanje: 80 minuta
Ukupan broj igrača: 23 + 3 golmana

Zagrijav U uvodnom dijelu zagrijavanja igrači su trčali


anje: dva lagana kruga oko stadiona, kao što je
prikazano na crtežu sa strane. Poslje toga su
izvodili vježbe dinamičkog zagrijavanja. Od
čunja 1 do čunja 2 se izvodi jedan zadatak, a od
čunja 2 do čunja 3 drugi zadatak. U povratku se
radi lagani džoging. Nakon toga su igrali igru
za PL 7v2. Jedan dodir. Igrač koji je duže u
polju izlazi vani, igrač koji je izgubio loptu
ulazi da ganja. Igra se 15'. Sve ukupno je trajalo
30'. Golmani su radili zagrijavanje sa ostatkom
ekipe.

Glavni Igrači su podjeljeni u dvije ekipe. Polje za igru


dio umanjeno za dva šesnesterca. Golmani su na
golovima, lopte su u oba gola.
Igra 10v10 sa 2 golmana. Slobodna igra. Sva
pravila igre. Obje ekipe igraju u sistemu
1:4:2:3:1. Dva trenera uključena u igru. Igrali
su dva puta, u prvoj igri su igrali 12' a u drugoj
igri 22'. Između je bila puza od 2'.
Nije bilo posebnih uputa od strane glavnog
trenera.

Završni Istezanje individualno


dio

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 81 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.9. IX dan boravka u Galatasaray SK

Deveti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 28.03.2015.godine. Posmatrao sam trening
prve ekipe i obavio sam razgovor sa pomoćnim kondicionim trenerom prve ekipe.

Slika 109. Fitness trener (prvi pomoćnik) Slika 110. Fitness trener (prvi pomoćnik)

Slika 111. Priprema terena za trening

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 82 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

DATUM: 28.03.2015
Ekipa: prvi tim
Početak: 10:00
Trajanje: 60 minuta
Ukupan broj igrača: 23 + 3 golmana

Zagrijav Zagrijavanje je počelo sa dva kruga


anje: laganog trčanja, dinamičko istezanje i
vježbe oblikovanja.
- 20 min vježbe oblikovanja,
dinamičko istezanje, vježbe
stabilizacije, balansa, snage, kao i
tehnika sa loptom.

Glavni 2 x 10 min uigravanja iznošenje lopte iz


dio 1 zadnje linije, preko veznih igrača sa
završnicom na gol.

Glavni Istezanje individualno


dio 2

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 83 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.10.X dan boravka u Galatasaray SK


Deseti dan mog boravka u Galatasaray SK Je bio 29.03.2015.godine. Prva ekipa je imala dva
dana slobodno zbog reprezentativnih obaveza. Tako da sam ovo vrijeme iskoristio za gledanje
utakmica omladinskih selekcija.

Slika 112. Uitakmica omladinskih kategorija

Slika 113. Utakmica pmladinskih kategorija

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 84 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.11. XI dan boravka u Galatasaray SK


Jedanaesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 30.03.2015.godine. Ovaj dan prva ekipa je
bila slobodna od treninga, tako da sam ja ovo vrijeme iskoristio za obilazak Fan shopa, kao i
obilazak grada Istanbula.

Slika 114. Isa Turan Slika 115. Birkan Bozkurt (Trener U-14)

Slika 116. Medicinska služba Slika 117. Poster ispred stadiona

Slika 118. Sobe igrača Slika 119. Soba za zabavu

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 85 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.12.XII dan boravka u Galatasaray SK


Dvanaesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 31.03.2015.godine. Opet mi je bila
pružena mogućnost da radim trening sa U-21 što mi je bila velika čast. Također sam
posmatrao trening U-17 i dan sam završio sa praćenjem treninga prve ekipe, nakon kojeg sam
obavio razgovor sa pomoćnim trenerom Isa Turan.

Slika 120. Hamza Hamzaouglu Slika 121. Uran Yildrim

Slika 122. Trening prve ekipe

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 86 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

DATUM: 31.03.2015
Ekipa: prvi tim
Početak: 18:00
Trajanje: 80 minuta
Ukupan broj igrača: 23 + 3 golmana

Zagrijav Igrači su podijeljeni u dvije kolone, postavljeni kao


na crtežu sa strane. Vježba se izvodi u centralnom
anje: krugu. Trener se nalazi ispred igrača.
Poslje su podjeljeni u dvije grupe, igra u dva
odvojena polja.
Dinamičko zagrijavanje u kretanju. Igrači izvode
jedan zadatak dinamičkog zagrijavanja od prvog do
drugog čunja, a od drugog do trećeg čunja izvode
drugi zadatak. U povratku rade lagani džoging.
Vrijeme rada je 6'. Nakon toga igrači su izvodili
vježbe dinamičkog istezanja u mjestu, 4'.
Igra 7v2. Dva dodira, igrač koji je duže u polju izlazi
van igre, igrač koji je izguio loptu u laz u polje da
ganja. Igra se 12'.

Glavni Igrači su podijeljeni u dvije grupe. Vježba se izvodi u


parovima. Postavljen je poligon sa preprekama, kao
dio 1 što je prikazano na crtežu sa strane. Trener je na
terenu i prati rad igrača.
Na znak trenera igrači kreću sa radom. Zadatci se
izvode sljedećim redosljedom 1. Igrači rade bekovski
ples kroz štapove; 2. Skip preko prepona; 3.
Istrčavanje sa progresijom brzine, 60%; 4. Progresija
brzine, 80%; 5. Dodavanje u kretanju; 6. Dodavanje i
ukrštavanje nakon dodavanja, krača distanca; 7.
Trčanje na začelje suprotne grupe, 30" pauza. Vježba
se izvodi u kontinuitetu 10'. Također se poslje
mjenjaju zadatci na stanicama, kao i zadatci
dodavanja sa loptom.

Igraci su podijeljeni u dvije ekipe po 10 igraca.


Prostor za igru izmedju dva šesnesterca. Golamni se
nalaze u polukrugu na vrhu šesnesterca. Lopte se
nalaze iza golmana na obije strane.
Igra 10v10+2 golmana. Ekipa koja ima loptu u svom
posjedu ima zadatak da odigra dubinski pas na
golmana koji se nalazi u oznacenom prostoru, nakon
čega dobija dva poena, ako su dodali sa svoje
polovine ili jedan poen sa protivnicke strane. Ekipa u
odbrani ima zadatak da spriječi odigravaje dubinskog
pasa na golmana i da osvoji istu, te pokuša da ona
odigra loptu na golmana na drugoj strani terena, čime
će dobiti poene. Dva dodira na vlastitoj polovici,
slobodna igra na protivničkoj strani. Ekipa koja na
kraju bude imala više poena je pobjednik. Igra se
10'*2*R.
Zajednički rad u odbrani, visoki presing na
protivničkoj strani terena. Tranzicija po izgubljenoj i
osvojenoj lopti.
Glavni Igrači su podjeljeni u dvije ekipe. Polje za igru
umanjeno za dva šesnesterca. Golmani su na
dio 2 golovima, lopte su u oba gola.
Igra 10v10 sa 2 golmana. Slobodna igra. Sva pravila
igre. Obije ekipe igraju u sistemu 1:4:2:3:1. Igra se
15'.
Trener traži od igrača siguran pas, direktan pas prema
naprijed. Traži se tranzicija i po osvojenoj i po
izgubljenoj lopti. Kompaktna igra u odbrani.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 87 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.13.XIII dan boravka u Galatasaray SK


Trinaesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 01.04.2015.godine. Posmatrao sam
trening prve ekipe i imao kratak razgovor sa šefom stručnog štaba prve ekipe.

Slika 123. Treneri golmana u prvoj ekipi

Slika 124. Detalji sa treninga

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 88 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

DATUM: 01.04.2015
Ekipa: prvi tim
Početak: 11:00
Trajanje: 70 minuta
Ukupan broj igrača: 23 + 3 golmana

Zagrijav U prvoj vježbi igrači samoinicijativno izvode


anje: vježbe dinamičkog zagrijavanja u kretanju na
jednoj olovini terena. Trajanje rada 5'.
U drugoj vježbi igrači su postavljeni oko
centralnog kruga, kao na crtežu sa strane. Igrači
izvode viježbe dinamičkog zagijavanja u
kretanju do centralnog čunja i lagani džoging
prema nazad. Trajanje rada 4'. Nakon toga su
radili vježbe za funkcionalnu snagu donjih
ekstremiteta (iskoraci, prekoraci, zakoraci,
bočni iskoraci...), 5-6 vježbi*4 ponavljanja. Na
kraju su radili vježbe za brzi rad stopala i
lagane vježbe pliometrije.

Glavni Igrači su podjeljeni u dvije jednake grupe. Dva


poligona postavljena na terenu, kao na crtežu sa
dio strane.
A: Na prvom poligonu izvode se sljedeci zadatci: 1.
Saskok sa uzvišenja (60cm) u ljevu i desnu stranu sa
poskokom preko prepona, pri čemu se igrač uvijek
vraća u početni položaj na uzvišenje, te ne kraju radi
saskok sa uzvišenja i preskok preko prepone naprijed;
2. Prima loptu od prvog trenera i šutira istu kroz
kapiju do drugog trenera; 3. Radi cik-cak trčanje iza
čunjeva; 4. Istrčavanje do čunja naprijed.
B: Na drugom poligonu izvode se sljedeći zadatci: 1.
Saskok sa uzvišenja (50cm); 2. Preskok preko
prepona u nizi (30cm); 3. Skok i šut glavom; 4. Skip
preko niskih prepona u nizu; 5. Istrčavanje do čunja
naprijed.
Svaki igrač izvodi 4 ponavljanja, nakon čega
mjenjaju poligon. 10-15" rad*1'30" pauza između
ponavljanja*3' između poligona.

Igrači su podijeljeni u dvije ekipe. Dva džokera. Polje


za igru umanjeno za dva kaznena prostora. Trener je
sa strane, lopte su kod trenera.
Igra 9v9+2 đokera. Dva dodira. Deset dodavanja
donosi jedan poen. Prenos igre sa jedne na drugu
stranu terena i nazad donosi dva pona. Igra se 2*6'*2'
pauza.
Trener zahtjeva siguran pas, bez mnogo rizika. Traži
se prijenos igre uz dobru zaposjednutost terena.
Kretanje bez lopte i podrška, komunikacija.

Igrači su podjeljeni u dvije ekipe. Polje za igru


umanjeno za dva šesnesterca. Golmani su na
golovima, lopte su u oba gola.
Igra 10v10 sa 2 golmana. Slobodna igra. Sva pravila
igre. Obije ekipe igraju u sistemu 1:4:2:3:1. Igra se
2*8'.
Trener traži od igrača siguran pas, bez rizika.
Primjena svega onoga što su radili u prethodnoj
viježbi.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 89 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.14.XIV dan boravka u Galatasary SK


Četrnaesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 02.04.2015.godine. Dan je započeo uz
razgovorom sa glavnim i pomoćnim trenerom prve ekipe, nakon čega sam posmtrao trening
prve ekipe.

Slika 125. Igrači Galatasaray SK Slika 126. Umut Bulut

Slika 127. Cenk Ergun Slika 128. Drugi golman Galatasaray SK

Slika 129. Zagrijavanje prve ekipe Slika 130. Detalji sa treninga

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 90 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

DATUM: 02.04.2015
Ekipa: prvi tim
Početak: 11:00
Trajanje: 80minuta
Ukupan broj igrača: 23 + 3 golmana

Zagrijav Igrači su izvodili vježbe dinamičkog zagrijavanja. Od


čunja 1 do čunja 2 se izvodi jedan zadatak, a od čunja
anje: 2 do čunja 3 drugi zadatak. U povratku se radi lagani
džoging. Trajanje rada 4'. Nakon toga su radili vježbe
dinamičkog istezanja u mjestu, 3'. Na kraju su radili
vježbe za brzi rad stopala sa progresijom brzine, 3'.
Nakon toga su igrali igru za PL 7v3. Dva dodira.
Igrač koji je duže u polju izlazi vani, igrač koji je
izgubio loptu ulazi da ganja. Igra se 15'. Sve ukupno
je trajalo 25'. Golmani su radili zagrijavanje sa
trenerima golmana.
-

Glavni Igrači su podijeljeni u dvije ekipe po 10 igraca.


Prostor za igru izmedju dva šesnesterca. Golamni se
dio nalaze u polukrugu na vrhu šesnesterca. Lopte se
nalaze iza golmana na obije strane.
Igra 10v10+2 golmana. Ekipa koja ima loptu u svom
posjedu ima zadatak da odigra dubinski pas na
golmana koji se nalazi u označenom prostoru, nakon
čega dobija dva poena, ako su dodali sa svoje
polovine ili jedan poen sa protivničke strane. Ekipa u
odbrani ima zadatak da spriječi odigravaje dubinskog
pasa na golmana i da osvoji istu, te pokuša da ona
odigra loptu na golmana na drugoj strani terena, čime
ce dobiti poene. Dva dodira na vlastitoj polovici,
slobodna igra na protivničkoj strani. Ekipa koja na
kraju bude imala vise poena je pobjednik. Igra se 8'.
Igrači su podijeljeni u dvije ekipe po 10 igrača.
Prostor za igru jedna polovina. Tri golmana
postavljeni na tri velika gola, dva pokretna i jedan
fiksni gol. Lopte se nalaze iza golmana u golovima.
Igra 10v10+3 golmana. Crvena ekipa ima zadatak da
postigne pogodak na fiksni gol, a treba da brani dva
gola na centru. Žuta ekipa ima zadatak da postigne
pogodak na jedan od dva gola na centru. Slobodna
igra. Ekipa koja na kraju bude imala više poena je
pobjednik. Igra se 2*8'*2' odmor. Nakon prve igre,
ekipe mjenjaju strane.
Trener traži od igrača smirenost u PL, prenos igre sa
jedne na drugu stranu terena.

Završni Istezanje individualno


dio

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 91 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.15.XV dan boravka u Galatasaray SK


Petnaesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 03.04.2015.godine. Ovaj dan sam započeo
sa sastankom kod generalnog direktora za akademiju, nakon čega sam imao sastanak sa
generalnim menadžerom akademije. Dan sam završio sa posmatranjem treninga prve ekipe.

Slika 131. Stadion Galatasaray SK

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 92 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

DATUM: 03.04.2015
Ekipa: prvi tim
Početak: 18:00
Trajanje: 70 minuta
Ukupan broj igrača: 23 + 3 golmana

Zagrijav Igrači su izvodili vježbe dinamičkog


anje: zagrijavanja. Od čunja 1 do čunja 2 se izvodi
jedan zadatak, a od čunja 2 do čunja 3 drugi
zadatak. U povratku se radi lagani džoging.
Trajanje rada 4'. Nakon toga su radili vježbe
dinamičkog istezanja u mjestu, 3'. Na kraju su
radili vježbe za brzi rad stopala sa progresijom
brzine, 3'. Nakon toga su igrali igru za PL 7v3.
Dva dodira. Igrač koji je duže u polju izlazi
vani, igrač koji je izgubio loptu ulazi da ganja.
Igra se 15'. Sve ukupno je trajalo 25'. Golmani
su radili zagrijavanje sa trenerima golmana.

Glavni Igrači su podjeljeni u dvije ekipe po 10 igrača.


dio Golmani su na golovima. Dva mala gola na
stranama, linija centra. Lopte su u golovima.
Igra 10v10+2 Golmana na dva velika i dva
mala gola koja su postavljena na centru.
Slobodna igra. Crvena enipa ima zadatak da
napada na veliki gol i dva mala gola na centru.
Žuta ekipa napada na fiksni gol sa golmanom.
Igra se 2*15'*2' odmor.
Trenr traži od igraca brz protok lope i prenos
igre sa jedne na drugu stranu terena. Visoki
presing u odbrani.

Završni Istezanje individualno


dio

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 93 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.16. XVI dan boravka u Galatasaray SK

Šesnaesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 04.04.2015.godine. Iskoristio sam dan za
posmatranje treninga prve ekipe, zatim sam obavio razgovor sa scauting službom i sa glavnim
kuharom, kao i sa glavnim ekonomom kluba.

Slika 132. Prostorije u klubu

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 94 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

DATUM: 04.04.2015
Ekipa: prvi tim
Početak: 18:00
Trajanje: 60 minuta
Ukupan broj igrača: 23 + 3 golmana

Zagrijav Igrači su izvodili vjebe dinamičkog


anje: zagrijavanja. Od čunja 1 do čunja 2 se izvodi
jedan zadatak, a od čunja 2 do čunja 3 drugi
zadatak. U povratku se radi lagani đoging.
Trajanje rada 4'. Nakon toga su radili vježbe
dinamičkog istezanja u mjestu, 3'. Na kraju su
radili vježbe za brzi rad stopala preko prepona
sa progresijom brzine, 4 ponavljanja bez
istrčavanja i 4 ponavaljaja sa istrčavanjem.
Pouza je potpuna. Nakon toga su igrali igru za
PL 7v3. Dva dodira. Igrač koji je duže u polju
izlazi vani, igrač koji je izgubio loptu ulazi da
ganja. Igra se 15'. Sve ukupno je trajalo 25'.
Golmani su radili zagrijavanje sa trenerima
golmana.
-
Glavni Igrači su podjeljeni u dvije ekipe po 9 igrača.
dio Golmani su na golovima, lopte su u golovima.
Igra 5v5 u polju sa 8 džokera van polja i dva
golmana na dva velika gola. Slobodna igra.
Đokeri imaju jedan dodir. Ekipa koja postigne
više golova je pobjednik. Igra se 4*3'30“*3'30“
odmor (1:1).

Završni Istezanje individualno


dio

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 95 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.1.17.XVII dan boravka u Galatasaray SK

Sedamnaesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 05.04.2015. godine i to je ujedno bio i
moj zadnji dan stažiranja u ovom klubu. S obzirom da je prva ekipa imala utakmicu na svom
stadionu Turk telekom arena bio sam u mogućnosti da posmatram uživo utakmicu između
Galatasaray SK i Karabugspor. Također sam ovaj dan iskoristio za obilazak stadiona.

Slika 133. Prostorije kluba

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 96 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.2.Analiza prve utakmice KASIMPASA 2-3 GALATASARAY SK

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 97 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Postavka igre: Kasimpasa - Galatasaray

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 98 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Opšta slika prvog poluvremena

U toku čitavog prvog poluvremena incijativa je bila na strani Galatasaray SK, što govori
posjed lopte i šanse koje su kreirali u prvom poluvremenu. Brza i precizna cirkulacija lopte,
posebno izražena između zadnje i vezne linije. U zadnjoj trećini terena imali su problem u
protoku lopte, jer je protivnik bio grupisan konpaktno i svi igrači su bili iza lopte. Visok
presing na protivničkoj polovini terena. Problem je bio u tranziciji po izgubljenoj lopti, niko
ne spriječava dubinski pas. Većinu vremena proveli na protivničkoj polovini terena, zadnja
linija visoko, 35-40 m do gola.

Protivnička ekipa je igrala na kontra napad, nastojali su dubinskim pasom što prije da uposle
dva napadača. Stalno su preskakali veznu liniju i pokušavali su po oduzetoj lopti da naprave
brzu tranziciju i da ugroze gol Galatasaray SK. Ekipa Kasimpase imala je odličnu tranziciju
po osvojenoj lopti iz čega su i postigli dva gola. Rezultat prvog poluvremena bio je 2:0 za
ekipu Kasimpase.

Igrači koji su se isticali u prvom poluvremenu bili su Wesli Sneider, Yasin Oztekin, Umut
Bulut.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 99 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Opšta slika drugog poluvremena

Ekipa je započela drugo poluvrijeme u istom sistemu 1-4-2-3-1, odmah na početku u 46 min
desila je se izmjena, tako što je iz igre izašao Burak Yilmaz, a ušao Olcan Adin. Prvih 15 min
drugog poluvremena proteklo je u incijativi Galatasaray SK, gdje su kreirali nekoliko dobrih
prilika, što je krunisano pogotkom u 52 min. Nakon postignutog gola postali su još agresivniji
u igri prema naprijed, poboljšali su komunikaciju u zadnjoj trećini terena što je dovelo do
postizanje drugog pogotka u 55 min utakmice. Galatasaray SK je bio u drugom poluvremenu
mnogo akresivniji u odbrani i u samim tranzicijama. Izražen timski duh i disciplina u igri,
pokazali veliki karakter, tako što su se vratili u igru nakon rezultata od 2-0. Treći gol su
postigli u 65 min, čime su u potpunosti okrenuli rezultat u svoju korist. U 74 min i 79 min
desile su se dvije izmjene, iz igre su izašli Sabri Sarioglu i Yasin Oztekin, a ušli su Evre
Čolak i Yekta Urtuluz.

Protivnik se povukao na svoju polovinu terenu, prepustio incijativu igre Galatasaray SK,
također ima tranzicije nisu bili više toliko efikasne i na kraju su izgubili sa rezultatom od 2-3.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 100 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Posjed lopte

Efektivan razmak između linija, dobra


zaposjednutost terena. Izgradnja napada
kroz sredinu terena, kreiranje šansi preko
Sneidera koji pokušava da uposli krilne
igrače napadače. Problem su imali u zoni
kreacije, nisu mogli da uspostave
najbolju komunikaciju i pronađu
riješenje. Loša realizacija nakon dobro
kreiranih šansi.

U drugom poluvremenu bili su mnogo konkretni u samoj završnici, dobar protok lopte između
vezne linije i napada, visok tempo igre sa loptom i stvorili su tri prilike iz kojih su postigli tri
pogotka.

Posjed lopte protivnika

Visoki presing na protivničkoj polovini


terena kada protivnik započinje izgradnju
napada iz zadnje linije, pritisak na igrača
sa loptom i igrače u blizini lopte. U prvom
poluvremenu imali su problema sa
zatvaranjem dubinskog pasa. Protivnička
ekipa je igrala na kontra napad i
dubinskim loptama u prazan prostor
pokušavali pronaći krilne igrače i napadače. Oba gola koja su primili u prvom poluvremenu
postignuta su zbog loše postavke u odbrani i loše izvedenog zajedničkog presinga.

U drugom poluvremenu mnogo kompaktnija igra Galatasaray SK u odbrani, svi igrači su


stajali iza lopte.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 101 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Transformacija kada se izgubi lopta

Većina lopti koje su izgubljene u


prvom poluvremenu desile su se na
protivničkoj polovini terena u zoni
kreacije i u samoj završnici. Izostajao
je trenutni pritisak na igrača sa loptom
i igrače u blizini lopte od strane dva
ofanzivna krila igrača, napadača i
ofanzivnog veznog, što je protivnik
iskoristio brzim odigravanjem
dubinskog pasa prema naprijed. Pošto su bekovi na obije strane bili otvoreni i orijentisani
prema naprijed, imali su problem u zatvaranju prostora iza leđa, što je protivnik znao da
iskoristi.U drugom poluvremenu ekipa Galatasaray SK je mnogo bolje reagovala u trenutku
kada su gubili loptu. Bekovi su dobili uputu da se spuste nazad u zadnju liniju i da se
orijentišu na svoje bazične zadatke u odbrani pa tek onda da razmišljaju o kretanju prema
naprijed. Izgledali su kompaktnije i organizovanije unutar linija i između linija tima.

Transformacija kada se osvoji lopta

U prvom poluvremenu ekipa


Galatasaray SK osvojila je veliki broj
lopti na protivničkoj strani terena
poslje čega nisu bili konkretni. Veliki
broj loših odluka u datom trenutku, nije
bilo smirenosti u predaji lopte. Nakon
oduzete lopte u sredini terena izostajalo
je odigravanje dijagonalnog pasa
prema naprijed. U drugom
poluvremenu popravili su efikasnost. Iz tri situacije nakon osvojene lopte postigli su tri gola.
Ubrzali su tempo igre sa loptom u trenutku osvajanja lopte, veliki broj pasova prema naprijed.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 102 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.3.Analiza druge utakmice

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 103 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Postavka igre: Galatasaray 4-2 Karabukspor

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 104 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Opšta slika prvog poluvremena

U prvom poluvremenu Galatasaray SK je započeo utakmicu u sistemi 1-4-2-3-1. Dominirali su


u PL i imali su inicijativu na terenu. Igra se većinom odvijala na sredini terena i na
protivničkoj polovini. Visok nivo agresivnosti i tempo igre. Dobar balans u oba pravca. Opet se
javio isti problem kao u prethodnoj utakmici, loša tranzicija po izgubljenoj lopti kao i spor tempo
igre po oduzetoj lopti.

U prvom poluvremenu nije bilo izmjena u ekipi. Rezulatat prvog poluvremena je bio 1:0 za
ekipu Galatasaray SK.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 105 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Opšta slika drugog poluvremena

U drugom poluvremenu ekipe nisu mjenjale sistem igre ali su treneri izvršili nekoliko izmjena u
ekipama. Ekipa Galatasaray SK agresivno je otvorila i drugo poluvrijeme, sto je rezultiralo
pogotcima odmah na otvaranju drugog poluvremena u 48 min. i 59 min. Poslje trećeg pogotka
ekipa Karabukspora se otovrila. Ekipa Galatasaray SK imala je problem nakon izgubljene
lopte, pojedini igrači ne prave pravovremeni presing. Prvi i drugi gol su primili upravo nakon
tranzicija po izgubljenoj lopti u 71 min. i 86 min. Ekipa Galatasaray SK postigla je četvrti
pogodak nakon tranzicije po osvojenoj lopti u 90 min. utakmice.

U ekipi Galatasaray SK desile su se dvije izmjene. U 88 min. izašao je iz igre Yasin Oztekin a
ušao je Olcan Adin, dok je u 77 min. izašao iz igre Armindo Tue Na Bangna a ušao je Emre
Čolak.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 106 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Posjed lopte

Igrači Galatasaray SK u ovom momentu


igre imali su dobru zaposjednutost
terena, pas igrom nastojali su usmjeriti
loptu iz zadnje linije u sredinu te onda
na krilne pozicije gdje su tražili igru 1v1.
Visok tempo igre sa loptom, direktni i
agresivni kada imaju loptu u svom
posjedu. Bekovi su ulazili iz drugog
plana i na taj način su pravili višak na krilnim stranama terena, igrali su dosta opreznije u
odnosu na prethodnu utakamicu. Na otvaranju utakmice imali su problem u protoku lopte
između vezne linije i napada. Prvi pogodak su postigli nakon greške protivničkog golmana u
40 min. utakmice.

Na početku drugog poluvremena ekipa Galatasaray SK je postigla pogodak iz slobodnog


udarca u 48 min. utakmice. Veči broj grešaka u predaji lopte u sredini terena što je protivnik
iskoristio dva puta i postigao pogotke. Problem se javio na bekovskim pozicijama, jer su oba
beka stajala previše otvoreno u određenim trenutcima utakmice. Imaju veliki individualan
kvalitet u fazi napada, igra 1v1 u zadnjoj trećini terena.

Posjed lopte protivnika

U ovmom momentu igre ekipa


Galatasaray SK je igrala u sistemu 1-4-4-
2, Wesley Sneijder je izlazio naprijed kao
drugi napadač. Pravili su visoki presing na
zadnju liniju protivnika odmah u začetku
izgradnje napada. Problem su imali na
krilnim pozicijama gdje ofanzivni krilni
igrači Galatasaray SK se nisu vračali
nazada da pomažu bekovima. Zadnja linija je stajala na 35-40 metara od svog gola.

U drugom poluvremenu izgubili su disciplinu u odbrani. Igrači u veznoj liniji stajali su daleko od
protivničkih igrača i otvorili im prostor za kreiranje šansi na vlastitoj polovini terena.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 107 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Transformacija po izgubljenoj lopti

U ovom momentu igre ekipa se


ponašala nedisciplinovano, sporo se
zauzima organizacija u odbrani, što je
posebno izraženo unutar i između linije
napada i veznog reda. Pošto bekovi
stoje previše otvoreno u trenutku kada
imaju PL imali su problem u trenutku
kada izgube loptu, ostajalo je previše
prostora iza njihovih leđa.

U drugom poluvremenu još izraženija nezainteresovanost od strane igrača u napada da


naprave pritisak u trenutku kada izgube loptu. Oba pogotka su primili iz tranzicije po
izgubljenoj lopti. Previše su otvoreni u trenutku kada napadaju.

Transformacija po osvojenoj lopti

Po osvojenoj lopti na protivničkoj


polovini terena izostaje kvalitetan pas
prema naprijed. Loša efikasnost u
samoj završnici. Nakon osvojene lopte
u sredini terena lopta se odmah
usmjerava na stranu prema krilnim
igračima, posebo na igrača br. 11.

U drugom poluvremenu mnogo


efektivniji u ovom momentu igre, što je rezultiralo pogotkom u 90 min. utakmice.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 108 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.4.Grafikon opterećenja I ciklusa treninga i obrazloženje

Periodizacija II nedelja 20.03.2015-28.03.2014


90
90 80
80 75 70
70 65
60 60
60 50
50
40
30
20
10 0 0 0
0

Series 1

Slika 134. Grafikon opterećenja prvog ciklusa

Datum Dan Vrijeme Aktivnost

20.03.2015. Petak 18h Trening

21.03.2015. Subota 20h Utakmica

22.03.2015. Nedjelja - -

23.03.2015. Ponedjeljak - -

24.03.2015. Utorak - -

25.03.2015. Srijeda 18h Trening

26.03.2015. Četvrtak 10h i 18h Trening

27.03.2015. Petak 10h i 18h Trening

28.03.2015 Subota 18h Trening

Slika 135. Raspored treninga za prvi ciklus

U ovom mikrociklusu imali smo jednu utakmicu i sedam treninga. Struktura treninga se
sastoji od uvodnog dijela zagrijavanje, glavni dio i završni dio treninga. Poslije svake
utakmice igrači imaju dan slobodno, međutim u ovom mikrociklusu igrači su imali tri dana
slobodno poslje utakmice zbog reprezentativne pauze, te su imali dva dana slobodno preko
vikenda poslje zadnjeg treninga u ovom mikrociklusu. Interesantno da igrači koji nisu igrali
imaju trening na dan utakmice u jutarnjim satima. Pred svaku utakmicu radi se trening
srednjeg inteziteta, taktička priprema za utakmicu i vježbanje standard situacija. Igrači koji

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 109 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

nastupaju za reprezentaciju svoje zemlje bili su odsutni sa treninga u prvom mikrociklusu.


Ekipi su na treninzima priključeni igrači iz U-21.

4.4.5.5.Stručni osvrt na I ciklus treninga

Ovaj sedmični mikrociklus treninga počeo je treningom pripreme za utakmicu sa Kasimpasa


SK. Trening je započeo uvodnim zagrijavanjem gdje je akcenat bio na dinamičkom
zagrijavanju, vježbama agilnosti i brzine. Poslje su prešli na igru na dva gola, jedna polovina
terena. Akcenat je bio na pripremi ekipe za narendnog protivnika i standard situacijama ZA i
PROTIV. Trener je tražio od igrača da su linije tima blizu jedna druge, disciplinu u odbrani,
visoki presing u začetku izgradnje napada protivničke ekipe, brzu tranziciju kada se izgubi
lopta, sigurnu igru u PL.
Na utakmici protiv Kasimpasa SK desili su se mnogobrojni problemi, naročito u otvaranju
utakmice. Primaran problem je bio u tranziciji po izgubljenoj lopti na protivničkoj strani
terena. Također jedan od glavnih problema na ovoj utakmici bio je sa bekovskim pozicijama,
oba beka su stajala duboko u momentu igre PL, gdje je ostajalo mnogo prostora iza lđa u
momentu kada se izgubi lopta. Pojedini igrači nisu imali disciplinu u tom mometu igre. U
drugom poluvremenu igrači su promjenili pristup i preokrenuli rezultat u svoju korist.
Poslje utakmice igrači su dobili tri dana slobodno zbog reperezentativne pauze. Igrači koji
igraju za reprezentaciju su napustili ekipu.
U svim treninzima koji su održani poslje tri dana pauze akcenat je bio na rješavanju
nogometnih problema koji su se javili na utakmici. Trener je tražio od igrača da stoje
kompaktno u odbrani, da imaju visok nivo discipline u samim tranzicijama kada se izgubi i
osvoji lopta, akcenat je također bio na skigurnom pasu, bez mnogo rizika. Trener i njegovi
pomoćnici su zahtjevali od igrača da se napravi optimalan balans unutar tima između faze
napada i odbrane, gdje je akcenat posebno bio na bekovskim pozicijama.
Sa fizičkog aspekta ovaj mikrociklus je iskorišten za povečani volume rada, tako što su u
Srijedu i Ćetvrtak održana po dva treninga. Akcenat je bio na vježbama za razvoj
eksplozivnosti i agilnosti.
Uigranost linija, kako unutar, tako među linijam, se provodila kroz igru na dvije trećine
terena, pola terena i manjim ograničenim dijelovima terena. Ovaj ciklus je svakodnevno bio
prožet igrom na različito ograničenim prostorima u trajanju od 60 do 80 minuta.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 110 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.6.Grafikon opterećenja II ciklusa treninga i obrazloženje

Periodizacija II nedelja 20.03.2015-28.03.2014


80 80
80
70
70 65 65
60 50
50
40
30
20
10 0 0
0

Series 1

Slika 136. Grafikon opterećenja drugog ciklusa

Datum Dan Vrijeme Aktivnost

29.03.2015. Nedjelja - -
30.03.2015. Ponedjeljak - -
31.03.2015. Utorak 18h Trening
01.04.2015. Srijeda 10h Trening
02.04.2015. Četvrtak 10h Trening
03.04.2015. Petak 18h Trening
04.04.2015. Subota 18h Trening
05.04.2015. Nedjelja 18h Utakmica

Slika 137. Raspored treninga drugog ciklusa

U ovom mikrociklusu ekipa je imala pet treninga i jednu utakmicu . Trening poslije utakmice
je ponovo slobodan dan. Igrači koji nisu igrali radilis u trening na dan utakmice u jutarnjim
satima.
Način izvođenja samog treninga ništa se nije mijenjao, trener je apelirao i naglašavao bit
sljedeće utakmice kroz treninge koja se igra protiv narednog protivnika. Igrači koji su
nastupali za svoje reprezentacije su ponovo bili prisutni na treninzima.
Trening prije utakmice se razlikovao od treninga dan prije utakmice u prethodnom
mikrociklusu, naglasak je bio na igri u skraćenom prostoru, stimulacija dan prije utakmice.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 111 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.7.Stručni osvrt na II ciklus treninga

U ovaj mikro ciklus se ušlo nakon dva dana slobodno, kaoja su igrači dobili preko vikenda.
Svi igrači su bili prisutni na prvom treningu. Sedmica je započela laganim uvodnim
treningom, gdje je akcenat i dalje bio na PL i tranziciji kada se ista izgubi. Način izvođenja
samog treninga u ovom mikrociklusu ništa se nije mijenjao u odnosu na prethodni, trener je
apelirao i naglašavao važnost sljedeće utakmice i stavio akcenat na rješavanje primarnih
problema koji su se desili na prethodnoj utakmici. Kroz čitavu sedmicu, na svim treninzma
trener je tražio od igrača disciplinovan pristup posebno što se tiće igre u odbrani, kompaktnost
unutar linija i između linija tima, kvalitetnu tranziciju kada se izgubi lopta i balans između
linija tima u trenutku kada se izgubi lopta. Zahtjevao je siguran pas bez mnogo rizika i
konkretniju završnicu ispred protivničkog gola, brz tempo igre u prijenosu lopte sa jedne na
drugu stranu terena. U pripremanju ekipe i rješavanju nogometnih problema trener je koristio
model igre sa različitim zadatcima u samoj igri. Kondicioni aspekt je zadovoljen u segmentu
brzine i eksplozivne snage koristeći vježbe pliometrije.
Trening dan prije utakmice se razlikovao od istog treninga u prethodnom mikrociklusu. Ovdje su
radili igru na skračenom prostoru bez mnogo taktičkih uputa i bez standard situacija.
Trening je trajao 50'.
Ovaj mikrociklus je završen odigravanjem utakmice protiv Karabukspor SK i pobjedom od
4:2.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 112 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.8.Medicinski tim

Position Staff

Yener ønce
Doctor
Gürbey Kahveci

Mustafa Korkmaz

Physiotherapist Burak Koca

ølhan Er

Cenk Akkaya

Masseur Sedat Peker


Batuhan Erkan

Slika 138. Medicinski tim

Slika 139. Medicinski tim

Medicinski tim Galatasaray SK je možemo reći jako kvalitetan i sastoji se od šefa


medicinskog tima Yener Ince, doktora Gurbey Kahveci, 3 fiziotarapeuta i 3 masera. Doktor
Gurbey Kahveci je svakodnevno na treninzima zajedno sa ostatkom tima i to daje jednu dozu
ozbiljnosti. Također i šef medicinskog tima Yener Ince je vrlo često prisutan na treninzima,
dok je obavezan da prisustvuje svakoj utakmici. Bez njegovog znanja nijedan igrač ne smije
uzeti bilo kakav medicament a kamoli otići na pregled kod nekog drugog doktora, tek poslje

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 113 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

konsultacija sa njim to je moguće. Zaduženi su za zdravlje igrača, način israne, oporavak


poslje treninga kao i oporavak poslje povreda. Medicinksi tim ima odličnu saradnju sa
kondicionim trenerom i njegovim pomočnicima.

Gospodin Yener Ince radi već 3 godine kao šef medicinske službe u Galatasaray SK. On je
takođe i profesor na Univerzitetu, te radi kao doktor na jednoj od Istanbulskih klinika. U
razgovoru koji sam obavio sa gospodinom Yener Ince dobio sam sljedeće informacije:

o Medical Park je jedan od glavnih sponzora Galatasaray SK, to su dvije velike bolnice
koje brinu o igračima u situacijama kada se dese određene povrede
o Medical Park snosi sve troškove lječenja svih igrača u Galatasaray SK
o Medical Park uz dogovor sa njim formira tim doktora iz razičitih oblasti koji brinu o
povređenim igračima, posebno kada su u pitanju teže povrede igrača
o On kontrolira rad svih ljudi u medicinskim timu, svi podnose izvještaj njemu što se
tiče trenutnog stanja igrača, izvještaj se podnosi jednom u toku svake sedmice
o Dobija izvještaj o svakom povređenom igreču u timu, te na osnovu informacija koje
je dobio i razgovora sa svojim kolegama i fitnes trenerom pravi plan i program
rehabilitacije
o U dogovoru sa glavnim kuharom pravi plan i program ishrane uz dodatak određenih
suplemenata
o Tri vrste menija: 1. prije utakmice, 2. na dan utakmice i 3. poslje utakmice
o U odnosu na sedmični mikrociklus treninga on i glavni kuhar prave meni za igrače
o Na svakom treningu su prisutni njegov pomočnik, 3 fizioterapeuta i dva masera
o 1 fizioteprapeut i 1 mase su raspoređeni na 8 igrača
o Mnogo pažnje se polaže treningu oporavka i treningu prevencije

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 114 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.9.Dijagnostika
Galatasaray SK koristi usluge
lokalne bolnice i univerziteta
za sve vrste testiranja igrača,
bilo da se radi o
psihofizičkom ili
biomehaničkom stanju igrača.
Za sva testiranja je zadužen
medicinski tim uz saradnju sa
fitnes trenerom i njegovim
Slika 140. Mašina za izokinetiku
pomočnicima, koji u saradnji
sa glavnim trenerom određuju termine i način testiranja.

U klubu se vrši kontrola snage, brzine, izdržljivosti, fleksibilnosti i drugih motoričkih


sposobnosti, kao i morfoloških karakteristika. Treba spomenuti da se na visoko sofisticiranoj
opremi izvode testiranja nogometaša i njhovih sposobnosti i karakteristika.

Svi nogometaši koji su pod ugovorom kluba na početku sezone bivaju podvrgnuti inicijalnim
testiranjima i sistematskim pregledima u cilju utvrđivanja njihovog kondicionog i
zdravstevnog stanja.

Slika 141. Dijagnostički centar

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 115 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.4.5.10.Amaterski tim

Slika 142. Amaterska ekipa

Amaterski tim, odnosno tim sastavljen od talentovanih omladinaca Galatasaray SK se takmiči


u A 2 Ligi, isti klubovi koji nastupaju u Super Ligi Turske. Ovaj tim broji 19 nogomtaša u
dobnoj starosti od 17 - 21 godine. U ekipi mogu biti prisutna i tri profesionalan igrača iz
prvog tima. U rosteru se također mogu nalaziti i tri stranca. Trener amaterskog tima je Zafer
Koc, dok je tehnički direktor tima Orhan Atik, koji je ujedno i koordinator omladinskog
pogona Galatasaray SK. Ovaj tim je vrlo uspješan u svojoj ligi i trenutni je prvak ove lige.
U razgovoru sa tehničkim direktorom, gospodinom Orhanom Atikom došao sam do saznanja
da ovaj tim služi za razvoj igrača, da im pomogne u njihovom prelazu iz U-19 u prvi tim
Galatasaray SK. Tehnički direktor razvija isti sistem i model igre u U-21 kao što se
primjenjuje u prvom timu Galatasaray SK. Ima odličnu saradnju sa tehničkim direktorom prve
ekipe, gospodinom Hamzom Hamzaogluom. Igrači koji ne uspiju da pređu u prvi tim odlaze
na posudbu u druge klubove u Turskoj, ostaju pod ugovorom sa Galatasaray SK.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 116 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.5.Omladinski pogon
Galatasaray SK važi kao klub koji ima jadan od najboljih omladinskih pogona - akademija u
Evropi. Galatasaray akademija obuhvata veliki broj nogometaša raspoređenih na više uzrasnih
kategorija. Po broju nogometaša u svakoj ekipi, može se primjetiti da klub zagovara kvalitet, a
ne kvantitet. Zadatak koordinatora omladinskog pogona, Orhana Atika, je kontinuirana
povezanost i dobra komunikacija između vodstva prvog tima i omladinskog pogona s ciljem
progresije i uspjeha. Generalni i tehnički direktor su zaduženi za organizaciju rada
omladinskog pogona - Galatasaray akademije. Galatasaray akademija se finansira iz budžeta
kluba.
U razgovoru sa gospodinom Orhanom Atikom saznao sam da je misija Galatasaray akademije da
plasiraju što veći broj kvalitetnih igrača iz akademije u prvi tim Galatasaray SK, kao i da
plasiraju veliki broj igrača u druge Turske klubove i klubove van zemllje. Cij je da se samom
proizvodnjom kvalitetnih mladih igrača ojača Glatasaray SK i Turski nogomet. Profesionalne
ugovore imaju sa igračima koji su stariji od 18 godina. U akdemiji se trenutno nalazi 295
igrača od čega je trenutno njih 25 smješteno u kampu za koje sve troškove snosi akademija, svi
ostali igrači su sa svojim porodicama.

Slika 143. Zgrada omladinskog pogona

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 117 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.5.1.Organizacijska struktura omladinskog pogona

Slika 144. Organizacijska struktura omladinskog pogona

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 118 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.5.2.Koordinator u omladinskom pogonu

Koordinator omladinskog pogona je


Orhan Atik. Rođen je 25. Februara
1967. Svoj fudbalski razvoj i
usavršavanje je prošao u
omaldinskim selekcijama
Galatasaray SK od 1984. do 1990.
On je dijete Galatasaray SK, od
svoje 10 godine vezan je za taj klub.
U svojoj profesionalnoj karijeri
nastupao je za nekoliko Turskih

Slika 145. Orhan Atik klubova među kojima su:


Bakırköyspor, Antalyaspor, Yimpaş Yozgatspor, Göztepe. Svoje prve trenerske korake
započeo je kao asistent u Elazığspor, østanbulspor, Mardinspor. Prva ekipa u kojoj je radio
kao šef struke bila je Beylerbeyi, a poslje nje je obvljao istu funkciju i u Antalyaspor. Od
2010 nalazi se na funkciji tehničkog direktora Galatasaray A 2 tima i akademije Galatasaray
SK.
U razgovoru koji sam obavio sa gospodinom Orhanom saznao sam da on lično nije mislio da
će obavljati tu funkciju u svojoj karijeri, jer je već bio u profesionalnim vodama. Međutim
iznenada je dobio ponudu koju nije mogao da odbije, za njega lično ponuda iz Glatasararaya
se ne odbije i ne pita se za cijenu, jednostavno posao se mora prihvatiti.
Kao što sam već rekao i pored toga što obavlja funkciju tehničkog direktora Galatasaray A 2
tima on kontrolira rad svih selekcija u akademiji. Prati rad svih trenera u akademiji, posmatra
utakmice svih selekcija. Potpuno je otvoren i daje maksimalnu slobodu svim trenerima u
njihovom radu, ali za uzvrat traži maksimalnu odgovornost i predanost svih trenera u
njihovom poslu.
Kao koordinator omladinskog pogona u kontinuitetu je na vezi sa ekipom skauta, koji ga
izvještavaju o primjećenim talentima.
U razgovoru i dogovoru sa vodstvom profesionalne ekipe donose se odluke o angažovanju
otkrivenih nogometaša.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 119 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

S ciljem što bolje koordinacije između koordinatora, trenera i edukatora omladinskog pogona
Orhan Atik periodično organizuje zajedničke sastanke na kojima analiziraju zacrtane i
ostvarene ciljeve u proteklom periodu, kao i progresiju kod svih uzrasnih kategorija.

4.5.3.Scauting
S obzirom da Galatasaray SK dosta polaže na razvoj mladih nogometaša oni ovom segmentu
omladinskog pogona prilaze vrlo ozbiljno. Ekipu stručnjaka koja radi na ovom odjelu čine
četri skauta i šef skauting službe.
Skauti omladinskog pogona su:
o Recep Yasici
o Ali Seckin
o Metin Ulgen
o Muhammed Riza
Šef skauting službe, gospodin Ahmet Keskinkilic već 45 godina obavlja tu funkciju u klubu,
pronašao je mnoge igrače koji su napravili veliku igračku karijeru, koji su igrali za
Galatasaray, ostale velike klubove u Turskoj i inostranstvu. Imena samo nekih od njih su:
o Tugay Kerimoglu
o Arda Turan
o Semih Kaya
o Emre Golak
o Sabri Sarialioglu
o Aydin Yilmaz
o Ugur Demirok
o Eray Iscan
U razgovoru sa gospodinom Ahmetom dobio sam informaciju da kada žele dovesti igrača u
Galatasaray SK ono na što obračaju pažnju je da igrač ima na prvom mijest kreativnost, zatim
uvid u igru, dobru tehniku i brzinu. Kada pronađu igrača koji je zadovoljio njihove kriterije
procedura je sljedeća:
o Svi sakuti iz skauting službe posmatraju tog igrača po jednu utakmicu i daju svoje
mišljenje, na kraju šef skauting službe ide da ga gleda
o Posmatra ga trener tog uzrasta

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 120 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

o Podnosi se izvještaj koordinatoru akademije


o Obavlja se razgovor sa klubom u kojem je igrač registrovan
o Klub u kojem igrač nastupa obavlja razgovor sa roditeljima tog igrača
o Pravi se saradnja između Galatasaray SK i roditelja tog igrača
o Potpisuje se ugovor
Najviše prate igrače starosne dobi U 12 i U 13. Za njega lično jedan dobar skaut mora da ima
doro „oko“ i viziju gdje se mladi igrač može nalaziti za 10 godina. Prate dijecu u čitavoj
Turskoj. Ne praktikuju sa dovođenjem igrača iz drugih zemalja, jer kako on kaže problem je
oko papirologije i dugotrajne procedure.
Scauti prate školske turnire i ostale fudbalske manifestacije za sve uzraste igrača, imaju plan
svih aktivnostu godinu dana unaprijed. Na početku svake sedmice prave sedmični mikrociklus
rada.

Slika 146. Scauting služba

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 121 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.5.4.Treneri u omladinskom pogonu


U Galatasaray akademiji radi 14 trenera koji rade sa selekcijama, 2 trenera golmana i 3
kondiciona trenera. Kategorije koje su starije godište imaju trenera i pomoćnog trenera ali
mlađi imaju samo po jednog trenera. Kondicioni treneri su podijeljeni svaki na dvije
generacije, U-14 i U-15, U-16 i U-17, U-19 i U-21. Svi treneri u akademiji imaju minimum
UEFA A-licencu. Svakodnevno se prave sastanci i saradnja je izuzetna, svi rade po programu
koji se poštuje do kraja, često se ostaje i poslije treninga analizirajući treninge i urađeno na
njima kao i planiranje daljeg rada.

Erkan Ültanir Ahmet Geçer Atilla Tümer Ahmet Genç

Birkan Bozkurt Mithat Yavaş Ünsal Yaşar Tayfun Hut

Taner Alpak Ceyhun Müderrisoğlu Saffet Akyüz Zafer Koç

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 122 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Orhan Atik Hakan Bulut Abdullah Senih Ahmet Metin

Muammer Sertaç Onur Can

4.5.5.Filozofija i način treniranja u omladinskom pogonu

Filozofija i način treninga prvog tima i GALATASARAY AKADEMIJE ne razlikuju se u


velikoj mjeri, trening i način rada prilagođavaju se prvom timu naručito u starijim
kategorijama. Prioritet kluba je zasnovan na obuci igrača, a uz sve to dolazi i do dobrih
rezultata. Ogroman akcenat se baca na razvoj smisla za igru, tehnike, taktike, kao i na
individualni trening. Akcenat je stavljen na bazične stvari i osnovne principe koje igrači treba
da savladaju. Cilj nogometne akademije je da osposobe što više igrača za prvi tim Galatasaray
SK. Pored toga jedan od najbitnijih ciljeva akademije je razvoj igrača kao osobe i njegovo
školovanje uporedno sa treningom u akademiji. Svi igrači u akdemiji su predstavnici
Galatasaray SK u društvenoj zajednici, oni su lična karata Galatasaray SK. Jednostavno
Galatasaray SK treba da postane njihov stil života.

Kroz razgovor sa koordinatorom omladinskog pogona, gospodinom Orhanom Atikom sam


dobio informaciju da sve ekipe u akdemiji od U-14 pa do U-21 igraju isti sistem igre kao i
prvi tim Glatasaray SK, 1:4:2:3:1. Iz ovog sistema lagano je pretapanje u sve ostale sisteme
igre.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 123 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.5.6.Uzrasne kategorije i treneri u omladinskom pogonu

Slika 147. U 9

Slika 148. U 10

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 124 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Slika 149. U-11

Slika 150. U 12

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 125 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Slika 151. U 13

Slika 152. U 14

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 126 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Slika 153. U 15

Slika 154. U 16

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 127 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Slika 155. U 17

Slika 156. U 19

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 128 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

Slika 157. U-21

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 129 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.6.Ženski nogomet

Galatasaray SK tek je ove godino oformio ženske timove u sklopu akademije. To su selekcije
U-12 i U-13 te selekcije U-14 i U-15, pošto je mali broj prisutan na treninzima sve igračice
treniraju zajedno. Sve igračice su iz Istanbula. Ove ekipe nisu učestvovale u zvaničnim
ligaškim takmičenjima u Turskoj, tek naredne godine će početi da se takmiče. Ove ekipe
imaju četri puta sedmično trening i jednu prijateljsku utakmicu.

Slika 158. Ženska ekipa

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 130 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.7.Infrastruktura

Galatasaray SK raspolaže stadionom kapaciteta 52 695 sjedećih mjesta, sportskim centrom


Floria i ostalom neophodnom infrastrukturom.

Slika 159. Pomoćni teren i prostorije kluba

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 131 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.7.1.Stadion

Galatasaray je u svojoj historiji


nastupao na sedam stadiona.
Najveći period je igrao na
stadionu Ali Sami Yen, ukupno 34
sezone. Trenutno Galatasaray igra
na novoizgrađenom stadionu Türk
Arena.

Ali Sami Yen Sprot Kompleks -


Turk Telekom Arena je domaći
Slika 160. Turk telekom arena stadion Galatasaray SK na kojem
igraju svoje ligaške i evropske utakmice. Stadion je lociran na Everopskoj strani Istanbula,
tačnije u Aslantepe okrugu, u blizini Malslak financijskog distrikta Sisili. To je novi stadion,
koji je otvoren 15 Januara 2011, ima kapacitet od 52 695 sjedećih mjesta, što ga čini ujedno i
najvećim privatnim stadionom kojeg posjeduje jedan profesionalni klub u Turskoj. Izgradnja
ovog modernog stadiona trajala je od 2007. do 2011. i koštala je 250 miliona US$.

Ime stadiona prodano je


kompaniji Turk Telekom na
period od 10 godina za cijenu od
10.25 miliona US$ godišnje.
Sjeverna tribina ovog stadiona
prodana je kompaniji Pegasus
Airlines za 4 miliona eura

godišnje. Sjedišta prve klase na Slika 161. Turk telekom arena

istočnoj tribini stadiona prodana su kompaniji Ulker za 2 miliona eura godišnje. 198
apartmana i 4844 VIP sjedišta su prodani banci Denizbank na period od tri godine.

U svojoj prvoj sezoni koju su igrali na tom stadionu, Galatasaray SK je osvojio naslov prvaka
Super Lige. Stadion koristi pored Galatasaray SK i nacionalna reperezentacija Turske za
odigravanje prijateljskih i kvalifikacijskih utakmica.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 132 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

U sklopu stadiona je izgrađen i veliki fan šop, koji ima površinu od 950 m² i podjeljen je na
dva sprata. Turk Telekom Arena je dobro povezana sa ostatkom grada sa velikim brojem
autobuskih linija i metrom M2. Na stadionu se nalaze četri nivoa parkin garaža sa 3 225
parkin mijesta.

Slika 162. Turk telekom arena

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 133 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.7.2.Trening kamp

Floria Metin Oktay sport kompleks i training centar je baza prvog tima i akademije
Turskog fudbalskog kluba Galatasaray SK. Zemlja za izgradnju Florya trening kampa je uzeta za
vrijeme predsjedničkog mandata gospodina Suphi Batur, izgrađen je i otvoren tokom
predsjedničke kampanje gospodina Ali Uras i proširen je i unapređen za vrijeme mandata dva
predsjednika Ali Tanriyar i Alp Yalman.

Sportski kompleks Florija je otvoren 1 Augusta 1981., dobio je ime po legendarnom napadaču
Galatasaray SK Metin Oktay. Ovaj sportski kompleks se proteže na površini od 110.224 m 2, on
služi za trening i utakmice prvog tima i omladinskih selekcija u akademiji Galatasaray SK.
Njegova izgradnja koštala je 80 miliona US$.

Infrastruktura u trening kampu

o 4 travnata terena,
o 1 multisport paviljon,
o 1 kamp zgrada,
o 1 ugostiteljski objekat,
o Dvorana,
o Pres sala,
o Galatasaray bolnica,
o Košarkaški i odbojkaški trening paviljoni,
o Zgrada fudbalske akademije,
o Restoran,
o Zgrada administrativnog centra

Slika 163. Trening kamp

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 134 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.7.3.Teretana, saune, bazeni


U sklopu širokog spektra resursa kluba nalazi se i odlično opremljena teretana, bazen i sauna.
Nogometaši često sa fitnes trenerima i fizioterapeutima posjećuju ove prostorije u cilju
regeneracije i rehabilitacije.

Slika 164. Sauna

Slika 165. Teretana

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 135 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.7.4.Trenažna sredstva
U sklopu Sportskog centra Galatasaray SK nalaze se sva trenažna sredstva kluba, koja su
svakodnevno dostupna za korištenje uz konsultacije sa članovima stručnog štaba.

Slika 166. Trenažna sredstava

Slika 167. Trenažna sredstva

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 136 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.8.Mediji

Eray Sozan rukovodi Press službom kluba i


zadužen je za komunikaciju sa medijima.
Njegova služba je zadužena i za uredjenje
Web stranice kluba, kontaktiranje prijatelja
kluba preko društvenih mreža i uređivanje
magazina koje izdaje press služba kluba.
Galatasaray SK ima svojo privatnu
televizijsku postaju, radio postaju, službenu
internet stranicu putem koje navijači i ostali
Slika 168. Eray Sozan
građani mogu pratiti sva događanja u klubu.
Mogu pratiti izvještaje sa utakmica, treninga, intervjue sa igračima prije i poslije utakmice.
Galatasary SK sa medijima se odvija na standardan način preko konferencija za štampu i
svakodnevnih kontakta. Svi događaji vezani za klub su izuzetno popraćeni i osoblje koje radi u
klubu je izuzetno otvoreno za bilo koju vrstu komunikacije. Na svakom treningu prisutan je
snimatelj i reporter Galatasaray SK televizije.

Slika 169. Press konferencija

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 137 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

4.9.Navijači

Na osnovu medijskog
istraživanja iz 1978, Galatasaray
je najpopularniji klub u Turskoj.
Posljednje istraživanje iz Juna
2012 stavlja Galatasaray ponovo
na prvo mjesto sa 41.8%
procentom popularnosti dok je
Fenerbahçe SK na drugom
mijestu sa 35.9%, Beşiktaş J.K je
na trećem mijestu sa 16.3%
procenata i Trabzonspor na
četvrtom mijestu sa 4,7% posto.

Slika 170. Navijači kluba

Navijaći Galatasaray SK imaju veliku ulogu i važnost u klubu kako u domačem prvenstvu
tako i u Evropskim takmičenjima. U Evropi su poznati pod nazivom Osvajači Evrope.
Navijači Galatasaray SK također imaju reputaciju kao jedni od najfanatičnijih navijača na
svijetu.

Ryan Giggs je jednom rekao: Ja nikada nisam doživijo nešto kao Galatasaray. Tri sata prije
početka utakmice, izašli smo vani da pogledamo teren a stadion je bio prepun navijača!
Razgovor izmeÿu navijača je bio brilijantan: jedna strana započne, zatim druga strana, zatim
tišina, zatim svi zajedno nastavljaju sa navijanjem! Igrači su zaista uživali u svemu tome.
Prije utakmice je bilo dobro za nas, poslje utakmice se nismo osječali dobro.

Navijači Galatasaray SK su oborili rekord kao najglasniji navijači na svijetu 18 Marta 2011 na
novoizgrađenom stadionu Turk Telekom Arena u Istanbulu.

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 138 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

5. ZAKLJUČAK

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 139 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

SWOT analiza

SNAGA

o Galatasaray SK je brend koji je prepoznatljiv na globalnom nivou i to je najbolje organizovan


klub u Turskoj
o Velika baza navijača u cijelom svijetu
o Odličan marketing i visoka kvaliteta proizvoda
o Turk Telekom Arena, moderan i novoizgrađen stadion u Turskoj, koji je u privatnom
valasništvu Galatasaray SK
o Izuzetna saradnja zasnovana na kvalitetnoj i otvorenoj komunikaciji i jasna raspodjela
uloga i zadataka unutar stručnog štaba, znanje šefa stručnog štaba, kao i autoritet
izgrađen na znanju, pa i međusobno uvažavanje su rezultat dobre atmosfere koja
podiže radnu disciplinu, želju za dokazivanjem i donose entuzijazam, što je svakako
preduslov za dobru igru i dobre rezultate
o Budžet kluba, što ih izdvaja od ostalih klubova u Turskoj pa čak i od pojedinih klubova u
Evropi
o Imaju neke od najboljih igrača na svijetu koji igraju za klub
o Snaga je takođe omladinski pogon koji je zasigurno jedna od boljih organizacijskih
struktura ovog kluba, skauting filozofija te stručni i kontinuirani rad sa igračima je na
zavidnom nivou, a rezultat je produkcija mladih igrača u prvu ekipu Galatasaray SK što
je jedan od ciljeva omladinskog pogona
o Huawei, Turkish Airlines, Nike, Ulker, Opel su samo od nekih svijetskih brendova
koji su vezani za ime Galatasaray SK

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 140 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

SLABOSTI

o Kontraverze u fudbalskim utakmicama u domačem prvenstvu kao i profesionalno


ponašanje igrača van terena
o Manji kvalitet i popularnost lige i klubova u odnosu na ostale lige i klubove u Evropi
o Česte promjene u stručnom štabu su jedna od slabosti zbog koje ne mogu napraviti
rezultatski kontinuitet i zadržati ga
o Slabost kluba može se manifestovati kroz velike troškove koje klub ima, a najveći
troškovi su oni koji odlaze na plate igrača i ostalih uposlenih u Galatasaray SK, te
održavanje infrastrukture koju Galatasaray SK posjeduje, što iziskuje velike troškove o
Kompetentnost i stručnost trenerskog kadra u omaldinskom pogonu, akademiji
Galatasaray SK
o Akademija Galatasaray SK nema vlastiti budžet, nalazi se na budžetu kluba
o Trening kamp, koji ne može da zadovolji potrebama akademije i prvog tima u isto
vrijeme

MOGUĆNOSTI

o Izgradnja novog, modernijeg trening centra, sa većim brojem terena i popratnih


sadržaja
o Kvalitetnija i veča ulaganja u omladinski pogon bi zasigurno donjela nove i još bolje
rezultate a ujedno s tim i kontinuitet na sportskom planu
o Mislim da bi se organizacija Galatasaray SK kampova i otvorenih nogometnih škola,
trebala proširiti na mnogo više zemalja i regija, pogotov onih zemalja koje nemaju
jaku infrastrukturu. Time bi bila poboljšana saradnja s klubovima iz tih regija i
moguća detekcija novih talenata. Tako bi sigurno ušli kao tim na tržište kvalitetniji, sa
talentovanim nogometašima, a Istanbul i Galatasaray SK bi bili prihvatljiva i poželjna
destinacija za mnoge perspektivne nogometaše
o Jačanje i proširenje navijačke baze na podrućije Azije, Afrike, USA
o Marketing kluba može da poslije svih pozitivnih dešavanja u klubu u poslednje
vrijeme od kluba napravi još veći i jači brend, ne samo u Turskoj nego i šire

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 141 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

o Dobrim rezultatima sigurno se otvara mogućnost dolaska velikih sponzora iz cijelog


svijeta koji su prepoznali u ovom biznisu velike mogućnosti reklame i oglašavanja
kroz natjecanja na globalnoj razini, ali i razini visoke kvalitete što je posebno bitno za
multinacionalne kompanije i tvrtke koje stvaraju brandove

OPASNOSTI

o Izostanak sa velikih Evropskih takmičenja, što bi uveliko uticalo na smanjenje budžeta


kluba
o Razvoj ostalih velikih klubova u Turskoj, koji sa jačanjem vlastitog budžeta bi imali
mogučnost uzimanja najboljih igrača na svijetu
o Odlazak glavih igrača u velike klubove u Turskoj i Evropi
o Unutrašnji sukobi između igrača, stručnog štaba i menađmenta kluba
o Financijski dugovi nastali zbog skupih transfera igrača

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 142 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

6. LITERATURA

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 143 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

1. Jusufbegović, N. (2013) ANALIZA RADA MENADŽMENTA,


ORGANIZACIJE, STRUČNOG RADA U (I) TIMU I OMLADINSKOM
POGONU ITALIJANSKOG NOGOMETNOG KLUBA “AS ROMA” , N/F S
BiH, Centar za edukaciju trenera, Sarajevo, BiH.

2. Izet, Lj. (2013) “ANALIZA RADA MENADŽMENTA, ORGANIZACIJE,


STRUČNOG RADA U (I) TIMU I OMLADINSKOM POGONU SLOVA ČKOG
KLUBA FK SLOVAN BRATISLAVA“, N/F S BiH, Centar za edukaciju trenera,
Sarajevo, BiH.

3. Vučković, N. (2013) „ANALIZA RADA MENADŽMENTA, ORGANIZACIJE,


STRUČNOG RADA U SENIORSKOM I OMLADINSKOM POGONU
GRČKOG KLUBA P.A.O.K“ , N/F S BiH, Centar za edukaciju trenera, Sarajevo,
BiH.

4. Janković, I. (2013) "ANALIZA RADA MENADŽMENTA, ORGANIZACIJE,


STRUČNOG RADA U (I) TIMU I OMLADINSKOM POGONU
ITALIJANSKOG FUDBALSKOG KLUBA LACIO", N/F S BiH, Centar za
edukaciju trenera, Sarajevo, BiH.

5. Vladimir, G. (2013) „ANALIZA RADA MENADŽMENTA, ORGANIZACIJE,


STRUČNOG RAD U (I) TIMU I OMLADINSKOM POGONU ŠPANSKOG
FUDBALSKOG KLUBA RC CELTA“, N/F S BiH, Centar za edukaciju trenera,
Sarajevo, BiH.

6. Šuljagić, D. (2012) ANALIZA RADA MENADŽMENTA , ORGANIZACIJE,


STRUČNOG RADA U (I) TIMU I OMLADINSKOM POGONU ŠVEDSKOG
FUDBALSKOG KLUBA „AIK - STOCKHOLM“ , N/F S BiH, Centar za
edukaciju trenera, Sarajevo, BiH.

7. Nikica, Č. (2013) ANALIZA RADA MENADŽMENTA, ORGANIZACIJE,


STRUČNOG RAD U (I) TIMU I OMLADINSKOM POGONU ŠPANSKOG
FUDBALSKOG KLUBA “RCD ESPANYOL BARCELONA”, N/F S BiH, Centar za
edukaciju trenera, Sarajevo, BiH.

8. Igor, L. 2014 „ANALIZA RADA MENADŽMENTA, ORGANIZACIJE,


STRUČNOG RADA U (I) TIMU I OMLADINSKOM POGONU NJEMAČKOG
FUDBALSKOG KLUBA SCHALKE 04“ , N/F S BiH, Centar za edukaciju trenera,
Sarajevo, BiH.

9. Marijan, K. (2011) "ANALIZA RADA MENADŽMENTA, ORGANIZACIJE,


STRUČNOG RADA U (I) TIMU I OMLADINSKOM POGONU NJEMAČKOG
NOGOMETNOG KLUBA VfB STUTTGART", N/F S BiH, Centar za edukaciju
trenera, Sarajevo, BiH.

10. Matrijali prikupljeni prilikom stažiranja u Galatasary SK


11. Skripte sa semestra UEFA- B , UEFA -A i UEFA -PRO programa
12. www.wikipedia.com

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 144 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

7. PRILOZI

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 145 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

I dan boravka u Galatasaray SK

Prvi dan mog boravka u Galatasarayu SK je bio 20.03.2015.godine. Odmah po dolasku sam
obišao sportski centar „Floria“, obavio razgovor sa šefom scauting službe u akademiji,
također sam obavio razgovor sa pomoćnim trenerom golmana Fadilom Kosutanom koji me je
dočekao. Nakon toga sam imao sastanak sa koordinatorom omladinskog pogona, te nakon
toga upoznao pomoćnike i glavnog trenera Galatasaray SK, te prisustvovao treningu prve
ekipa.

Slika 171. Tayfun Hut Slika 172. Atilla Tumer

Slika 173. Scauting služba Slika 174. Kancelarija trenera

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 146 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

II dan boravka u Galatasaray SK

Drugi dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 21.03.2015.godine. prva ekipa je imala
prvenstvenu utakmicu na strani protiv Kasimpasha SK, nažalost ja nisam bio u mogućnost da
pratim ekipu na tom putovanju.

Vrijeme sam iskoristio za posmatranje trening kampa i pratio sam rad omladinskih selekcija
U-19 i U-16, kojeg su imali dan prije utakmice. Također sam pratio individualni rad
povrijeđenih igrača kojeg je sprovodio pomoćni fitness trener. U večernjim satima sam gledao
utakmicu preko TV Kasimpasha SK-Galatasaray SK.

Slika 175. Pomoćni stadion Slika 176. Detalji sa treninga

Slika 177. Utakmica omladinaca Slika 178. Teren za mali nogomet

Slika 179. Trening golmana Slika 180. Priprema terena za treninga

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 147 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

III dan boravka u Galatasaray SK

Treći dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 22.03.2015.godine. Zbog reprezentativne


pauze igrači su u naredna tri dana imali slobodno. Ovo slobodno vrijeme sam iskoristio za
obilazak trening kampa i praćenje rada omladinskih selekcija. Iskoristio sam vrijeme za
gledanje utakmice U-12, također sam obavio razgovor sa koordinatorom akademije
Galatasaray SK. Poslijepodne sam pratio utakmicu U-19, U-17 i U-16.

Slika 181. Prostorija u trening centru Slika 182. Glavna prostorija u trening centru

Slika 183. Hotel Slika 184.Hotel

Slika 185. Utakmica omladinaca Slika 186. Pozdrav ekipe

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 148 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

IV dan boravka u Galatasaray SK


Četvrti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 23.03.2015.godine. Također prva ekipa je
imala slobodan dan. Vrijeme se iskoristio za praćenje školske lige Istanbul koja se odigravala
u sportskom centro Floria. Imao sam priliku da obavim kratak razgovor sa koordinatorom
akademije.

Slika 187. Trening centar Slika 188. Statua

Slika 189. Turnir omladinaca Slika 190. dodjela nagrada

Slika 191. Trening omladinaca Slika 192. Trening centar

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 149 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

V dan boravka u Galatasaray SK

Peti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 24.03.2015.godine. Prva ekipa je imala i ovaj dan
slobodno od treninga. Vrijeme sam iskoristio za praćenje rada omladinskih selekcija U-
17, U-16, imao sam priliku da razgovaram sa maserom akademije koji mi je pojasnio kako
funkcioniše medicinski tim i on mi je ukratko objasnio da se medicinski tim sastoji od 2
doktora, 4 masera i 1 fizioterapeut.

Slika 193. Grad Istanbul

Slika 194. Trening U-21

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 150 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

VI dan boravka u Galatasaray SK


Šesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 25.03.2015.godine. Dan sam započeo sa
treningom U-21 gdje sam imao priliku da direktno učestvujem u treningu što mi je bila
izuzetna čast. Također sam obavio razgovor sa prvim trenerom U-21 koji je ujedno i
koordinator akademije. Nakon toga sam obavio razgovor sa kondicionim trenerom iz
akademije i na kraju sam posmatrao trening prve ekipe koji je ujedno bio i uvodni trening
nakon duže pauze.

Slika 195. Trening centar Slika 196. Trening U-21

Slika 197. Teretana Slika 198. Sala za ručak

Slika 199. Ahmet Metin Slika 200. Muammer Sertac

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 151 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

VII dan boravka u Galatasaray SK


Sedmi dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 26.03.2015.godine. Dan sam započeo
posmatranjem jutarnjeg treninga prve ekipe. Nakon toga sam radio trening sa U-21 i po
završetku treninga obavio sam razgovor sa prevodiocem prve ekipe, te asistentom sportskog
direktora. U večernjim satima sam posmatrao drugi trening prve ekipe, te obavio razgovor sa
kondicionim trenerom prve ekipe i iskoristio priliku za druženje sa stručnim štabom prve
ekpe.

Slika 201. Prostorije kluba Slika 202. Treneri Golmana u omladinskom pogonu

Slika 203. Prostorije kluba Slika 204. Prostorije kluba

Slika 205. Orhan Atik (koordinator akademije) Slika 206. Ekonomi u prvom timu

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 152 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

VIII dan boravka u Galatasaray SK


Osmi dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 27.03.2015.godine. Posmatrao sam prvi
jutarnji trening prve ekipe, zatim sam opet imao trening sa U-21, obavio razgovor sa
koordinatorom akademije. Poslijepodne sam posmatrao drugi trening prve ekipe. U večernjim
satima imao sam ugodno druženje sa članovima stručnog štaba prve ekipe.

Slika 207. Fizioterapeuti u prvom timu

Slika 208. Snimanje treninga

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 153 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

IX dan boravka u Galatasaray SK

Deveti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 28.03.2015.godine. Posmatrao sam trening
prve ekipe i obavio sam razgovor sa pomoćnim kondicionim trenerom prve ekipe.

Slika 209. Fitness trener (prvi pomoćnik) Slika 210. Fitness trener (prvi pomoćnik)

Slika 211. Priprema terena za trening

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 154 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

X dan boravka u Galatasaray SK


Deseti dan mog boravka u Galatasaray SK Je bio 29.03.2015.godine. Prva ekipa je imala dva
dana slobodno zbog reprezentativnih obaveza. Tako da sam ovo vrijeme iskoristio za gledanje
utakmica omladinskih selekcija.

Slika 212. Uitakmica omladinskih kategorija

Slika 213. Utakmica pmladinskih kategorija

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 155 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

XI dan boravka u Galatasaray SK


Jedanaesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 30.03.2015.godine. Ovaj dan prva ekipa je
bila slobodna od treninga, tako da sam ja ovo vrijeme iskoristio za obilazak Fan shopa, kao i
obilazak grada Istanbula.

Slika 214. Isa Turan Slika 215. Birkan Bozkurt (Trener U-14)

Slika 216. Medicinska služba Slika 217. Poster ispred stadiona

Slika 218. Sobe igrača Slika 219. Soba za zabavu

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 156 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

XII dan boravka u Galatasaray SK


Dvanaesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 31.03.2015.godine. Opet mi je bila
pružena mogućnost da radim trening sa U-21 što mi je bila velika čast. Također sam
posmatrao trening U-17 i dan sam završio sa praćenjem treninga prve ekipe, nakon kojeg sam
obavio razgovor sa pomoćnim trenerom Isa Turan.

Slika 220. Hamza Hamzaouglu Slika 221. Uran Yildrim

Slika 222. Trening prve ekipe

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 157 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

XIII dan boravka u Galatasaray SK


Trinaesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 01.04.2015.godine. Posmatrao sam
trening prve ekipe i imao kratak razgovor sa šefom stručnog štaba prve ekipe.

Slika 223. Treneri golmana u prvoj ekipi

Slika 224. Detalji sa treninga

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 158 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

XIV dan boravka u Galatasary SK


Četrnaesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 02.04.2015.godine. Dan je započeo uz
razgovorom sa glavnim i pomoćnim trenerom prve ekipe, nakon čega sam posmtrao trening
prve ekipe.

Slika 225. Igrači Galatasaray SK Slika 226. Umut Bulut

Slika 227. Cenk Ergun Slika 228. Drugi golman Galatasaray SK

Slika 229. Zagrijavanje prve ekipe Slika 230. Detalji sa treninga

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 159 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

XV dan boravka u Galatasaray SK


Petnaesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 03.04.2015.godine. Ovaj dan sam započeo
sa sastankom kod generalnog direktora za akademiju, nakon čega sam imao sastanak sa
generalnim menadžerom akademije. Dan sam završio sa posmatranjem treninga prve ekipe.

Slika 231. Stadion Galatasaray SK

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 160 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

XVI dan boravka u Galatasaray SK

Šesnaesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 04.04.2015.godine. Iskoristio sam dan za
posmatranje treninga prve ekipe, zatim sam obavio razgovor sa scauting službom i sa glavnim
kuharom, kao i sa glavnim ekonomom kluba.

Slika 232. Prostorije u klubu

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 161 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

XVII dan boravka u Galatasaray SK

Sedamnaesti dan mog boravka u Galatasaray SK je bio 05.04.2015. godine i to je ujedno bio i
moj zadnji dan stažiranja u ovom klubu. S obzirom da je prva ekipa imala utakmicu na svom
stadionu Turk telekom arena bio sam u mogućnosti da posmatram uživo utakmicu između
Galatasaray SK i Karabugspor. Također sam ovaj dan iskoristio za obilazak stadiona.

Slika 233. Prostorije kluba

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 162 Šariđ Dževad
Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine
Centar za Edukaciju trenera

DŽEVAD ŠARIĆ
UEFA PRO LICENCED COACH

Bosnian Street, 74250 Maglaj


Tel: 00 3876 1469 125
Email: dzevad_saric@yahoo.com
https://ba.linkedin.com/in/dzevadsaric

Diplomski rad U
ͩ EF PRO« 163 Šariđ Dževad