You are on page 1of 2

Informatie privind Informatie privind

vinzarea, decizii stocul,calitatea,pret

Medpark SI Depozit Client

Informatii privind
Cerere de oferta, cerinte,
cererea

a) Construirea DFDF - detalierea diagramei de context şi evidenţierea principalelor


componente ale sistemului informaţional;
Informatie privind vinzarea
medicamentelor
Informatie privind stocul

1.Verificarea
Spitalul
stocurilor Client
Medpark
disponibile
Informatie privind cererea
Cerere de oferta
in limita stocurilor

Informatie privind Informatie privid


calitatea medicamentelor stocul de medicamente

Oferta de medicamente
la o anumita calitate

2.Stabilirea
calitatii
Cerintele clientului
fata de medicamente
Informatie privind Informatie privind Informatie
pretul calitatea marfurilor privind pretul

Informatie din
partea conducerii
3.Stabilirea Achitarea sumei
pretului in valuta
Stabilirea
calitatii

Informatie privind Informatie privind


pretul calitatea marfurilor

Spitalul Informatie din 3.1Stabilirea


partea conducerii
Informatie privind pretul Client
Medpark pretului lei

Suma convertita
Informație privind vinzarea

Sistem de stocare a evidenței Date privind comanda


3.2Pretul in Achitarea sumei in valuta
medicamentelor valuta straina

2. Evidenţierea noţiunilor domeniului analizat.


a) Construirea modelului conceptual al datelor.

Informație despre Secțiile


Medpark necesitatea medicamentelor
spitalului

Decizia de
vînzare a medicamentelor

Depozit