You are on page 1of 11

PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON

Fakultet sportskih nauka

Savremene tendencije razvoja gimnastičkog


sporta
Seminarski rad

Predmetni nastavnik:

Doc. dr Senad Bajrić

Student:

Aleksandar Jeftenić

Banja Luka, 2018.

1
SADRŽAJ

1.Uvod ..................................................................................................................................................... 3
2. Gimnastika sport mladih i sve mlađih ................................................................................................. 4
3. Gimnastika- Sport sistematskog, programiranog i upravljački zasnovanog rada ............................... 5
3.1 Gimnastika, sport srednje visokih ................................................................................................. 5
4. Specijalizovani prostori, sprave, pomagala treneri i osnovni standardi savremene gimnastike........6

5. Gimnastika- Sport novih sadržaja, inovacija i kompozicijskih rješenja................................................7

6. Uticaj sportske gimnastike na organizam vježbača ............................................................................ 8


7. Zaključak .............................................................................................................................................. 9
8. Literatura...........................................................................................................................................10

2
1.Uvod

Sportska gimnastika je najrasprostranjenija i najpoznatija disciplina gimnastike. Često se


pod nazivom gimnastika podrazumijeva baš sportska gimnastika, što je velika greška.
Najčešće se dijeli na mušku i žensku sportsku gimnastiku, i to na način da se vježbači
(muškarci) takmiče na preskoku, razboju, konju s hvataljkama, krugovima, vratilu i na tlu, dok
se vježbačice (žene) takmiče na tlu, dvovisinskom razboju, preskoku i gredi. Iako sama
vježba, zavisno od sprave, može trajati relativno kratko, ipak je u pravilu fizički vrlo
zahtjevna, a traže veoma veliku snagu vježbača, pokretljivost, izdržljivost te koordinaciju u
prostoru najvišeg nivoa.

Sportska gimnastika je jedan od najzahtjevnijih sportova sto se tiče fizičke ali isto tako i
tehničke pripreme. Ovaj sport se doveo do takvog savršenstva da i najmanji detalj može da
utiče na rezultat takmičara ili takmičarke. Na olimpijskim igrama, svjetskim i kontinentalnim
prvenstvima možemo da vidimo koliko je kriterijum ocjenjivanja zahtjevan i da najsitniji
detalji utiču na konačnu ocjenu. Svjetska gimanstička scena ističe da se bez stručnog
praćenja i uvažavanja zakonitosti koji leže u osnovi takvog napretka ne mogu ostvariti svi
potrebni uslovi za napredak jednog gimnastičara.

Gimnastika kao sistem pripreme vojnika potiče još iz vremena stare Grčke. Postoje i
zapisi o različitim modelima gimnastičkog vježbanja i u staroj Kini i Indiji. U današnjem obliku
sportska gimnastika je nastala u 19. vijeku u tadašnjim državama Njemačkoj i Čehoslovačkoj.

Ocem sportske gimnastike se smatra Nijemac Friedrich Ludwig Jahn, koji je prezentovao
velikii broj gimnastičkih sprava od kojih se neke, kao npr. paralelni razboj, koriste i danas.

Godine 1881. je osnovana Međunarodna gimnastička federacija, međutim u početku je


uključivala samo nekoliko evropskih zemalja članica. Sportska gimnastika je olimpijski sport
od samih početaka modernog olimpizma 1896. godine, iako je ženama dopušteno
takmičenje u sportskoj gimnmastici na Igrama tek 1928. godine.

Slika1 Karike

3
2. Gimnastika sport mladih i sve mlađih

Nakon pojave ruskih, kineskih i rumunskih djevojčica na olimpijskim igrama i svjetskim


prvenstvima ne prestaje polemika gledalaca kao i stručne javnosti o ranim usmjerenjima
prema gimnastičkom sportu u svjetskoj klasi kao i nužno dostizanje vrhunskih rezultata.
Mnogo je pitanja na koje se traže odgovori kao sto su; Zašto su tako mladi na teškim i
riskantnim spravama kao i izvođenja sve težih i opasnijih elemenata? Ili su oni možda žrtve
preambicioznih trenera? I jos mnogo drugih pitanja.

U konstataciji gimnastika je sport mladih i sve mlađih dolazimo djelimično do odgovora


na sva ova pitanja. To znači da gimnastika kao i svi drugi sportovi izražavaju potrebu za
visokom koordinacionom složenošću, fleksibilnošću, brzinom, snagom, okretnošću i
ravnotežom. Tako da uvodne neke pripreme se djeci uvode u ranoj fazi izmedju 2-4 godine,
te kroz ples, igre, držanja pravilno tijela stvaraju neki osjećaj za ritam i neku sportsku figuru.
U nekoj ranijoj fazi gimnastike ( šezdesetih godina) selektiranje se vršilo u desetoj i kasnijim
godinama a najveći rezultati se bilježili u dvadesetim i kasnijim godinama. Dok se sada
najbolji rezultati bilježe već u 11-12 godini kod ženskih takmičara i 13-14 godina kod muških
takmičara.

Slika 2 Greda

4
3. Gimnastika- Sport sistematskog, programiranog i upravljački
zasnovanog rada

Prvi od uslova za stvaranje takmičara za vrhunske rezultate je sistematski rad. Naravno


prvi preduslov je dobro selektiranje. Sistemski rad i dodatni trening i stručan rad ima veliku
ulogu u stvaranju dobrog gimnastičara. Najprije osoba mora da ima talenat i to je neka vrsta
uslova kao i da ima neke određene simpatije prema tom sportu kao i da teži usavršavanju i
daljem napretku.

3.1 Gimnastika, sport srednje visokih


Koordinaciono složeni gimnastički elementi i kompozicijska rješenja sve češće traže
gimnastičare nižeg rasta ali ne previše niskog rasta jer se onda gubi estetska strana građe
tijela. Ljepota kretanja i pokreta u najsloženijim strukturama je najvrijednija komponenta
ocjenjivanja u gimnastici.

Približno idealan model gimnastičara i gimnastičarke u zreloj dobi:

 Idealna modelska karakteristika gimnastičara – 168 cm visina , 62 kg težina


 Idealna modelska karakteristika gimnastičarke – 158 cm visina, 52 kg težina

Da bi se odgovorilo ovoj modelskoj figuri veoma je važno rano selektiranje i pravilan izbor
budućih gimnastičara. Iskusni treneri i gimnastički stručnjaci to mogu ponekad i vizuelno,
odnosno posmatranjem da izvrše određenu selekciju i bez posebnog mjernog postupka.
Upravo iz ovih konstatacija i shvatanja proističe pitanje i tvrdnja da gimnastika utiče na visinu
takmičara te da ostaju nižeg rasta. Međutim istina je da gimnastika ne pravi nikoga malim, te
da gimnastika traži takve ljude. Kao što i košarka ne čini igrače većim nego ih takav sport
potražuje jer su uspješniji i podobniji za ostvarivanje rezultata.

Slika 3 Međunarodna gimnastička federacija

5
4. Specijalizovani prostori, sprave, pomagala treneri i osnovni
standardi savremene gimnastike

SFRJ je sve do sedamdesetih godina bila među vodećim gimnastičkim silama.


Međutim izgubila je korak sa svjetskom elitom jer nije mogla da prati uslove i standarde koje
je nametnuo savremeni proces edukacije gimnastičara u drugim zemljama ( Bugarska,
Rumunija, Rusija, Kina, Amerika itd.) Jasno je da se dobar gimnastičar koji je vrijedan
međunarodne scene ne može stvoriti ukoliko se ne raspolaže, između ostalog,
specijalizovanom dvoranom sa spravama, rekvizitima, uređajima, metodskim spravama,
gimnastičkim platformama, jamama za amortizaciju itd. Samo sredine izuzetno opšteg
standarda i sredine koje imaju tradiciju a posebno izražen interes mogu voditi gimnastičku
kulturu i pratiti svjetsku gimnastiku.

Slika 4 Miroslav Cerar

Miroslav Cerar je slovenački i jugoslovenski gimnastičar koji je osvajao medalje na


dvije olimpijade te četiri svjetska prvenstva i pet evropskih prvenstava.

6
5. Gimnastika- Sport novih sadržaja, inovacija i kompozicijskih
rješenja

Svaki olimpijski ciklus ( četiri godine) gimnastičkoj sceni donese neku novinu u
sadržajnoj strukturi elementa ili češće neko novo kompozicijsko rješenje vježbe. Svjetska
elita gimnastičke scene s nestrpljenjem čeka sve te novine koje oduševljavaju gledaoce a
stručnoj trenerskoj praksi daruju novu tehničku sadržajnost koja će biti predmet trenerskog
rada do novih takmičenje, novih elemenata i novih inovacija. Tako da najveći i najbolji
rezultat može da ostvari onaj gimnastičar koji je pokazao do tada nešto neviđeno i originalno
a isto tako ujedno i riskantno to sve prikazao estetskom ljepotom i izražajnošću.

Slika 5 Gimnastički savez Bosne i Hercegovine

7
6. Uticaj sportske gimnastike na organizam vježbača

Sportska gimnastika prvenstven uticaj ima na raznovrsne forme kretanja, koje zatim
omogućavaju povećanje adaptivnih i stvaralačkih sposobnosti kod djece od najranijih
uzrasta. Veliki doprinos sportska gimnastika prvenstveno daje pozitivnom razmišljanju i
ponašanju mališana, koji već tada stiču neophodna znanja i vještine koje će im dobro služiti u
svakodnevnim situacijama i odnosima sa ljudima oko sebe.

Veoma važno je naglasiti i da se uticaj gimnastike osjeti i u drugim sportovima. Polazeći


od toga da se programi gimnastike realizuju u skladu sa uzrastom djece, kao i da su
usaglašeni sa njihovim potrebama, ističe se u prvi plan pravilan rast i razvoj dječije
muskulature, izgradnja mišića i oblikovanje tijela u ranoj fazi. Gimnastičke vježbe pomažu
djeci da stvore osećaj odgovornosti, snalažljivosti i discipline na najvišem nivou.

Gimnastika je posebno značajna i zbog činjenice da insistira na pravilnom držanju tijela i


harmoničnom razvoju svih njegovih dijelova. Na ovaj način u neku ruku se preventivno
djeluje u spriječavaju potencijalnih deformiteta kod djece i mladih poput ravnih tabana ili
krive kičme. Redovno bavljenje gimnastikom ojačaće prije svega, ruke i rameni pojas svakog
vježbača i dati mu izuzetnu koorijentaciju u vremenu i prostoru.

Razvoj sposobnosti kao što su ravnoteža, dimanika, brzina, hrabrost i koordinacija, utiče
veoma pozitivno na opštu inteligenciju djeteta i njegovu sliku o sebi i drugima. Akrobatske
vještine koje od gimnastičara zahtevaju da pokaže svoje znanje i umeće, takmičeći se u
gimnastičkim disciplinama stvaraju kod njega osećaj samopouzdanja i izuzetne snalažljivosti.

Slika 6 Gimnastički klub

8
7. Zaključak

Sportska gimnastika u velikoj mjeri može da pomogne kod preventivnog djelovanja


određenih deformiteta kod čovjeka. Vježbe iz programa sportske gimnastike imaju za cilj da
obezbijede pravilan razvoj djeteta ili da koriguju i spriječe dalju progresiju postojećih
deformiteta. Kroz sportsku gimnastiku se djeca uče i pravilnom držanju tijela.

Razni sportski stručnjaci kao i stručnjaci medicine u oblasti sporta se bave


istraživanjima u cilju poboljšanja ljudskog zdravlja kao i pronalaska novih i savremenijih
lijekova u cilju što boljeg i bržeg liječenja od raznoraznih bolesti koje pogadjaju ljudski
organizam. Velika su istraživanja usmjerena ka sportskoj oblasti, najviše u profesionalizmu i
vrhunskim takmičenjima. Jer i najmanje poboljšanje u profesionalnom sportu mnogo znači
za ostvarivanje što boljih rezultata.

Naravno kao i u svakom sportu kojim se bave ljudi potrebno je dosta rada, truda,
istrajnosti kao i discipline. Većina problema i poremećaja zdravstvenog stanja počinje u
mladosti. Sportska gimnastika utiče na pravilan rast i razvoj kod djece. Najvažnije je u ranoj
fazi otkriti talenat kako bi se moglo pravovremeno reagovati i pomoći osobi kao i dodatno
raditi i usavršavati ga i spremati za takmičenja u gimnastičkom sportu.

9
8. Literatura

 Dalibor Fulurija, Miladin Jovanović ( 2013 ) Sportska gimnastika i teorija sportske


gimnastike .
 Dalibor Fulurija, Miladin Jovanović, Ivan Hmjelovjec ( 2014 ) Sportska gimnastika 2-
Metodika obučavanja.
 http://www.fig-gymnastics.com/site/

10
Popis slika

Slika 1. Karike............................................................................................................................3

Slika 2. Greda............................................................................................................................4

Slika 3. Međunarodna gimnastička federacija.............................................................................5

Slika 4. Miroslav Cerar...............................................................................................................6

Slika 5. Gimnastički savez Bosne i Hercegovine...........................................................................7

Slika 6. Gimnastički klub.............................................................................................................8

11