You are on page 1of 1

ORARI I PROVIMEVE

FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE


DREJTIMI ENERGJITIKE
SEZONI VERES

NR Emërtimi i Lëndëve Dita Ora Salla


VITI I PARE
1 Informatika 3 KORRIK 08:00 209
2 Fizike Eksperimentale 1 13 QERSHOR 11:00 209
3 Vizatim I Ndihmuar nga Kompjuteri 25 QERSHOR 08:00 316
4 Analize Matematike I 19 QERSHOR 08:00 209
5 Algjeber dhe Gjeometri 29 QERSHOR 08:00 309
6 Gjuhe e Huaj 22 QERSHOR 08:00 306

7 Probabilitet e Statistike 2 KORRIK 11:00 209


8 Fizike Eksperimentale 2 27 QERSHOR 08:00 309
9 Elektroteknike 1 12 QERSHOR 08:00 209 + B-2
10 Analize Matematike II 20 QERSHOR 11:00 309
11 Kimi 6 KORRIK 08:00 209 + B-2
12 Ekonomi Organizim Ndermarje 15 QERSHOR 08:00 309
VITI I DYTE

1 Matje dhe Instrumentim Elektrik 4 KORRIK 14:00 209


2 Mekanika e Aplikuar 20 QERSHOR 08:00 316
3 Elektroteknike 2 27 QERSHOR 11:00 209
4 Bazat e Elektronikes 14 QERSHOR 08:00 309
5 TFVK 16 QERSHOR 11:00 309
6 Fizike Teknike 25 QERSHOR 08:00 309

7 Elektronike Fuqie 2 KORRIK 14:00 309


8 Makina Elektrike 1 27 QERSHOR 14:00 309
9 Analiza Numerike 12 QERSHOR 11:00 309
10 CAE 22 QERSHOR 08:00 309
11 ELEKTROTENIKA 3 19 QERSHOR 11:00 B-2
12 Shpëndarja dhe perdorimi i energjisë 6 KORRIK 11:00 209
VITI I TRETE

1 Bazat e Automatikes 1 19 QERSHOR 08:00 309 + 305


2 Shkenca dhe Tekno.e Materialeve 22 QERSHOR 14:00 209
3 Teknike Sigurimi 11 QERSHOR 11:00 316
4 Cilesi Norm. dhe Legjislacioni Teknik 2 KORRIK 14:00 FTI 1
5 Makina Elektrike 2 29 QERSHOR 11:00 309
6 Shpëndarja dhe perdorimi i energjisë 14 QERSHOR 14:00 309

7 Bazat e Automatikes 2 19 QERSHOR 11:00 309 + 305 + 306


8 Sisteme Elektrike 5 KORRIK 11:00 309
9 TEORI FUSHE 13 QERSHOR 14:00 309
10 Burimet e rinovushmete energjise elektrike 25 QERSHOR 11:00 309 + 316
11 Praktika Mesimore 11 QERSHOR 09:00 LAB

Per Lendet qe jane nga programi i vjeter kontaktoni prane departamenteve


per te bere regjistrimin per provim