You are on page 1of 1

Reactie

op beëindiging studentenactie

Vrijdagmiddag 8 juni vond in Amsterdam een Mars voor Onderwijs plaats, waarmee studenten en
medewerkers van de UvA – en ook studenten uit andere universiteitssteden – hun stem lieten horen
voor het wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Veel van de geuite zorgen deelt de UvA met de
studenten en medewerkers (http://www.uva.nl/nieuws-agenda/nieuws/uva-nieuws/actuele-
onderwerpen/actuele-onderwerpen.html). De UvA betreurt dan ook hoe de dag uiteindelijk is
geëindigd.

Demonstreren mag en dat hebben de studenten en medewerkers die middag ook met succes
gedaan, maar vervolgens zocht een aantal mensen de grenzen op. De mars eindigde tegen 17.00 uur
bij gebouw A op het Roeterseiland, waarna een deel van de deelnemers het terrein verliet. De
resterende deelnemers verplaatsten zich naar het grasveldje tegenover CREA. Uiteindelijk wilde de
laatste mensen overnachten op het terrein. De UvA kon dit niet toestaan, vanwege haar
verantwoordelijkheid voor de gehele Roeterseilandcampus - zowel binnen als buiten. Daarom is de
nog aanwezige mensen in de loop van de avond gevraagd te vertrekken. Toen zij na drie maal
gevraagd te zijn, hieraan geen gehoor gaven, zag de UvA zich genoodzaakt de politie om assistentie
te vragen.

Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA: ‘Ik baal ontzettend van hoe het
gisteren gelopen is. Vooral ook omdat iedereen strijdt voor eenzelfde doel: investeren in onderwijs
en onderzoek. Wij blijven als UvA alle kanalen die tot onze beschikking staan, inzetten om die
boodschap luid en duidelijk te laten horen.’

De studenten van Humanities Rally hebben aangekondigd vanmiddag naar Room for Discussion op
de Universiteitsdag te komen. Naast alumni en medewerkers zijn studenten van de UvA welkom om
deel te nemen aan het debat en zich uit te spreken, mits zij dat doen op een manier die past bij een
debat, met respect voor alle deelnemers en aanwezigen.