You are on page 1of 1

Halina​ ​Hesus Masaya​ ​nating​ ​ipaghanda

Halina​ ​Hesus,​ ​Halina Masaya​ ​nating​ ​ipaghanda​ ​ang


Halina​ ​Hesus,​ ​Halina pagdating​ ​ng​ ​manunubos​ ​tagapagligtas
natin
Sa​ ​simula’y​ ​sinaloob​ ​Mo, Tuwirin​ ​mga​ ​landas,​ ​mga​ ​alitan​ ​ay
O​ ​Diyos​ ​kaligtasan​ ​ng​ ​tao tapusin​ ​sapagka’t​ ​si​ ​Kristo’y​ ​darating
Sa​ ​takdang​ ​panahon​ ​ay​ ​tinawag​ ​Mong
Isang​ ​bayang​ ​lingkod​ ​sa​ ​Iyo Simula​ ​pa​ ​man​ ​noong​ ​unang-una,​ ​nang
ang​ ​tao’y​ ​naglugmok​ ​sa​ ​sala,
Gabay​ ​ng​ ​Iyong​ ​bayang​ ​hinirang Pinangakong​ ​ang​ ​Birhen​ ​ay​ ​maglilihi
Ang​ ​pag-asa​ ​sa​ ​Iyong​ ​Mesiyas Ang​ ​sanggol​ ​nya​ ​ay​ ​Emmanuel.
Emanuel​ ​ang​ ​pangalang​ ​bigay​ ​sa​ ​kanya
Nasa​ ​atin​ ​ang​ ​Diyos​ ​tuwina Purihin​ ​ang​ ​Panginoon,​ ​na​ ​sa​ ​atin​ ​ay
ihahayag
O​ ​Magsaya Ang​ ​dulot​ ​Nyang​ ​kaligtasan​ ​sa
sanlibutan.
O​ ​Magsaya​ ​at​ ​magdiwang​ ​pagka’t
sumilang​ ​na​ ​ang​ ​hari​ ​ng​ ​lahat,​ ​ang​ ​hari Balang​ ​Araw
ng​ ​lahat
Kaya’t​ ​ating​ ​buksan,​ ​kaya’t​ ​ating​ ​buksan Balang​ ​araw​ ​ang​ ​liwanag,​ ​matatanaw​ ​ng
Ang​ ​pinto​ ​ng​ ​ating​ ​pagmamahal. bulag
Ang​ ​kagandahan​ ​ng​ ​umaga’y
Talikdan​ ​na​ ​at​ ​iwasan​ ​ang​ ​buhay​ ​na​ ​liko pagmamasdan​ ​sa​ ​t’wina
Sa​ ​Mesiyas​ ​natin,​ ​sa​ ​mesiyas​ ​natin Balang​ ​araw​ ​mumutawi​ ​sa​ ​bibig​ ​ng​ ​mga
Malinis​ ​na​ ​puso,​ ​malinis​ ​na​ ​puso pipi,​ ​pasasalamat​ ​at​ ​papuri,​ ​awit​ ​ng
Ang​ ​ating​ ​ang​ ​ating​ ​iaalay. luwalhati
Aleluya,​ ​Aleluya,​ ​narito​ ​nang
Gumising manunubos
Luwalhatiin​ ​ang​ ​Diyos
Gumising,​ ​gumising​ ​mga​ ​nahihimbing Balang​ ​araw​ ​tatakbo​ ​ang​ ​pilay​ ​at​ ​ang
Tala’y​ ​nagniningning,​ ​pasko​ ​na, lumpo,​ ​magsasayaw​ ​sa​ ​kagalakan,
gumising iindak​ ​sa​ ​katuwaan.
Kampana’t​ ​kuliling,
kumalembang​ ​kling​ ​kling
Ang​ ​Ninyo’y​ ​darating​ ​sa​ ​belen​ ​pa​ ​galing
Gumising,​ ​gumising​ ​mga​ ​nahihimbing
Tala’y​ ​nagniningning,​ ​pasko​ ​na,
gumising