You are on page 1of 4

3.

Managerul de proiect- Managerul de proiect este persoana desemnată să coordoneze, verifice,


coreleze activitatea întregii echipe de proiect, în cadrul tuturor activităților desfășurate, pe toată
perioada de implementare și chiar în perioada ex-post a proiectului. Un bun manager de proiect,
pentru a putea coordona echipa de proiect, pentru a putea asigura desfășurarea activităților conform
planului de acțiune stabilit, pentru a putea evalua, controla, corela și corecta activitatea celorlalți
membri ai echipei, trebuie să aibă aptitudini de leader. Capacitatea de a studia echipa și a evalua
activitatea acesteia face din el un bun manager al echipei. El trebuie să soluționeze eventualele
probleme ce pot apărea fără a afecta desfășurarea în bune condiții a proiectului. Pe scurt, managerul
de proiect trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Asistent manager- Gestionarea (executarea) detaliilor si a rutinei din munca managerului,


evaluarea profesionala a managerului si colaborarea in proiecte profesionale din domeniile
comunicării: marketing, relaţii publice, resurse umane şi training

Responsabil financiar- - ţinerea evidenţei si obținerea documentelor contabile aferente proiectului


- întocmirea balanţelor de verificare şi a situațiilor financiare periodice
- participarea la sesiunile de informare privind raportările financiare
- elaborarea documentelor de raportare financiară
- planifică si elaborează documentația necesară activităților de achiziție în conformitate cu manualul de proceduri
al finanțatorului și legislaţia în vigoare din domeniul achizițiilor publice

Trainer- Un trainer oferă participanţilor un cadru conceptual, un mod de a privi lumea, astfel încât lor
să le fie uşor să înţeleagă şi să aplice ceea ce învaţă, pune la dispoziţia publicului o structură clară şi
uşor de urmărit a trainingului., să ofere informaţie. Este esenţial ca informaţia să fie utilă pentru
participanţi, uşor de înţeles şi suficient de simplă ca să dea încrederea că poate fi aplicată imediat.

Consilier juridic- asigura consultanta si reprezentarea autoritatii sau institutiei publice in serviciul
careia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de munca, apara drepturile si interesele
legitime ale acestora in raporturile lor cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si
cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau straina;

Tehnicieni au urmatoarele resposabilitati echipamente de birou (adica copiatoare, calculatoare),


o sisteme automate (adica diferiti senzori si controlori),
o echipamente de telecomunicatie si alarme (adica detectoare de incendiu, sisteme anti-furt, pupitre de comanda
etc.),
o echipamente de transmisie (adica echipamente pentru studiourile de radio si televiziune, sau sisteme folosite
de interpreti),
o instrumente de masurare si de laborator (exemplu voltmetre, osciloscoape, generatoare de frecventa,
potentiometre, masuratori de umiditate),

Managerul de proiect

Asistent manager Responsabil financiar Consilier juridic


Trainer Tehnicieni

4.2

Categorie bugetara UM Nr.unit Pret/U Nr.lu Total Contrib.finant Contrib.pro


ati M ni cost ator prie
A.Cheltuieli
exploatare
1.Chirie spatiu mp 70 15 1 1050 1050 0
2.Cheltuieli curente luni 9 400 9 32400 32400 0
3.Cheltuieli personal om- 6 1783 9 96282 96282 0
luna
4.Consultanta/servicii om- 2 1783 3 10698 10698 0
ore
5.Promotionale buc 10000 0.5 1 5000 5000 0
6.Materiale luni 9 200 9 16200 16200 0
consumabile
7.Editare si buc 20 10 1 200 200 0
multiplicare
8.Mobilitati pers- 0 0 0 0 0 0
zile
9.Materiale pentru um 0 0 0 0 0 0
biblioteca
10.Abonamente abon 0 0 0 0 0 0
11.Cheltuieli speciale lei 1 800 9 7200 7200 0
12.Cheltuieli lei 1 1500 9 13500 13500 0
neprevazute
Subtotal operationale 182530 182530 0
(A)

B.Investitii
Amenajari cladiri mp 40 14 2 1120 1120 0
Amenajari spatii mp 14 7 2 196 196 0
Echipamente de birou buc 2 2400 1 4800 4800 0
Echipamente de lucru buc 20 5700 1 114000 114000 0
Echipamente tehnice buc 2000 1200 1 240000 2400000 0
0
Calculator/soft buc 3 4800 1 14400 14400 0
Mobilier,scule buc 7 670 1 4690 4690 0
Subtotal investitii (B) 253920 2539206 0
6

Total proiect 272173 2721736 0


6

ANEXA 1

Graficul responsabilităților pentru proiect

Graficul responsabilităţilor pentru proiect

Denumire activitate Manager Asistent Responsabil Formatori Consilier Tehnicieni


de proiect manager financiar juridic

Identificarea firmelor C RD

Primire oferte RD RD

Selecția firmei RD C C

Încheierea contractului de RD C
colaborare
Licitație RD D C C

Caiet de sarcini RD

Publicare anunț RD

Primirea ofertelor RD RD

Desfășurarea licitației RD

Selectarea ofertei C RD C

Negocieri post-licitație RD C C C

Încheierea contractului de D RD C
colaborare
Prezentarea ofertei de R RD
colaborare
Semnarea contractului RD C

Alegerea spațiului disponibil R RD


Stabilirea programului R C

Comunicarea sarcinilor R

Pregătirea materialelor de R RD
studiu
Distribuirea materialelor R
informative
Organizarea de cursuri R RD

Stabilire teste pentru siteul R RD


vechi

Concepere noua platforma o- R RD


line
Testare R RD